Rada Rodziców

Rok szkolny 2018/2019

W dniu 19 września 2018 r. odbyło się pierwsze posiedzenie przedstawicieli Rad klasowych do Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych. Obecnych było 6 rodziców.

przewodniczący – Daniel Skoworodko

z-ca przewodniczącego – Mikołaj Bielewiec

skarbnik – Irena Surel

protokolant – Paulina Dudar

 

Składka na Radę Rodziców od każdego dziecka wynosi 50,00 zł rocznie.

Można wpłacać na konto Rady Rodziców lub u wychowawcy klasy (od dnia 15 października do 26 października 2018 r.)

 

 

W dniu 19 września 2018 r. odbyło się pierwsze posiedzenie przedstawicieli Rad klasowych do Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych. Obecnych było 6 rodziców.

przewodniczący – Daniel Skoworodko

z-ca przewodniczącego – Mikołaj Bielewiec

skarbnik – Irena Surel

protokolant – Paulina Dudar

 

Składka na Radę Rodziców od każdego dziecka wynosi 50,00 zł rocznie.

Można wpłacać na konto Rady Rodziców lub u wychowawcy klasy (od dnia 15 października do 26 października 2018 r.).