EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018

W roku szkolnym 2017/2018 do egzaminu przystąpiło czternastu gimnazjalistów z naszej szkoły. Uczniowie oraz nauczyciele mają nadzieję, że wyniki będą równie dobre tak jak  w ubiegłym roku.