Konkurs Poezji Białoruskiej

28 marca w GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych odbył się konkurs recytatorski poezji białoruskiej. W imprezie udział wzięli wszyscy uczniowie szkoły podstawowej uczęszczający na lekcje j. białoruskiego, oraz kilkunastu gimnazjalistów. Nagrody ufundowała Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych.

napisała: Ewa Lunda