Wyjazd do Muzeum Podlaskiego w Bielsku Podlaskim

27 marca uczniowie z klasy siódmej i ósmej pojechali do Bielska Podlaskiego aby zwiedzić muzeum znajdujące się w ratuszu. Podczas zwiedzania młodzież poznała historię dotyczącą budowy oraz przebudowy ratusza, obejrzała prace artystów ludowych z terenu ziemi bielskiej (ręczniki wyszywane)i galerię zdjęć żurawi.