„Bezpieczne ferie” – spotkanie z przedstawicielami straży granicznej i policji