Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
Sprawozdanie z realizacji programu Szkolnego Koła Wolontariusza | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

Sprawozdanie z realizacji programu Szkolnego Koła Wolontariusza

Załącznik nr 13  do sprawozdania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018

 

Sprawozdanie z realizacji programu Szkolnego Koła Wolontariusza

W szkolnym klubie Wolontariusza w Szkole podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych działało 14 wolontariuszy.

Uczniowie naszej szkoły są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Chcą nieść pomoc bezinteresownie, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.

Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazje do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w ich szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Podejmowana przez uczniów – wolontariuszy Aktywność wpływa na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno – wychowawczy.

Cele realizowanego programu:

 • Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Rozwijanie emapatii, zrozumienia.
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 • Angażowanie uczniów w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.
 • Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.

Działania:

 1. Pozyskanie nowych członków spośród uczniów szkoły.
 2. Rozpropagowanie idei wolontariatu.
 3. Ustalenie planu pracy SKW na rok szkolny 2017/2018.
 4. Sadzenie żonkili w ramach akcji „Pola nadziei”
 5. Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska „Ciapek” w Hajnówce.
 6. Wykonanie stroików bożonarodzeniowych i kartek świątecznych.
 7. Udział uczniów w sztabie WOŚP w Dubiczach Cerkiewnych.
 8. Spotkanie z przedstawicielem fundacji „Pomóż im” z Białegostoku.

Podsumowując ten rok, należy stwierdzić, że był on owocny. Wolontariusze wielokrotnie wykazali się pomysłowością i chęcią niesienia pomocy innym.

Wnioski do realizacji w roku szkolnym 2018/2019:

 • zwiększyć zaangażowanie i motywację uczniów do działań w ramach koła,
 • zwiększyć reklamę wolontariatu poprzez np. apel z okazji Dnia Wolontariusza”.