Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
Szkolny zestaw podręczników rok szkolny 2018/2019 | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

Szkolny zestaw podręczników rok szkolny 2018/2019

Załącznik nr 1 do zarządzenia 16/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Szkolny zestaw podręczników rok szkolny 2019/2020

klasa pierwsza

Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia podręcznika
1. Edukacja wczesnoszkolna „Nowi Tropiciele” – podręcznik kl. I

 

 

A.Banasiak, E.Burakowska, A.Burdzińska WSiP 815/1/2017
2. Język angielski Gold Sparks 1

 

 

M. Szulc – Kurpowska

M. Szprotowicz

Oxford 783/1/2017
3. Język białoruski

 

Nauczyciel pracuje bez podręcznika

Klasa druga

Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia podręcznika
1. Edukacja wczesnoszkolna

 

Nowi Tropiciele kl.2 A. Danielewicz – Malinowska

J. Dymarska

J. Hanisz i inni

WSiP 815/2/2018
2. Język angielski

 

 

Gold Sparks 2

 

 

M. Szulc – Kurpowska

M. Szprotowicz

Oxford 783/2/2017
3. Język białoruski

 

 

Liemantar

 

A. Wawrzeniuk Ausra 634/2/2013

 

Klasa trzecia

Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia podręcznika
1. Edukacja wczesnoszkolna

 

Nowi Tropiciele, kl.III, cz. 1-5 A. Banasiak,

A. Burdzińska

J. Hanisz i inni

WSiP MEN:815/5/2019 – 815/6/2019
2. Język angielski Gold Sparks 3

 

 

M. Szulc – Kurpowska

M. Szprotowicz

Oxford 783/3/2018

 

 

 

Klasa czwarta

Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia podręcznika
1. Język polski Nowe słowa na start!

Zeszyt ćwiczeń

A. Klimowicz

M. Derlukiewicz

Nowa Era  907/1/2017
2. Język angielski Team Up Plus Philippa Bowen, Denis Delaney Oxford 822/1/2017
3. Język rosyjski Stupieni 1 B. Gawęcka – Ajchel A. Żelezik WSiP 381/1/2011/2015
4. Matematyka Matematyka z kluczem Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

Nowa Era  875/1/2017
5. Przyroda Tajemnice przyrody M. Maśko – Wesołowska

F. Slajfer

J. Stawarz

Nowa Era 863/2017
6. Historia Wczoraj i dziś – podręcznik do historii do klasy czwartej szkoły podstawowej Bogumiła Olszewska

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era 877/1/2017
7. Plastyka Do dzieła – podręcznik do plastyki dla klas 4 – 6 Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Nowa Era 903/1/2017
8. Muzyka Lekcja muzyki

 

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

Nowa Era  852/1/2017
9. Zajęcia techniczne Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy czwartej szkoły podstawowej L. Łabecki M. Łabecka Nowa Era 295/1/2017
10. Informatyka Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej Grażyna Koba MiGra 806/1/2017
10. Język białoruski

 

Nauczyciel pracuje bez podręcznika

 

 

 

Klasa piąta

Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia podręcznika
1. Język polski Nowe Słowa na start!

 

Klimowicz A.

Derlukiewicz M.

Nowa Era 907/2/2018
2. Język angielski Team Up Plus 5 Bowen Ph.

Delaney D.

Oxford 822/2/2017
3. Język rosyjski Stupieni Gawęcka-Ajchel B. WSiP 381/2/211/216
4. Matematyka  

Matematyka z kluczem. Klasa5, część 1. i  2.

Braun M.

Mańkowska A.

Paszyńska M

Nowa Era 875/2/2018
5. Geografia Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

Szlajfer F., Zaniewicz Z. i in. Nowa Era 906/1/2018
6. Biologia

 

Puls życia. Klasa 5 Sęktas M., Stawarz J. Nowa Era 844/1/2018
7. Historia

 

Wczoraj i dziś Wojciechowski G. Nowa Era 877/2/2018
8. Plastyka Do dzieła Lukas J. Onak K. Nowa Era 903/2/2018
9. Muzyka Lekcja muzyki

 

Gromek M.

Kilbach G.

Nowa Era 852/2/2018
10. Technika Jak to działa?

 

Łabecki L., Łabecka M. Nowa Era 295/2/2018
11. Informatyka

 

Teraz bajty Koba G. MiGra 806/2/2018
12. Język białoruski

 

Nauczyciel pracuje bez podręcznika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa szósta

Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia podręcznika
1. Język polski Nowe Słowa na start! A. Klimowicz

M. Derlukiewicz

Nowa Era 907/3/2019
2. Język angielski Team Up Plus 6 Philippa Bowen

Denis Delaney

Oxford University Press 822/3/2018
3. Matematyka Matematyka z kluczem Klasa 6

Część 1 i 2

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

Nowa Era 875/3/2019
4. Biologia Puls życia J. Stawarz

 

Nowa Era 844/2/2019
5. Geografia Planeta nowa T. Rachwał,

R. Malarz,

D. Szczypiński

Nowa Era 906/2/2019
6. Historia

 

Wczoraj i dziś Grzegorz Wojciechowski Nowa Era 877/3/2019
7. Plastyka Do dzieła Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

Nowa Era 903/3/2019
8. Muzyka Lekcja muzyki Monika Gromek

Grażyna Kilbach

Nowa Era 852/2/2019
9. Technika Jak to działa? Lech Łabecki

Marta Łabecka

Nowa Era 295/3/2019
10. Informatyka Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej: Klasa VI Grażyna Koba Migra 806/3/2019
11. Język rosyjski Stupieni 3 B. Gawęcka-Ajchel

A. Żelezik

WSiP 381/3/2011/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa siódma

Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia podręcznika
1. Język polski

 

Nowe słowa na start Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz Nowa Era 877/4/2017
2. Język angielski

 

English Plus Options 7 Ben Wetz, Diana Pye Oxford 835/1/2017
3. Język rosyjski

 

Wsio prosto Barbara Chlebde, Irena Denecka WSZ PWN 782/1/2017
4. Matematyka

 

Matematyka z kluczem Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej Nowa Era 875/4/2017
5. Historia

 

Wczoraj i dziś  Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow Nowa Era 877/4/2017
6. Plastyka

 

Do dzieła Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak Nowa Era 903/4/2017
7. Muzyka

 

Lekcja muzyki Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nowa Era 852/4/2017
8. Informatyka

 

Teraz bajty Grażyna Koba Migra 806/4/2017
9. Geografia

 

Planeta Nowa Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał Nowa Era 906/3/2017
10. Biologia

 

Puls Życia  Małgorzata Jefimow Nowa Era 844/4/2017
11. Chemia

 

Chemia Nowej Ery Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin Nowa Era 785/1/2017
12. Fizyka

 

Spotkania z fizyką Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska Nowa Era 818/1/2017
13. Język białoruski Nauczyciel pracuje bez podręcznika

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa ósma

Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia podręcznika
1. Język polski Nowe Słowa na start! Kościerzyńska J. Chmiel M.  Gorzałczyńska-Mróz A. Nowa Era 907/5/2018
2. Język angielski English Plus Options Wetz B., Pye D. Oxford 835/2/2018
3. Język rosyjski Wsio prosto 2 Barbara Chlebda, Irena Danecka PWN 782/2/2017
4. Historia Wczoraj i dziś Śniegocki R., Zielińska A. Nowa Era 877/5/2018
5. Wiedza o społeczeństwie Dziś i jutro Janicka I. i in. Nowa Era 874/217
6. Geografia Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej Rachwał T. Szczypiński D. Nowa Era 906/4/2018
7. Biologia Puls życia. Klasa 8 Sągin B. Boczarowski A. Sęktas M. Nowa Era 844/3/2018
8. Chemia Chemia Nowej Ery  Kulawik J. Kulawik T. Litwin M. Nowa Era 785/2/2018
9. Fizyka Spotkanie z fizyką Francuz-Ornat G.i in. Nowa Era 885/2/2018
10. Matematyka Matematyka z kluczem. Klasa 8 Braun M., Mańkowska A. i in. Nowa Era 875/5/2018
11. Informatyka Teraz bajty Koba G. MiGra 806/5/2018
12. Edukacja dla bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie Słoma J. Nowa Era 846/2017
13. Język białoruski Szlach da Siabie

PODRĘCZNIK DOSTARCZA SZKOŁA

T.Rusaczyk Orthodruk 327/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia 16/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Szkolny zestaw materiałów ćwiczeniowych Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych na rok szkolny 2019/2020

klasa pierwsza

Lp. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo
1. Edukacja wczesnoszkolna Nowi tropiciele – karty ćwiczeń kl. I (cz. 1-5)

 

Nowi tropiciele – karty matematyczne kl. I (cz. 1-5)

A.Banasiak,  A.Burdzińska, J.Dymarska,

 

 

E.Burakowska

WSiP
2. Język angielski Gold Sparks 1

 

 

M. Szulc – Kurpowska

M. Szprotowicz

Oxford

klasa druga

Lp. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo
1. Edukacja wczesnoszkolna Nowi tropiciele – karty ćwiczeń kl. 2 (cz. 1-5) A. Burdzińska i inni WSiP
Nowi tropiciele – matematyka kl. 2 (cz. 1-5) B. Szpakowska

D. Zdunek

WSiP
2. Język angielski  Gold Sparks 2

 

M. Szprotowicz

M. Szulc – Kurpowska

 

Oxford

klasa trzecia

Lp. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo
1. Edukacja wczesnoszkolna

 

Nowi Tropiciele,  Karty ćwiczeń kl.III (cz. 1-5)

 

Nowi Tropiciele, Karty matematyczne kl. III (cz.1-5)

A.      Banasiak,

A.      Burdzińska i inni

 

B.      Szpakowska,

D. Zdunek i inni

WSiP
2. Język angielski  Gold Sparks 2

 

M. Szprotowicz i inni

 

Oxford

 

 

 

 

Klasa czwarta

Lp. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo
1. Przyroda

 

 

Tajemnice przyrody Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej J. Golanko

U. Moździerz

J. Stawarz

I. Wróbel

Nowa Era
2. Matematyka Matematyka z kluczem. Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

Nowa Era
3. Język angielski

 

 

Materiały ćwiczeniowe TEAM UP PLUS dla klasy IV P. Bowen

D. Delaney

D. Anyakwo

Oxford
4. Język polski Nowe Słowa na start! 4 Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

Praca zbiorowa Nowa Era

 

Klasa piąta

Lp. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo
1. Matematyka Matematyka z kluczem. Klas 5.Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

Nowa Era
2.

 

Język angielski Team Up Plus klasa 5 P. Bowen Oxford
3. Biologia Puls życia. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej J. Holeczek

J. Pawłowska

J. Pawłowski

Nowa Era
4. Język polski Nowe Słowa na start! 5 Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

Agnieszka Marcinkiewicz, Joanna Ginter Nowa Era

 

 

 

 

 

Klasa szósta

Lp. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo
1. Język polski Nowe Słowa na start! Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego Praca zbiorowa Nowa Era
2. Język angielski Team Up Plus VI Philipa Bowen i in. Oxford

 

3. Matematyka Matematyka z kluczem. Klasa 6. Zeszyt ćwiczeń do matematyki szkoły podstawowej M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

Nowa Era
4. Biologia Puls życia. Klasa 6. Zeszyt ćwiczeń dla klasy  do biologii szóstej szkoły podstawowej Magdalena Fiałkowska-Kołek, Sławomir Gębica, Agnieszka Siwik Nowa Era

 

Klasa siódma

Lp. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo
1. Biologia Puls życia. Klasa 7. Zeszyt ćwiczeń dla klasy  do biologii siódmej szkoły podstawowej Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec Nowa Era
2. Język angielski English Plus Options 7 Oxford

 

3. Geografia Planeta Nowa Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

 

Justyna Knopik, Maria Kucharska, Ryszard Przybył, Kamila Skomoroko, Alina Witek-Nowakowska Nowa Era

 

Klasa ósma

Lp. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo
1. J. angielski

 

English Options Plus Oxford
2. Biologia Puls życia. Klasa 7. Zeszyt ćwiczeń dla klasy  do biologii siódmej szkoły podstawowej Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec Nowa Era
3. Chemia Chemia Nowej Ery Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej
Małgorzata Mańska, Elżbieta Megiel
Nowa Era