Rada Rodziców

Rok szkolny 2017/2018

  1. Mirosława Iwaniuk – przewodnicząca
  2. Michał Małmyszko – zastępca przewodniczącej
  3. Sylwia Skoworodko – sekretarz
  4. Hanna Miller – skarbnik
  5. ks. Marek Drużba – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  6. Marzanna Krawczyk  – członek Komisji Rewizyjnej
  7. Paulina Pastuszek – członek Komisji Rewizyjnej
  8. Dorota Sakowska – Giercun – członek
  9. Katarzyna Saczko – członek
  10. Irena Sajewicz – członek