Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
JĘZYK POLSKI KL. 4 | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

JĘZYK POLSKI KL. 4

Tydzień: 06.04 – 10.04

tematy lekcji 06.04. – 08.04.

06.04. i 07.04. Temat: Jak napisać opowiadanie?

Zapoznaj się ze wskazówkami zamieszczonymi na s. 229. oraz przykładowym opowiadaniem na s. 230. Materiały do opracowania otrzymasz na pocztę.

08.04. Temat: Szewczyk – baśniowy super bohater!

Zapoznaj się z informacją o autorze, następnie przeczytaj tekst na s. 232. Do tego tematu również materiały będą na poczcie.

Tydzień: 30.03 – 05.04

Język polski klasa 4 – tematy lekcji 30.03 – 03.04.

30.03. Temat: Pokonanie zła wymaga wysiłku i współpracy.

Przeczytaj baśń ze strony 214. Następnie ułóż pytania zaczynające się od słów: Dlaczego …?, Jak …?, W jakim celu …?, Dzięki komu …? Kto …?

Zapisz je w zeszycie.

01.04. Temat: Jaką funkcję pełni spójnik?

Przeczytaj Nową wiadomość s. 218., wykonaj w zeszycie ćwiczenie 1 i 2/ 218.

01.04. Temat: Kiedy postawić przecinek?

Przeczytaj Nową wiadomość s. 219., wykonaj w zeszycie ćwiczenie 1/220.

02.04. i 03.04. Temat: Odkrywamy tajemnice złotej rybki.

Przeczytaj „Bajkę o rybaku i rybce” s.221.

Zapisz w zeszycie plan i naucz się według niego opowiadać.

Plan wydarzeń

 1. Biedne życie staruszków nad brzegiem morza.

 2. Złowienie złotej rybki.

 3. Prośba rybki o darowanie życia.

 4. Powrót z pustą siecią do domu.

 5. Zwymyślanie męża przez staruchę.

 6. Żądania baby:

 1. nowe koryto,

 2. nowa chata,

 3. dwór szlachecki,

 4. niezależna królowa,

 5. wszechwładna cesarzowa.

 1. Powrót do starej chaty z rozbitym korytem.

 

Tydzień: 23.03 – 29.03

23.03. Temat: Dlaczego utwór Kopciuszek to baśń? Cd.

25.03. Humorystyczna wersja baśni o Kopciuszku.

Przeczytaj tekst W. Chotomskiej s. 207. Zapoznaj się z nową wiadomością s. 208. Wykonaj w zeszycie zadanie 1 i 2 Po przeczytaniu s. 208.

25.03.Jak napisać zaproszenie?

Wiadomości teoretyczne i przykładowe zaproszenie znajdziesz na s. 209. W zeszycie wykonaj zadanie 3/210.

26.03.Jaką funkcję pełni przyimek?

Narysuj w zeszycie domek, zapoznaj się z nową wiadomością – s. 211 i umieść na rysunku obok domku różne przyimki, np.: w, przy, przed, nad, na, itd. Wykonaj w zeszycie zadanie 1/211. Uzupełnij odpowiedni temat w zeszycie ćwiczeń. Jeżeli masz trudności z wykonaniem jakiegoś zadania, przejdź do następnego.

27.03. Kogo można spotkać w baśniowej krainie?

O autorach baśni i magicznych przedmiotach przeczytaj na stronach 212 – 213. W zeszycie wykonaj ćwiczenie 3/214

 

 

 16.03. – 20.03

<T: Bazyliszek w teatrze. 2 godz.

Przeczytaj Legendę o warszawskim Bazyliszk – podręcznik s. 191, zapamiętaj pojęcie dramat. W zeszycie narysuj Bazyliszka i opisz go.

<T: Co wiemy, co potrafimy po omówieniu rozdziału: Opisać Polskę. 2 godz.

Przypomnij wiadomości z rozdziału, pomoże ci w tym schemat na s. 195. Przeczytaj tekst s. 196 i wykonaj w zeszycie zadania: 1,5,6,8,9,19.

<T: Dlaczego utwór Kopciuszek to baśń? 2 godz.

Przeczytaj baśń s.200. Naucz się ją opowiadać. Zapoznaj się z definicją baśni ze s. 206. Zapamiętaj ją. Zapisz w zeszycie wydarzenia fantastyczne ukazane w baśni. Jeśli masz możliwość, obejrzyj film. Wymyśl własną baśń, którą zakończysz słowami: Tak właśnie powstała tęcza. Pracę prześlij na adres: aleutyna2@wp.pl. Masz na to tydzień – do 27.03.