Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
Biblioteka | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

Biblioteka

ksiazki9_www-e-gify-pl

Aktualności

Harmonogram pracy biblioteki szkolnej

od dnia 03.02.2020

 

Dzień tygodnia

 

Godziny
poniedziałek 13.40 – 14.40
środa 11.50 – 12.50
czwartek 12.40 – 13.40
piątek 9.40 – 12.40

 

Plan pracy biblioteki szkolnej

Cele ogólne

 Biblioteka szkolna:

 – gromadzi materiały biblioteczne przeznaczone do rozpowszechniania niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści (druki, dokumenty dźwiękowe, wizualne, audiowizualne, elektroniczne), które służą wypełnianiu zadań biblioteki;

 – udostępnia książki i inne źródła informacji;

 –  tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

  – rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się;

 – organizuje różnorodne zadania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną.

– wyposaża uczniów w podręczniki szkolne i ćwiczenia.

 – współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną w Dubiczach Cerkiewnych w zakresie rozwijania  zainteresowań czytelniczych uczniów.

Środki i formy realizacji:

1. Udostępnianie zbiorów oraz podręczników:

 • aktualizacja kart czytelniczych;

 • wypożyczanie zbiorów;

 • pomoc w wyborach czytelniczych;

 • prowadzenie statystyki miesięcznej

 • zakupy książkowe: nowości książkowych, lektur

 • przyjmowanie książek z darów

 • przyjęcie podręczników i materiałów edukacyjnych

 • ewidencja podręczników.

 • zapoznanie rodziców z regulaminem udostępniania podręczników.

 • wypożyczanie i przyjmowanie zwrotów.

 • selekcja zniszczonych i zagubionych podręczników.

  2. Praca pedagogiczna z czytelnikiem

Inspirowanie czytelnictwa poprzez:

 • reklamowanie książek,

 • udzielanie porad i wskazówek w wyborach czytelniczych,

 • wystawy okolicznościowe, wystawki zakupionych nowości,

 • organizacja turniejów, konkursów literacko – plastycznych, akcji ,,Podzielmy się książkami, z których wyrośliśmy”, kiermaszów książek

 • prowadzenie lekcji bibliotecznych

 • kształcenie umiejętności  wyszukiwania  informacji  na  dany  temat

 • pomoc w  wyborze  i  doborze  literatury  potrzebnej  do  lekcji,  konkursów

 • umożliwienie korzystania  z księgozbioru podręcznego: słowników  i  encyklopedii  z  różnych  dziedzin  wiedzy

 • przyzwyczajanie do  systematycznego  korzystania  ze  zbiorów  biblioteki  szkolnej (współzawodnictwo  międzyklasowe  w  czytelnictwie);

 • codzienne udostępnianie  księgozbioru  w  określonych  godzinach

  3. Prace organizacyjno – techniczne

  Planowanie i sprawozdawczość

  – opracowanie rocznego planu pracy

    – opracowanie sprawozdania z pracy biblioteki (styczeń, czerwiec)

  – prowadzenie dokumentacji

  Organizacja i poprawa bazy lokalowej biblioteki

  Gromadzenie, opracowanie, selekcja i konserwacja zbiorów

  – pozyskiwanie książek w ramach darów (książki nowe i używane)

  – konserwacja zbiorów

  – selekcja książek zniszczonych, nieaktualnych

   Organizacja udostępniania zbiorów bibliotecznych:

  – prowadzenie ksiąg inwentarzowych i rejestru ubytków

  – opracowanie formalne zbiorów

4. Samodoskonalenie i doskonalenie zawodowe:

– doskonalenie warsztatu pracy

– doskonalenie w zakresie technologii informacyjnej

– dzielenie się wiedzą z zakresu technologii informacyjnej

 • kop3
  kop4
  kop6
  str2
  str4
  str8a
  zak1
  zak2
  plak1

 

 

Dzień Godziny Opiekun
Poniedziałek  

12.50 – 13.50

 

I. Sierocka-Twaróg
Wtorek 12.40  13.40  

A. Kozłowska

 

Środa 11.35 – 13.35 A.Kozłowska
Czwartek 8.50 – 09. 50

11.50 – 12.50

 

A.Kozłowska

I. Sierocka-Twaróg

 

Piątek 9.45 – 10.45

 

11.40 – 12.40

I. Sierocka-Twaróg

 

A.Kozłowska