Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017

Do egzaminu przystąpiło 12 uczniów.  Średnie wyniki uczniów ukształtowały się następująco:

j. polski – 74% – wynik wysoki

historia i wiedza o społeczeństwie – 55% – wynik średni

matematyka – 46% – wynik średni

przedmioty przyrodnicze – 56% – wynik wysoki

j. rosyjski (poziom podstawowy) – 96%

j. rosyjski (poziom rozszerzony) – 70%