Andrzejki

Obie klasy, czwarta i piąta, postanowiły wspólnie zorganizować wieczór andrzejkowy.