Kontakt

Zespół Szkolno-Oświatowy

Dubicze Cerkiewne
ul. Parkowa 30
Kod pocztowy: 17-204
Podlaskie
Polska
Telefon: 85-685-20-50
Telefon/fax: 85-685-20-04
email: zsdubiczecerkiewne@wp.pl