Choroby pasożytnicze i uzależnienia

23 marca odbyło się spotkanie z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Hajnówce. Młodsi uczniowie dowiedzieli się o grożącym im chorobach pasożytniczych, ich skutkach oraz sposobach  zapobiegania. Uczniowie klas starszych poinformowani zostali na temat rodzajów uzależnień fizjologicznych, psychicznych i społecznych, przykładowych czynnościach powodujących uzależnienia oraz ich następstwach.

napisała: I. Sierocka – Twaróg