Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
J. ANGIELSKI 4 | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

J. ANGIELSKI 4

Tydzień: 25.05 – 29.05

 1. Określanie stopnia umiejętności z zastosowaniem czasownika modalnego can.

– przyglądamy się stronie ” youtube” i widzimy, że czasownik

„can” nie zmienia się w osobach liczby pojedynczej i mnogiej,

podobnie jest z zaprzeczeniem „can’t”,

– widzimy też, że po „can, can’t” czasownik w zdaniu nie zmienia się,

https://www.youtube.com/watch?v=YdKgtxBoofs

– w ćw.1/81 ołówkiem w książce uzupełniamy zdania czasownikiem

modalnym „can” albo „can’t”,

– ćwiczenie 2/81 piszemy w zeszycie (sześć zdań o sobie, zdania

były w ćw. 1/81),

– słuchamy płytkę CD,ćw.3/81, słuchamy wymowy i powtarzamy,

– w ćw.4/81 słuchamy płytkę CD i ołówkiem w książce podkreślamy

wybraną, właściwą formę (nie piszemy tego w zeszycie),

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 

 1. Degrees of ability-stopnie umiejętności w zdaniach.

-przyglądamy się zielonej tabelce nad ćwiczeniem 5/81, gdzie

umieszczone są stopnie umiejętności „very well (WERY ŁEL-bardzo  dobrze), „well(ŁELL-dobrze), „quiet well(KŁAJET ŁEL-nawet dobrze),

„at all(ET OL-wcale),

– ostatnie dwa zdania z zielonej tabelki są zaprzeczeniami(not very well

-nie za bardzo, prawie nic, słabo),

– zaglądamy na stronę ( strona u dołu) i uzupełniamy zdania patrząc

na podpowiedzi w postaci gwiazdek i kresek, następnie sprawdzamy

klikając „See answers”, pokaże się punktacja:

https://elt.oup.com/student/teamupplus/level1/unit7/exercise2?cc=pl&selLanguage=pl

– w ćwiczeniu 5/81przyglądamy się informacjom w tabelce

i zapisujemy trzy zdania o Tarze i trzy zdania o Kim w zeszycie

uzupełniając „can” w daniach twierdzących, „can’t” w przeczeniach

i dodajemy stopień umiejętności na koniec zdań,

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 

 1. Proponujemy różne formy wspólnie spędzonego czasu.

 

– przyglądamy się ilustracji w ćw.1 na str.82,

– zastanawiamy się o czym może być mowa w dialogach,

– słuchamy płytkę CD i sprawdzamy odpowiedzi(słowniczek na końcu ćwiczeń),

– jeszcze raz słuchamy dialogi i czytamy teksty,

– w ćw.2,3/82 słuchamy płytkę CD i powtarzamy pytania i odpowiedzi

( ŁAJ DONT ŁI PLEJ TENYS?, SZEL ŁI PLEJ CZES?)( OŁ KEJ, GREJT, GUD AJDIJA, AJ KONT PLAJ CZES, NOŁ AJ DONT LAJK CZES),

– ćw. 4/82 nie robimy,                                                                                                                  – uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćwiczeniach ( do wyboru).

 

BARDZO PROSZĘ I PRZYPOMINAM O NADROBIENIU ZALEGŁOŚCI

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania

jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

 

Tydzień:   18.05 – 22.05

 1. Opisywanie umiejętności w kontekście przeczytanej i wysłuchanej historyjki.

 

– przyglądamy się ilustracji na stronie 78 w podręczniku i staramy się

podać jak najwięcej słówek w języku angielskim dotyczących ilustracji

„ I can sing very well ?”, albo opowiedzieć po polsku co dzieje się na

Ilustracji ( AJ KEN SING WERY ŁEL-Ja potrafię, umiem bardzo dobrze

śpiewać.),

– słuchamy płytkę CD,ćw.1/78,

– zastanawiamy się czego może dotyczyć tekst,

– następnie powtarzamy dialogi  zatrzymując odtwarzanie,                                               – podkreślamy wyrazy, których znaczeń nie znamy (ołówkiem) (słowniczek na końcu ćwiczeń),

– odpowiadamy ustnie na pytanie „Kto nie przyszedł na próbę?”,                  – w ćwiczeniu 2/78 czytamy zdania i określamy (ustnie),które jest           prawdziwe a, które fałszywe, poprawiamy zdania (ustnie),

– jeszcze raz słuchamy płytkę CD,

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 

 1. Czytamy i uzupełniamy dialogi w kontekście przeczytanej i wysłuchanej historyjki.

– słuchamy płytkę CD z dialogiem na str.78,

– czytamy tekst dialogowy ze str.78,  na głos,

– w ćw.4/79 ołówkiem uzupełniamy dialogi wyrazami „can, can’t”

( KEN-umieć, potrafić),( KONT-nie umieć, nie potrafić i jest to

skrót od  „can not” w formie apostroficznej, jest zaprzeczeniem),

– ćwiczenie 5/79, płytka CD pozwoli sprawdzić, czy poprawnie

uzupełniliśmy dialogi z ćw.4/79, nagranie słuchamy jeszcze raz

i powtarzamy je zatrzymując płytkę,

– ćw.6/79 robimy ołówkiem w książce,

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 

 1. Opisujemy formy spędzania czasu wolnego – wprowadzenie nazw czynności.

 

– przyglądamy się ilustracjom w ćw.1 na str.80 i wyrażeniom zawartym w    kolorowej tabeli, które opisują czynności w czasie wolnym,

– dopasowujemy ołówkiem nazwy czynności do wyrażeń i słuchamy płytkę CD, by sprawdzić odpowiedzi,

– czytamy na głos nazwy czynności,

– w ćw.2 odpowiadamy na pytanie o wolnym czasie Joego i piszemy ołówkiem w książce odpowiedzi patrząc na zielony plecak,

– zwracamy uwagę na to, że po wyrazie „play” przed dyscypliną sportową

i grami nie piszemy  przedimka określonego „the (DE)”, ale przed instrumentami muzycznymi tak,

– w ćw.3/80 słuchamy czterech dialogów z płytki CD i dopasowujemy właściwy obrazek ( wskazując dłonią  ), jeden obrazek nie pasuje do żadnego dialogu, słuchamy dialogi dwukrotnie,

– ćw. 4/80 nie robimy,                                                                                                                  – uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćwiczeniach ( do wyboru).

 

BARDZO PROSZĘ I PRZYPOMINAM O NADROBIENIU ZALEGŁOŚCI

 

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania

jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

 

Tydzień:   11.05 – 15.05

 1. Review – podsumowanie materiału z rozdziału 6.

 

– słuchamy płytkę CD z działu 6 (do wyboru),

– czytamy teksty zawarte w dziale 6 (do wyboru),

– powtarzamy słownictwo dot. działu 6 (słownik na końcu ćwiczeń),

– uzupełniamy ćwiczenia na stronie75 ołówkiem w książce ( do wyboru),

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru), dział 6.

 

 

 1. Fun time- Johny Dash and the Vikings-słuchamy i czytamy historyjkę obrazkową.

 

– słuchamy historyjkę obrazkową „Johny Dash and the Vikings  „ , płytka CD,strona 76 w podręczniku,

– słuchamy kolejny raz poszczególne części historyjki i wskazujemy  odpowiednią część zatrzymując płytkę, powtarzamy treść historyjki,

– czytamy dialogi samodzielnie i w ćw.2/76 określamy, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe (ołówkiem w książce),

– rozszyfrowujemy kod w ćw.4/77 patrząc na mapę państw najechanych

przez wikingów i ołówkiem w książce piszemy jak nazywają się te państwa.

 

 1. Przygotowanie do egzaminu – utrwalenie materiału z rozdziału 6.

– korzystamy z repetytorium (6) na str.110 w podręczniku,

– czytamy i tłumaczymy(ustnie) teksty A-E, ćw.2/110,

– odpowiedzi zakreślamy ołówkiem w książce(WYBIERAMY JEDNĄ).

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania

jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

 

Tydzień:  04.05 – 08.05

 1. Piszemy list e-mail z opisem typowego dnia.

 

– przyglądamy się ilustracjom i nazwami wykonywanych czynności

w ćw.4 na stronie 73,

– ustnie dopasowujemy nazwy czynności z ramki do obrazków,

– słuchamy płytkę CD i sprawdzamy odpowiedzi,

– czytamy wyrażenia z ramki o codziennie wykonywanych czynnościach

w ćw.5/73,

– w ćw.6/73 czytamy notatkę na żółtym tle i ołówkiem uzupełniamy tekst

e-maila w książce,

– słuchamy piosenkę „I’m Fit Tim”-str.104,CD (dla chętnych),

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (dla chętnych).

 1. Czytamy na temat idealnej szkoły tekst pt. „Eton, a famous British School”.

 

– słuchamy nagrania CD o starej, znanej szkole w pobliżu Londynu

i zastanawiamy się czym może być szkoła z internetem-ćw.1/74,

– czytamy tekst powoli dwa razy ( to nic, że wiele wyrazów jest trudniejszych) i ustnie w ćw.2/74 ustalamy, które zdanie jest prawdą,

a które fałszem (ustnie),                                                                                        – uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 

3.”Our ideal school” (Nasza idealna szkoła)-wykonujemy projekt

o wymarzonej szkole.

 

– wykonujemy dowolną techniką plastyczną projekt na temat

wymarzonej szkoły ucznia (termin-dwa tygodnie, następnie robimy

zdjęcie pracy i przesyłamy na m.gacuta@wp.pl  ) ,

– podpowiedzią może być tekst i projekt zamieszczony na str.74

(pamiętamy, że jest to praca indywidualna, a nie grupowa).

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania

jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

Tydzień: 27. 04 – 01. 05

Tematy i zagadnienia z języka angielskiego dla klasy IV

( 27.04.20 – 30.04.20 )

 1. Opisywanie codziennych czynności z zastosowaniem przysłówków częstotliwości.

Adverbs of frequency ( przysłówki częstotliwości)(ADWERBS OF FRIKŁENSY)

to wyrazy, które mówią nam jak często coś się dzieje:

– always ( OLŁEJS ) – zawsze,

– usually ( JUŻUALY ) – zazwyczaj, zwykle,

– often ( OFEN ) – często,

– sometimes ( SAMTAJMS ) – czasem, czasami,

– rarely ( RARELY ) – rzadko,

– never ( NEWE ) – nigdy.

W zdaniu przysłówek powinien stać przed czasownikiem (tabelka nad ćwiczeniem 1 na stronie 71 w podręczniku).

Jeśli jednak czasownikiem tym jest czasownik „be” w jego formie osobowej

( am, is, are ) to przysłówek stoi w zdaniu po czasowniku (tabelka nad ćwiczeniem 1 na stronie 71 w podręczniku).

– układamy zdania we właściwej kolejności (ćw.1/71 do zeszytu),

– w ćwiczeniach zadania do wyboru.

 1. Opisywanie codziennych czynności z zastosowaniem przyimków czasu .

Prepositions of time (PREPOZYSZYNS OF TAJM)(przyimki czasu) to krótkie

wyrazy, które mówią nam kiedy coś się dzieje(określenie czasu):

– on (ON) oznacza „w” i stawiany jest przed konkretnym dniem, datą, dniem tygodnia,

– at (ET) oznacza „o”, „w” i stawiany jest przed godziną, nocą, dniami wolnymi,

– in (IN) oznacza „w” i stawiamy przed porami dnia.

Ujęte jest to w zielonej tabelce nad ćwiczeniem 3/71.

– w ćw.3/71 ołówkiem zakreślamy odpowiedni przyimek,

 

– w ćw.4/71 musimy pamiętać o tym, żeby przysłówek i przyimek stał

w zdaniu , w odpowiednim miejscu (ćw. do zeszytu),

 

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 

3 . Czynności dnia codziennego w czytanych i słuchanych

tekstach.

 

– na stronie 72 w podręczniku widzimy tekst dotyczący Robbiego,

jego życia i przygody z  musicalem, przyglądamy się ilustracjom,

– czytamy tekst i zastanawiamy się u kogo mieszka Robbie,

– czytając tekst, wyrazy, których znaczenia nie znamy podkreślamy

ołówkiem i następnie sprawdzamy a słowniku,

– słuchamy płytkę CD i ćw.2,3/72 uzupełniamy ołówkiem w książce.

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania

jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

 

Proces edukacyjny wspomagają również strony internetowe:

– strona dla rodziców- Oxford Parents!,

http://unilang.org –  nauka języka obcego,

www.nahliksoft.pl –  program do nauki języka angielskiego (darmowy),

www.translate.pl – tłumacz języka angielskiego,

www.anglomaniacy.pl – dla uczniów uczących się języka angielskiego.

 

Mirosław Gacuta

 

Tydzień: 20. 04 – 24. 04

 1. Tradycje świąteczne w Wielkiej Brytanii-słuchanie i czytanie tekstu.

– słuchamy tekst czytany  przez rodzica  (bardzo proszę o pomoc i  przeczytanie tekstu),

–  czytamy o zabawach świątecznych w Wielkiej Brytanii (uczniowie sami starają się czytać tekst o zabawach),

–  na kartce papieru rysunkowego rysujemy lub malujemy wielkanocną pisankę.

TEKST DO PRZECZYTANIA PRZEZ RODZICA:

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii jednak trochę inaczej odnoszą się do tego wiekowego święta. Historia ich tradycji sięga czasów, gdy chrześcijaństwo nie było jeszcze znane. Nazwa Wielkanoc (ang. Easter) wzięła się od imienia anglo-saskiej bogini wiosny – Eostre. Jej głównymi symbolami było szczęście i narodziny. Dawniej Święta Wielkiej Nocy w krajach celtyckich, kojarzone były z pożegnaniem zimnych dni i przywitaniem wiosennej aury. Na tę okazję rozpalano wielkie ognisko by, chociaż na pewien czas przegonić zimę. Ponadto okazją do świętowania nie było tylko nadejście wiosny, ale również koniec postu. W XVIIw. istniał zwyczaj, rozdawania pieniędzy w Wielki Czwartek. Dziś tradycja ta wygląda nieco inaczej. Podczas corocznej ceremonii Royal Maundy, Królowa obdarowuje zasłużone kobiety i mężczyzn (liczba osób zależy od wieku Królowej) czerwonymi i białymi portfelami. W ich wnętrzu znajdują się specjalnie wybijane na tę okazję monety – symbol zasłużenia dla społeczeństwa.

Jak współczesne społeczeństwo celebruje Święta Wielkiej Nocy w Zjednoczonym Królestwie?

Na Wyspach, Wielki Pątek (Good Friday) jak i poniedziałek wielkanocny są dniami wolnymi od pracy. W Polsce mamy „lany poniedziałek”, na ziemiach brytyjskich w Easter Monday, nie ma takiej tradycji. Symbolem tego święta jest natomiast „Easter Bunny”, który nie ma zbyt wiele wspólnego z z chrześcijańskim zajączkiem wielkanocnym. „Easter Bunny” przynosi dzieciom drobne upominków w postaci słodyczy.

Niedziela Wielkanocna dla wielu Brytyjczyków jest bardzo rodzinnym dniem. W gronie najbliższych spotykają podczas śniadania, wybierają się do kościoła lub na spacer. Wiele rodzin w tych dniach wybiera się poza granice kraju, najczęściej w cieplejsze zakątki świata.

W niektórych częściach Wielkiej Brytanii tradycją jest dość nietypowy zwyczaj: zawody w toczeniu jajek z górki. Co ciekawe można się w nim doszukać chrześcijańskich symboli. Turlanie jajka symbolizuje odkrywanie kamienia do groty, w której spoczywało ciało ukrzyżowanego wcześniej Jezusa. Ostatecznie wygrywa osoba, którego jajko przetrwa zabawę.

                                                                                                                                           Jajka wielkanocne tak, ale nie kolorowe pisanki

Brytyjczycy już jakiś czas temu zrezygnowali z kolorowych pisanek na rzecz czekoladowych jajek. Kuchnia Zjednoczonego Królestwa w ciągu tych czterech dni również rządzi się swoimi prawami. Oprócz popularnych czekoladowych jajek, w sklepach dominują bułeczki z charakterystycznym krzyżem, pieczone specjalnie na tą okazję. Simnel cake – ciasto pokryte warstwą masy marcepanowej. Można je poznać po 11 marcepanowych kulkach umieszczonych na wierzchu. Dlaczego akurat taka liczba? Ponieważ apostołów, bez Judasza było jedenastu. Brytyjczycy uważają, że za swoje zachowanie, akurat ten uczeń Jezusa nie zasługuje na żadne słodkości.

TEKST DO CZYTANIA PRZEZ UCZNIÓW:

Popularne zabawy:

EGG HUNT – polowanie na jajka, polega na tym, że dzieci szukają czekoladowych jajek w ogrodzie, schowanych tam wcześniej wśród traw, krzewów, a nawet drzew przez rodziców. Wygrywa to dziecko, któremu uda się znaleźć najwięcej. Poszukiwanie jajek odbywa się w poranek niedzieli Wielkanocnej.

ROLLING EGGS – to nic innego jak toczenie jajek z góry, wygrywa ten, którego jajko rozbije się jako ostatnie.

PACE – EGGING – dzieci w Anglii chodzą od domu do domu w Wielkanoc i proszą o czekoladowe jajka. A w zamian za otrzymanie ich śpiewają piosenkę, w której obiecują nie pojawić się u danej osoby, aż do następnej Wielkanocy.

 

 1. Popularne świąteczne piosenki brytyjskie.

– w miarę  możliwości i dostępności internetu zapoznajemy się z

tekstami piosenek  (słuchamy i oglądamy, a jeśli uczniowie znają niektóre

wtedy starają się śpiewać)-to są adresy” youtube „ :

https://www.youtube.com/watch?v=XuCRqaZDhEE

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc

https://www.youtube.com/watch?v=gPaaDjhVKqk

https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8

https://www.youtube.com/watch?v=EIVoIaqd0nc

 

 

Niechaj miłość Zmartwychwstałego Chrystusa
staje się źródłem siły, mocy i wiary
na każdą chwilę dnia.
Spokojnych i zdrowych Świąt Wielkiejnocy
życzy  Mirosław Gacuta.

 

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania

jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

 

Proces edukacyjny wspomagają również strony internetowe:

– strona dla rodziców- Oxford Parents!,

http://unilang.org –  nauka języka obcego,

www.nahliksoft.pl –  program do nauki języka angielskiego (darmowy),

www.translate.pl – tłumacz języka angielskiego,

www.anglomaniacy.pl – dla uczniów uczących się języka angielskiego.

 

Mirosław Gacuta

 

Tydzień: 13.04 – 17.04

 

 1. Opisywanie codziennych czynności różnych osób – trzecia osoba liczby pojedynczej czasowników w czasie present simple.

Należy pamiętać, że czasie „Present simple (teraźniejszy prosty)” budując zdanie oznajmujące (twierdzące) w  trzeciej osobie ( 3 osoba-he, she, it ) musimy dodać do czasownika głównego końcówkę „-s”. Jeśli czasownik kończy się na    „o,ch, x, sh „ dodajemy wtedy „-es”. Istnieją czasowniki, które kończą się na „y”, a przed „y” jest spółgłoska, wtedy w miejsce „y” wstawiamy „i” oraz      „-es”, np. cry – cries (płakać). W języku angielskim są również czasowniki nieregularne. Odmiana ich w trzeciej osobie liczby pojedynczej nie podlega zasadom ( np.have – has )

– w książce ołówkiem wybieramy odpowiedni czasownik(ćw.1/69 –nie przepisujemy do zeszytu) i odczytujemy całe zdanie,

– przyglądamy się zielonej tabelce, gdzie pokazane są zasady odmiany czasowników,

– ćwiczenie (2/69) przepisujemy do zeszytu, a zdania uzupełniamy odpowiednią formą,

– w ćwiczeniach zadania do wyboru.

 1. . Prowadzimy proste rozmowy na temat ulubionych programów telewizyjnych.

– przyglądamy się ilustracji zamieszczonej na stronie 70 i opisujemy po polsku co dzieje się na ilustracji,

– czytamy fiszkę na fioletowym tle i zastanawiamy się o czym będzie mowa w dialogu,

– staramy się uzupełnić dialog ołówkiem,

– słuchamy płytkę CD i sprawdzamy poprawność (ćw. 1/70),

– w ćwiczeniu 2 i 3 należy posłuchać płytkę CD i powtórzyć,

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania

jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

 

Proces edukacyjny wspomagają również strony internetowe:

– strona dla rodziców- Oxford Parents!,

http://unilang.org –  nauka języka obcego,

www.nahliksoft.pl –  program do nauki języka angielskiego (darmowy),

www.translate.pl – tłumacz języka angielskiego,

www.anglomaniacy.pl – dla uczniów uczących się języka angielskiego.

 

Mirosław Gacuta

 

Tydzień: 06.04 – 10.04

Tematy i zagadnienia z języka angielskiego dla klasy IV

( 06.04.20 – 08.04.20 )

 1. Codzienne czynności w kontekście przeczytanej i wysłuchanej historyjki.

– przyglądamy się ilustracji na stronie 66 w podręczniku i staramy się podać jak najwięcej słówek dotyczących ilustracji „ We get up at seven”

( ŁI GET AP AT SEWEN – my wstajemy o siódmej),

– słuchamy płytkę CD,ćw.1, a następnie powtarzamy dialogi zatrzymując

odtwarzanie,

– podkreślamy wyrazy, których znaczenia nie znamy (ołówkiem) (słowniczek na końcu ćwiczeń),

– łączymy połówki zdań w ćw.2 w podręczniku,

– w ćwiczeniach zadania do wyboru.

 1. Daily routines – wprowadzenie nazw czynności życia codziennego..

– dopasowujemy nazwy czynności życia codziennego(DEJLI RUTINS)

na stronie 68 w podręczniku, ćw.1 (ołówkiem w książce),

– słuchamy płytkę CD i sprawdzamy,

– czytamy zdania zamieszczone pod ilustracjami,

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania

jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

 

 

Proces edukacyjny wspomagają również strony internetowe:

– strona dla rodziców- Oxford Parents!,

http://unilang.org –  nauka języka obcego,

www.nahliksoft.pl –  program do nauki języka angielskiego (darmowy),

www.translate.pl – tłumacz języka angielskiego,

www.anglomaniacy.pl – dla uczniów uczących się języka angielskiego.

 

Mirosław Gacuta

 

Tydzień: 30.03 – 05.04

Tematy i zagadnienia z języka angielskiego dla klasy IV

( 30.03.20 – 03.04.20 )

 1. Review – podsumowanie materiału z rozdziału 5.

-czytamy teksty dialogów z początku działu 5,

-przypominamy przysłówki miejsca „some, any” oraz wyrażenia typu

„there is, there are”(w zeszytach uczniowie posiadają informacje na te zagadnienia),

-uzupełniamy ćw. ze str.65 w podręczniku ustnie i do zeszytu

(do wyboru).

 1. Przygotowanie do egzaminu– utrwalenie materiału z rozdziału 5.

-przypominamy wyrażenia i zdania dotyczące ulubionych rzeczy i posiadania,

-przypominamy czasownik „ have got” w czasie Present simple,

-zaglądamy na stronę 109 w podręczniku i ustnie uzupełniamy ćwiczenia(do wyboru),

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 

 1. Określanie kontekstu wypowiedzi, znajdywanie określonych informacji w tekście i słuchanie płytki CD.Powtórzenie słownictwa z działu 5.

-słuchamy płytki CD z działu 5,

-czytamy teksty zawarte w dziale 5,

-powtarzamy słownictwo dot. działu 5,

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru), dział 5.

 

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania

jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

 

Tydzień 23 -29.03

powtarzamy czas Present simple – budowa zdań oznajmujących, przeczących  i pytających

 

 

Proszę powtórzyć słownictwo – Unit 1-5