Program wychowawczo – profilaktyczny 2017/2018

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych za I semestr roku szkolnego 2017/2018

Realizacja zadań programu wychowawczo – profilaktycznego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018

Sfera fizyczna

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI Osoby
 

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom

 

Kodeks przedszkolaka, ustalenie umów, których należy przestrzegać w przedszkolu.

Ustalenie umów dotyczących zachowania w przedszkolu.

 

Podczas wycieczek szkolnych rodzice wspierają nauczycieli w opiece nad dziećmi

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Omówienie zasad BHP na zajęciach w-f.

 

Bezpieczna szkoła.

 

Spotkanie z policjantem i pracownikiem straży granicznej „Bezpiecznie w szkole i w domu”

 

Zasady bezpiecznego przebywania w lesie – cykl lekcji

 

A.Fiłonowicz

 

E. Awksietijuk

 

A. Fiłonowicz

I. Nawrocka

E. Awksietijuk

I.Nawrocka

 

Spotkanie z przedstawicielem KRUS w Hajnówce „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” kl. IV – VII

 

N. Dobosz – Karpiuk
 

Wychowanie komunikacyjne

Zasady bezpiecznego poruszanie się po drogach. Przypomnienie numerów alarmowych. Praca służb ratunkowych w formie plakatu.

 

Moja droga do szkoły.

Znaki drogowe.

Zasady ruchu drogowego.

 

Zasady bezpiecznego poruszania się po drogach – cykl lekcji

 

Znaki drogowe, bezpieczna droga do szkoły – obserwacja ruchu drogowego, spacer

 

A.Fiłonowicz

 

 

 

E. Awksietijuk

 

 

 

I.Nawrocka

 

 

I.Nawrocka

 

   Pamiętamy o bezpiecznym poruszaniu się po drodze podczas wycieczek w najbliższe okolice przedszkola.

 

Wycieczka na skrzyżowanie, zapoznanie z zasadami ruchu drogowego- przejście przez jezdnie, zwrócenie uwagi na sygnalizację świetlną.

 

Znajomość podstawowych znaków drogowych poprzez oglądanie, rysowanie i wyklejanie znaków.

 

Zapoznanie z rolą samochodów specjalistycznych.

 

Numery alarmowe, wykorzystanie w praktyce-scenki dramowe.

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej    
Bezpieczne ferie i wakacje Bezpieczne ferie-kilka dobrych rad jak pożytecznie i bezpiecznie spędzić ferie.

Propozycje rysunkowe dzieci.

 

Spotkanie z przedstawicielem KRUS-rozmowa nt. bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym w roku kalendarzowym, obejrzenie filmiku profilaktycznego.

 

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Spotkanie z przedstawicielem KRUS. Oglądanie filmu edukacyjnego i rozmowa na temat bezpieczeństwa na wsi.

 

Apel profilaktyczny: „Przepis na bezpieczne i zdrowe ferie zimowe”

 

 

Zabawy na śniegu.

Sporty zimowe (zasady bezpieczeństwa).

 

Bezpiecznie na feriach zimowych – pogadanka

 

A. Fiłonowicz

A. Fiłonowicz

I. Nawrocka

E. Awksietijuk

 

 

E. Awkietijuk

 

 

I.Nawrocka

 

Jak bezpiecznie i wesoło wypoczywać w czasie ferii?

 

A.Kozłowska
Zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne oraz gimnastyczne przeprowadzane w sali przedszkolnej oraz sali gimnastycznej przy u życiu rekwizytów tj. piłki, szarfy, ringa, skoczki itp.

 

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

 

 

Korygowanie wad postawy

Profilaktyka wad postawy ciała – ćwiczenia z szarfami, woreczkami, piłkami, hula-hoopami.

 

Ćwiczenia korygujące postawę: – zabawa z czworakowaniem „Żuczki, ćwiczenia wspomagające nawyki prawidłowej postawy na drabinkach i w leżeniu

 

Dostosowanie ławek i krzeseł do wzrostu dzieci

 

A. Fiłonowicz

 

 

 

A.Fiłonowicz

 

 

I.Nawrocka

A.Fiłonowicz

E. Awksietijuk

 

Dokonano pomiaru wzrostu wszystkich uczniów we wrześniu i styczniu,

 

Dostosowano wysokość ławek i krzeseł do wzrostu dzieci,

 

higienistka

 

 

woźne

Udział uczniów kl. I – III (15 osób) w programie Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”

 

dyrektor
2 godzinna wizyta w Parku Wodnym w Hajnówce uczniów kl. IV – VI – pływanie

 

A. Kozłowska

 

Wpajanie zdrowego stylu życia, odżywiania i wypoczynku Koktajl owocowy – przygotowanie pożywnego i zdrowego dodatku do drugiego śniadanie.

 

Codzienne spożywanie owoców i warzyw przyniesionych przez dzieci.

 

Sałatka jarzynowa – samodzielne wykonanie sałatki na podstawie przepisu w książce.

 

Wykonanie chipsów z marchewki.

 

Relaks poobiedzie, słuchanie bajek i innej literatury dziecięcej, czytanych na żywo bądź korzystanie z audiobuków.

 

Codzienne spacery i przebywanie na świeżym powietrzu.

 

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Rozmowa na temat zdrowego odżywiania. Czytanie wiersza M. Strzałkowskiej „Jesienna surówka”.

 

Dary jesieni-wartości odżywcze warzyw i owoców.

W zdrowym ciele zdrowy duch.

Mój dzień (znaczenie racjonalnego odżywiania się, snu i ruchu).

Ubieramy się jesienią.

 

Wartości odżywcze roślin zbożowych, oleistych, warzyw i owoców – cykl lekcji;

 

Dbamy o zdrowie – cykl lekcji;

 

Wizyta u lekarza – cykl lekcji;

 

Witaminy;

 

Właściwy ubiór na jesienną pogodę;

 

Zdrowy tryb życia zimą – cykl lekcji;

 

Bakterie i wirusy – pogadanka;

 

Właściwy ubiór na zimową pogodę – pogadanka;

A.Fiłonowicz

 

 

 

E. Awksietijuk

 

 

 

I.Nawrocka

 

 

I.Nawrocka

 

I.Nawrocka

 

I.Nawrocka

 

I.Nawrocka

 

I.Nawrocka

 

 

I.Nawrocka

 

I.Nawrocka

  Udział chłopców z klas gimnazjalnych w Finale Powiatu w piłce nożnej chłopców szkół gimnazjalnych

 

W. Misiejuk
Udział młodzieży w Powiatowych Biegach Przełajowych W. Misiejuk

 

 

Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego

Umożliwianie dzieciom w czasie pobytu w przedszkolu do swobodnych wyborów zabaw i działań zgodnych z ich zainteresowaniami i potrzebami.

 

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Jesienne popołudnie z tatą.

Nasi pupile.

Lubię gry.

Ciekawe ferie w domu.

 

Uprawiamy sporty zimowe – cykl lekcji;

 

E. Awksietijuk

 

 

 

 

I.Nawrocka

  Czy warto czytać książki?

 

A. Kozłowska
  Turniej Gier Zespołowych – kl. IV – VII i gimnazjum

 

B. Drużba
  Udział uczniów kl. III g w Gwiazdkowym Turnieju Szachowym

 

 rodzice

Sfera emocjonalna

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI Osoby
 

Bezpieczeństwo w sieci

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów kl. II i III g „Profilaktyka zachowań medialnych”

 

psycholog Agnieszka Fiedoruk
Warsztaty dla uczniów kl. IV – VI „Fonoholizm” psycholog Agnieszka Fiedoruk
Szkolenie dla nauczycieli „Hejting, stalking… Agresja XXI wieku”

 

N. Dobosz – Karpiuk
Warsztaty dla rodziców i nauczycieli „Zagrożenie w sieci – co grozi dziecku?”

 

psycholog Agnieszka Fiedoruk
Uświadamianie praw człowieka, dziecka, ucznia Rozmowa nt. praw dziecka z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka  na podstawie wierszy A. Widzowskiej ,,Małe cuda”, M. Bryczyńskiego ,,O prawach dziecka”.

 

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Zasady i rola kodeksu uczniowskiego w szkole. Układanie zasad klasowych i zapisywanie ich w zeszycie.

 

Prawa i obowiązki.

 

Prawa i obowiązki ucznia. Klasowe zasady zachowania – warsztaty;

 

Zasady dobrej współpracy – pogadanka;

 

Poprawne relacje podczas zabaw na podwórku

 

Właściwe relacje z najbliższymi – cykl lekcji;

Tajemnica korespondencji – pogadanka;

 

A. Fiłonowicz

 

 

E. Awksietijuk

 

I.Nawrocka

 

 

I.Nawrocka

 

I.Nawrocka

 

 

I.Nawrocka

 

Komunikacja interpersonalna

Stwarzanie w ciągu dnia sytuacji  sprzyjającym swobodnej wymianie informacji między dziećmi w czasie własnym do zagospodarowania przez nie.

Poprawne formułowanie wypowiedzi, sądów, wniosków, hipotez w sytuacjach zadaniowych w czasie zajęć dydaktycznych.

 

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Czytanie tekstu A. Onichimowskiej „Nowy uczeń” z podziałem na role. Ocena postępowania nowego ucznia i reszty klasy. Poznanie kultury i zwyczajów innych narodów podstawą do empatii i tolerancji.

 

Rozmowa na temat pomocy sąsiedzkiej.

Zasady kulturalnego zachowanie się przy stole. Układanie zastawy stołowej i sztućców. Rozmowa na temat spotkań rodzinnych.

 

Ważne słowa.

Powitanie Nowego Roku.

 

Przyjaźń – cykl lekcji

A. Fiłonowicz

 

 

 

 

A.Fiłonowicz

 

 

 

 

 

 

 

E. Awksietiujk

Respektowanie zasad obowiązujących w przedszkolu.

Wskazywanie dzieciom sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych poprzez odgrywanie scenek dramowych.

 

Rozwiązywanie napięcia i złości poprzez ruch, rwanie arkuszy gazet, rzucanie piłką, kopanie piłką do bramki itp.

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Przeciwdziałanie wszelkim aktom przemocy i agresji Rozwiązujemy problemy.

Ważne słowa.

 

 

E. Awksietijuk

Spektakl teatralny „Romeo i Julia po białorusku” H. Treszczotko,

M. Kazimiruk

Warsztaty dla uczniów kl. I – III „Czy dokuczanie jest przemocą? psycholog Agnieszka Fiedoruk
Warsztaty dla uczniów kl. IV – VI „Wulgaryzmy – przemoc werbalna”

 

psycholog Agnieszka Fiedoruk
Warsztaty dla uczniów kl. V – VII „Konflikt – problem okresu młodzieńczego”

 

psycholog Agnieszka Fiedoruk
Warsztaty dla uczniów kl. II – III g „Konflikt – problem okresu młodzieńczego”

 

psycholog Agnieszka Fiedoruk

Sfera intelektualna

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI Osoby  
Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej Przeprowadzenie badań prognostycznych dojrzałości szkolnej i badań logopedycznych przez specjalistów z PPP.

 

Przeprowadzenie diagnozy wstępnej na podstawie arkuszy obserwacji przeprowadzonych w szkole.

 

Wdrożenie wniosków z diagnozy, udzielanie uczniom na bieżąco pomocy w rozwoju zgodnie z ich potrzebami.

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

 
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

 

Dodatkowe zajęcia dydaktyczne

E. Awksietijuk

 

I.Nawrocka

A.Fiłonowicz

 
Podnoszenie efektów kształcenia Zapoznanie dzieci z ozobotem jako elementem nowej technologii informacyjnej i przygotowanie do programowania.

Zorganizowanie wyjazdu na wystawę klocków lego, możliwość rozwoju wyobraźni przestrzennej poprzez konstruowanie obiektów i budowli.

 

Wizyta w Muzeum Wojska w Białymstoku, udział w lekcji historycznej nt.,,Z wizytą u króla”.

 

Stosowanie różnorodnych pomocy dydaktycznych tj pomoce montessoriańskie, wykorzystanie tablicy interaktywnej i programów komputerowych.

 

Udział w warsztatach plastycznych, kulinarnych, tanecznych.

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

 
Udział w konkursie czytelniczym I.Nawrocka

A. Fiłonowicz

 
Uczymy się programowania – Mały, ale inteligentny robot ozobot – warsztaty kl. 0 – VI A. Bowtroczuk  
Warsztaty dla uczniów kl. VII, II g, III g – Techniki aktywnego uczenia się” psycholog Agnieszka Fiedoruk  
Spektakl teatralny „Opowieści Wielkiej Księgi” – uczniowie kl. VII, IIg. III g

 

H. Treszczotko
Praca z uczniem zdolnym – rozwijanie zainteresowań Rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci poprzez umożliwienie im udziału w konkursach różnego rodzaju o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

 

Umożliwianie dzieciom udział w występach artystycznych przedszkolnych i wyjazdowych.

 

Dawanie dzieciom wyboru kart pracy dostosowanych do ich możliwości rozwojowych.

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

 
Szkolna biblioteka.

Wypożyczanie książek w bibliotece szkolnej i gminnej – zachęcanie do prowadzenia dzienniczka lektur.

 

Udział uczniów w kole matematycznym

 

A. Fiłonowicz

I. Nawrocka

E. Awksietijuk

 

I.Nawrocka

 
Udział 2 uczennic w Wojewódzkim Konkursie Języka Rosyjskiego (etap rejonowy)

 

H. Treszczotko  
Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień Udział w konkursach plastycznych, recytatorskich, uroczystościach szkolnych I.Nawrocka

A.Fiłonowicz

E.Awksietijuk

 
Ścieżki kariery edukacyjnej, a potem zawodowej – Jak zarobić na video? Cienie i blaski YouTube`a – kl. VII

 

N. Dobosz – Karpiuk  
Wyjazd uczniów  gimnazjum w ramach projektu „Dobry zawód – fajne życie” – Zespół Szkół nr 1 w Bielsku Podlaskim, firma Danwood S. A. w Bielsku Podlaskim

 

H. Treszczotko  
Dzień planowania kariery – Stwórz swoją własną markę i osiągnij sukces rekrutacyjny – kl. II g

 

N. Dobosz – Karpiuk  
Dzień planowania kariery – Bądź jak start-up- wyprzedzaj innych, czyli jak mieć pomysł na własną karierę – kl. II g

 

N. Dobosz – Karpiuk  
Dzień planowania kariery – Wyróżnij się – talent to Twoja moc!

– kl. II g

N. Dobosz – Karpiuk  
Samoświadomość własnych umiejętności i możliwości a wybór zawodu – godzina wychowawcza

 

H. Treszczotko  
  Czym kierować się przy wyborze zawodu? Kogo zatrudnię za 5 lat? – godzina wychowawcza

 

H. Treszczotko  
  Podanie i list motywacyjny – j. polski kl. III g H. Treszczotko  
  Co dalej po gimnazjum? – Wizyta w Technikum Leśnym w Białowieży – kl. II i III g

 

H. Treszczotko  
  Poznaję siebie, poznaję zawód – godzina wychowawcza

 

W. Misiejuk  
  Jak poszukiwać informacji o możliwości dalszego kształcenia – godzina wychowawcza

 

W. Misiejuk  
  Poznaję zawód nauczyciela – godzina wychowawcza

 

W. Misiejuk  

Sfera społeczna

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI Osoby
 Kształtowanie szacunku do własnego państwa.
Wdrażanie do rozumienia pojęć:  prawo, obowiązek, godność i duma narodowa

 

Udział w uroczystym apelu z okazji święta 11 Listopada, słuchanie pieśni patriotycznych.

 

Udział w Wojewódzkim konkursie plastycznym ,,Za co kocham Polskę”.

 

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Lekcja ” Z wizytą u króla” w Muzeum Wojska w Białymstoku

 

 

Czytanie wiersza L. Wiszniewskiego „11 listopada”. Polskie symbole narodowe

 

Narodowe Święto Niepodległości.

 

Rocznica wybuchu II wojny światowej. Walka o wolną ojczyznę – cykl lekcji;

 

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości;

 

Najstarsze miasta Polski. Zamki w Polsce – cykl lekcji;

 

Polskie legendy

 

A. Fiłonowicz

I. Nawrocka

E. Awksietijuk

A.Fiłonowicz

 

E. Awksietijuk

 

 

I.Nawrocka

 

 

I.Nawrocka

 

 

I.Nawrocka

Udział w akcji zorganizowanej w szkole – Patriotyczne śpiewnie 2017 z okazji Święta Niepodległości

 

Spektakl teatralny „Skąd nasz ród” dla kl. IV – VI

 

A. Kozłowska
Udział uczniów gimnazjum w uroczystościach XVII Międzynarodowego Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku

 

J. Nesteruk
Uczenie rozpoznawania wartości moralnych i etycznych , dokonywania właściwych

wyborów, odróżniania zachowań właściwych od niewłaściwych

 

Zajęcia z planszami demonstracyjnymi ,,Dobre i złe zachowania”.

 

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Zasady naszej klasy.

Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe.

Nowe szaty cesarza.

 

Bezinteresowna pomoc – cykl lekcji

E. Awksietijuk

 

 

 

 

I.Nawrocka

Budujemy poczucie własnej wartości – godzina wychowawcza

 

A. Kozłowska
Spektakl teatralny dla uczniów kl. VII, II g, III g – „Popiół i pamięć”

 

H. Treszczotko
Spotkania z młodzieżą w ramach Bractwa Młodzieży przy Parafii Prawosławnej w Dubiczach Cerkiewnych ks. J. Łojko
Wdrażanie do poszanowania odmienności innych w sferze narodowości, wiary, poglądów, upodobań i zainteresowań, wyglądu zewnętrznego i sytuacji materialnej itd.

 

Rytmy świata.

Zenek i Nowy Rok.

 

Tolerancja – cykl lekcji

 

E. Awksietijuk

 

 

I.Nawrocka

Spektakl teatralny „Wilczek – milczek” – uczniowie kl. 0 – V

 

N. Dobosz – Karpiuk
Tolerancja – poznanie i zrozumienie – godzina wychowawcza

 

A. Kozłowska
Spektakl teatralny „Pójść i nie wrócić” wg powieści W. Bykowa – uczniowie kl. VII, II g, III g

 

H. Treszczotko
Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej „Poezja źródeł”

 

Ks. S. Awksietijuk

Ks. J. Łojko

Pomoc młodzieży w renowacji krzyża na cmentarzu prawosławnym w Dubiczach Cerkiewnych Ks. J. Łojko
Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym

człowieka

 

Udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych, wyjazdach.

 

Celebrowanie uroczystości Dnia Babci i Dziadka.

 

Realizacja tematyki tygodnia ,,Moja rodzina”:

-ja i moja rodzina;

-drzewo genealogiczne;

-zawody moich rodziców.

 

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Pamiątki mamy i taty.

Przedświąteczne nastroje.

Rodzinne skarby.

Przepis na ciasto prababci.

 

Pamiętamy o tych, którzy odeszli – cykl lekcji

 

Tradycje świąt Bożego Narodzenia

 

Uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka

 

E. Awksietijuk

 

 

 

 

I.Nawrocka

 

 

I.Nawrocka

 

 

I.Nawrocka

Zaangażowanie rodziców w działalność szkoły Zorganizowanie przez rodziców ,,Mikołajek” w przedszkolu.

Zapewnienie poczęstunku (ciasto, owoce, napoje zimne i gorące) podczas warsztatów, uroczystości, wyjazdów i spotkań.

 

Zaangażowanie rodziców w przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci.

 

Udział rodziców w wyjazdach, sprawowanie dodatkowej opieki nad dziećmi.

 

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Pomoc w organizacji imprez klasowych (pasowanie pierwszoklasistów, Mikołajki, paczki świąteczne).

Zakup artykułów higienicznych na potrzeby uczniów.

 

Organizacja klasowych mikołajek

 

E. Awksietijuk

 

 

 

I.Nawrocka

A. Fiłonowicz

Współpraca ze środowiskiem lokalnym: Gminną Biblioteką Publiczną, w GOKSiR, służby mundurowe, KRUS, GOPS, Parafia Prawosławna Organizacja w bibliotece wystawek tematycznych;

Udział w zabawach z okazji Światowego Dnia Misia i konkursie plastycznym ,,Mój pluszowy miś”, zorganizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną.

 

Propagowanie czytelnictwa poprzez wizyty w bibliotece i udział w konkursie czytelniczym.

 

Świąteczne warsztaty z rodzicami ,,Eko-choinka”-współpraca z GOKSiR.

 

Piernikowy maraton-udział w warsztatach kulinarnych.

 

Spotkanie z przedstawicielem KRUS-rozmowa nt. bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym w roku

kalendarzowym, obejrzenie filmiku profilaktycznego.

 

Pozyskanie środków finansowych na realizację wyjazdu do Wioski Św. Mikołaja w Pomigaczach.

 

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Udział w organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną i GOK warsztatach, konkursach, spektaklach:

 

Warsztaty artystyczne „Wełną malowane” – Gminna Biblioteka

 

Obchody Światowego Dnia Misia – Gminna Biblioteka

 

Warsztaty pieczenia pierniczków – Gminna Biblioteka

 

Spotkanie z przedstawicielami Policji nt. „Blaskiem chronieni”.

Spotkanie z pracownikiem KRUS – prezentacja multimedialna nt. bezpieczeństwa w gospodarstwie wiejskim.

 

A. Fiłonowicz

I. Nawrocka

E. Awksietijuk

 

Warsztaty w bibliotece gminnej „Księga kolorów”

 

Pieczenie pierników

A. Kozłowska
Wolontariat Zbiórka żywności dla zwierząt ze schroniska ,,Ciapek”, spotkanie informacyjne z wolontariuszem schroniska.

 

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Zbiórka zabawek i karmy dla zwierząt ze schroniska.

Spotkanie z wolontariuszką schroniska dla zwierząt w Hajnówce.

 

A. Fiłonowicz

I. Nawrocka

E. Awksietijuk

 

Udział w akcji „pola nadziei” I. GIżewska

 

Zbiórka pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy – kartki świąteczne, pierniki i stroiki świąteczne

 

I. GIżewska

 

Dbanie o stan środowiska naturalnego w najbliższej okolicy Propagowanie wśród dzieci i rodziców szkolnej akcji zbiórki makulatury.

 

Zbiórka pokarmu do karmników i dokarmianie ptaków w czasie zimy.

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Pomagamy ptakom przetrwać zimę.

Wyjazd edukacyjny do Ośrodka Edukacji Leśnej w Pietkowie.

Przestrzeganie zasad właściwego zachowania się podczas spacerów do parku i lasu.

Segregacja śmieci.

 

Sposoby ochrony roślin i zwierząt – cykl lekcji o lesie

A. Fiłonowicz

I. Nawrocka

E. Awksietijuk

 

 

 

 

I.Nawrocka

 

– „Grzybobranie” uczniów kl. V – lekcja przyrody pod kierunkiem leśniczego

 

M. Kazimiruk

M. Małmyszko

Poznajemy parki narodowe i krajobrazowe województwa podlaskiego. Współpraca z leśnikiem Nadleśnictwa Rudka, warsztaty terenowe i celebrowanie dnia ziemniaka.

 

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Krajobrazy Polski i ich charakterystyczne cechy.

Graficzne i kolorystyczne przedstawienie wysokości nizin, wyżyn i gór.

 

Białowieski Park Narodowy

 

A.Fiłonowicz

 

 

 

I.Nawrocka

 

Sfera duchowa

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI Osoby
Rozwijanie właściwych postaw wobec ludzi (starszych, niepełnosprawnych) Organizowanie wyjazdu do Ośrodka Opieki w Starzynie z programem artystycznym skierowanym do pensjonariuszy.

Celebrowanie w przedszkolu Dnia Babci i Dziadka występy, przygotowanie laurek dziadkom.

Rozmowa na temat niepełnosprawności w oparciu o ilustracje i opowiadania.

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Dobry sąsiad.

 

Odwiedziny z kolędą w Ośrodku Opiekuńczym w Starzynie

E. Awksietijuk

 

I.Nawrocka

A.Fiłonowicz

E. Awksietijuk

   
Rola rodziny w życiu człowieka Listopadowa zaduma. E. Awksietijuk
Rozwijanie duchowości wśród młodzieży. Przedstawienie monastyzmu Cerkwi Prawosławnej w Polsce – rekolekcje bożonarodzeniowe w Klasztorze w Jabłecznej – uczniowie kl. VI – III g ks. J. Łojko
Kształtowanie umiejętności nawiązywania właściwych relacji w środowisku rówieśniczym Mój pierwszy dzień w szkole.

Moja klasa.

Andrzejkowe wróżby.

Bal karnawałowy.

E. Awksietijuk