Szkolny zestaw podręczników rok szkolny 2018/2019

 

Szkolny zestaw podręczników rok szkolny 2018/2019 – klasa pierwsza

 

Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia podręcznika
1. Edukacja wczesnoszkolna „Nowi Tropiciele” – podręcznik kl. I

 

 

J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kałaczyńska, B. Nadarzyńska WSiP 815/1/2017
2. Język angielski Gold Sparks 1

 

 

M. Szulc – Kurpowska

M. Szprotowicz

Oxford 783/1/2017
3. Język białoruski

 

Nauczyciel pracuje bez podręcznika

 

 

 

Szkolny zestaw podręczników rok szkolny 2018/2019 – klasa druga

 

Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia podręcznika
1. Edukacja wczesnoszkolna

 

Nowi Tropiciele kl.2 Praca zbiorowa WSiP 815/2/2018
2. Język angielski

 

 

Gold Sparks 2

 

 

M. Szulc – Kurpowska

M. Szprotowicz

Oxford 783/2/2017
3. Język białoruski

 

 

Liemantar

 

A. Wawrzeniuk Ausra 634/2/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny zestaw podręczników rok szkolny 2018/2019 – klasa trzecia

 

Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia podręcznika
1. Edukacja wczesnoszkolna

 

Nasza Szkoła 3 Ludwa A. i in. MEN Na podstawie art. 22c ustawy o systemie oświaty podręczniki opracowane na zlecenie MEN są dopuszczane do użytku szkolnego z mocy prawa. Podręczniki te nie mają numeru dopuszczenia.
2. Język angielski

 

 

 

Super Spark3

Davies P. A. i in. Oxford 638/3/2014/2015
3. Język białoruski

 

 

Kruhahod A. Wawrzeniuk Stowarzyszenie AB-BA 634/3/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny zestaw podręczników rok szkolny 2018/2019 – klasa czwarta

 

Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia podręcznika
1. Język polski Nowe słowa na start!

Zeszyt ćwiczeń

A. Klimowicz

M. Derlukiewicz

Nowa Era  907/1/2017
2. Język angielski Team Up Plus Philippa Bowen, Denis Delaney Oxford 822/1/2017
3. Język rosyjski Stupieni 1 B. Gawęcka – Ajchel A. Żelezik WSiP 381/1/2011/2015
4. Matematyka Matematyka z kluczem Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

Nowa Era  875/1/2017
5. Przyroda Tajemnice przyrody M. Maśko – Wesołowska

F. Slajfer

J. Stawarz

Nowa Era 863/2017
6. Historia Wczoraj i dziś – podręcznik do historii do klasy czwartej szkoły podstawowej Bogumiła Olszewska

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era 877/1/2017
7. Plastyka Do dzieła – podręcznik do plastyki dla klas 4 – 6 Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Nowa Era 903/1/2017
8. Muzyka Lekcja muzyki

 

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

Nowa Era  852/1/2017
9. Zajęcia techniczne Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy czwartej szkoły podstawowej L. Łabecki M. Łabecka Nowa Era 295/1/2017
10. Informatyka Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej Grażyna Koba MiGra 806/1/2017
10. Język białoruski

 

Nauczyciel pracuje bez podręcznika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny zestaw podręczników rok szkolny 2018/2019 – klasa piąta

 

Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia podręcznika
1. Język polski Nowe Słowa na start!

 

Klimowicz A.

Derlukiewicz M.

Nowa Era 907/2/2018
2. Język angielski Team Up Plus 5 Bowen Ph.

Delaney D.

Oxford 822/2/2017
3. Język rosyjski Stupieni Gawęcka-Ajchel B. WSiP 381/2/211/216
4. Matematyka  

Matematyka z kluczem. Klasa5, część 1. i  2.

Braun M.

Mańkowska A.

Paszyńska M

Nowa Era 875/2/2018
5. Geografia Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

Szlajfer F., Zaniewicz Z. i in. Nowa Era 906/1/2018
6. Biologia

 

Puls życia. Klasa 5 Sęktas M., Stawarz J. Nowa Era 844/1/2018
7. Historia

 

Wczoraj i dziś Wojciechowski G. Nowa Era 877/2/2018
8. Plastyka Do dzieła Lukas J. Onak K. Nowa Era 903/2/2018
9. Muzyka Lekcja muzyki

 

Gromek M.

Kilbach G.

Nowa Era 852/2/2018
10. Technika Jak to działa?

 

Łabecki L., Łabecka M. Nowa Era 295/2/2018
11. Informatyka

 

Teraz bajty Koba G. MiGra 806/2/2018
12. Język białoruski

 

Nauczyciel pracuje bez podręcznika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny zestaw podręczników rok szkolny 2018/2019 – klasa szósta

 

Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia podręcznika
1. Język polski Słowa na start! Cz. I i II oraz zeszyt ćwiczeń Marlena Derlukiewicz Nowa Era 338/5/2014/2016

338/6/2014/2016

2. Język angielski Team Up 3 + ćwiczenia Philippa Bowen

Denis Delaney

Oxford University Press 682/3/2014/2016
3. Język rosyjski Stupieni 3 B. Gawęcka-Ajchel

A. Żelezik

WSiP 381/3/2011/2016
4. Matematyka Matematyka z kluczem M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

Nowa Era 157/4/2011/2016
5. Przyroda Tajemnice przyrody J. Ślósarczyk

P. Kozik

F. Szlajfer

Nowa Era 399/2/2013/2015
6. Historia i społeczeństwo Wczoraj i dziś Grzegorz Wojciechowski Nowa Era 443/3/2014/2015
7. Plastyka Do dzieła Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

Nowa Era 326/3/2011/2015
8. Muzyka I gra muzyka Monika Gromek

Grażyna Kilbach

Nowa Era 569/2012/2015
9. Zajęcia techniczne Jak to działa Lech Łabecki

Marta Łabecka

Nowa Era 295/2010/2015/16
11. Język białoruski

 

Nauczyciel pracuje bez podręcznika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny zestaw podręczników rok szkolny 2018/2019 – klasa siódma

 

Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia podręcznika
1. Język polski

 

Nowe słowa na start Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz Nowa Era 877/4/2017
2. Język angielski

 

English Plus Options 7 Ben Wetz, Diana Pye Oxford 835/1/2017
3. Język rosyjski

 

Wsio prosto Barbara Chlebde, Irena Denecka WSZ PWN 782/1/2017
4. Matematyka

 

Matematyka z kluczem Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej Nowa Era 875/4/2017
5. Historia

 

Wczoraj i dziś  Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow Nowa Era 877/4/2017
6. Plastyka

 

Do dzieła Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak Nowa Era 903/4/2017
7. Muzyka

 

Lekcja muzyki Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nowa Era 852/4/2017
8. Informatyka

 

Teraz bajty Grażyna Koba Migra 806/4/2017
9. Geografia

 

Planeta Nowa Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał Nowa Era 906/3/2017
10. Biologia

 

Puls Życia  Małgorzata Jefimow Nowa Era 844/4/2017
11. Chemia

 

Chemia Nowej Ery Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin Nowa Era 785/1/2017
12. Fizyka

 

Spotkania z fizyką Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska Nowa Era 818/1/2017
13. Język białoruski Nauczyciel pracuje bez podręcznika

 

 

 

 

Szkolny zestaw podręczników rok szkolny 2018/2019 – klasa ósma

 

Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia podręcznika
1. Język polski Nowe Słowa na start! Kościerzyńska J. Chmiel M.  Gorzałczyńska-Mróz A. Nowa Era 907/5/2018
2. Język angielski

 

English Plus Options Wetz B., Pye D. Oxford 835/2/2018
3. Historia

 

Wczoraj i dziś Śniegocki R., Zielińska A. Nowa Era 877/5/2018
4. Wiedza o społeczeństwie Dziś i jutro Janicka I. i in. Nowa Era 874/217
5. Geografia Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej Rachwał T. Szczypiński D. Nowa Era 906/4/2018
6. Biologia Puls życia. Klasa 8 Sągin B. Boczarowski A. Sęktas M. Nowa Era 844/3/2018
7. Chemia Chemia Nowej Ery  Kulawik J. Kulawik T. Litwin M. Nowa Era 785/2/2018
8. Fizyka

 

Spotkanie z fizyką Francuz-Ornat G.i in. Nowa Era 885/2/2018
9. Matematyka Matematyka z kluczem. Klasa 8 Braun M., Mańkowska A. i in. Nowa Era 875/5/2018
10. Informatyka

 

Teraz bajty Koba G. MiGra  
11. Edukacja dla bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie Słoma J. Nowa Era 846/2017
12. Język białoruski Szlach da Sabie

 

T.Rusaczyk Orthodruk 327/01
13. Język rosyjski

 

Nauczyciel pracuje bez podręcznika

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny zestaw podręczników rok szkolny 2018/2019 – klasa trzecia gimnazjum

 

Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia podręcznika
1. Język polski Słowa na czasie W. Herman, M. Chmiel, P. Doroszewski Nowa Era 95/5,6/2017/z1
2. Historia Historia 3 J. Chachaj, J. Drob

 

Nowa Era 129/3/2015/z1
3. Wiedza o społeczeństwie Bliżej świata M. Wesołowska – Starnowska, W. A. Pilipiuk Nowa Era 140/2009
4. Język angielski

 

New English Plus 3 B. Wetz, D. Pye, D. Gryca Oxford 732\3\2015\z1
5. Język rosyjski

 

Wsio prosto! 3 B. Chlebde, I. Danecka Nowa Era 706/3/2016
6. Matematyka Matematyka na czasie K. Wej, W. Babiański, E. Szmytkiewicz, J. Janowicz Nowa Era 742/3/2017
7. Fizyka i astronomia Spotkania z fizyką cz. IV G. Francuz – Ornat, M. Nowotny – Różańska Nowa Era 93/4/2011/2016
8. Chemia Chemia nowej ery 2, 3 J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin Nowa Era 49/3/2010/2015
9. Biologia Świat biologii 3 M. Kłyś, A. Kornaś, M. Ryszkiewicz Nowa Era 92/3/2011/2016
10. Geografia

 

Planeta Nowa 3 M. Szubert Nowa Era 7/3/2010/2016
12. Plastyka Sztuka tworzenia. Podręcznik do plastyki dla gimnazjum N. Mrozkowiak Nowa Era 725/2014
13. Język białoruski Nauczyciel pracuje bez podręcznika