Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
Religia kl. 0 – 8 | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

Religia kl. 0 – 8

W związku z 200. rocznicą kanonizacji i 300. rocznicą otwarcia relikwii, św. męcz. Gabriela Zabłudowskiego
ZAPRASZAMY do uczestnictwa w konkursie plastycznym pt.„ŚWIĘTE DZIECIĘ-MĘCZENNIK GABRIEL
ZABŁUDOWSKI –
 
PATRON i POMOCNIK
 
DZIECI I MŁODZIEŻY
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO„Święte Dziecię – męczennik Gabriel Zabłudowski –-patron i pomocnik dzieci i młodzieży.”
Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę przedstawiającą postać św. męcz. Gabriela Zabłudowskiego – święte miejsca z Nim związane, żywot świętego, cuda…
•  Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora
•  Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac,
wystawach i publikacjach z oznaczeniem autorstwa pracy
•  Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora na potrzeby związane z organizacją i przebiegiem konkursu.
W związku z 200. rocznicą kanonizacji i 300. rocznicą otwarcia relikwii, św. męcz. Gabriela Zabłudowskiego
 
ZAPRASZAMY do uczestnictwa w konkursie plastycznym.
•  Komisja powołana przez organizatora oceni prace pod względemzgodności z tematem konkursu, pomysłowość i estetykę.
•  Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani o dokładnym
terminie rozstrzygnięcia konkursu.
•  Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz
nagrody rzeczowe.
•  Prace nagrodzone, wyróżnione przez komisję będą prezentowane na
wystawie pokonkursowej organizowanej przez organizatora, V 2020r
SŁUCK
BIAŁYSTOK
ZABŁUDÓW
MOSKWA
ZWIERKI
MIŃSK
GRODNO
Konkurs odbywa się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski
 
Drodzy Uczestnicy,
Św. Męczennik Gabriel jest patronem dzieci i młodzieży prawosławnej. Jest jednym z dwóch świętych Ziemi Białostockiej i jednym z pięciu prawosławnych świętych związanych z prawosławiem w Polsce, których relikwie tu mamy. Jego męczeństwo, cierpienie, silna wiara i wytrzymałość ukazują wartości w doskonaleniu życia duchowego nie tylko młodemu człowiekowi. On uczy odpowiedzialności, stanowczości, miłości. Niesie pomoc i wprowadza w życie Cerkwi. W 1985r. wybrany został patronem młodzieży, potem Bractwa Młodzieży Prawosławnej. Od 1992 r., po 246 latach wędrówki, Jego relikwie – jedynego wówczas świętego Białostockiej Ziemi – męczennika dzieciątka Gabriela sprowadzono do Białegostoku. Od 1993r z modlitwą i wyrazem wiary przybywają do Niego pielgrzymki dzieci i młodzieży. Pragniemy zachęcić Uczestników konkursu do pogłębiania wiedzy dotyczącej żywotu św. Gabriela i Jego kultu; do odkrywania wartości budujących duchowe życie chrześcijanina takich jak: wiara, modlitwa, miłość, szacunek, dobro.
Życzymy owocnej pracy z pomocą Bożą!
ORGANIZATORZY:
Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia NMP w Dubinach
Doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej- Lilla Busłowska Współorganizatorzy:
Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy parafii p.w. Zaśnięcia NMP w Dubinach
CEL KONKURSU:
*przybliżenie postaci św. męcz, Gabriela Zabłudowskiego *ukazanie piękna architektury Cerkwi Prawosławnej *zainteresowanie historią Cerkwi Prawosławnej Polsce *uwrażliwienie na wartości duchowe, artystyczne i estetyczne płynące z postrzegania ikonografii
*wprowadzenie w świat tradycji, kultury prawosławnej i należących do niej wartości
*pogłębienie wiedzy na temat wybranych zagadnień dotyczących Prawosławia (np. architektury, liturgiki, ikonografii, monastycyzmu, żywotów świętych, historii Kościoła, św. Sakramentów, etc.)
*kształtowanie świadomości i postaw życiowych młodego pokolenia
prawosławnego chrześcijanina
*uwrażliwienie na wartości chrześcijańskie
*rozwijanie umiejętności artystycznych
*inspirowanie dzieci i młodzieży do działań kreatywnych.
Konkurs adresowany jest do:
uczniów przedszkoli, szkół: podstawowych, specjalnych, ponadpodstawowych.
Prace będą oceniane w kategoriach: *przedszkola
*KL. I – III i KL. IV –VI; VII – VIII szkół podstawowych
*szkoły specjalne
*szkoły ponadpodstawowe
TECHNIKA PRAC:
dowolna
mogą być to prace malarskie, rysunkowe, grafiki itp.
format prac A4, max. A3
Każda praca powinna być opisana czytelnie, literami drukowanymi wg. wzoru na odwrocie pracy:
IMIĘ…………………………………………………………………………….
NAZWISKO…………………………………………………………………
SZKOŁA………………………………………………………………………
KLASA………………………………………………………………………..
KATECHETA, tel………………………………………………………..
TERMIN SKŁADANIA PRAC: do zakończenia zawieszenia zajęć w szkołach
Prace należy przekazać lub przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne ich dotarcie na adres:
Doradca metodyczny
Lilla Busłowska
17-200 Hajnówka
ul. Szkolna 2
Dubiny
 
RELIGA KLASA 0-8
KLASA 0
KLASA I
KLASA II
KLASA III
KLASA IV
KLASA V
KLASA VI
KLASA VII
KLASA VIII
-Przypominam o nauce modlitwy WIERUJU:
W związku z 200. rocznicą kanonizacji i 300. rocznicą otwarcia relikwii, św. męcz. Gabriela Zabłudowskiego
ZAPRASZAMY do uczestnictwa w konkursie plastycznympt.„ŚWIĘTE DZIECIĘ-MĘCZENNIK GABRIEL
ZABŁUDOWSKI –
 
PATRON i POMOCNIK
 
DZIECI I MŁODZIEŻY
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO„Święte Dziecię – męczennik Gabriel Zabłudowski –-patron i pomocnik dzieci i młodzieży.”
Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę przedstawiającą postać św. męcz. Gabriela Zabłudowskiego – święte miejsca z Nim związane, żywot świętego, cuda…
•  Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora
•  Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac,
wystawach i publikacjach z oznaczeniem autorstwa pracy
•  Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora na potrzeby związane z organizacją i przebiegiem konkursu.
W związku z 200. rocznicą kanonizacji i 300. rocznicą otwarcia relikwii, św. męcz. Gabriela Zabłudowskiego
 
ZAPRASZAMY do uczestnictwa w konkursie plastycznym.
•  Komisja powołana przez organizatora oceni prace pod względemzgodności z tematem konkursu, pomysłowość i estetykę.
•  Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani o dokładnym
terminie rozstrzygnięcia konkursu.
•  Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz
nagrody rzeczowe.
•  Prace nagrodzone, wyróżnione przez komisję będą prezentowane na
wystawie pokonkursowej organizowanej przez organizatora, V 2020r
SŁUCK
BIAŁYSTOK
ZABŁUDÓW
MOSKWA
ZWIERKI
MIŃSK
GRODNO
Konkurs odbywa się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski
 
Drodzy Uczestnicy,
Św. Męczennik Gabriel jest patronem dzieci i młodzieży prawosławnej. Jest jednym z dwóch świętych Ziemi Białostockiej i jednym z pięciu prawosławnych świętych związanych z prawosławiem w Polsce, których relikwie tu mamy. Jego męczeństwo, cierpienie, silna wiara i wytrzymałość ukazują wartości w doskonaleniu życia duchowego nie tylko młodemu człowiekowi. On uczy odpowiedzialności, stanowczości, miłości. Niesie pomoc i wprowadza w życie Cerkwi. W 1985r. wybrany został patronem młodzieży, potem Bractwa Młodzieży Prawosławnej. Od 1992 r., po 246 latach wędrówki, Jego relikwie – jedynego wówczas świętego Białostockiej Ziemi – męczennika dzieciątka Gabriela sprowadzono do Białegostoku. Od 1993r z modlitwą i wyrazem wiary przybywają do Niego pielgrzymki dzieci i młodzieży. Pragniemy zachęcić Uczestników konkursu do pogłębiania wiedzy dotyczącej żywotu św. Gabriela i Jego kultu; do odkrywania wartości budujących duchowe życie chrześcijanina takich jak: wiara, modlitwa, miłość, szacunek, dobro.
Życzymy owocnej pracy z pomocą Bożą!
ORGANIZATORZY:
Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia NMP w Dubinach
Doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej- Lilla Busłowska Współorganizatorzy:
Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy parafii p.w. Zaśnięcia NMP w Dubinach
CEL KONKURSU:
*przybliżenie postaci św. męcz, Gabriela Zabłudowskiego *ukazanie piękna architektury Cerkwi Prawosławnej *zainteresowanie historią Cerkwi Prawosławnej Polsce *uwrażliwienie na wartości duchowe, artystyczne i estetyczne płynące z postrzegania ikonografii
*wprowadzenie w świat tradycji, kultury prawosławnej i należących do niej wartości
*pogłębienie wiedzy na temat wybranych zagadnień dotyczących Prawosławia (np. architektury, liturgiki, ikonografii, monastycyzmu, żywotów świętych, historii Kościoła, św. Sakramentów, etc.)
*kształtowanie świadomości i postaw życiowych młodego pokolenia
prawosławnego chrześcijanina
*uwrażliwienie na wartości chrześcijańskie
*rozwijanie umiejętności artystycznych
*inspirowanie dzieci i młodzieży do działań kreatywnych.
Konkurs adresowany jest do:
uczniów przedszkoli, szkół: podstawowych, specjalnych, ponadpodstawowych.
Prace będą oceniane w kategoriach: *przedszkola
*KL. I – III i KL. IV –VI; VII – VIII szkół podstawowych
*szkoły specjalne
*szkoły ponadpodstawowe
TECHNIKA PRAC:
dowolna
mogą być to prace malarskie, rysunkowe, grafiki itp.
format prac A4, max. A3
Każda praca powinna być opisana czytelnie, literami drukowanymi wg. wzoru na odwrocie pracy:
IMIĘ…………………………………………………………………………….
NAZWISKO…………………………………………………………………
SZKOŁA………………………………………………………………………
KLASA………………………………………………………………………..
KATECHETA, tel………………………………………………………..
TERMIN SKŁADANIA PRAC: do zakończenia zawieszenia zajęć w szkołach
Prace należy przekazać lub przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne ich dotarcie na adres:
Doradca metodyczny
Lilla Busłowska
17-200 Hajnówka
ul. Szkolna 2
Dubiny

Klasa 0

Klasa I
Klasa II
Klasa III
Klasa IV
Klasa V
Klasa VI
(Proszę włączyć napisy w prawym dolnym rogu oraz tłumaczenie)
– Święto Zwiastowania Najświętszej Marii Panny
Klasa VII
(Proszę włączyć napisy w prawym dolnym rogu oraz tłumaczenie)
– Święto Zwiastowania Najświętszej Marii Panny
Klasa VIII
(Proszę włączyć napisy w prawym dolnym rogu oraz tłumaczenie)
– Święto Zwiastowania Najświętszej Marii Panny
-Przypominam o nauce modlitwy WIERUJU:
KLASA 0
KLASAI
KLASA II
KLASA III
KLASA IV
KLASA V
KLASA VI
KLASA VII
KLASA VIII
-Przypominam o nauce modlitwy WIERUJU: