Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
Szkolny zestaw programów nauczania Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych w roku szkolnym 2019/2020 | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

Szkolny zestaw programów nauczania Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych w roku szkolnym 2019/2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora szkoły Podstawowej

w Dubiczach Cerkiewnych nr 15/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.

 

Szkolny zestaw programów nauczania Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

w roku szkolnym 2019/2020

LP. Przedmiot Tytuł programu Autor Numer w szkolnym zestawie programów
Oddział przedszkolny
1. Wychowanie przedszkolne – oddział zerowy Wokół przedszkola – Program edukacji przedszkolnej – MAC EDUKACJA M. Kwaśniewska

W. Żaba – Żabińska

J. Lendzion

SP-01/2018

 

2. Język angielski w wychowaniu przedszkolnym. Program nauczania dla 3,4,5 i 6-latków M. Szpotowicz,

M. Szulc – Kurpaska

SP-01/2017
3. Jestem eko Alina Leoniuk SP – 03/2016
4. Język mniejszości narodowej – język białoruski Program nauczania języka mniejszości narodowej w pprzedszkolu Ewa Lunda 09/2019
Szkoła Podstawowa
1.

 

Edukacja wczesnoszkolna Program edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1 – 3 szkoły podstawowej (kl. I i II)) J. Hanisz SP-02/2017
2.  

Język angielski

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska SP-03/2017
3. Język białoruski Świat głosek, liter, wyrazów T. Rusaczyk SP-09/2009

 

4.. Zajęcia informatyczne Program nauczania „Teraz Bajty” Informatyka dla szkoły podstawowej Klasa I – III G. Koba SP-05/2017
5. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów Bawię się i uczę – program zajęć rozwijających Aneta Fiłonowicz 04/2019
6. Koło artystyczne Koło artystyczne Ewa Awksietijuk 01/2019
Galeria pomysłów – program koła artystycznego Aneta Fiłonowicz 03/2019
7. Koło  taneczne „Dalej w tany” program koła taneczno – teatralnego dla uczniów klas I – III Aneta Fiłonowicz SP-03/2018
8. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze Program zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla klas I – III Ewa Awksietijuk 02/2019
9. Zajęcia ruchowe Program zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów klas I – III Danita Piątkowska SP-07/2017
10. Religia prawosławna

 

Program nauczania religii dla szkoły podstawowej

PAKP-R-334/17

Ks. abp prof. Jerzy (Pańkowski) SP-06/2017
11. Religia zielonoświątkowa

 

Program nauczania religii Elżbieta Bednarz SP-10/2017

(szkoła podstawowa)

12. Język polski Nowe słowa na start! Program nauczania jęz. polskiego w kl. 4-8 szkoły podstawowej M. Derlukiewicz SP-11/2017

 

13. Język angielski Program nauczania języka angielskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej M. Ellis,

A. Rak

SP-12/2017

 

14.

 

Język rosyjski Program nauczania języka rosyjskiego w klasach IV – VI szkoły podstawowej A.       Gawęcka – Ajchel SP-13/2017

 

Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego w szkole podstawowej (klasy VII – VIII) A.       Buchowiecka – Fadała SP-31/2017

 

15. Matematyka Matematyka z kluczem. Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej M. Braun,

A. Mańkowska,

M. Paszyńska

SP-14/2017

 

16. Przyroda Program nauczania

przyrody kl. 4 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody”

J. Golonko SP-15/2017

 

17. Biologia

 

Program nauczania biologii  w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia” A.       Zdzitowiecka SP-04/2018

 

18. Geografia

 

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa W. Tuz, B. Dziedzic SP-32/2017

 

19. Chemia

 

Program nauczania chemii w szkole podstawowej T. Kulawik

M. Litwin

SP-34/2017

 

20. Fizyka

 

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkania z fizyką” G. Francuz – Ornat

Teresa Kulawik

SP-35/2017

 

21. Zajęcia komputerowe Zajęcia komputerowe do szkoły podstawowej kl. IV – VI (kl. VI) G. Koba SP-01/2012
22. Informatyka

 

Program nauczania Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV – VI G. Koba SP-16/2017

 

23. Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy VII-VIII G. Koba SP-36/2017

 

24. Historia Program nauczania historii w klasach 4-8 Szkoły Podstawowej „Wczoraj i dziś” T. Maćkowski SP-17/2017

 

25. Plastyka Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Do dzieła!” J. Lukas, K. Onak SP-18/2017

 

26. Muzyka Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki” M. Gromel,

G. Klibach

SP-19/2017

 

27. Technika „Jak to działa?” Program nauczania techniki w szkoły podstawowej L. Łabecki

M. Łabecka

SP-20/2017

 

28. Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego w szkole podstawowej W. Misiejuk SP-21/2017

 

29. Koło szachowe Program zajęć koła szachowego w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych (kl. IV)  W. Misiejuk SP-22/2017

 

30.

 

Zajęcia sportowe Program zajęć sportowych w szkole podstawowej w kl. V – VI  (kl. V – VI) W. Misiejuk SP-29/2017

 

31. Język białoruski Ad wierasnia do żniunia – program nauczania do j. białoruskiego I. Grigoruk SP-03/2013
32. Własna historia i kultura Autorski program nauczania  „Własna historia i kultura w klasach IV – V” M. Kazimiruk 05/2019
33. Religia prawosławna Podstawa programowa i program nauczania religii prawosławnej Ks. Dr A. Baczyński, dr J. Zieniuk, dr L. Busłowska SP-13/2012
34. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne Program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych N. Baczyńska SP-04/2014

 

 

35. Geografia Białorusi Program nauczania dla klasy V szkoły podstawowej „Białoruś bliżej nas” Ewa Lunda SP-05/2018
36. Edukacja dla bezpieczeństwa Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej „Żyję i działem bezpiecznie” J. Słoma SP-07/2018
37. Wiedza o społeczeństwie Program nauczania wiedzy o społeczeństwa w szkole podstawowej „Dziś i jutro’ B. Furman SP-08/2018
38. Koło teatralne Program Koła Teatralnego „Bawimy się w teatr” H. Treszczotko SP-10/2018
39. Doradztwo zawodowe Program realizacji zajęć z doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych S. Niedźwiecki SP-09/2018
40. Koło regionalne Program koła regionalnego „Cudze chwalicie, swego nie znacie” M. Kazimiruk 06/2019
Nasz region E. Lunda 10/2019
41. Koło językowe Program koła językowego A.       Kozłowska 08/2019
42. Koło muzyczne Program zajęć koła muzycznego I. Nawrocka 11/2019
43. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze Program zajęć dydaktyczno – wyrównawczych A.       Kozłowska 08/2019