obecnie trwa:

Rozkład dzwonków

1. 08:00 – 08:45

2. 08:55 – 09:40

3. 09:50 – 10:35

4. 10:45 – 11:30

5. 11:50 – 12:35

6. 12:55 – 13:40

7. 13:50 – 14:35

8. 14:45 – 15:30

Spotkanie z rodzicami

List Ministra Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów

Klauzula informacyjna
Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

Uwaga konkurs!

Stołówka

Rekrutacja

Rada Rodziców

UCHWAŁA NR 28.202.2018
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE
z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

 

szkoła

Informacje o nas i o naszej szkole możecie znaleźć również na stronie

http://zs.dubicze-cerkiewne.pl/

Serdecznie prosimy o dokonanie wpłaty na konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych  (74 8071 0006 0006 0307 2000 0010) do końca zajęć dydaktyczno – wychowawczych  w kwocie 50 zł