Plan lekcji

 

Plan zajęć semestr I 2018/2019

 

Klasy:

1 a – 4 a

1 a 2 a 3 a 3 agim 4 a
p
o
n
i
e
d
z
i
a
ł
e
k
1
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
Sala: 17
Edukacja wczesnoszkolna
Awksietijuk E.
Sala: 18
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
Sala: 16
fizyka
Giżewska I.
Sala: 7
przyroda
Dobosz- Karpiuk N.
Sala: 8
2
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
Sala: 17
Edukacja wczesnoszkolna
Awksietijuk E.
Sala: 18
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
Sala: 16
język polski
Treszczotko H.
Sala: 7
język angielski język rosyjski
Gacuta M.
Zast: Kazimiruk M.
Sala: 8
3
edukacja muzyczna
Nawrocka I.
Sala: 17
Edukacja wczesnoszkolna
Awksietijuk E.
Sala: 18
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
Sala: 16
język polski
Treszczotko H.
Sala: 7
matematyka
Drużba B.
Sala: 8
4
wychowanie fizyczne wczesnoszkolne
wych. fizyczne I
Fiłonowicz A.
Sala: 1
wychowanie fizyczne wczesnoszkolne
wych. fizyczne II
Fiłonowicz A.
Sala: 1
wychowanie fizyczne wczesnoszkolne
wych. fizyczne III
Fiłonowicz A.
Sala: 1
język angielski
Gacuta M.
Sala: 7
koło szachowe
Misiejuk W.
Sala: 8
5
język mniejszości narodowej – język białoruski
Lunda E.
Sala: 17
język angielski w edukacji wczesnoszkolnej edukacja plastyczna
język angielski II
Gacuta M.
Zast: Fiłonowicz A.
Sala: 18
język angielski w edukacji wczesnoszkolnej edukacja plastyczna
język angielski III
Gacuta M.
Zast: Fiłonowicz A.
Sala: 18
matematyka
Drużba B.
Sala: 7
język polski
Kozłowska A.
Sala: 8
6
język angielski w edukacji wczesnoszkolnej opieka 1
Gacuta M.
Zast: Sierocka- Twaróg I.
Sala: 17
język białoruski w edukacji wczesnoszkolnej
język mniejszości narodowej – język białoruski II
Lunda E.
Sala: 18
język białoruski w edukacji wczesnoszkolnej
język białoruski III
Lunda E.
Sala: 18
historia
Nesteruk J.
Sala: 7
wychowanie fizyczne
w-f 4
Misiejuk W.
Sala: 1
7
zajęcia świetlicowe
świetlica 1
Lunda E.
Sala: 4
zajęcia świetlicowe
świetlica 1
Lunda E.
Sala: 4
zajęcia świetlicowe
świetlica 1
Lunda E.
Sala: 4
zajęcia z wychowawcą
Treszczotko H.
Sala: 7
plastyka
plastyka 4
Nesteruk J.
Sala: 8
8
zajęcia świetlicowe
świetlica 1
Lunda E.
Sala: 4
zajęcia świetlicowe
świetlica 1
Lunda E.
Sala: 4
zajęcia świetlicowe
świetlica 1
Lunda E.
Sala: 4
wychowanie fizyczne
w – f 3 g
Misiejuk W.
Sala: 1
zajęcia świetlicowe
świetlica 2
Gacuta M.
Sala: 8
w
t
o
r
e
k
1
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
Sala: 17
Edukacja wczesnoszkolna
Awksietijuk E.
Sala: 18
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
Sala: 16
chemia
Lewczuk A.
Sala: 7
przyroda
Dobosz- Karpiuk N.
Sala: 8
2
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
Sala: 17
Edukacja wczesnoszkolna
Awksietijuk E.
Sala: 18
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
Sala: 16
język polski
Treszczotko H.
Sala: 7
język angielski język rosyjski
Gacuta M.
Zast: Kazimiruk M.
Sala: 8
3
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
Sala: 17
Edukacja wczesnoszkolna
Awksietijuk E.
Sala: 18
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
Sala: 16
język rosyjski
Treszczotko H.
Sala: 7
język białoruski
Lunda E.
Sala: 8
4
zajęcia rozwijające
Nawrocka I.
Sala: 17
język białoruski w edukacji wczesnoszkolnej
język mniejszości narodowej – język białoruski II
Lunda E.
Sala: 18
język białoruski w edukacji wczesnoszkolnej
język białoruski III
Lunda E.
Sala: 18
geografia
Kulik S.
Sala: 7
matematyka
Drużba B.
Sala: 8
5
wychowanie fizyczne wczesnoszkolne
wych. fizyczne I
Fiłonowicz A.
Sala: 1
wychowanie fizyczne wczesnoszkolne
wych. fizyczne II
Fiłonowicz A.
Sala: 1
wychowanie fizyczne wczesnoszkolne
wych. fizyczne III
Fiłonowicz A.
Sala: 1
matematyka
Drużba B.
Sala: 7
język polski
Kozłowska A.
Sala: 8
6
zajęcia opiekuńcze
zajęcia opiekuńcze 2
Kozłowska A.
Sala: 3
religia prawosławna
religia prawosławna I
Łojko J.
Sala: 17
religia prawosławna
religia prawosławna II
Łojko J.
Sala: 17
zajęcia opiekuńcze
zajęcia opiekuńcze 2
Kozłowska A.
Sala: 3
religia prawosławna
religia prawosławna III
Łojko J.
Sala: 17
biologia
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 7
wychowanie fizyczne
w-f 4
Misiejuk W.
Sala: 1
7
język mniejszości narodowej – język białoruski
Lunda E.
Sala: 17
edukacja informatyczna
edukacja informatyczna II
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 10
zajęcia komputerowe
zajęcia komputerowe III
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 10
zajęcia artystyczne
Nesteruk J.
Sala: 7
język rosyjski
Kazimiruk M.
Sala: 8
8
zajęcia świetlicowe
świetlica 3
Lunda E.
Sala: 4
zajęcia świetlicowe
świetlica 3
Lunda E.
Sala: 4
zajęcia świetlicowe
świetlica 3
Lunda E.
Sala: 4
wychowanie fizyczne
w – f 3 g
Misiejuk W.
Sala: 1
zajęcia świetlicowe
świetlica 3
Lunda E.
Sala: 4
ś
r
o
d
a
1
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
Sala: 17
język białoruski w edukacji wczesnoszkolnej
język mniejszości narodowej – język białoruski II
Lunda E.
Sala: 18
język białoruski w edukacji wczesnoszkolnej
język białoruski III
Lunda E.
Sala: 18
język polski
Treszczotko H.
Sala: 7
język polski
Kozłowska A.
Sala: 8
2
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
Sala: 17
Edukacja wczesnoszkolna
Awksietijuk E.
Sala: 18
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
Sala: 16
opieka 7
opieka 7
Baczyńska N.
Sala: 4
język białoruski
język białoruski 3 g
Lunda E.
Sala: 7
język angielski
Gacuta M.
Sala: 8
3
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
Sala: 17
Edukacja wczesnoszkolna
Awksietijuk E.
Sala: 18
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
Sala: 16
język angielski
Gacuta M.
Sala: 7
matematyka
Drużba B.
Sala: 8
4
wychowanie fizyczne wczesnoszkolne
wych. fizyczne I
Fiłonowicz A.
Sala: 1
wychowanie fizyczne wczesnoszkolne
wych. fizyczne II
Fiłonowicz A.
Sala: 1
wychowanie fizyczne wczesnoszkolne
wych. fizyczne III
Fiłonowicz A.
Sala: 1
język rosyjski
Treszczotko H.
Sala: 7
historia
Nesteruk J.
Sala: 8
5
edukacja informatyczna
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 10
edukacja muzyczna
edukacja muzyczna II
Awksietijuk E.
Sala: 18
edukacja muzyczna
edukacja muzyczna III
Awksietijuk E.
Sala: 18
zajęcia opiekuńcze
zajęcia opiekuńcze 8
Kozłowska A.
Sala: 3
religia prawosławna
religia prawosławna 3g
Awksietijuk S.
Sala: 7
muzyka
muzyka 4
Nawrocka I.
Sala: 8
6
zajęcia opiekuńcze
zajęcia opiekuńcze 5
Kozłowska A.
Sala: 3
religia prawosławna
religia prawosławna I
Łojko J.
Sala: 17
religia prawosławna
religia prawosławna II
Łojko J.
Sala: 17
zajęcia opiekuńcze
zajęcia opiekuńcze 5
Kozłowska A.
Sala: 3
religia prawosławna
religia prawosławna III
Łojko J.
Sala: 17
wiedza o społeczeństwie
Nesteruk J.
Sala: 7
informatyka
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 10
7
zajęcia świetlicowe
świetlica 4
Awksietijuk E.
Sala: 4
zajęcia świetlicowe
świetlica 4
Awksietijuk E.
Sala: 4
zajęcia świetlicowe
świetlica 4
Awksietijuk E.
Sala: 4
plastyka
Nesteruk J.
Sala: 7
wychowanie fizyczne
w-f 4
Misiejuk W.
Sala: 1
8
zajęcia świetlicowe
świetlica 5
Awksietijuk E.
Sala: 4
zajęcia świetlicowe
świetlica 5
Awksietijuk E.
Sala: 4
zajęcia świetlicowe
świetlica 5
Awksietijuk E.
Sala: 4
wychowanie fizyczne
w – f 3 g
Misiejuk W.
Sala: 1
religia prawosławna
religia prawosławna 4
Awksietijuk S.
Sala: 8
zajęcia świetlicowe
świetlica 5
Awksietijuk E.
Sala: 4
c
z
w
a
r
t
e
k
1
język mniejszości narodowej – język białoruski
Lunda E.
Sala: 17
zajęcia artystyczne
Awksietijuk E.
Sala: 18
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
Sala: 16
historia
Nesteruk J.
Sala: 7
język polski
Kozłowska A.
Sala: 8
2
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
Sala: 17
Edukacja wczesnoszkolna
Awksietijuk E.
Sala: 18
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
Sala: 16
chemia
Lewczuk A.
Sala: 7
zajęcia z wychowawcą
Misiejuk W.
Sala: 8
3
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
Sala: 17
Edukacja wczesnoszkolna
Awksietijuk E.
Sala: 18
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
Sala: 16
język polski
Treszczotko H.
Sala: 7
język rosyjski
Kazimiruk M.
Sala: 8
4
zajęcia ruchowe
zaj. ruchowe I
Fiłonowicz A.
Sala: 1
zajęcia ruchowe
zaj. ruchowe II
Fiłonowicz A.
Sala: 1
zajęcia ruchowe
zaj. ruchowe III
Fiłonowicz A.
Sala: 1
matematyka
Drużba B.
Sala: 7
język białoruski
Lunda E.
Sala: 8
5
koło teatralne
koło teatralne (ś)
Awksietijuk E.
Sala: 17
koło teatralne
Fiłonowicz A.
Sala: 18
koło teatralne
koło teatralne (ś)
Awksietijuk E.
Sala: 17
opieka 7
opieka 7
Baczyńska N.
Sala: 4
język białoruski
język białoruski 3 g
Lunda E.
Sala: 7
matematyka
Drużba B.
Sala: 8
6
zajęcia świetlicowe
świetlica 6
Awksietijuk E.
Sala: 4
zajęcia świetlicowe
świetlica 6
Awksietijuk E.
Sala: 4
zajęcia świetlicowe
świetlica 6
Awksietijuk E.
Sala: 4
religia katolicka
religia katolicka 1
Krasowski J.
Sala: 16
religia prawosławna
religia prawosławna 3g
Awksietijuk S.
Sala: 7
religia katolicka
religia katolicka 5
Krasowski J.
Sala: 16
zajęcia świetlicowe
świetlica 6
Awksietijuk E.
Sala: 4
religia katolicka
religia katolicka 2
Krasowski J.
Sala: 16
7
zajęcia świetlicowe
świetlica 7
Awksietijuk E.
Sala: 4
religia katolicka
religia katolicka 1
Krasowski J.
Sala: 16
zajęcia świetlicowe
świetlica 7
Awksietijuk E.
Sala: 4
religia katolicka
religia katolicka 5
Krasowski J.
Sala: 16
zajęcia świetlicowe
świetlica 7
Awksietijuk E.
Sala: 4
religia katolicka
religia katolicka 2
Krasowski J.
Sala: 16
8
p
i
ą
t
e
k
1
język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
Gacuta M.
Sala: 17
edukacja plastyczna
edukacja plastyczna II
Fiłonowicz A.
Sala: 18
edukacja plastyczna
edukacja plastyczna
Fiłonowicz A.
Sala: 18
opieka 7
opieka 7
Baczyńska N.
Sala: 4
język białoruski
język białoruski 3 g
Lunda E.
Sala: 7
język polski
Kozłowska A.
Sala: 8
2
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
Sala: 17
Edukacja wczesnoszkolna
Awksietijuk E.
Sala: 17
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
Sala: 16
matematyka
Drużba B.
Sala: 7
język białoruski
Lunda E.
Sala: 8
3
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
Sala: 17
Edukacja wczesnoszkolna
Awksietijuk E.
Sala: 18
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
Sala: 16
język rosyjski
Treszczotko H.
Sala: 7
geografia Białorusi
Lunda E.
Sala: 8
4
edukacja plastyczna
Nawrocka I.
Sala: 17
język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
język angielski II
Gacuta M.
Sala: 18
język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
język angielski III
Gacuta M.
Sala: 18
biologia
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 7
technika
Misiejuk W.
Sala: 8
5
zajęcia ruchowe
zaj. ruchowe I
Fiłonowicz A.
Sala: 1
zajęcia ruchowe
zaj. ruchowe II
Fiłonowicz A.
Sala: 1
zajęcia ruchowe
zaj. ruchowe III
Fiłonowicz A.
Sala: 1
informatyka
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 10
wychowanie fizyczne
w-f 4
Misiejuk W.
Sala: 1
6
zajęcia świetlicowe
świetlica 8
Awksietijuk E.
Sala: 4
zajęcia świetlicowe
świetlica 8
Awksietijuk E.
Sala: 4
zajęcia świetlicowe
świetlica 8
Awksietijuk E.
Sala: 4
wychowanie fizyczne
w – f 3 g
Misiejuk W.
Sala: 1
religia prawosławna
religia prawosławna 4
Awksietijuk S.
Sala: 8
zajęcia świetlicowe
świetlica 8
Awksietijuk E.
Sala: 4
7
zajęcia świetlicowe
świetlica 9
Awksietijuk E.
Sala: 4
zajęcia świetlicowe
świetlica 9
Awksietijuk E.
Sala: 4
zajęcia świetlicowe
świetlica 9
Awksietijuk E.
Sala: 4
zajęcia świetlicowe
świetlica 10
Nesteruk J.
Sala: 8
zajęcia świetlicowe
świetlica 10
Nesteruk J.
Sala: 8
8
Legenda:

Zajęcia obowiązkowe Zajęcia nieobowiązkowe Zajęcia pozalekcyjne Zajęcia które nie odbywają się w wybranym tygodniu nauczania

Klasy:

5 a –  8 a

5 a 6 a 7 a 8 a
p
o
n
i
e
d
z
i
a
ł
e
k
1
matematyka
Drużba B.
Sala: 9
język angielski
Sazonava O.
Sala: 12
język polski
Treszczotko H.
Sala: 13
matematyka
Lewczuk A.
Sala: 7
2
historia
Dobosz- Karpiuk N.
Sala: 9
matematyka
Drużba B.
Sala: 12
chemia
Giżewska I.
Sala: 13
język angielski
Sazonava O.
Sala: 7
3
język rosyjski
Kazimiruk M.
Sala: 9
zajęcia techniczne
Misiejuk W.
Sala: 12
język angielski
Gacuta M.
Sala: 13
fizyka
Giżewska I.
Sala: 7
4
język polski
Kozłowska A.
Sala: 9
język białoruski
Kazimiruk M.
Sala: 12
matematyka
Drużba B.
Sala: 13
chemia
Giżewska I.
Sala: 7
5
technika
Misiejuk W.
Sala: 9
język rosyjski
Kazimiruk M.
Sala: 12
fizyka
Giżewska I.
Sala: 13
język polski
Treszczotko H.
Sala: 7
6
wychowanie fizyczne
w-f 5
Misiejuk W.
Sala: 1
język polski
Kozłowska A.
Sala: 12
język białoruski
język mniejszości narodowej – język białoruski
Kazimiruk M.
Sala: 13
zajęcia opiekuńcze
zajęcia opiekuńcze 1
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 3
język polski
Treszczotko H.
Sala: 7
7
plastyka
plastyka 5
Nesteruk J.
Sala: 8
wychowanie fizyczne
w – f 6
Misiejuk W.
Sala: 1
wychowanie fizyczne
w – f 7
Misiejuk W.
Sala: 1
informatyka
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 1
8
zajęcia świetlicowe
świetlica 2
Gacuta M.
Sala: 8
muzyka
muzyka 6
Nesteruk J.
Sala: 12
muzyka
muzyka 7
Nesteruk J.
Sala: 12
wychowanie fizyczne
w – f 8
Misiejuk W.
Sala: 1
w
t
o
r
e
k
1
matematyka
Drużba B.
Sala: 9
historia i społeczeństwo
Nesteruk J.
Sala: 12
język angielski
Gacuta M.
Sala: 13
język polski
Treszczotko H.
Sala: 7
2
historia
Dobosz- Karpiuk N.
Sala: 9
matematyka
Drużba B.
Sala: 12
historia
Nesteruk J.
Sala: 13
matematyka
Lewczuk A.
Sala: 7
3
język angielski
Gacuta M.
Sala: 9
zajęcia z wychowawcą
Kazimiruk M.
Sala: 12
doradztwo zawodowe
Niedźwiecki S.
Sala: 13
matematyka
Lewczuk A.
Sala: 7
4
język białoruski
Kazimiruk M.
Sala: 9
język polski
Kozłowska A.
Sala: 12
język polski
Treszczotko H.
Sala: 15
doradztwo zawodowe
Niedźwiecki S.
Sala: 15
5
język rosyjski
Kazimiruk M.
Sala: 9
przyroda
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 12
geografia
Kulik S.
Sala: 15
zajęcia z wychowawcą
Nesteruk J.
Sala: 7
6
wychowanie fizyczne
w-f 5
Misiejuk W.
Sala: 1
plastyka
plastyka 6
Nesteruk J.
Sala: 12
plastyka
plastyka 7
Nesteruk J.
Sala: 12
język białoruski
Lunda E.
Sala: 7
7
język polski
Kozłowska A.
Sala: 9
wychowanie fizyczne
w – f 6
Misiejuk W.
Sala: 1
wychowanie fizyczne
w – f 7
Misiejuk W.
Sala: 1
język angielski
Sazonava O.
Sala: 7
8
zajęcia z wychowawcą
Kozłowska A.
Sala: 9
język angielski
Sazonava O.
Sala: 12
informatyka
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 10
wychowanie fizyczne
w – f 8
Misiejuk W.
Sala: 1
ś
r
o
d
a
1
język angielski
Gacuta M.
Sala: 9
język rosyjski
Kazimiruk M.
Sala: 12
matematyka
Drużba B.
Sala: 13
chemia
Giżewska I.
Sala: 7
2
język polski
Kozłowska A.
Sala: 9
język białoruski
Kazimiruk M.
Sala: 12
fizyka
Giżewska I.
Sala: 13
wiedza o społeczeństwie
Nesteruk J.
Sala: 7
3
język białoruski
Kazimiruk M.
Sala: 9
język polski
Kozłowska A.
Sala: 12
chemia
Giżewska I.
Sala: 13
historia
Nesteruk J.
Sala: 7
4
matematyka
Drużba B.
Sala: 9
język polski
Kozłowska A.
Sala: 12
zajęcia z wychowawcą
Gacuta M.
Sala: 15
fizyka
Giżewska I.
Sala: 7
5
muzyka
muzyka 5
Nawrocka I.
Sala: 8
matematyka
Drużba B.
Sala: 12
język polski
Treszczotko H.
Sala: 15
edukacja dla bezpieczeństwa
Giżewska I.
Sala: 7
6
zajęcia opiekuńcze
zajęcia opiekuńcze 5
Kozłowska A.
Sala: 3
religia prawosławna
religia prawosławna 5
Awksietijuk S.
Sala: 9
wychowanie fizyczne
w – f 6
Misiejuk W.
Sala: 1
wychowanie fizyczne
w – f 7
Misiejuk W.
Sala: 1
język polski
Treszczotko H.
Sala: 15
7
wychowanie fizyczne
w-f 5
Misiejuk W.
Sala: 1
religia prawosławna
religia prawosławna 6
Awksietijuk S.
Sala: 12
zajęcia świetlicowe
świetlica 4
Awksietijuk E.
Sala: 4
biologia
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 13
koło teatralne
Treszczotko H.
Sala: 15
8
zajęcia świetlicowe
świetlica 5
Awksietijuk E.
Sala: 4
przyroda
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 12
historia
Nesteruk J.
Sala: 15
wychowanie fizyczne
w – f 8
Misiejuk W.
Sala: 1
c
z
w
a
r
t
e
k
1
zajęcia sportowe
zaj.sportowe V+VI
Misiejuk W.
Sala: 1
zajęcia sportowe
zaj.sportowe V+VI
Misiejuk W.
Sala: 1
matematyka
Drużba B.
Sala: 13
matematyka
Lewczuk A.
Sala: 7
2
matematyka
Drużba B.
Sala: 9
przyroda
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 12
język rosyjski
Kazimiruk M.
Sala: 13
język polski
Treszczotko H.
Sala: 7
3
język polski
Kozłowska A.
Sala: 9
matematyka
Drużba B.
Sala: 12
język angielski
Gacuta M.
Sala: 13
język białoruski
Lunda E.
Sala: 7
4
język białoruski
Kazimiruk M.
Sala: 9
język polski
Kozłowska A.
Sala: 12
język polski
Treszczotko H.
Sala: 13
biologia
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 7
5
historia i kultura bialoruska
Kazimiruk M.
Sala: 9
język angielski
Sazonava O.
Sala: 12
religia prawosławna
religia prawosławna 7
Awksietijuk S.
Sala: 13
zajęcia opiekuńcze
zajęcia opiekuńcze 4
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 3
język rosyjski
Treszczotko H.
Sala: 7
6
zajęcia świetlicowe
świetlica 6
Awksietijuk E.
Sala: 4
religia katolicka
religia katolicka 3
Krasowski J.
Sala: 16
biologia
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 13
język angielski
Sazonava O.
Sala: 7
7
zajęcia świetlicowe
świetlica 7
Awksietijuk E.
Sala: 4
religia katolicka
religia katolicka 3
Krasowski J.
Sala: 16
język białoruski
język mniejszości narodowej – język białoruski
Kazimiruk M.
Sala: 13
zajęcia świetlicowe
świetlica 7
Awksietijuk E.
Sala: 4
religia prawosławna
religia prawosławna 8
Awksietijuk S.
Sala: 15
zajęcia świetlicowe
świetlica 7
Awksietijuk E.
Sala: 4
religia katolicka
religia katolicka 4
Krasowski J.
Sala: 16
8
p
i
ą
t
e
k
1
geografia
Kulik S.
Sala: 9
zajęcia komputerowe
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 10
matematyka
Drużba B.
Sala: 13
język polski
Treszczotko H.
Sala: 7
2
język angielski
Gacuta M.
Sala: 9
przyroda
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 12
język polski
Treszczotko H.
Sala: 13
geografia
Kulik S.
Sala: 7
3
religia prawosławna
religia prawosławna 5
Awksietijuk S.
Sala: 9
zajęcia opiekuńcze
zajęcia opiekuńcze 6
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 3
język polski
Kozłowska A.
Sala: 12
język białoruski
język mniejszości narodowej – język białoruski
Kazimiruk M.
Sala: 13
zajęcia opiekuńcze
zajęcia opiekuńcze 6
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 3
historia
Nesteruk J.
Sala: 7
4
język polski
Kozłowska A.
Sala: 9
religia prawosławna
religia prawosławna 6
Awksietijuk S.
Sala: 12
zajęcia świetlicowe
zajęcia świetlicowe 1
Lunda E.
Sala: 3
język rosyjski
Kazimiruk M.
Sala: 13
wiedza o społeczeństwie
Nesteruk J.
Sala: 7
5
wychowanie fizyczne
w-f 5
Misiejuk W.
Sala: 1
język białoruski
Kazimiruk M.
Sala: 12
zajęcia opiekuńcze
zajęcia opiekuńcze 7
Kozłowska A.
Sala: 3
religia prawosławna
religia prawosławna 7
Awksietijuk S.
Sala: 13
język białoruski
Lunda E.
Sala: 7
6
biologia
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 9
historia i społeczeństwo
Nesteruk J.
Sala: 12
geografia
Kulik S.
Sala: 13
wychowanie fizyczne
w – f 8
Misiejuk W.
Sala: 1
7
informatyka
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 10
wychowanie fizyczne
w – f 6
Misiejuk W.
Sala: 1
wychowanie fizyczne
w – f 7
Misiejuk W.
Sala: 1
zajęcia świetlicowe
świetlica 10
Nesteruk J.
Sala: 8
religia prawosławna
religia prawosławna 8
Awksietijuk S.
Sala: 15
8
aaa