Kalendarz roku

kalendarz

Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2016/2017

 

Lp. Data Uroczystość Forma realizacji Odpowiedzialni
1. 1 września

2016 r.

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 apel N. Dobosz – Karpiuk
2. 16 września 2016 r. Obchody Dnia Sybiraka i rocznicy agresji sowieckiej na Polskę wystawka tematyczna J. Nesteruk
3. 17 września

2016 r.

Rocznica agresji sowieckiej na Polskę wystawka tematyczna J. Nesteruk
4. wrzesień 2016 r. Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego wybory przeprowadzone zgodnie z regulaminem Samorządu Uczniowskiego. B. Drużba
5. wrzesień 2016 r. Akcja „Sprzątanie Świata konkurs na gazetkę klasową o tematyce przyrodniczej, prace porządkowe Samorząd Uczniowski

I. Sierocka – Twaróg

6. 26 września

2016 r.

Europejski Dzień Języków apel A.Kozłowska
7. 30 września 2016 r. Klasowe obchody Dnia Chłopca wg uznania wychowawcy
8. wrzesień / październik

2016 r.

Święto Pieczonego Ziemniaka spotkanie integracyjne w Starzynie A.Fiłonowicz

I. Nawrocka

E. Awksietijuk

9. wrzesień / październik

2016 r.

Święto Pieczonego Ziemniaka ognisko M. Kazimiruk
10. 13 października

2016 r.

Dzień Edukacji Narodowej akademia samorząd uczniowski

H. Treszczotko

11. 13 października

2016 r.

Ślubowanie uczniów kl. I SP i Gimnazjum występy artystyczne A.Fiłonowicz

H. Treszczotko

12. październik

2016 r.

Złota jesień konkurs poetycki A.Leoniuk

N. Baczyńska

13. październik

2016 r.

Jesień w obiektywie konkurs fotograficzny dla rodziców A.Leoniuk

N. Baczyńska

14. październik

2016 r.

Październik miesiącem bibliotek szkolnych lekcje biblioteczne, konkursy na tematy biblioteczne, wystawy I. Sierocka – Twaróg

E. Lunda

A. Kozłowska

15. 10 listopada

2016 r.

Narodowe Święto Niepodległości akademia J. Nesteruk
16. 25 listopada

2016 r.

Dzień Pluszowego Misia impreza dla kl. I-III A.Fiłonowicz

I. Nawrocka

E. Awksietijuk

17. listopad Szkolny konkurs poezji religijnej konkurs ks. S. Awksietijuk
18. 30 listopada 2016 r. Klasowe andrzejki gry i zabawy wychowawcy

 

19. 6 grudnia

2016 r.

Mikołajki klasowe gry i zabawy wychowawcy
20. grudzień

2017 r.

Konkurs na ozdobę choinkową konkurs artystyczny Samorząd Uczniowski
21. styczeń

2017 r.

Szkolny Przegląd Kolęd rodzinne kolędowanie E. Awksietijuk

wychowawcy

22. 20 stycznia

2017 r.

Dzień dziadka i babci spotkanie integracyjne A.Leoniuk

N. Baczyńska

23. 20 stycznia

2017 r.

Choinka szkolna kl. I -III zabawa karnawałowa, kl. IV-VI i gimnazjum – turniej świąteczny wychowawcy
24. luty

2017 r.

Dzień Bezpiecznego Internetu – Lekcje z Netykietą lekcje, konkursy I. Sierocka – Twaróg

M. Gacuta

25. 14 lutego

2017 r.

Walentynki poczta walentynkowa Samorząd Uczniowski
26. marzec

2017 r.

Szkolny konkurs recytatorski „U rodnym słowie ceły swiet” konkurs – zaprosić rodziców M. Kazimiruk

E. Lunda

27. 21 marca

2017 r.

Szkolny Dzień Wiosny Topienie Marzanny, konkursy, wycieczki wychowawcy
28. 21 marca

2017 r.

Kajakowe powitanie wiosny Spływ kajakowy J. Nesteruk
29. 12 kwietnia 2017 r. Rekolekcje

 

ks. S. Awksietijuk
30. kwiecień

2017 r.

Tydzień dla Ziemi sprzątanie lasu, sadzenie drzew, happening S. Kulik

wychowawcy

31. kwiecień

2017 r.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich kiermasz I. Sierocka – Twaróg

E. Lunda

A. Kozłowska

32. 28 kwietnia

2017 r.

Święto Konstytucji 3 Maja 1791 r apel A. Kozłowska
33. Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej Apel/akademia J. Nesteruk
34. maj

2017 r.

Maj z książką imprezy promujące czytelnictwo wychowawcy Samorząd Uczniowski
35. maj

2017 r.

O złotą różdżkę dobrej wróżki konkurs recytatorski A.Leoniuk

N. Baczyńska

36. maj

2017 r.

Poczytaj mi mamo i tato impreza literacka A.Leoniuk

N. Baczyńska

37. maj 2017 r. Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów test dyrektor,

E. Awksietijuk

38. 26 maja

2017 r.

Uroczystości związane z Dniem Matki wg uznania wychowawcy
39. 20 czerwca

2017 r.

Piknik Rodzinny spotkanie integracyjne z rodzicami wychowawcy Samorząd Uczniowski
40. 23.06.

2017 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 apel dyrektor

wychowawcy

 

Harmonogram planowanych wycieczek szkolnych w roku szkolnym 2016/2017

lp. miesiąc klasy tematyka miejsce kierownik wycieczki
1.

 

październik

2016 r.

I – III sp Święto pieczonego ziemniaka Starzyna A. Fiłonowicz
2. październik

2016 r.

oddział przedszkolny Święto pieczonego ziemniaka Leśniczówka Czechy Orlańskie A. Leoniuk
3.

 

październik

2016 r.

oddział przedszkolny

 

Spotkanie z przyrodą Białowieża N. Baczyńska
4. październik

2016 r.

IV – VI sp

 

Wyjazd edukacyjny Białystok M. Gacuta
5. listopad/

grudzień

2016 r.

I – III sp

 

Spektakl teatralny Hajnówka A. Fiłonowicz
6. listopad/

grudzień

2016 r.

I – III g

 

Wyjazd edukacyjny Białystok H. Treszczotko
7. grudzień

2016 r.

IV – VI sp Spektakl teatralny  „Tajemniczy ogród” Hajnówka A. Kozłowska
8. styczeń

2017 r.

I – III sp Spotkanie z kolędą

 

Starzyna E. Awksietijuk
9. marzec

2017 r.

oddział przedszkolny I – III sp Wyjazd edukacyjny Białystok A. Leoniuk
10. marzec

2017 r.

IV – VI sp Wyjazd edukacyjny

 

Białystok M. Kazimiruk
11. marzec

2017 r.

I – III g

 

Wyjazd edukacyjny

 

Białystok E. Lunda
12. 21 marca

2017 r.

I – III g

 

Kajakowe powitanie wiosny Spływ kajakowy rzeką Orlanką J. Nesteruk
13. kwiecień/

maj

2017 r.

I – III g

 

Spotkanie z przyrodą

 

Białowieża J. Nesteruk
14. maj / czerwiec

2017 r.

IV – VI sp,

II g

Szlak rękodzieła ludowego woj. podlaskie M. Kazimiruk
15. czerwiec

2017 r.

oddział przedszkolny Spektakl teatralny Białystok N. Baczyńska
16. czerwiec

2017 r.

V sp Rajd rowerowy

 

Topiło M. Gacuta

Oprócz planowanych mogą być organizowane doraźnie wyjazdy edukacyjne związane z potrzebami realizacji planu wychowawczego i profilaktycznego Zespołu Szkolno – Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych. Ilość dni wykorzystanych na wyjazdy nie może przekroczyć 10 dni w roku szkolnym w każdej klasie.

 

 

Planowane konkursy w roku szkolnym 2016/2017

lp. nazwa konkursu etap edukacyjny nauczyciel
1. Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego szkoła podstawowa M. Kazimiruk
2. Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego gimnazjum E. Lunda
3. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego szkoła podstawowa M. Kazimiruk
4. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego gimnazjum H. Treszczotko
5. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego szkoła podstawowa A. Kozłowska
6. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego gimnazjum H. Treszczotko
7. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego szkoła podstawowa M. Gacuta
8. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego gimnazjum M. Gacuta
9. Wojewódzki Konkurs Geograficzny gimnazjum S. Kulik
10. Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy szkoła podstawowa I. Sierocka – Twaróg
11. Wojewódzki Konkurs Historyczny gimnazjum J. Nesteruk
12. Turniej Wiedzy Pożarniczej szkoła podstawowa W. Misiejuk
13. Turniej Wiedzy Pożarniczej gimnazjum W. Misiejuk
14. Konkurs Poezji Religijnej szkoła podstawowa E. Awksietijuk
15. Konkurs Poezji Religijnej gimnazjum ks. S. Awksietijuk
16. Szkolny konkurs recytatorski „U rodnym słowie ceły swiet” szkoła podstawowa M. Kazimiruk
17. Szkolny konkurs recytatorski „U rodnym słowie ceły swiet” gimnazjum E. Lunda
18. Festiwal Piosenki dla Przedszkolaków „Mama, tata i ja” oddział przedszkolny A. Leoniuk
19. „Złota jesień” – konkurs poetycki oddział przedszkolny A. Leoniuk
20. „O złotą różdżkę dobrej wróżki” – konkurs recytatorski oddział przedszkolny N. Baczyńska

 

Oprócz planowanych mogą być organizowane w szkole inne konkursy związane z potrzebami realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Zespołu Szkolno – Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych.

 

Planowane zawody sportowe w roku szkolnym 2016/2017

 

lp. nazwa konkursu etap edukacyjny termin
1. Biegi Przełajowe szkoła podstawowa IX. 2016
2. Biegi Przełajowe gimnazjum IX. 2016
3. Piłka nożna (chłopcy) szkoła podstawowa IX. 2016
4. Piłka nożna (chłopcy) gimnazjum IX. 2016
5. Tenis stołowy szkoła podstawowa X. 2016
6. Tenis stołowy gimnazjum X. 2016
7. Turniej szachowy szkoła podstawowa X. 2016
8. Turniej szachowy gimnazjum X. 2016
9. Podlaska Gimnazjada gimnazjum IV.2017
10. Turniej piłki nożnej MDP gimnazjum 4.V.2017
11. Czwórbój Lekkoatletyczny szkoła podstawowa V.2017

Opiekun: Włodzimierz Misiejuk

 

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

Termin Temat
12.09.2016 Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy. Spotkanie dyrektora z radą rodziców, wybór prezydium rady rodziców, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie załączników do programu wychowawczego i programu profilaktyki, zaopiniowanie zmian w statucie szkoły
29.09.2016 Spotkanie klasowe rodziców kl. III g z wychowawcą – podanie informacji o egzaminie gimnazjalnym
7-10.11.2016 Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach
20.12.2016 Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania. Spotkanie dyrektora z radą rodziców
08.02.2017 Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze
24-28.04.2017 Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach
17.05.2017 Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania

 

Oferta zajęć doskonalących, pogłębiających wiedzę i rozwijających zainteresowania uczniów w Zespole Szkolno-Oświatowym w Dubiczach Cerkiewnych  – rok szkolny 2016/2017

L.p. Nazwa zajęć Prowadzący Adresaci Rodzaj zajęć Uwagi
1 Koło taneczno- teatralne „Dalej w tany” Aneta Fiłonowicz kl. I, kl. II artystyczne
2 Zajęcia wyrównawcze z matematyki Barbara Drużba zainteresowani uczniowie klas IV-VI, I-III gim. dydaktyczno- wyrównawcze
3 Koło polonistyczne Aleutyna Kozłowska zainteresowani uczniowie doskonalące i rozwijające zainteresowania
4 Koło językowe Maria Kazimiruk zainteresowani uczniowie kl. IV-VI doskonalące- rozwijające

dydaktyczno- wyrównawcze

5 Koło humanistyczne Halina Treszczotko kl. I-III gimn. rozwijające zainteresowania
6 Zajęcia wyrównawcze Ewa Awksietijuk kl. III dydaktyczno- wyrównawcze
7 Zajęcia wyrównawcze Irena Nawrocka kl. II wyrównawcze
8 Koło j. białoruskiego Ewa Lunda kl. I-III gim. zajęcia przygotowujące do konkursu przedmiotowego z j. białoruskiego
9 SKS Włodzimierz Misiejuk IV-VI SP i I-III gim koło szachowe
10 Koło języka cerkiewno-słowiańskiego Ks. Sławomir Awksietijuk zainteresowani uczniowie rozwijające zainteresowania
11 Koło geograficzne Sławomir Kulik zainteresowani uczniowie przygotowania do konkursu przedmiotowego
12 Koło Turystyczno- Historyczne Jerzy Nesteruk zainteresowani uczniowie pogłębiające i rozwijające zainteresowania
13 Koło informatyczne Iwona Sierocka- Twaróg zainteresowani uczniowie pogłębiające i rozwijające zainteresowania
14 Zajęcia wyrównawcze Mirosław Gacuta zainteresowani uczniowie klas IV-VI, I-III gim. dydaktyczno- wyrównawcze