Warsztaty w Siole Budy i spacer ścieżką „Żebra żubra”