Plan lekcji

 

Plan zajęć semestr II 2016/2017

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I Klasa II Klasa III
1.     białoruski

2.     edukacja wczszk.

3.     edukacja wczszk.

4.     edukacja wczszk.

5.     j. angielski

6.     z. ruchowe

7.     świetlica

8.     świetlica

1.     edukacja wczszk.

2.     edukacja wczszk.

3.     edukacja wczszk.

4.     j. białoruski

5.     z. ruchowe

6.     j. angielski

7.     świetlica

8.     świetlica

1.     j. białoruski

2.     edukacja wczszk.

3.     edukacja wczszk.

4.     edukacja wczszk.

5.     z. ruchowe

6.     religia

7.     świetlica

8.     świetlica

1.     z. komputerowe

2.     j. angielski

3.     edukacja wczszk.

4.     edukacja wczszk.

5.     religia

6.     j. białoruski

7.     świetlica

8.     świetlica

1.     edukacja wczszk.

2.     edukacja wczszk.

3.     plastyka

4.     z. Komputerowe

5.     religia

6.     j. angielski

7.     świetlica

8.     świetlica

1.     j. angielski

2.     muzyka

3.     edukacja wczszk.

4.     edukacja wczszk.

5.     edukacja wczszk.

6.     j. białoruski

7.     świetlica

8.     świetlica

1.     edukacja wczszk.

2.     edukacja wczszk.

3.     w-f

4.     religia

5.     edukacja wczszk.

6.     świetlica

7.     świetlica

1.     edukacja wczszk.

2.     edukacja wczszk.

3.     edukacja wczszk.

4.     religia

5.     w-f

6.     świetlica

7.     świetlica

1.     plastyka

2.     edukacja wczszk.

3.     edukacja wczszk.

4.     edukacja wczszk.

5.     w-f

6.     świetlica

7.     świetlica

1.     w-f

2.     plastyka

3.     muzyka

4.     edukacja wczszk.

5.     edukacja wczszk.

6.     świetlica

7.     świetlica

1.     w-f

2.     muzyka

3.     edukacja wczszk.

4.     edukacja wczszk.

5.     j. białoruski

6.     świetlica

7.     świetlica

1.     w-f

2.     religia

3.     j. angielski

4.     j. białoruski

5.     z. komputerowe

6.     świetlica

7.     świetlica

1.     w-f

2.     edukacja wczszk.

3.     edukacja wczszk.

4.     j. białoruski

5.     świetlica

6.     świetlica

7.     świetlica

1.     j. białoruski

2.     edukacja wczszk.

3.     edukacja wczszk.

4.     edukacja wczszk.

5.     w-f

6.     świetlica

7.     świetlica

1.     edukacja wczszk.

2.     edukacja wczszk.

3.     edukacja wczszk.

4.     edukacja wczszk.

5.     w-f

6.     świetlica

7.     świetlica

Religia katolicka: poniedziałek 7, 8 lekcja;

Plan zajęć semestr II 2016/2017

Klasy IV – VI

Klasa IV Klasa V Klasa VI
1.     przyroda

2.     j. rosyjski

3.     j. angielski

4.     w-f

5.     j. polski

6.     matematyka

7.     świetlica

8.     SKS

1.     WDŻ

2.     j. polski

3.     j. rosyjski

4.     w-f

5.     przyroda

6.     j. białoruski

7.     historia

8.     SKS

1.     WDŻ

2.     matematyka

3.     j. polski

4.     przyroda

5.     j. białoruski

6.     w-f

7.     religia

8.     SKS

1.     plastyka

2.     j. białoruski

3.     religia

4.     j. angielski

5.     j. polski

6.     matematyka

7.     świetlica

8.     świetlica

1.     matematyka

2.     j. polski

3.     plastyka

4.     religia

5.     j. rosyjski

6.     przyroda

7.     z. komputerowe

8.     j. białoruski

1.     j. polski

2.     muzyka

3.     j. rosyjski

4.     matematyka

5.     historia

6.     godz. wych.

7.     j. białoruski

8.     przyroda

1.     historia

2.     przyroda

3.     religia

4.     z. komputerowe

5.     j. polski

6.     w-f

7.     j. białoruski

1.     matematyka

2.     religia

3.     j. białoruski

4.     j. angielski

5.     z. techniczne

6.     w-f

7.     j. polski

1.     j. rosyjski

2.     matematyka

3.     j. polski

4.     plastyka

5.     j. angielski

6.     j. białoruski

7.     w-f

1.     godz. wych.

2.     j. rosyjski

3.     j. polski

4.     muzyka

5.     matematyka

6.     z. techniczne

7.     w-f

1.     j. polski

2.     historia

3.     matematyka

4.     godz. wych.

5.     muzyka

6.     j. angielski

7.     w-f

1.     przyroda

2.     j. polski

3.     w-f

4.     religia

5.     j. angielski

6.     historia

7.     z. komputerowe

1.     przyroda

2.     j. angielski

3.     j. białoruski

4.     j. polski

5.     matematyka

6.     w-f

7.     świetlica

1.     matematyka

2.     wł. hist. i kultura

3.     przyroda

4.     j. angielski

5.     j. polski

6.     w-f

7.     świetlica

1.     j. angielski

2.     przyroda

3.     w-f

4.     matematyka

5.     z. techniczne

6.     j. polski

7.     j. polski

Religia katolicka: poniedziałek 7, 8 lekcja;

Plan zajęć semestr II 2016/2017

I-III Gimnazjum

Klasa I Gim Klasa II Gim Klasa III Gim
1.     j. polski

2.     w-f

3.     religia

4.     j. angielski

5.     matematyka

6.     fizyka

7.     świetlica

8.     świetlica

1.     eduk. dla bezp.

2.     w-f

3.     j. polski

4.     matematyka

5.     j. rosyjski

6.     historia

7.     z. techniczne

8.     religia

1.     matematyka

2.     j. polski

3.     w-f

4.     j. rosyjski

5.     religia

6.     biologia

7.     fizyka

8.     godz. wych.

1.     geografia

2.     matematyka

3.     j. angielski

4.     historia

5.     j. polski

6.     w-f

7.     świetlica

8.     SKS

1.     biologia

2.     godz. wych.

3.     j. białoruski

4.     j. rosyjski

5.     wł. hist. i kult.

6.     w-f

7.     matematyka

8.     SKS

1.     j. polski

2.     j. polski

3.     j. rosyjski

4.     j. białoruski

5.     matematyka

6.     historia

7.     w-f

8.     SKS

1.     historia

2.     chemia

3.     fizyka

4.     w-f

5.     biologia

6.     j. białoruski

7.     j. polski

1.     fizyka

2.     j. polski

3.     j. polski

4.     w-f

5.     WOS

6.     j. angielski

7.     informatyka

1.     chemia

2.     fizyka

3.     z. artystyczne

4.     j. polski

5.     j. rosyjski

6.     historia

7.     WOS

1.     j. angielski

2.     j. polski

3.     j. rosyjski

4.     j. białoruski

5.     w-f

6.     religia

7.     matematyka

1.     j. polski

2.     chemia

3.     j. białoruski

4.     matematyka

5.     w-f

6.     biologia

7.     religia

1.     chemia

2.     informatyka

3.     religia

4.     w-f

5.     j. białoruski

6.     matematyka

7.     j. angielski

1.     z. artystyczne

2.     j. białoruski

3.     godz. wych.

4.     j. rosyjski

5.     geografia

6.     matematyka

7.     z. techniczne

1.     historia

2.     muzyka

3.     j. angielski

4.     geografia

5.     j. polski

6.     j. białoruski

7.     matematyka

1.     j. białoruski

2.     plastyka

3.     matematyka

4.     w-f

5.     j. angielski

6.     j. polski

7.     geografia

Religia katolicka: poniedziałek 7, 8 lekcja;

 

 

OPIEKA NAD UCZNIAMI NIE UCZĘSZCZAJĄCYMI NA ZAJĘCIA

  1. BIAŁORUSKIEGO, RELIGII I WDŻ

 

DZIEŃ GODZ. LEK. UCZNIOWIE NAUCZYCIEL
PONIEDZIAŁEK 1. KL. V – Kacper

Kl. VI – Kasia, Ania, Ewelina, Danylo, Roman, Piotr, Artur

Aleutyna Kozłowska – biblioteka
3. Kl. I g – Ada, Sylwia

Kl. V – Adela

Ewa Lunda – biblioteka
6. Kl. III sp – Zuzanna, Karina Oddział przedszkolny
7. Kl. VI – Arkadiusz (zajęcia religii katolickiej)

Danylo, Roman, Artur

 

I. Sierocka – Twaróg świetlica

8. Kl. II g – Samuel, Grześ, Tola Jerzy Nesteruk – świetlica
WTOREK 3. Kl. II g – Samuel, Grześ, Tola

Kl. IV – Wiktor

I. Sierocka – Twaróg – biblioteka
4. Kl. V – Adela Oddział przedszkolny
5. Kl. I – Ewelina, Wiktoria

Kl. II – Rufina

Kl. II g – Samuel. Grześ, Tola

I. Sierocka – Twaróg – biblioteka
8. Kl. V – Adela Jerzy Nesteruk – świetlica
ŚRODA 2. KL. V – Adela Oddział przedszkolny
3. Kl. IV – Wiktor Oddział przedszkolny
4. Kl. I – Ewelina, Wiktoria

Kl. II – Rufina

Aleutyna Kozłowska – biblioteka
CZWARTEK 2. Kl. III – Karina, Zuzanna Ewa Lunda – biblioteka
3. Kl. IIg – Samuel. Grześ, Tola I. Sierocka – Twaróg – biblioteka
6. Kl. I g – Ada, Sylwia Ewa Lunda – świetlica
7. Kl. II g – Samuel. Grześ, Tola Ewa Lunda – świetlica
PIĄTEK 6. Kl. II g – Samuel. Grześ, Tola Irena Nawrocka – świetlica

 

 

Nauczanie indywidualne od dnia 06.02.2016 r.

Data Wtorek

8.55 – 12.35

Środa

8.55 – 11.30

Czwartek

8.00 – 10.35

6-10.02 2. przyroda

 

3. j. polski

 

4. j. polski

 

5. j. angielski

2. nauka własnej historii i kultury

 

3. matematyka

 

4. j. rosyjski

 

 

1.matematyka

 

2. w-f

 

3. historia

13-17.02 2. przyroda

 

3. j. polski

 

4. j. polski

 

5. j. angielski

2. j. polski

 

3. g. wych.

 

4. j. rosyjski

1. matematyka

 

2. matematyka

 

3. muzyka

20-24.02 2. przyroda

 

3. j. polski

 

4. j. polski

 

5. j. angielski

2. j. białoruski

 

3. informatyka

 

4. j. rosyjski

1. matematyka

 

2. technika

 

3. historia

24.02 – 03.03 2. przyroda

 

3. j. polski

 

4. j. polski

 

5. j. angielski

2. j. polski

 

3. matematyka

 

4. j. rosyjski

1. matematyka

 

2. matematyka

 

3. plastyka