Spotkanie z rodzicami

Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy na spotkanie  dn. 23.05.2019 r. (czwartek) godzina 16.00

  1. Część ogólna – porządek posiedzenia:
  • Przedstawienie procedur bezpieczeństwa na terenie naszej placówki oświatowej. W jaki sposób szkoła zapewnia bezpieczny pobyt w niej;
  • Przypomnienie instytucji i osób, do których można zgłosić się w sytuacjach wymagających pomocy;
  • Przypomnienie zasad obowiązujących w szkole;
  • Informacja o doskonaleniu pracowników szkoły – szkolenie BHP, szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a w kwietniu 2018 r. w ramach projektu „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość” szkolenie „Uwaga! Niebezpieczeństwo!” w zakresie terroryzmu.

 

  1. Spotkania klasowe:
  • Informacje o postępach edukacyjnych i zachowaniu uczniów.