Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
Dobry zawód fajne życie | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

Dobry zawód fajne życie

Szanowni Państwo

Informuję, że ogłoszony został konkurs online Wiedzy o zawodach i uwarunkowaniach regionalnego rynku pracy w ramach projektu „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Konkurs będzie realizowany w formie on-line poprzez wypełnienie testu na każdym etapie. Test dostępny będzie na stronie projektu www.dobryzawod.pl (w zakładce Poznaj zawody wygrywaj nagrody) dla szkół zgłoszonych do  konkursu.

Zwycięzcami konkursu w kategorii wojewódzkiej zostanie 30 pierwszych uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów z dwóch etapów (szkolnego i subregionalnego). Ponadto zostaną przyznane nagrody w kategorii regionalnej dla 5 uczniów w każdym subregionie, którzy uzyskają największą liczbę punktów z dwóch etapów. Zwycięscy konkursu w kategorii wojewódzkiej oraz regionalnej otrzymają nagrody w formie bonów pieniężnych.

 

W załączeniu regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.
Ponadto informuję, że w konkursie udział mogą wziąć uczniowie, którzy wypełnili karty zgłoszeniowe do udziału w projekcie (formularz przesyłam w załączeniu).
Proszę również zamieścić na stronie internetowej szkoły link do strony projektu oraz formularz zgłoszeniowy dla uczestników (www.dobryzawod.pl).

Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie.

Z poważaniem
Urszula Wiesiełowska