Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017

Przewodniczący

Tomek Ławrynowicz

Zastępca

Darek Surel

Członkowie

Bartek Iwaniuk

Michał Simoniuk

Ola Lunda

Igor Surel