Spotkanie inaugurujące

W imieniu Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Mirosławy Iwaniuk zapraszamy na spotkanie inaugurujące działalność Rady Rodziców  Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

w roku szkolnym 2018/2019.

Spotkanie odbędzie się w naszej szkole w dniu 19 września (środa) o godz. 15.00