Książki moich marzeń

W roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Oświatowym w Dubiczach Cerkiewnych został wdrożony program promujący czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów oraz promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

Myślą przewodnią w realizacji wszystkich przedsięwzięć w ramach tego programu było rozbudzanie i pielęgnowanie pojawiającej się chęci czytania dzieci, a w tym potrzeby codziennego kontaktu z kulturą literacką.

Zgodnie z Umową nr 35/2015 zawartą w dniu 28 września 2015 roku w Białymstoku pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Podlaskim, z którego upoważnienia działał Kurator Oświaty a Gminą Dubicze Cerkiewne przekazane zostały środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1 300,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta) na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej zgodnie z wnioskiem z dnia 23 czerwca 2015 r. Wkład własny wynosił 325,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową podjęte zostały następujące działania:

 • 3 ust. 1 lit. b – zakup książek

W dniu 20.11.2015 r. – Faktura VAT nr FM/1815/2015 zostały zakupione książki na kwotę 1 624,39 zł.

Przyznana dotacja – 1 300,00 zł

Wydatkowana kwota – 1299, 51 zł

Przyznana dotacja nie została w pełni wykorzystana. Zwrócono 0, 49 zł.

Wkład własny wyniósł – 324,88 zł

Zakupiono 82 książki i pozycję multimedialną. Są one przeznaczone do czytania zarówno przez dzieci młodsze, jak i starsze:

 1. Lektury szkolne, m. in.:

– Buszujący w zbożu, J. D. Salinger

– Magiczne drzewo – Czerwone krzesło, A. Maleszka

– Wakacje Mikołajka, R. Gościnny

– Hobbit, czyli tam i z powrotem, J. R. R. Tolkien

 

 1. Książki popularno – naukowe (w tym np. słowniki, encyklopedie), m. in.:

– 365 Eksperymentów na każdy dzień roku

– 101 eksperymentów z roślinami

– 101 eksperymentów z wodą

– 101 survivalowych porad dla chłopców

 

 1. Beletrystyka (pozycje inne niż lektury szkolne), m. in.:

– Czynnik miłości, A. Łacina

– Dwie Marysie, E. Nowak

– Igrzyska śmierci, S. Collins

– Zwiadowcy. Ziemia skuta lodem, J. Flanagan

 • 3 ust. 1 lit. d – współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Dubiczach Cerkiewnych
 1. Konkurs Poezji Jesiennej „Złota Jesień 2015” – propagowanie wierszy o tematyce jesiennej wśród rodziców oraz dzieci, aktywizacja rodziców poprzez umożliwienie im poznawania literatury z dzieckiem w domu.
 2. Spektakl teatralny „Witajcie w naszej bajce” – na podstawie utworów Jana Brzechwy i Juliana Tuwima.
 3. „Zima na kartach książki” – konkurs plastyczno – literacki.
 4. Wyjazd edukacyjny do Radia Białystok.
 5. Impreza literacka w ramach obchodów Światowego Dnia Misia.
 6. Świąteczne dekoracje „Pierniki” – wykorzystanie poradników kulinarnych do przygotowania ciasta i lukru.
 7. Wycinanka podlaska – warsztaty na podst, książki J. Cetry i W. Kowalczuk „Wycinanka podlaska z okolic Bielska Podlaskiego i Hajnówki”.
 8. Warsztaty kodowania w języku scratch z wykorzystaniem robotów finch.
 9. Jesteśmy czytelnikami – systematyczne korzystanie z wypożyczalni i czytelni oraz kawiarenki internetowej.
 10. „Moja książka” – tworzenie przez młodsze dzieci i ich rodziców książeczek wg własnego pomysłu i wystawka prac w bibliotece gminnej.
 11. Prezentacja wierszy J. Tuwima i J. Brzechwy – konkurs „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”.

kopciuszek1
kopciuszek2
kopciuszek6
str3
str5
str8a
str7
stroj1

 

 • 3 ust. 1 lit. e – dostosowanie pracy biblioteki do potrzeb uczniów
 1. Biblioteka otwarta pięć dni w tygodniu, godziny dostosowane do potrzeb uczniów.
 2. Możliwość wypożyczania książek przez uczniów w czasie ferii świątecznych, ferii zimowych i wakacji.
 • 3 ust. 1 lit. f – wydarzenia promujące czytelnictwo z udziałem uczniów
 1. Konkurs poezji białoruskiej „U rodnym słoweie ceły swiet”.
 2. „Zima z książką Andersena” – poranki czytelnicze w bibliotece, konkurs plastyczny na najpiękniejszą ilustrację baśni Andersena.
 3. „Duży czyta małemu” – głośne czytanie przez uczniów kl. IV – VI literatury dziecięcej uczniom z I etapu edukacyjnego.
 4. Spektakle teatralne przygotowane przez uczniów kl. III – „Na straganie” i „Calineczka”.
 5. Kiermasz książek – „Jesień z książką”, „Książka na dobry humor”.
 • 3 ust. 1 lit. g – realizacja projektów edukacyjnych
oddział L. proj. Przykłady
0 2 Zabawa karnawałowa – „Bohaterowie ulubionych bajek i baśni”
1 3 Poranek z baśnią – „Kot w butach”

Kolorowa zakładka

Przebranie inspirowane baśnią, legendą, mitem

2 4 „Kopciuszek – kapciuszek” – turniej dla klas II –  IV

Kolorowa zakładka

Przebranie inspirowane baśnią, legendą, mitem

Turniej dotyczący twórczości Jana Brzechwy  – „Z panem Janem na wesoło”

3 5 „Kopciuszek – kapciuszek” – turniej dla klas II –  IV

Przygotowanie przedstawienia „Na straganie” oraz „Calineczka”

Kolorowa zakładka

Przebranie inspirowane baśnią, legendą, mitem

Turniej dotyczący twórczości Jana Brzechwy  – „Z panem Janem na wesoło”

4 5 „Kopciuszek – kapciuszek” – turniej dla klas II –  IV

Turniej – „Dzień Pluszowego Misia”

Konkurs na najpiękniejszą baśń

Krzyżówka na podstawie lektury

Turniej dotyczący twórczości Jana Brzechwy – „Z panem Janem na wesoło”

5 2 Turniej – „Dzień Pluszowego Misia”

Krzyżówka na podstawie lektury

6 2 Turniej – „Dzień Pluszowego Misia”

Krzyżówka na podstawie lektury

 

 • 3 ust. 1 lit. h – spotkania z rodzicami uwzględniające tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci
 1. Warsztaty dla rodziców „Dziecko i książka” – jak zainteresować dziecko książką i jak w prosty i przyjemny sposób zachęcić dziecko do czytania książek.
 2. Wykład dr Agnieszki Kruszyńskiej „Dwie przestrzenie życia dziecka – dom i szkoła – w najnowszej literaturze dla dzieci i młodzieży” – rodzice poznali, jak zmieniała się literatura dla dzieci od czasów lat 20. XX wieku do chwili obecnej oraz pokazany został sposób przedstawiania szkoły i domu rodzinnego współcześnie.
 3. „Mamo, tato poczytaj mi bajkę” – impreza literacka dzieci i rodziców.
 4. „Moja książka” – tworzenie przez młodsze dzieci i ich rodziców książeczek wg własnego pomysłu i wystawka prac w bibliotece gminnej.
 • 3 ust. 1 lit. h – wnioski z realizacji programu
 1. Tytuły książek zakupionych do biblioteki były uzgodnione z Samorządem Szkolnym.
 2. Liczba wypożyczonych książek wzrosła o 7%.
 3. Liczba czytelników w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym wzrosła o 6 osób.
 4. Wzrosła świadomość czytelnicza uczniów i zainteresowanie książką – aktywny udział w kiermaszach organizowanych przez bibliotekę szkolną.

 

Projekt czytelniczy okazał się bardzo ciekawym i przydatnym działaniem edukacyjnym, w które zaangażowali się uczniowie, rodzice i nauczyciele. Jego cel został osiągnięty. Aktywność i zaangażowanie młodych ludzi w realizację tego projektu sprawi, że na pewno wszyscy będą wiedzieli, dlaczego warto sięgać po książki.