Rada pedagogiczna

Wykaz pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych
w roku szkolnym 2016/2017

 

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot, pełnione funkcje Kwalifikacje nauczyciela do nauczanego przedmiotu Stopień awansu
1 Nina Dobosz – Karpiuk dyrektor szkoły, przyroda, zajecia artystyczne mgr historii, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej – nauczanie zintegrowane, studia podyplomowe w zakresie przyrody, terapii pedagogicznej, sztuki Nauczyciel dyplomowany
2. Nina Baczyńska Klasa „0” mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej oligofrenopedagog Nauczyciel dyplomowany
3. Irena Nawrocka nauczanie zintegrowane, wychowawca klasy II mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, kurs kwalifikacyjny z zakresu sztuki Nauczyciel dyplomowany
5. Aneta Fiłonowicz Nauczanie zintegrowane, wychowawca klasy I mgr pedagogiki wczesnoszkolnej Nauczyciel mianowany
6. Barbara Drużba Matematyka, opiekun SU mgr matematyki Nauczyciel dyplomowany
7. Iwona Sierocka – Twaróg Biologia, Przyroda, Informatyka, Biblioteka, wychowawca kl. III gimnazjum mgr biologii, studia podyplomowe w zakresie informatyki dla nauczycieli, studia podyplomowe w zakresie przyrody, kurs kwalifikacyjny z bibliotekoznawstwa Nauczyciel dyplomowany
8. Aleutyna Kozłowska Język polski, Biblioteka, wychowawca klasy VI mgr historii, studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej, kurs kwalifikacyjny z bibliotekoznawstwa Nauczyciel mianowany
9. Maria Kazimiruk język białoruski, język rosyjski, wychowawca klasy IV mgr filologii białoruskiej z filologią rosyjską jako przedmiotem pobocznym, studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej Nauczyciel dyplomowany
10. Mirosław Gacuta język angielski, wychowawca klasy V mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, wyższe studia zawodowe- licencjat filologia angielska Nauczyciel mianowany
11. Halina Treszczotko język polski, język rosyjski, język białoruski wychowawca klasy I gimnazjum mgr filologii białoruskiej z filologią rosyjską jako przedmiotem pobocznym, studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej Nauczyciel dyplomowany
12. Jerzy Nesteruk historia, wiedza o społeczeństwie, plastyka, muzyka mgr historii, licencjat w zakresie nauczania języka niemieckiego, kurs kwalifikacyjny z zakresu sztuki, podyplomowe studia w zakresie wychowania fizycznego Nauczyciel dyplomowany
13. Włodzimierz Misiejuk wychowanie fizyczne, technika, świetlica szk., opiekun MDP, Pedagogiczne Studium Techniczne, mgr wychowania fizycznego, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej Nauczyciel dyplomowany
14. ks Sławomir Awksietijuk religia mgr teologii prawosławnej Nauczyciel dyplomowany
15. Ewa Awksietijuk religia, wychowawca klasy III mgr teologii prawosławnej, nauczanie zintegrowane Nauczyciel dyplomowany
16. Ewa Lunda j. białoruski, wychowawca kl. II gimnazjum mgr filologii białoruskiej, studia podyplomowe wychowania fizycznego, kurs kwalifikacyjny z bibliotekoznawstwa Nauczyciel mianowany
17. Sławomir Kulik geografia mgr geografii, podyplomowe studia z zakresu przyrody i informatyki Nauczyciel mianowany
18. Teresa Kacprzak chemia mgr chemii, studia podyplomowe z przyrody Nauczyciel dyplomowany
 19.  Wiktor Zinkiewicz  fizyka  mgr techniki, studia podyplomowe z matematyki i fizyki  Nauczyciel dyplomowany