Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017

Przewodnicząca

Monika Michałowska

Zastępca

Małgorzata  Kendyś

Członkowie

Dariusz Surel

Aleksandra Lunda

Anna Giercun

Michał Simoniuk