Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
HISTORIA KL. 8 | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

HISTORIA KL. 8

Tydzień: 04.05 – 22.05

05.05. Temat: Jak Pomarańczowa Alternatywa walczyła z komunizmem?

Jest to temat dodatkowy – strony 218 – 219. Warto poszerzyć swoje wiadomości.

07.05. Temat: Rozpad bloku wschodniego.

Zapoznaj się z tematem – strona 220, następnie napisz, jakie były przyczyny kryzysu w ZSRS w latach 80. XX wieku.

12.05. Temat: Początek III Rzeczypospolitej. S. 226.

Na podstawie punktów: Geneza Okrągłego Stołu, Okrągły Stół i Wybory czerwcowe napisz referat i prześlij do sprawdzenia do 15. 05. Korzystaj z podręcznika.

14.05. Temat: Podsumowanie rozdziału: Upadek komunizmu.

Utrwal wiadomości – strony 230 – 232.

19.05. Temat: Test z rozdziału: Upadek komunizmu.

21.05. Temat: Europa po rozpadzie ZSRS. S 234.

Wymień najważniejsze konflikty, które wybuchły w Europie na przełomie XX i XXI wieku.

Tydzień: 20.04 – 24.04

21.04. Temat: Polska w latach 70. XX wieku.

70’s Edward Gierek propaganda sukcesu PRL – obejrzyj

 

23.04. Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce.

Obejrzyj prezentację: https://prezi.com/cq7k6rdeutnw/poczatek-opozycji-demokratycznej-w-polsce/#

Zapoznaj się z tematem i omów działalność Komitetu Obrony Robotników – w zeszycie.

28.04. Temat: Powstanie „Solidarności”.

Obejrzyj film na Youtube: Solidarność. Największy ruch społeczny w dziejach świata.

Zapoznaj się z tematem i wykonaj w zeszycie zadanie 2/211.

30.04. Temat: Stan wojenny i schyłek PRL.

Obejrzyj film na Youtube: Stan wojenny i schyłek PRL.

Zapoznaj się z tematem i wykonaj w zeszycie zadanie 1/217.

Zadania wykonane w zeszycie będą sprawdzane w ostatnim tygodniu maja. Proszę o korzystanie z podręcznika.

Tydzień: 30.03 – 05.04

26.03. Temat: Polska po śmierci Stalina. s. 182 – 183

31.03. Temat: Poznański Czerwiec i początki rządów Gomułki. S. 183 -186

02.04. Temat: Polityka wewnętrzna i międzynarodowa w czasie rządów W. Gomułki. S.187 – 190. Napisz w zeszycie, na czym polegała „mała stabilizacja”.

07.04. Wydarzenia marcowe 1968 r. i grudniowe 1970 r. s. 190 – 192.

Temat: Polska w latach 70. XX wieku. S. 193 – 197. Napisz w zeszycie, z czego wynikły niepowodzenia gospodarcze w tym okresie.

Temat: Podsumowanie wiadomości z rozdziału: Polska po II wojnie światowej. Przeczytaj wiadomości podsumowujące s. 198 – 199. Przeanalizuj zagadnienia ze strony 200.

Tydzień: 23.03 – 29.03

Klasa 8 – zgodnie ze spisem treści w podręczniku – uczyć się dwóch tematów tygodniowo. Przygotować i przesłać na adres: aleutyna2@wp.pl referat: Polski Październik do 26.03. oraz Wydarzenia marcowe 1968 i grudniowe 1970 do 01.04. max. 200 słów.