„Bezpiecznie na wsi mamy – UPADKOM ZAPOBIEGAMY”

Uczniowie klasy czwartej i piątej wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez KRUS na temat bezpiecznych zachowań związanych z pracą i zabawą w gospodarstwie rolnym. Celem tego spotkania było między innymi  zwrócenie uwagi na  czynności szczególnie niebezpieczne, związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat oraz zdarzenia spowodowane przez różnego rodzaju upadki.

napisała: I. Sierocka-Twaróg