Szkolny zestaw programów nauczania Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych w roku szkolnym 2018/2019

 

Szkolny zestaw programów nauczania Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

w roku szkolnym 2018/2019

LP. Przedmiot Tytuł programu Autor Numer w szkolnym zestawie programów
Oddział przedszkolny
1. Wychowanie przedszkolne – oddział zerowy Wokół przedszkola – Program edukacji przedszkolnej – MAC EDUKACJA M. Kwaśniewska

W. Żaba – Żabińska

J. Lendzion

SP-01/2018

 

2. Język angielski w wychowaniu przedszkolnym. Program nauczania dla 3,4,5 i 6-latków M. Szpotowicz,

M. Szulc – Kurpaska

SP-01/2017
3. Jestem eko Alina Leoniuk SP – 03/2016
Szkoła Podstawowa
1. Edukacja wczesnoszkolna Program edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1 – 3 szkoły podstawowej (kl. I)) J. Hanisz SP-02/2017
2.  

Program edukacji wczesnoszkolnej. Ćwiczenia z pomysłem (w kl. II)

 

Jolanta Brzózka, Anna Jasiocha, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Wiesław Went SP – 01/2016
3. Idę do szkoły. Program adaptacyjny kl. I SP

 

A.  Fiłonowicz SP-02/2013
4.  

Język angielski

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej (kl. I) M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska SP-03/2017
5. Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej. I etap edukacyjny: klasy I – III szkoły podstawowej (dla kl. II i III) M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska SP-08/2017

 

6. Język białoruski Świat głosek, liter, wyrazów T. Rusaczyk SP-09/2009

 

7. Zajęcia informatyczne Program nauczania „Teraz Bajty” Informatyka dla szkoły podstawowej Klasa I – III G. Koba SP-05/2017
8. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze Program zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w edukacji wczesnoszkolnej E. Awksietijuk SP-04/2017
9. Dodatkowe zajęcia edukacyjno – ruchowe Program zajęć sportowo – rekreacyjnych Danuta Piątkowska SP-07/2017
10. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów – I etap edukacyjny Irena Nawrocka SP – 02/2018
11. Koło  teatralne „Dalej w tany” program koła teatralnego dla uczniów klas I – III Aneta Fiłonowicz SP-03/2018
12. Religia prawosławna

 

Program nauczania religii dla szkoły podstawowej

PAKP-R-334/17

Ks. abp prof. Jerzy (Pańkowski) SP-06/2017
13. Religia zielonoświątkowa

 

Program nauczania religii Elżbieta Bednarz SP-10/2017

(szkoła podstawowa)

14. Język polski Czytać, myśleć, uczestniczyć

(gimnazjum)

M. Derlikiewicz SP-11/2012

 

15. Nowe słowa na start! Program nauczania jęz. polskiego w kl. 4-8 szkoły podstawowej M. Derlukiewicz SP-11/2017

 

16. Język angielski Program nauczania języka angielskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej M. Ellis,

A. Rak

SP-12/2017

 

17. Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny  (kl. VI) Melanie Ellis

Anna Rak

SP-24/2017

 

18. Język rosyjski Program nauczania języka rosyjskiego B. Gawęcka-Ajchel,

A. Żelazik

SP-09/2012

 

19. Program nauczania języka rosyjskiego w klasach IV – VI szkoły podstawowej A.       Gawęda – Ajchel SP-13/2017

 

20. Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego w szkole podstawowej (klasy VII – VIII) A.       Buchowiecka – Fadała SP-31/2017

 

21. Matematyka Matematyka z kluczem

(w kl. VI)

M. Braun,

A. Mańkowska,

M. Paszyńska

SP-01/2015
Matematyka z kluczem. Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej M. Braun,

A. Mańkowska,

M. Paszyńska

SP-14/2017

(dla kl. IV i VII)

22. Przyroda Program nauczania przyrody do kl. 4-6 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody”(kl. VI) J. Golonko SP-03/2012
23. Program nauczania

przyrody kl. 4 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody”

J. Golonko SP-15/2017

 

24. Biologia

 

Program nauczania biologii  w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia” A.       Zdzitowiecka SP-04/2018

 

24. Geografia

 

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa W. Tuz, B. Dziedzic SP-32/2017

 

25. Chemia

 

Program nauczania chemii w szkole podstawowej T. Kulawik

M. Litwin

SP-34/2017

 

26. Fizyka

 

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkania z fizyką” G. Francuz – Ornat

Teresa Kulawik

SP-35/2017

 

27. Zajęcia komputerowe Zajęcia komputerowe do szkoły podstawowej kl. IV – VI G. Koba SP-01/2012
28. Informatyka

 

Program nauczania Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV – VI G. Koba SP-16/2017

 

29. Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy VII-VIII G. Koba SP-36/2017

 

30. Historia i społeczeństwo Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w kl. IV-VI szkoły podstawowej (kl. VI) Grzegorz Wojciechowski SP-30/2017

 

 

31. Historia Program nauczania historii w klasach 4-8 Szkoły Podstawowej „Wczoraj i dziś” ( T. Maćkowski SP-17/2017

 

32. Plastyka Do dzieła (kl. VI) J. Lukas, K. Onak SP-05/2012

 

33. Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Do dzieła!” J. Lukas, K. Onak SP-18/2017

 

34. Muzyka Program nauczania ogólnego muzyki w kl. IV-VI szkoły podstawowej  (kl. VI) Monika Gromek

Grażyna Kilbach

SP-25/2017

 

35. Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki” M. Gromel,

G. Klibach

SP-19/2017

 

36. Zajęcia techniczne Jak to działa? Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4-6 szkoły podstawowej  (kl. VI) L. Łabecki

M.Łabecka

SP-26/2017

 

37. Technika „Jak to działa?” Program nauczania techniki w szkoły podstawowej L. Łabecki

M. Łabecka

SP-20/2017

 

38. Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego w szkole podstawowej W. Misiejuk SP-21/2017

 

39. Program nauczania wychowania fizycznego w kl. V – VI szkoły podstawowej  (kl. VI) J. Pobierowska SP-27/2017

 

40. Koło szachowe Program zajęć koła szachowego w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych (kl. IV)  W. Misiejuk SP-22/2017

 

41. Zajęcia sportowe Program zajęć sportowych w szkole podstawowej (kl. IV) W. Misiejuk SP-23/2017

 

42. Program zajęć sportowych w szkole podstawowej w kl. V – VI  (kl. V – VI) W. Misiejuk SP-29/2017

 

43. Język białoruski Ad wierasnia do żniunia – program nauczania do j. białoruskiego I. Grigoruk SP-03/2013
44. Nauka własnej historii i kultury Nauka własnej historii i kultury M. Kazimiruk SP-01/2013
45. Religia prawosławna Podstawa programowa i program nauczania religii prawosławnej Ks. Dr A. Baczyński, dr J. Zieniuk, dr L. Busłowska SP-13/2012
46. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne Program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych N. Baczyńska SP-04/2014

 

 

47. Wychowanie do życia w rodzinie Program wychowania do życia w rodzinie dla klas V – VI szkoły podstawowej E. Mośnik

M. Węglarczyk

SP-28/2017

 

48. Geografia Białorusi Program nauczania dla klasy V szkoły podstawowej „Białoruś bliżej nas” Ewa Lunda SP-05/2018
49. Edukacja dla bezpieczeństwa Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej „Żyję i działem bezpiecznie” J. Słoma SP-07/2018
50. Wiedza o społeczeństwie Program nauczania wiedzy o społeczeństwa w szkole podstawowej „Dziś i jutro’ B.       Furman SP-08/2018
51 Doradztwo zawodowe Program realizacji zajęc z doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych w roku szkolnym 2018/2019 Sławomir Niedźwiecki SP-09/2018
51. Koło teatralne Program koła teatralnego Bawimy się w teatr” Halina Treszczotko SP-10/2018
III etap edukacyjny
1. Język polski Słowa na czasie. Program nauczania j. polskiego w kl. I – III gimnazjum

 

M. Chmiel,

W. Herman, Z. Pomirska,

P. Doroszowski

PG-01/2015
2. Historia Historia Program nauczania w gimnazjum z rozkładem nauczania A.       Kowal PG-02/2014

 

3. Wiedza o społeczeństwie Bliżej świata. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum M. Wesołowska – Starnawska,

W. Starnawski

PG-07/09
4. Język angielski Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla klas 1-3 gimnazjum. Poziom III.1 M. Ellis,

M. Niesobska

PG-06/2017

 

5. Język rosyjski Program nauczania j. rosyjskiego. Kurs podstawowy A.       Buchwiecka – Fudała PG-04/09
6. Matematyka Matematyka na czasie

 

A.Kamińska,

B. Ponczek

PG-02/2015
7. Fizyka i astronomia Spotkania z fizyką G. Francuz – Ornat PG-09/09

 

8. Chemia Program nauczania chemii w gimnazjum

 

T. Kulawik,

M. Litwin

PG-03/2015
9. Biologia Program nauczania „Świat biologii” dla gimnazjum M. Liśkiewicz PG-11/09
10. Geografia „Planeta Nowa” Program nauczania geografii dla gimnazjum E. Tuz, D. Szczypiński PG-02/2017

 

11. Zajęcia techniczne Program nauczania zajęć technicznych w kl. II gimnazjum – Zajęcia żywieniowe Ewa Uljasz PG-04/2017

 

12. Informatyka Program nauczania informatyki w gimnazjum G. Koba PG-02/12
13. Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego w Gimnazjum a kl. II i III A. Bryńska

A. Jeziorak – Pałyska

PG-08/2017
14. Zajęcia artystyczne Program zajęć artystycznych w gimnazjum Jerzy Nesteruk SP-11/2018
15. Muzyka Program nauczania do muzyki K. Serwańska PG-20/10

 

16. Plastyka „Sztuka tworzenia”. Program nauczania przedmiotu plastyka M. Ipczyńska,

N. Mrozowiak

PG-07/2017

 

17. Edukacja dla bezpieczeństwa Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum. Jarosław Słoma PG-03/2017

 

18. Nauka własnej historii i kultury Nauka własnej historii i kultury E. Lunda PG-01/13
19. Religia prawosławna Program nauczania religii prawosławnej w gimnazjum,  nr PAKP-86-323/12 Ks. abp prof. Jerzy (Pańkowski) PG-09/2017
20. Religia Kościoła Zielonoświątkowców Program wychowania biblijnego E. Bednarz,

G. Podgórna

PG-19/09
21. WDŻ Program nauczania do wychowania do życia w rodzinie M. Sitarska,

B. Strzemieczna

PG-21/10
22. Język białoruski Program nauczania języka białoruskiego w gimnazjum H. Treszczotko,

S. Treszczotko

PG-05/09