Plan lekcji

 

Plan zajęć na semestr II 2018/2019

 

Klasy:

1  – 4, 3 g

1 a 2 a 3 a 3 agim 4 a
p
o
n
i
e
d
z
i
a
ł
e
k
1
język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
Gacuta M.
Sala: 17
Edukacja wczesnoszkolna
Awksietijuk E.
Sala: 18
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
Sala: 16
fizyka
Giżewska I.
Sala: 7
przyroda
Dobosz- Karpiuk N.
Sala: 8
2
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
Sala: 17
Edukacja wczesnoszkolna
Awksietijuk E.
Sala: 18
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
Sala: 16
język polski
Treszczotko H.
Sala: 7
język angielski
Gacuta M.
Sala: 8
3
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
Sala: 17
Edukacja wczesnoszkolna
Awksietijuk E.
Sala: 18
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
Sala: 16
język polski
Treszczotko H.
Sala: 7
matematyka
Drużba B.
Sala: 8
4
wychowanie fizyczne wczesnoszkolne 
Fiłonowicz A.
Sala: 1
wychowanie fizyczne wczesnoszkolne 
Fiłonowicz A.
Sala: 1
wychowanie fizyczne wczesnoszkolne 
Fiłonowicz A.
Sala: 1
język angielski
Gacuta M.
Sala: 7
koło szachowe
Misiejuk W.
Sala: 8
5
język mniejszości narodowej – białoruski
Lunda E.
Sala: 17
język angielski w edukacji wczesnoszkolnej 
Gacuta M.
Sala: 18
język angielski w edukacji wczesnoszkolnej 
Gacuta M.
Sala: 18
matematyka
Drużba B.
Sala: 7
język polski
Kozłowska A.
Sala: 8
6
język mniejszości narodowej – białoruski 
Lunda E.
Sala: 18
język mniejszości narodowej – białoruski 
Lunda E.
Sala: 18
plastyka
Nesteruk J.
Sala: 7
wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.
Sala: 1
7
język rosyjski
Treszczotko H.
Sala: 7
plastyka 
Nesteruk J.
Sala: 15
8
zajęcia świetlicowe
grupa I
Gacuta M.
Sala: 4
wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.
Sala: 1
zajęcia świetlicowe
grupa I
Gacuta M.
Sala: 4
w
t
o
r
e
k
1
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
Sala: 17
Edukacja wczesnoszkolna
Awksietijuk E.
Sala: 18
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
Sala: 16
chemia
Lewczuk A.
Sala: 7
przyroda
Dobosz- Karpiuk N.
Sala: 8
2
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
Sala: 17
Edukacja wczesnoszkolna
Awksietijuk E.
Sala: 18
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
Sala: 16
język polski
Treszczotko H.
Sala: 7
język angielski
Gacuta M.
Sala: 8
3
edukacja muzyczna
Nawrocka I.
Sala: 17
Edukacja wczesnoszkolna
Awksietijuk E.
Sala: 18
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
Sala: 16
język rosyjski
Treszczotko H.
Sala: 7
język białoruski
język mniejszości narodowej – białoruski
Lunda E.
Sala: 8
4
zajęcia rozwijające
Nawrocka I.
Sala: 17
język mniejszości narodowej – białoruski 
Lunda E.
Sala: 18
język mniejszości narodowej – białoruski 
Lunda E.
Sala: 18
język angielski
Gacuta M.
Sala: 7
matematyka
Drużba B.
Sala: 8
5
wychowanie fizyczne wczesnoszkolne 
Fiłonowicz A.
Sala: 1
wychowanie fizyczne wczesnoszkolne 
Fiłonowicz A.
Sala: 1
wychowanie fizyczne wczesnoszkolne 
Fiłonowicz A.
Sala: 1
matematyka
Drużba B.
Sala: 7
język polski
Kozłowska A.
Sala: 8
6
zajęcia opiekuńcze
opieka VIII
Kozłowska A.
Sala: 3
religia prawosławna 
religia prawosławna
Łojko J.
Sala: 17
religia prawosławna 
Łojko J.
Sala: 17
zajęcia opiekuńcze
opieka VIII
Kozłowska A.
Sala: 3
religia prawosławna 
religia prawosławna
Łojko J.
Sala: 17
geografia
Kulik S.
Sala: 13
wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.
Sala: 1
7
edukacja informatyczna 
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 10
zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej 
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 10
zajęcia artystyczne
Nesteruk J.
Sala: 7
język rosyjski
Kazimiruk M.
Sala: 8
8
zajęcia świetlicowe
grupa II
Lunda E.
Sala: 3
zajęcia świetlicowe
grupa II
Lunda E.
Sala: 3
wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.
Sala: 1
zajęcia świetlicowe
grupa III
Nesteruk J.
Sala: 4
ś
r
o
d
a
1
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
Sala: 17
język mniejszości narodowej – białoruski 
Lunda E.
Sala: 18
język mniejszości narodowej – białoruski 
Lunda E.
Sala: 18
język polski
Treszczotko H.
Sala: 7
historia
Nesteruk J.
Sala: 8
2
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
Sala: 17
Edukacja wczesnoszkolna
Awksietijuk E.
Sala: 18
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
Sala: 16
zajęcia opiekuńcze
opieka V
Baczyńska N.
Sala: 4
język białoruski
Język białoruski 3 g
Lunda E.
Sala: 7
język angielski
Gacuta M.
Sala: 8
3
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
Sala: 17
Edukacja wczesnoszkolna
Awksietijuk E.
Sala: 18
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
Sala: 16
historia
Nesteruk J.
Sala: 7
matematyka
Drużba B.
Sala: 8
4
wychowanie fizyczne wczesnoszkolne 
Fiłonowicz A.
Sala: 1
wychowanie fizyczne wczesnoszkolne 
Fiłonowicz A.
Sala: 1
wychowanie fizyczne wczesnoszkolne 
Fiłonowicz A.
Sala: 1
wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.
Sala: 9
język polski
Kozłowska A.
Sala: 8
5
edukacja informatyczna
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 10
edukacja muzyczna 
Awksietijuk E.
Sala: 18
edukacja muzyczna 
Awksietijuk E.
Sala: 18
język rosyjski
Treszczotko H.
Sala: 7
muzyka 
Nawrocka I.
Sala: 8
6
zajęcia świetlicowe
grupa IV
Awksietijuk E.
Sala: 4
religia prawosławna 
religia prawosławna
Łojko J.
Sala: 17
religia prawosławna 
Łojko J.
Sala: 17
zajęcia świetlicowe
grupa IV
Awksietijuk E.
Sala: 4
religia prawosławna 
religia prawosławna
Łojko J.
Sala: 17
wiedza o społeczeństwie
Nesteruk J.
Sala: 7
informatyka
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 10
7
zajęcia z wychowawcą
Treszczotko H.
Sala: 7
wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.
Sala: 1
8
zajęcia świetlicowe
grupa V
Misiejuk W.
Sala: 4
religia prawosławna
religia prawosławna
Awksietijuk S.
Sala: 8
zajęcia świetlicowe
grupa V
Misiejuk W.
Sala: 4
c
z
w
a
r
t
e
k
1
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
Sala: 17
zajęcia artystyczne
Awksietijuk E.
Sala: 18
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
Sala: 16
historia
Nesteruk J.
Sala: 7
język polski
Kozłowska A.
Sala: 8
2
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
Sala: 17
Edukacja wczesnoszkolna
Awksietijuk E.
Sala: 18
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
Sala: 16
chemia
Lewczuk A.
Sala: 7
język białoruski
język mniejszości narodowej – białoruski
Lunda E.
Sala: 8
3
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
Sala: 17
Edukacja wczesnoszkolna
Awksietijuk E.
Sala: 18
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
Sala: 16
informatyka
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 7
język rosyjski
Kazimiruk M.
Sala: 8
4
zajęcia ruchowe 
Fiłonowicz A.
Sala: 1
zajęcia ruchowe 
Fiłonowicz A.
Sala: 1
zajęcia ruchowe 
Fiłonowicz A.
Sala: 1
matematyka
Drużba B.
Sala: 7
zajęcia z wychowawcą
Misiejuk W.
Sala: 8
5
koło teatralne 
koło teatralne (ś)
Awksietijuk E.
Sala: 17
koło teatralne
Fiłonowicz A.
Sala: 18
koło teatralne 
koło teatralne (ś)
Awksietijuk E.
Sala: 17
zajęcia świetlicowe 
grupa VI
Awksietijuk E.
Sala: 17
koło teatralne 
koło teatralne (ś)
Awksietijuk E.
Sala: 17
język białoruski
Język białoruski 3 g
Lunda E.
Sala: 7
matematyka
Drużba B.
Sala: 8
6
język mniejszości narodowej – białoruski
Lunda E.
Sala: 17
religia prawosławna
religia prawosławna
Awksietijuk S.
Sala: 7
zajęcia opiekuńcze
opieka IX
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 3
7
zajęcia świetlicowe
grupa VII
Awksietijuk E.
Sala: 4
religia katolicka 
religia katolicka
Zbucki R.
Sala: 15
religia katolicka 
religia katolicka
Zbucki R.
Sala: 15
religia katolicka 
religia katolicka
Zbucki R.
Sala: 15
religia katolicka 
religia katolicka
Zbucki R.
Sala: 15
8
zajęcia świetlicowe
grupa VIII
Awksietijuk E.
Sala: 3
religia katolicka 
religia katolicka
Zbucki R.
Sala: 15
zajęcia świetlicowe
grupa VIII
Awksietijuk E.
Sala: 3
zajęcia świetlicowe
grupa VIII
Awksietijuk E.
Sala: 3
religia katolicka 
religia katolicka
Zbucki R.
Sala: 15
religia katolicka 
religia katolicka
Zbucki R.
Sala: 15
zajęcia świetlicowe
grupa IX
Misiejuk W.
Sala: 4
religia katolicka 
religia katolicka
Zbucki R.
Sala: 15
p
i
ą
t
e
k
1
język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
Gacuta M.
Sala: 17
edukacja plastyczna 
Fiłonowicz A.
Sala: 18
edukacja plastyczna 
Fiłonowicz A.
Sala: 18
zajęcia opiekuńcze
opieka V
Baczyńska N.
Sala: 4
język białoruski
Język białoruski 3 g
Lunda E.
Sala: 7
język polski
Kozłowska A.
Sala: 8
2
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
Sala: 17
Edukacja wczesnoszkolna
Awksietijuk E.
Sala: 18
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
Sala: 16
język polski
Treszczotko H.
Sala: 7
język białoruski
język mniejszości narodowej – białoruski
Lunda E.
Sala: 8
3
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
Sala: 17
Edukacja wczesnoszkolna
Awksietijuk E.
Sala: 18
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
Sala: 16
matematyka
Drużba B.
Sala: 7
geografia Białorusi
Lunda E.
Sala: 8
4
edukacja plastyczna
Nawrocka I.
Sala: 17
język angielski w edukacji wczesnoszkolnej 
Gacuta M.
Sala: 18
język angielski w edukacji wczesnoszkolnej 
Gacuta M.
Sala: 18
biologia
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 7
technika
Misiejuk W.
Sala: 8
5
zajęcia ruchowe 
Fiłonowicz A.
Sala: 1
zajęcia ruchowe 
Fiłonowicz A.
Sala: 1
zajęcia ruchowe 
Fiłonowicz A.
Sala: 1
informatyka
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 7
wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.
Sala: 1
6
język mniejszości narodowej – białoruski
Lunda E.
Sala: 17
zajęcia świetlicowe
grupa XII
Awksietijuk E.
Sala: 4
zajęcia świetlicowe
grupa XII
Awksietijuk E.
Sala: 4
wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.
Sala: 1
religia prawosławna
religia prawosławna
Awksietijuk S.
Sala: 8
zajęcia świetlicowe
grupa XII
Awksietijuk E.
Sala: 4
7
zajęcia świetlicowe
grupa XIII
Lunda E.
Sala: 3
zajęcia świetlicowe
grupa XIII
Lunda E.
Sala: 3
zajęcia świetlicowe
grupa XIII
Lunda E.
Sala: 3
religia prawosławna
religia prawosławna
Awksietijuk S.
Sala: 7
zajęcia świetlicowe
grupa XIV
Awksietijuk E.
Sala: 4
zajęcia świetlicowe
grupa XIV
Awksietijuk E.
Sala: 4
8

 

Klasy:

5  –  8

5 a 6 a 7 a 8 a
p
o
n
i
e
d
z
i
a
ł
e
k
1
matematyka
Drużba B.
Sala: 15
język angielski
Sazonava O.
Sala: 12
język polski
Treszczotko H.
Sala: 13
matematyka
Lewczuk A.
Sala: 9
2
historia
Dobosz- Karpiuk N.
Sala: 15
matematyka
Drużba B.
Sala: 12
chemia
Giżewska I.
Sala: 13
język angielski
Sazonava O.
Sala: 9
3
język rosyjski
Kazimiruk M.
Sala: 15
zajęcia techniczne
Misiejuk W.
Sala: 12
język angielski
Gacuta M.
Sala: 13
fizyka
Giżewska I.
Sala: 9
4
język polski
Kozłowska A.
Sala: 15
język białoruski
język mniejszości narodowej – białoruski
Kazimiruk M.
Sala: 12
matematyka
Drużba B.
Sala: 13
chemia
Giżewska I.
Sala: 9
5
technika
Misiejuk W.
Sala: 15
język rosyjski
Kazimiruk M.
Sala: 12
fizyka
Giżewska I.
Sala: 13
język polski
Treszczotko H.
Sala: 9
6
wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.
Sala: 1
język polski
Kozłowska A.
Sala: 12
język białoruski
język mniejszości narodowej – białoruski
Kazimiruk M.
Sala: 13
zajęcia opiekuńcze
opieka I
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 3
język polski
Treszczotko H.
Sala: 9
7
plastyka 
Nesteruk J.
Sala: 15
wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.
Sala: 1
wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.
Sala: 1
informatyka
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 9
8
informatyka
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 10
muzyka 
Nesteruk J.
Sala: 7
muzyka 
Nesteruk J.
Sala: 7
wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.
Sala: 1
w
t
o
r
e
k
1
matematyka
Drużba B.
Sala: 15
historia i społeczeństwo
Nesteruk J.
Sala: 12
język angielski
Gacuta M.
Sala: 13
język polski
Treszczotko H.
Sala: 9
2
historia
Dobosz- Karpiuk N.
Sala: 15
matematyka
Drużba B.
Sala: 12
język rosyjski
Kazimiruk M.
Sala: 13
matematyka
Lewczuk A.
Sala: 9
3
język angielski
Gacuta M.
Sala: 15
zajęcia z wychowawcą
Kazimiruk M.
Sala: 12
historia
Nesteruk J.
Sala: 13
matematyka
Lewczuk A.
Sala: 9
4
język białoruski
język mniejszości narodowej – białoruski
Kazimiruk M.
Sala: 15
język polski
Kozłowska A.
Sala: 12
język polski
Treszczotko H.
Sala: 13
historia
Nesteruk J.
Sala: 9
5
język rosyjski
Kazimiruk M.
Sala: 15
przyroda
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 12
geografia
Kulik S.
Sala: 13
zajęcia z wychowawcą
Nesteruk J.
Sala: 9
6
wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.
Sala: 1
plastyka 
Nesteruk J.
Sala: 7
plastyka 
Nesteruk J.
Sala: 7
język białoruski
język mniejszości narodowej – białoruski
Lunda E.
Sala: 9
7
język polski
Kozłowska A.
Sala: 15
wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.
Sala: 1
wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.
Sala: 1
język angielski
Sazonava O.
Sala: 9
8
zajęcia z wychowawcą
Kozłowska A.
Sala: 15
język angielski
Sazonava O.
Sala: 12
biologia
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 13
wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.
Sala: 1
ś
r
o
d
a
1
język angielski
Gacuta M.
Sala: 15
język rosyjski
Kazimiruk M.
Sala: 12
matematyka
Drużba B.
Sala: 13
chemia
Giżewska I.
Sala: 9
2
język polski
Kozłowska A.
Sala: 15
język białoruski
język mniejszości narodowej – białoruski
Kazimiruk M.
Sala: 12
fizyka
Giżewska I.
Sala: 13
wiedza o społeczeństwie
Nesteruk J.
Sala: 9
3
język białoruski
język mniejszości narodowej – białoruski
Kazimiruk M.
Sala: 15
język polski
Kozłowska A.
Sala: 12
język polski
Treszczotko H.
Sala: 13
fizyka
Giżewska I.
Sala: 9
4
matematyka
Drużba B.
Sala: 15
historia i społeczeństwo
Nesteruk J.
Sala: 12
chemia
Giżewska I.
Sala: 13
wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.
Sala: 9
5
muzyka 
Nawrocka I.
Sala: 8
matematyka
Drużba B.
Sala: 12
zajęcia z wychowawcą
Gacuta M.
Sala: 13
edukacja dla bezpieczeństwa
Giżewska I.
Sala: 9
6
religia prawosławna
religia prawosławna
Awksietijuk S.
Sala: 15
zajęcia świetlicowe
grupa IV
Awksietijuk E.
Sala: 4
wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.
Sala: 1
wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.
Sala: 1
język polski
Treszczotko H.
Sala: 9
7
wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.
Sala: 1
zajęcia opiekuńcze
opieka IV
Kozłowska A.
Sala: 3
religia prawosławna
religia prawosławna
Awksietijuk S.
Sala: 12
8
zajęcia świetlicowe
grupa V
Misiejuk W.
Sala: 4
wychowanie do życia w rodzinie 
wdż
Jarocwicz J.
Sala: 15
wychowanie do życia w rodzinie 
wdż
Jarocwicz J.
Sala: 15
c
z
w
a
r
t
e
k
1
historia i kultura bialoruska
Kazimiruk M.
Sala: 15
przyroda
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 12
matematyka
Drużba B.
Sala: 13
matematyka
Lewczuk A.
Sala: 9
2
matematyka
Drużba B.
Sala: 15
przyroda
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 12
język rosyjski
Kazimiruk M.
Sala: 13
język polski
Treszczotko H.
Sala: 9
3
język polski
Kozłowska A.
Sala: 15
matematyka
Drużba B.
Sala: 12
język angielski
Gacuta M.
Sala: 13
język białoruski
język mniejszości narodowej – białoruski
Lunda E.
Sala: 9
4
język białoruski
język mniejszości narodowej – białoruski
Kazimiruk M.
Sala: 15
język polski
Kozłowska A.
Sala: 12
język polski
Treszczotko H.
Sala: 13
biologia
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 9
5
zajęcia sportowe 
Misiejuk W.
Sala: 15
zajęcia sportowe 
Misiejuk W.
Sala: 15
religia prawosławna
religia prawosławna
Awksietijuk S.
Sala: 13
zajęcia świetlicowe 
grupa VI
Awksietijuk E.
Sala: 17
koło teatralne 
koło teatralne (ś)
Awksietijuk E.
Sala: 17
język angielski
Sazonava O.
Sala: 9
6
język angielski
Sazonava O.
Sala: 12
język białoruski
język mniejszości narodowej – białoruski
Kazimiruk M.
Sala: 13
zajęcia opiekuńcze
opieka IX
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 3
język rosyjski
Treszczotko H.
Sala: 9
7
religia katolicka 
religia katolicka
Zbucki R.
Sala: 15
religia katolicka 
religia katolicka
Zbucki R.
Sala: 15
biologia
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 13
religia prawosławna
religia prawosławna
Awksietijuk S.
Sala: 9
zajęcia świetlicowe
grupa VII
Awksietijuk E.
Sala: 4
religia katolicka 
religia katolicka
Zbucki R.
Sala: 15
8
zajęcia świetlicowe
grupa IX
Misiejuk W.
Sala: 4
religia katolicka 
religia katolicka
Zbucki R.
Sala: 15
religia katolicka 
religia katolicka
Zbucki R.
Sala: 15
informatyka
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 10
religia prawosławna
religia prawosławna
Awksietijuk S.
Sala: 9
zajęcia świetlicowe
grupa IX
Misiejuk W.
Sala: 4
religia katolicka 
religia katolicka
Zbucki R.
Sala: 15
p
i
ą
t
e
k
1
geografia
Kulik S.
Sala: 15
zajęcia komputerowe
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 12
matematyka
Drużba B.
Sala: 13
historia
Nesteruk J.
Sala: 9
2
język angielski
Gacuta M.
Sala: 15
przyroda
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 12
język białoruski
język mniejszości narodowej – białoruski
Kazimiruk M.
Sala: 13
zajęcia opiekuńcze
opieka VII
Kozłowska A.
Sala: 3
wiedza o społeczeństwie
Nesteruk J.
Sala: 9
3
religia prawosławna
religia prawosławna
Awksietijuk S.
Sala: 15
zajęcia opiekuńcze
opieka VII
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 3
język białoruski
język mniejszości narodowej – białoruski
Kazimiruk M.
Sala: 12
historia
Nesteruk J.
Sala: 13
język rosyjski
Treszczotko H.
Sala: 9
4
język polski
Kozłowska A.
Sala: 15
religia prawosławna
religia prawosławna
Awksietijuk S.
Sala: 12
zajęcia świetlicowe
grupa X
Lunda E.
Sala: 4
język polski
Treszczotko H.
Sala: 13
geografia
Kulik S.
Sala: 9
5
wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.
Sala: 1
język polski
Kozłowska A.
Sala: 12
religia prawosławna
religia prawosławna
Awksietijuk S.
Sala: 13
zajęcia świetlicowe
grupa XI
Awksietijuk E.
Sala: 4
język białoruski
język mniejszości narodowej – białoruski
Lunda E.
Sala: 9
6
biologia
Sierocka- Twaróg I.
Sala: 15
język polski
Kozłowska A.
Sala: 12
geografia
Kulik S.
Sala: 13
wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.
Sala: 1
7
zajęcia świetlicowe
grupa XIV
Awksietijuk E.
Sala: 4
wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.
Sala: 1
wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.
Sala: 1
koło teatralne
Treszczotko H.
Sala: 9
8