Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r. § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)

§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

Datkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 2 listopada 2018 r. § 5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r. § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Boże Narodzenie wg kalendarza juliańskiego 7 – 8 stycznia 2019 r. § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)
Ferie zimowe 21 stycznia – 3 lutego 2019 r.

 

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiS 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Egzamin gimnazjalny część humanistyczna – 10 kwietnia 2019

część matematyczno – przyrodnicza – 11 kwietnia 2019

język obcy nowożytny –

12 kwietnia 2019

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)

§ 6 pkt 1 rozporządzenia MEN z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223 ze zm.)

Datkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – egzamin kl. VIII 12 kwietnia 2019 r. § 5 ust. 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)
Egzamin ósmoklasisty j .polski – 15 kwietnia 2019

matematyka – 16 kwietnia 2019

język obcy nowożytny –

17 kwietnia 2019

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)

§ 5 pkt 1 rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)

Datkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – egzamin kl. III g 17 kwietnia 2019 r. § 5 ust. 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)
Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia  2019 § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Rekolekcje 24 – 26.04.2019 r. § 10 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów organizowania nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1147)
Wielkanoc wg kalendarza juliańskiego 29 – 30 kwietnia 2018 r. § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)
Datkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 2 maja 2018 r. § 5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r. 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)

§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

 

Dni wolne ustawowo w roku szkolnym 2018/2019

  • 1 listopada 2018 r. (czwartek)                Wszystkich Świętych
  • 25 grudnia 2018 r. (wtorek) Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
  • 26 grudnia 2018 r. (środa)                  Boże Narodzenie (drugi dzień)
  • 1 stycznia 2019 r. (wtorek)                 Nowy Rok
  • 22 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja 2019 r. (środa) Święto Pracy
  • 3 maja 2019 r. (piątek) Święto Konstytucji 3 Maja
  • 20 czerwca 2019 r. (czwartek) Boże Ciało