Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
Kalendarz roku | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

Kalendarz roku

kalendarz

Zał. nr 1 do zarządzenia nr 19/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej

w Dubiczach Cerkiewnych  z dnia 30  września 2019 r.

 

Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych w roku szkolnym 2019/2020

 

Szanowni rodzice

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski i Radę Pedagogiczną dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych w roku szkolnym 2019/2020 są:

Proszę o wcześniejsze zgłaszanie potrzeby opieki w danym dniu (wiąże się to z organizacją zajęć opiekuńczych i zapewnieniem obiadów w stołówce szkolnej). Autobusy szkolne w tych dniach będą kursować zgodnie z planem.

 

Dziękuję

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 31 października 2019 § 5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)
Boże Narodzenie wg kalendarza juliańskiego 7 – 8 stycznia 2020 r. § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)
Wielkanoc wg kalendarza juliańskiego 20 kwietnia 2020 r. § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – dla uczniów klas I – VII (egzamin kl. VIII) 21 – 23 kwietnia 2020 r. § 5 ust. 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 12 czerwca 2020 r. § 5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. nr 2 do zarządzenia nr 19/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej

w Dubiczach Cerkiewnych  z dnia 30  września 2019 r.

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r. Podstawa prawna

– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia  2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 31 października 2019 § 5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.

 

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,  z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Boże Narodzenie wg kalendarza juliańskiego 7 – 8 stycznia 2020 r. § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)
Ferie zimowe 20 stycznia – 2 lutego 2020 r. Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

 

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Rekolekcje 15 – 17 kwietnia 2020 r. § 10 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów organizowania nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1147)
Wielkanoc wg kalendarza juliańskiego 20 kwietnia 2020 r. § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)
Egzamin ósmoklasisty j .polski21 kwietnia 2020

matematyka – 22 kwietnia 2020

język obcy nowożytny –

23 kwietnia 2020

Podstawa prawna:  art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); 

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – dla uczniów klas I – VII (egzamin kl. VIII) 21 – 23 kwietnia 2020 r. § 5 ust. 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 12 czerwca 2020 r. § 5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.

 

Podstawa prawna

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia

2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

 

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

 

 

Dni wolne ustawowo w roku szkolnym 2019/2020

  • 1 listopada 2019 r. (piątek)                      Wszystkich Świętych
  • 11 listopada 2019 r. (poniedziałek) Święto Niepodległości
  • 25 grudnia 2019r. (środa) Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
  • 26 grudnia 2019 r. (czwartek)           Boże Narodzenie (drugi dzień)
  • 1 stycznia 2020 r. (środa)                     Nowy Rok
  • 6 stycznia 2020 r. (poniedziałek) Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
  • 13 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja 2020 r. (piątek) Święto Pracy
  • 11 czerwca 2020 r. (czwartek) Boże Ciało