Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
Inne dokumenty | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

Inne dokumenty

Statut  szkoły

Program wychowawczo – profilaktyczny

Plan Pracy Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych w roku szkolnym 2019/2020

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno – Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych na rok 2016/2017

Program wychowawczy Zespołu Szkolno – Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych na lata 2015 – 2020

Szkolny program profilaktyki 2015 – 2020

Szkolny Program Wychowania Patriotycznego w Zespole Szkolno-Oświatowym  w Dubiczach Cerkiewnych w roku szk. 2019/2020

PROGRAM REALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli

Regulamin Dowożenia (pdf)

Regulamin świetlicy

Procedury zapewnienia  bezpiecznego pobytu uczniów w Szkole Podstawowej Dubiczach Cerkiewnych

Zgłoszenie szkody ucznia do ubezpieczenia rok szkolny 2019/2020

REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH

w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

Procedura wprowadzania innowacji pedagogicznej w Szkole Podstawowej

w Dubiczach Cerkiewnych

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA DO SZKOŁY

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODŁOŻENIA ŁADUNKU WYBUCHOWEGO

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SKAŻENIA CHEMICZNEGO I BIOLOGICZNEGO SZKOŁY

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

Realizacja zadań programu wychowawczo – profilaktycznego w roku szkolnym 2017/2018

 Sprawozdanie z działań wychowawczo-edukacyjnych oraz profilaktyczne, w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii  w roku szkolnym 2017/2018 – II semestr

Działania, w których rodzice uczestniczyli w życiu szkolnym w roku szkolnym 2017/2018

Udział uczniów Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych w zajęciach edukacyjnych poza terenem szkoły

Wyniki nauczania

Ocena efektywności kształcenia na podstawie zewnętrznych badań edukacyjnych

Tematyka realizowanych zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowanych w ramach pomocy pp – II semestr

Sprawozdanie z realizacji programu Szkolnego Koła Wolontariusza

Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny  2017/2018

 

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych w roku szkolnym 2018/2019