Świetlica

Rozkład zajęć świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 

Dzień Godzina lekcyjna
Klasy Wychowawca
poniedziałek 1

2

5

6

7

8

VI, VII, IIIg

IIIg

I – III + VI

I – III + VII

I – III +IIg

I – III + VI

A. Fiłonowicz

A. Kozłowska

E. Awksietijuk

E. Awksietijuk

W. Misiejuk

J. Nesteruk

wtorek 7

8

I – III

I – III +IV

E. Awksietijuk

E. Awksietijuk

środa 7

8

 

I – III +IV

I – III +IV (dz.)

IV (chł.), VI, IIg

 

J. Nesteruk

E. Awksietijuk

M. Kazimiruk

czwartek 5

6

7

VI, IIg

VII, IIg, IIIg

I – III

W. Misiejuk

J. Nesteruk

A. Fiłonowicz

piątek 6

 

7

I – III +IV

 

I – III +IV, V, VII, IIIg

E. Awksietijuk

J. Nesteruk

 

E. Awksietijuk

J. Nesteruk

M. Gacuta