Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
Sprawozdanie z działań wychowawczo-edukacyjnych oraz profilaktyczne, w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii w roku szkolnym 2017/2018 – II semestr | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

Sprawozdanie z działań wychowawczo-edukacyjnych oraz profilaktyczne, w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii w roku szkolnym 2017/2018 – II semestr

 

Załącznik nr 3 do sprawozdania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018

 

 Sprawozdanie z działań wychowawczo-edukacyjnych oraz profilaktyczne, w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii 

w roku szkolnym 2017/2018 – II semestr

Działalność wychowawcza

Lp. Zadanie Sposób realizacji Uczestnicy Data Nauczyciel
1. Współpraca z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia Angażowanie rodziców w działalność na rzecz klasy: zakup mydła i ręczników papierowych, przygotowanie zdrowego poczęstunku (owoce, sok) podczas zabawy karnawałowej

 

Biegi na orientację

 

 

 

Rajd rowerowy do Topiła

 

 

Zaopatrywanie przedszkola w owoce i warzywa,

sfinansowanie produktów na zajęcia profilaktyczne „Zdrowe produkty na drugie śniadanie jemy i zdrowo rośniemy”, zaopatrywanie przedszkola w środki higieniczne

 

Gazetka klasowa na temat zdrowego żywienia wykonana we współpracy z rodzicami

Wycieczka rowerowa do Topiła

 

 

Zapewnienie transportu przez rodziców na Turniej Piłki Nożnej

 

 

 

Zaangażowanie rodziców do współpracy przy promowaniu czytelnictwa wśród uczniów (pisanie „prasówek”, promocja nowych wydawnictw o tematyce duchowej)

Rodzice klasy III

 

 

 

Klasy VII, II i III gimnazjum, rodzice

 

Klasy VII, II i III gimnazjum

 

Rodzice przedszkolaków

 

 

 

Klasa V, rodzice

 

Klasa V

 

 

Uczniowie szkoły oraz absolwenci

 

uczniowie

 

Cały rok

19.01.2018

 

 

01.06.2018

 

 

 

30.05.2018

 

 

Cały rok

17.02.2018

 

Cały rok

 

Luty 2018

 

Czerwiec 2018

 

02.06.2018

 

 

 

Cały rok

 

I. Nawrocka

 

 

 

E. Lunda, H. Treszczotko, E. Kazimieruk, S. Kulik

 

 

E. Lunda, H. Treszczotko, J. Nesteruk

 

 

A. Leoniuk, N. Baczyńska

 

 

 

W. Misiejuk

 

W. Misiejuk

 

 

Ks. J. Łojko

 

 

 

Ks. S Awksietijuk

 

2. Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu Gazetki profilaktyczne na korytarzu szkolnym

 

Prelekcja  „Uzależnienia wśród młodzieży – jak rozpoznać i jak pomóc dziecku?”

Prelekcja na temat chorób wysypkowych i pasożytniczych

 

„Dzień zdrowego uśmiechu” – zajęcia z profilaktyki stomatologicznej we współpracy z pielęgniarką szkolną

Zajęcia praktyczne „Zdrowe produkty na drugie śniadanie jemy i zdrowo rośniemy”

Wizyta w gabinecie stomatologicznym – badanie stomatologiczne jamy ustnej

Spotkanie z pielęgniarką i lekarzem, poznanie ich pracy, rozmowa na temat chorób dziecięcych i zapobieganiu zachorowaniom

Elmeksowanie zębów zgodnie z harmonogramem oraz pomiar dzieci i dostosowanie wysokości stolików i krzeseł do wzrostu

 

Zachowania sprzyjające zdrowiu – cykl lekcji: „Jak dbać o zdrowie?”, „Co jeść, żeby być zdrowym?”

 

Realizacja tematyki prozdrowotnej na lekcjach:

– Kiedy do lekarza

– U lekarza

– Dbam o zdrowie

Prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu przy sprzyjającej pogodzie

 

Lekcja języka rosyjskiego „Co należy jeść na śniadanie, obiad, kolację?”

 

Lekcje matematyki „Odżywianie – zadania tekstowe”

 

 

ABC zdrowego odżywiania – zajęcia świetlicowe

 

Prelekcja przedstawiciela SANEPiD-u „Higiena osobista – profilaktyka grupy”

 

Lekcja języka białoruskiego – „Zdrowe odżywianie” (przygotowanie kanapek, zasady zdrowego odżywiania)

 

Lekcje biologii – przyczyny i skutki chorób układu pokarmowego, oddechowego, krwionośnego, odpornościowego (m.in. AIDS), wydalniczego, nerwowego, ruchu, płciowego, chorób skóry

Omówienie piramidy żywieniowej na zajęciach techniki

 

Higiena osobista, hartowanie organizmu – pogadanki na lekcjach wychowania fizycznego

Zajęcia kulinarne „Uczymy się przygotowywać zdrowy posiłek”

 

 

Spotkania Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy parafii w Dubiczach Cerkiewnych – sala gimnastyczna, boisko szkolne

 

Lekcja chemii – właściwości alkoholi, etanol, substancje silnie działające na organizm człowieka

 

Lekcje wychowawcze – dbam o zdrowie, dbam o środowisko

 

Upowszechnianie zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania się, ukazanie korzyści „dla duszy i ciała” płynących z okresu postu, film „Woda”

 

 

 

 

Rodzice,

nauczyciele

 

 

przedszkolaki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa II

 

 

Klasa I

 

 

 

Klasa I

 

 

Klasa II gimnazjum

 

Klasa VI

 

 

Klasy IV i VI

 

Klasa IV

 

 

Klasa V

 

 

Klasy VII, II gimnazjum

 

Klasy V i VI

 

Klasy IV – VII, II i III gimnazjum

Klasa V

 

 

Uczniowie

 

 

 

 

 

Klasa VI

 

uczniowie

 

Cały rok

 

7.03.2018

 

7.03.2018

 

11.04.2018

 

17.02.2018

 

21.05.2018

 

VI 2018

 

II semestr

 

 

 

 

 

 

Marzec

Kwiecień

Kwiecień

na bieżąco

 

 

08.02.2018

 

 

07.05.2018

08.05.2018

 

04.05.2018

 

16.03.2018

 

 

08.05.2018

 

 

 

 

 

Luty, maj 2018

Marzec 2018

29.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Nawrocka

 

Psycholog poradni pp

 

Pracownik Sanepidu

 

A. Leoniuk, N. Baczyńska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Fiłonowicz

 

 

E. Awksietijuk

 

 

 

E. Awksietijuk

 

 

H. Treszczotko

 

 

B. Drużba

 

 

A. Kozłowska

 

A. Kozłowska

 

 

E. Kazimieruk

 

 

I. Sierocka-Twaróg

 

 

W. Misiejuk

 

 

 

 

 

 

Ks. J. Łojko

 

 

A. Lewczuk

 

 

M. Gacuta

 

Ks. S. Awksietijuk

3. Wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą lub placówką oraz społecznością lokalną Przygotowanie i przedstawianie występów artystycznych w szkole i Domu Opiekuńczym w Starzynie

Uczestniczenie w warsztatach organizowanych przez bibliotekę publiczną (wełną malowane, pieczenie pierników, palma wielkanocna, warsztaty kulinarne)

 

Wycieczka do biblioteki – „Popołudnie z książką”, słuchanie opowiadania i projektowanie własnej zakładki do książki

Walentynki przedszkolne – wykonanie kartek dla koleżanek i kolegów ze szkoły

 

 

Wyjazd do Białostockiego Teatru Lalek na spektakle „Pinokio”, „Bajka o rybaku i rybce”

 

Robienie palm wielkanocnych w Bibliotece Publicznej

Udział w apelu profilaktycznym przygotowanym przez klasy I – III

Wyjazd z udziałem rodziców do Ośrodka Edukacji Leśnej „Cyraneczka” w Pietkowie na warsztaty przyrodnicze „Wiosną w lesie”

 

Zajęcia o tematyce patriotycznej w Bibliotece Publicznej – Dzień Flagi, spotkanie z władzami gminy i przemarsz ulicami Dubicz z flagami, kotylionami, śpiewanie pieśni patriotycznych

 

Impreza literacka „Mamo, tato poczytaj mi bajkę”

Wyjazd do Domu Pomocy Społecznej „Na ludowa nutę”

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Anioł 2018”

XV Wiosna Młodych Talentów 2018

Spotkanie z przedstawicielem KRUS – „Bezpiecznie na wsi mamy, upadkom zapobiegamy”

Realizacja programu edukacyjnego dla dzieci 5-6 letnich „Moje dziecko idzie do szkoły” – współpraca z Sanepidem

Współpraca z PPP w Hajnówce , konsultacje ze specjalistami

 

 

Angażowanie uczniów w imprezy szkolne: obchody Dnia Ziemi – przedstawienie profilaktyczne „Ratujmy Ziemię”

 

Sadzenie drzewek na placu szkolnym

 

 

 

Zapraszanie władz lokalnych na uroczystości szkolne

 

 

Wyjazd do HDK na spektakl musicalowy „Karolcia”

Dzień Dziecka na wesoło i sportowo – wyjazd do Białegostoku

 

Dekorowanie korytarzy szkolnych pracami uczniów, wspólne przygotowywanie gazetek tematycznych – Dzień Niepodległości Białorusi 25 marca, święta Bożego Narodzenia, zima, wiosna, Dzień Matki, wakacje

 

Projekt ekologiczno-edukacyjny „Szkole pomagamy i świat oczyszczamy”

Ogólnopolska akcja „Jak nie czytam, jak czytam”

 

 

 

Organizacja zawodów sportowych, turniejów

 

 

 

 

Działalność Bractwa Młodzieży Prawosławnej

 

 

Udział w Finale WOŚP – sztab w Dubiczach Cerkiewnych

 

 

 

 

„Spotkanie z nauką” (Mikołaj Małmyszko, klasa II gimnazjum)

 

 

Lekcja wychowawcza – „Nie jesteś sam, gdzie szukać pomocy”, „Gdzie są granice solidarności i lojalności koleżeńskiej?”

 

Klasa III

 

Klasa III

 

 

 

Przedszkole

 

 

 

 

 

Przedszkole, klasa I

 

przedszkole

 

 

przedszkole

 

 

 

Przedszkole, klasa I

 

 

przedszkole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy I – III

 

 

Klasy VII, II i III gimnazjum

 

 

 

 

 

Klasa I

 

 

Uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy IV – VII, II i III gimnazjum

 

 

 

Uczniowie i absolwenci

 

9 wolontariuszy ze szkoły podstawowej i gimnazjum

 

Uczniowie

 

 

Klasa VI

 

 

 

 

 

 

08.02.2018

 

14.02.2018

 

 

 

20.02.2018

 

 

21.03.2018

28.03.2018

 

23.04.2018

30.04.2018

 

 

02.05.2018

 

 

 

15.05.2018

VI 2018

18.05.2018

 

01.03.2018

 

 

II semestr

 

 

 

23.04.2018

 

 

23. 04.2018

 

 

 

 

 

 

01.04.2018

30.05.2018

 

Cały rok

 

 

 

 

Czerwiec 2018

 

 

 

 

Maj, czerwiec 2018

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

01.06.2018

04.06.2018

 

I. Nawrocka

 

I. Nawrocka

 

 

 

A. Leoniuk, N. Baczyńska

 

A. Leoniuk, N. Baczyńska

 

 

 

A. Leoniuk, N. Baczyńska

E. Awksietijuk

 

A. Leoniuk, N. Baczyńska

 

 

A. Leoniuk, N. Baczyńska

 

 

 

A. Leoniuk, N. Baczyńska, E. Awksietijuk

 

 

A. Leoniuk, N. Baczyńska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Fiłonowicz

 

 

Michał Małmyszko (leśniczy), nauczyciele

 

 

SU, nauczyciele, dyrektor szkoły

 

E. Awksietijuk

E. Awksietijuk

 

E. Kazimieruk

 

 

 

 

 

I. Sierocka-Twaróg

 

I. Sierocka-Twaróg

 

 

 

W. Misiejuk

 

 

 

 

Ks. J. Łojko

 

 

I. Giżewska,

B. Drużba,

S. Kulik

 

 

A. Lewczuk

 

 

M. Gacuta

4. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami Wspólna organizacja wycieczek szkolnych, występów artystycznych, wymiana doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów

 

Realizacja tematyki:

– Mamy swoje prawa

– Mamy swoje marzenia

– Niełatwo przyznać się do winy

Realizacja tematyki dotyczącej prawidłowych relacji rówieśniczych w oparciu o lektury szkolne: „Brzydkie kaczątko”, „Karolcia”, „Oto jest Kasia”

 

 

Godziny wychowawcze:

– Akceptacja, a nie rywalizacja wśród członków grupy

– Zaakceptuj samego siebie

– Zachowania, które mają zniknąć z naszej klasy

 

Co jest ważne w życiu? – rozmowy o przyjaźni – język polski

 

Lekcja wychowawcza „Mediacja – pomaga rozwiązać konflikty między rówieśnikami”

 

Współorganizacja Dnia Dziecka – współzawodnictwo klasowe w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych

 

 

 

 

Klasa III

 

 

 

Klasa III

 

 

 

 

Klasa II gimnazjum

 

 

 

Klasa IV

 

Klasa V

 

 

Klasy IV – VI

 

 

 

 

 

 

 

 

28.05.2018

29.05.2018

01.06.2018

 

 

 

 

 

 

15.02.2018

08.02.2018

02.03.2018

 

22.03.2018

 

Kwiecień 2018

 

30.05.2018

I. Nawrocka,

A. Fiłonowicz,

E. Awksietijuk

 

I. Nawrocka

 

 

 

I. Nawrocka

 

 

 

 

H. Treszczotko

 

 

 

 

A. Kozłowska

 

W. Misiejuk

 

 

W. Misiejuk,

A. Kozłowska,

M. Gacuta,

B. Drużba,

I. Sierocka-Twaróg

 

5. Doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami, wychowankami oraz ich rodzicami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów lub wychowanków Zajęcia otwarte dla rodziców i nauczycieli „Małe dzieci segregują śmieci”

Warsztaty plastyczne „Recyklingowe cudeńka przedszkolaków”

Impreza literacka „Mamo, tato poczytaj mi bajkę”

Współorganizacja konkursu recytatorskiego „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”

Wyjazd na warsztaty przyrodnicze do Pietkowa – „Wiosną w lesie”

Zajęcia o tematyce patriotycznej w Bibliotece Publicznej

 

Praca nad projektem edukacyjnym „Absolwenci Publicznego Gimnazjum w Dubiczach Cerkiewnych. Kiedyś i dziś”

 

Warsztaty w Bibliotece Gminnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa II gimnazjum

 

Klasa IV, VI

15.05.2018

 

 

 

 

 

30.03.2018

02.05.2018

 

Styczeń – maj 2018

 

23.03.2018

08.05.2018

18.05.2018

A. Leoniuk, N. Baczyńska

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Treszczotko

 

 

A. Kozłowska

M. Gacuta

6. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców Prelekcja „Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły”

 

 

Indywidualne omówienie z rodzicami wyników diagnozy końcowej oraz interpretacja „Informacji gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”

 

Szkolenie na zebraniu – „Dziecko w rodzinie, zasady odpowiedzialności nieletnich”

 

Szkolenie na radzie pedagogicznej – „Działania wobec cyberprzemocy w szkole”

 

Spotkania zespołów oddziałowych

 

Kontakty indywidualne z rodzicami w sprawach wychowawczych i edukacyjnych

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

Rodzice, nauczyciele

 

nauczyciele

07.03.2018

 

 

 

 

 

 

07.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

Psycholog poradni pp

 

 

A. Leoniuk. N. Baczyńska

 

 

 

A. Fiłonowicz

 

 

A. Fiłonowicz

 

 

Nauczyciele

 

Wychowawcy i nauczyciele przedmiotów

7. Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych „Moje dziecko idzie do szkoły” – realizacja programu edukacyjnego

 

Rozwijanie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami

Wprowadzenie zakazu używania na terenie szkoły telefonów komórkowych

 

Realizacja programu „Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży”,  „Żyj smacznie i zdrowo”, „Akademia dojrzewania”, udział w kampanii promującej zdrowy styl życia „Nie spal się na starcie!”

przedszkole  

 

03. 04.2018

A. Leoniuk. N. Baczyńska

 

Rada Pedagogiczna w porozumieniu z rodzicami

 

 

I. Sierocka-Twaróg

 

 

Działalność edukacyjna

Lp. Zadanie Sposób realizacji Uczestnicy Data Nauczyciel
1. Poszerzenie wiedzy rodziców nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji Prelekcja „Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży – jak rozpoznać i jak pomóc dziecku?”

 

 

 

Porady dla rodziców udzielane przez nauczyciela podczas rozmów indywidualnych

 

Diagnoza ryzyka i czynników chroniących przed zażywaniem środków odurzających – raport ewaluacyjny

 

Zagrożenia i uzależnienia komputerowe – referat na zebraniu w ramach pedagogizacji rodziców

 

Rodzice,

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

Rodzice, nauczyciele

 

Rodzice klasy II,

A. Fiłonowicz

07.03.2018

 

 

 

 

Wg potrzeb

 

 

 

 

 

17.05.2018

Psycholog poradni pp

 

 

 

 

I. Nawrocka

 

 

A. Fiłonowicz

 

 

A. Fiłonowicz

2. Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów. Rozmowy indywidualne, pogadanki wychowawcze w klasie na temat zachowań wobec innych, wskazywanie sposobów radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami, systematyczne informowanie rodziców o przejawach nieodpowiedniego zachowania dziecka

 

Udział w warsztatach „Bezpieczeństwo w sieci” – GOK

 

Spektakle profilaktyczne: „Karolcia” (przekazanie prawdy, że warto jest pomagać innym), „Nowe szaty cesarza” (wartość człowieka zależy od jego czynów) – HDK

 

Realizacja tematyki lekcji:

– Jesteśmy uczniami

– Jesteśmy koleżeńscy

– Jacy jesteśmy

– W co się bawić na podwórku

– Nasze ulubione zajęcia

– Jesteśmy Europejczykami

– Jesteśmy pasażerami

– Strach ma wielkie oczy

Uczniowie, rodzice klasy II, V

 

 

 

Klasa II

 

Klasa II

 

 

 

Klasa I

Na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzec, kwiecień, maj 2018

A. Fiłonowicz

W. Misiejuk

 

 

 

 

A. Fiłonowicz

 

A. Fiłonowicz

 

 

 

E. Awksietijuk

3. Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji. Przeprowadzenie pogadanek na temat wyrażania emocji, radzenia sobie ze stresem i w trudnych sytuacjach podczas realizacji tematyki:

– Jak się odważyć?

– Mam inne zdanie

– Co jest naprawdę ważne?

– Mamy swoje prawa

– Niełatwo przyznać się do winy

 

Jak rozwiązać konflikty? – język polski

 

Gazetki profilaktyczne na korytarzu „Jak radzić sobie z nieśmiałością?”, „Jak zwalczać swoje kompleksy?”

 

 

 

Lekcje wychowawcze – „Stres – jak sobie radzić z nieprzyjemnymi emocjami?”, „Z prądem za wszelką cenę – jak przeciwstawić się presji grupy rówieśniczej?”, „Dlaczego trzeba umieć ponosić konsekwencje – przecież to nie ja!”

 

Kształtowanie wśród uczniów postaw zapobiegających podatności na ryzyko kontaktu ze środkami psychoaktywnymi – modlitwa i post jako jedna z metod walki ze stresem i sposobem samokontroli

Klasa III

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa IV

 

 

 

 

 

 

 

Klasa VI

 

 

 

 

uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

Luty 2018

 

 

 

 

Cały rok

I. Nawrocka

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kozłowska

 

I. Sierocka-Twaróg

 

 

 

 

 

M. Gacuta

 

 

 

 

Ks. S. Awksietijuk

4. Kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Indywidualne porady dla uczniów

 

Stres – jak sobie z nim radzić?

Czy potrafię być asertywny?

Czy umiem powiedzieć nie?

 

Spektakl teatralny o charakterze profilaktycznym „O Internisiu, którego psoty spowodowały duże kłopoty”

 

Lekcje wychowawcze:

– jestem asertywny- stanowczo i bez lęku mówię „nie”

– akceptacja, a nie rywalizacja wśród członków grupy

 

 

Wakacyjne porady

 

 

Mogę przeciwstawić się przemocy – język polski

 

Projekcja filmów z serii „Bądź bezpieczny w sieci”, „Owce w sieci” (klasy młodsze)

Realizacja programu „Akademia dojrzewania”

Przyczyny i skutki chorób układu krwionośnego (m.in. AIDS), choroby przenoszone droga płciową – lekcje biologii

 

Godziny wychowawcze – wspólne rozwiązywanie problemów szkolnych, indywidualne rozmowy z uczniami

 

Lekcje wychowawcze – „Czy umiem wyciągać wnioski?”, „Uważaj na siebie – przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji”

 

 

III gimnazjum

III gimnazjum

III gimnazjum

 

przedszkole

 

 

 

II gimnazjum

II gimnazjum

 

 

Klasa I

 

 

Klasa IV

 

 

 

 

 

 

 

Klasa V

 

 

Klasa VI

Cały rok

 

10.04.2018

27.02.2018

13.02.2018

 

 

 

 

 

11.05.2018

16.02.2018

 

 

Czerwiec 2018

 

30.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco

I. Nawrocka

 

E. Lunda

E. Lunda

E. Lunda

 

A. Leoniuk. N. Baczyńska

 

 

 

H. Treszczotko

 

 

 

E. Awksietijuk

 

 

A. Kozłowska

 

I. Sierocka-Twaróg

 

 

 

 

 

W. Misiejuk

 

 

M. Gacuta

5. Prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji Prelekcja „Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i  młodzieży – jak rozpoznać i jak pomóc dziecku?”

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 07.03.2018 Psycholog poradni pp

 

Działalność informacyjna

Lp. Zadanie Sposób realizacji Uczestnicy Data Nauczyciel
1. Dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych Bieżące informowanie rodziców o nieprawidłowym zachowaniu dziecka

 

 

Prelekcje „Uzależnienia wśród młodzieży – jak rozpoznać i jak pomóc dziecku?” oraz  „Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły”

 

 

Dostarczenie rodzicom folderów edukacyjnych na temat profilaktyki higieny jamy ustnej „Ja i moje zęby” do wykorzystania podczas zabawy z dzieckiem

Przekazanie rodzicom ulotek opracowanych przez specjalistów z PPP w Hajnówce

 

Skutki i profilaktyka uzależnień – spotkanie z panią Z. Barduszko, pracownikiem Sanepidu w Hajnówce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice, nauczyciele

 

 

przedszkole

 

 

 

 

 

II i III gimnazjum

Cały rok

 

 

 

07.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 03. 2018

Wychowawcy i nauczyciele przedmiotów

 

 

Psycholog poradni pp

 

 

 

A. Leoniuk. N. Baczyńska

 

 

 

 

 

H. Treszczotko,

I. Sierocka-Twaróg

2. Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i ich rodziców w przypadku używania środków i substancji        
3. Przekazanie informacji uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Prelekcja „ Uzależnienia wśród młodzieży – jak rozpoznać i jak pomóc dziecku?”

 

Zapoznanie rodziców z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym

 

Warsztaty na godzinie wychowawczej na temat uzależnień

uczniowie

 

 

Rodzice

 

Klasa V

07.03.2018

 

 

07.03 2018

 

04.06.2018

Psycholog poradni pp

 

 

H. Treszczotko

 

W. Misiejuk

 

Działalność profilaktyczna

Lp. Zadanie Sposób realizacji Uczestnicy Data Nauczyciel
1. Realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych Biegi na orientację – udział uczniów i rodziców w biegach zorganizowanych przez Michała Małmyszko

 

 

Zagrożenia wynikające z palenia papierosów, picia alkoholu i brania narkotyków – godzina wychowawcza

 

Realizacja programu „Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży”, „Żyj smacznie i zdrowo”, „Akademia dojrzewania”, udział w kampanii promującej zdrowy styl życia „Nie spal się na starcie!”

 

Lekcje wychowawcze – „U jak uwaga, U jak uzależnienie – rodzaje i skutki uzależnień”

Klasy VII, II i III gimnazjum, rodzice

 

Klasa IV

 

 

 

 

 

 

Klasa VI

01.06.2018

 

 

 

29.05.2018

H. Treszczotko, E. Lunda, E. Kazimieruk, S. Kulik

 

 

A. Kozłowska

 

 

I. Sierocka-Twaróg

 

 

 

M. Gacuta

2. Przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspokajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych mających na celu wyrównywanie braków lub rozwijanie zainteresowań

 

Prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki

 

 

 

 

 

Organizacja wycieczek mających na celu rozwijanie zainteresowań uczniów, integrację i poszerzenie wiedzy

 

„Wszyscy jesteśmy zdolni – moje zdolności i zainteresowania”

„Moje mocne strony”

 

 

Udział dzieci w konkursach plastycznych, recytatorskich, wyjazdy edukacyjne do Pietkowa, Białegostoku, Hajnówki, organizacja warsztatów i zajęć tematycznych, przygotowanie uroczystości przedszkolnych

 

Prowadzenie koła teatralnego, zajęć SKS jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego

 

 

 

Występy przed społecznością szkolną i lokalną ( Dom Opieki na Starzynie)

 

Przygotowanie do udziału w konkursach plastycznych

 

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych

 

 

 

 

 

Udział uczniów w Konkursie Prawosławnej Poezji Religijnej

Klasa III

 

 

Chętni uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum

 

 

 

 

Klasa VII

Klasa VII

 

 

 

Przedszkole

 

 

 

 

Klasy I – III

 

 

 

 

Klasy I – III

 

 

Klasa I

 

Uczestnicy konkursów

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

23.02.2018

16.02.2018

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Koło teatralne – cały rok,

SKS – II semestr

 

 

 

 

 

I semestr

I. Nawrocka

 

 

B. Drużba

 

 

 

 

 

I. Nawrocka

 

 

E. Lunda

E. Lunda

 

 

 

A. Leoniuk. N. Baczyńska

 

 

 

 

A. Fiłonowicz

 

 

 

 

A. Fiłonowicz

 

 

E. Awksietijuk

 

M. Gacuta, H. Treszczotko

E. Kazimieruk, S. Kulik,

I. Sierocka- Twaróg,

O. Sazonawa,

A. Kozłowska

 

ks. S. Awksietijuk,

ks. J. Łojko

3. Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji opisanych we wstępie dokumentu, przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych Zdrowy styl życia i aktywny wypoczynek – zajęcia wychowania fizycznego i techniki Klasy IV – VI i II gimnazjum   W. Misiejuk
4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych Udział w szkoleniu „Uwaga! Niebezpieczeństwo” na temat terroryzmu nauczyciele 17.04.2018