Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
Wielki Test Edukacyjny „Świat i ja” | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

Wielki Test Edukacyjny „Świat i ja”

Szanowni Państwo,
przypominamy, że do dnia 17 kwietnia 2021 można przesyłać zgłoszenia oraz pracedo Wielkiego Testu Edukacyjnego „ŚWIAT I JA”.

Wiosenna edycja 2021 przebiega pod hasłem:

„WAŻNE… NAJWAŻNIEJSZE”

Jesteśmy różni. Mamy inne potrzeby i marzenia. Dążymy do różnych celów. Każdy z nas inaczej spędza wolny czas. W czasie pandemii wielu rzeczy zostaliśmy pozbawieni. Może to sprawiło, że zrozumieliśmy co jest dla nas najważniejsze? A może już to wiedzieliśmy?

Przedstaw swoją pracą: co dla Ciebie jest ważne… najważniejsze.
W ramach konkursu uczeń może wykonać pracę plastyczną (np.: rysunek, kolaż, plakat, wyklejanka itp.) i/lub pracę pisemną (np.: praca albumowa, opowiadanie, reportaż, wiersz itp.)

Do konkursu zapraszamy uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, domów kultury i innych placówek edukacyjnych.

Zgłoszenia konkursowe wraz z wpłatą i pracami można nadsyłać do nas do 17 kwietnia 2021 listownie bądź mailowo.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.wielkitestedukacyjny.com i w zamieszczonym w mailu załączniku.

Na laureatów konkursu oraz na najliczniej reprezentowane szkoły czekają atrakcyjne nagrody.

Chcemy dać dzieciom szansę na rozwijanie swoich zainteresowań i wyrażenie samych siebie, dlatego mamy nadzieje, że nie zabraknie Państwa szkoły w wiosennej edycji Wielkiego Testu Edukacyjnego.

Pozdrawiamy!

 

www.wielkitestedukacyjny.com

mail: kontakt@wielkitestedukacyjny.com

wielkitestedukacyjny@gmail.com

 1. Wiosenna edycja 2021 Wielkiego Testu Edukacyjnego „ŚWIAT i JA” przebiega pod hasłem:

„WAZNE…NAJWAZNIEJSZE”

Jesteśmy różni. Mamy inne potrzeby i marzenia. Dążymy do różnych celów. Każdy z nas inaczej spędza wolny czas.
W czasie pandemii wielu rzeczy zostaliśmy pozbawieni. Może to sprawiło, że zrozumieliśmy co jest dla nas najważniejsze? A może już to wiedzieliśmy?

Przedstaw swoją pracą: co dla Ciebie jest ważne…najważniejsze.

 

 1. W roku szkolnym 2020/2021 Wielki Test Edukacyjny „ŚWIAT i JA” przeprowadzany jest w czterech kategoriach wiekowych:

KAT. 1– uczniowie klas I-III szkół podstawowych, KAT. 2– uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych, KAT. 3– uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych, KAT. 4 – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

 1. W Wielkim Teście Edukacyjnym uczeń może wykonać pracę w jednej lub w obu wymienionych poniżej kategoriach prac konkursowych:

– praca plastyczna (KAT. 1-4) np.: praca malarska, rysunek, kolaż, plakat, wyklejanka, zestaw fotografii (format  od A5 do A3)

– praca pisemna (KAT. 3-4) np.: praca albumowa, sprawozdanie, reportaż, opowiadanie, wiersz itp. (format A4)

 1. Uczestników do konkursu mogą zgłaszać: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe różnych typów, szkoły ponadgimnazjalne, techniczne i zawodowe, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy kultury i inne placówki edukacyjno-opiekuńcze.
 2. Szkoła może zgłosić do Wielkiego Testu Edukacyjnego dowolną liczbę uczestników.
 3. Prawo uczestnictwa mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 10,00 zł od osoby. Jeśli ten sam uczeń wykonuje pracę w obu wymienionych kategoriach opłata wynosi 15 zł za obie kategorie prac konkursowych. Wpłaty mogą pochodzić m.in. od osób prywatnych (nauczycieli, opiekunów, rodziców), firm, Komitetów Rodzicielskich, Dyrekcji Szkół, instytucji i urzędów wspierających działalność kulturalno-oświatową. Wpłat można dokonywać przelewem na konto lub przekazem pocztowym na adres Organizatora w tytule przelewu wpisując dane szkoły:

15 1050 1025 1000 0090 9604 1638

ING Bank Śląski

 1. Kartę zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty oraz pracami konkursowymi należy przesłać do 17 kwietnia 2021 r.

listownie lub mailem na adres Organizatora Wielkiego Testu Edukacyjnego:

„ŚWIAT I JA”

Biuro Doradztwa „RATIO”

Dębówka 48F 05-870 Błonie

kontakt@wielkitestedukacyjny.com

Każda praca powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem wykonawcy, tytułem, nazwą i adresem szkoły oraz kategorią wiekową uczestnika. Prace oceniać będzie pięcioosobowe Jury Wielkiego Testu Edukacyjnego, składające się z nauczyciela plastyki, nauczyciela nauczania początkowego, autora książek dla dzieci i młodzieży, psychologa szkolnego i ucznia starszych klas szkoły podstawowej.

 1. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
 2. Wyniki zostaną ogłoszone do 31 maja 2021 r.
 3. Na laureatów I i II miejsca w kraju czekają dyplomy laureata oraz nagrody w postaci sprzętu elektronicznego. Na laureatów III miejsca w kraju czekają dyplomy laureata oraz nagrody książkowe. Wszyscy uczniowie w szkole otrzymają dyplomy uczestnictwa. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień krajowych oraz nagród rzeczowych.
 4. Nauczyciel odpowiedzialny w szkole za organizację Wielkiego Testu Edukacyjnego otrzyma zaświadczenie o zaangażowaniu i aktywności w Wielkim Teście Edukacyjnym.
 5. Najliczniej reprezentowane szkoły otrzymają dyplomy okolicznościowe i nagrody rzeczowe. Szkoły laureatów Wielkiego Testu Edukacyjnego otrzymają dyplomy okolicznościowe.
 6. Wszystkie wyniki wraz z nagrodami zostaną przesłane listownie na adres szkoły.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

NAZWA SZKOŁY…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ADRES…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KONTAKT : TELEFON……………………………………………………………..E-MAIL…………………………………………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA ZGŁASZAJĄCEGO………………………………………………………………………………………………………

LICZBA ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU UCZESTNIKÓW W PODZIAŁEM NA KATEGORIE WIEKOWE

PRACA PISEMNA PRACA PLASTYCZNA
KAT. 1
KAT. 2
KAT. 3
KAT. 4