Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
J. ANGIELSKI 5 | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

J. ANGIELSKI 5

Tydzień: 25.05 – 29.05

 1. Porównanie różnych elementów krajobrazu i miejsc geograficznych w kontekście przeczytanej i wysłuchanej historyjki.

– przyglądamy się ilustracji na stronie 78 w podręczniku i staramy się podać jak najwięcej słówek dotyczących ilustracji „ That’s better!”

( DATS BETER !-Już lepiej!) po angielsku,

– zastanawiamy się czego może dotyczyć tekst dialogu,

– słuchamy płytkę CD,ćw.1, a następnie powtarzamy dialog zatrzymując

odtwarzanie,                                                                                                            – podkreślamy wyrazy, których znaczenia nie znamy (ołówkiem) (słowniczek na końcu ćwiczeń),

– ustnie odpowiadamy na pytanie jakie pytania woli Tom,

–  przyglądamy  w ćw.2 na str.78 i wyrazom zawartym w różowej tabeli,

– ołówkiem w książce uzupełniamy zdania wyrazami z tabelki,

– czytamy tekst ze str.78 samodzielnie,                                                                                        – uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw.(do wyboru).

 

 1. Układamy pytania i odpowiedzi w kontekście przeczytanej i wysłuchanej historyjki.

 

– słuchamy płytkę CD z dialogiem na str.78,

– czytamy tekst dialogowy ze str.78,  na głos,

– w ćw.4/79 układamy wyrazy i wyrażenia, tak by powstały

poprawne pytania z rozsypanych  na różowym tle wyrazów,

– zdania te zapisujemy do zeszytu,

– ćwiczenie 5/79, płytka CD pozwoli sprawdzić, czy poprawnie

uzupełniliśmy dialogi z ćw.4/79, nagranie słuchamy jeszcze raz

i powtarzamy je zatrzymując płytkę,

– uzupełnione poprawnie dialogi czytamy samodzielnie,

– ćw.6 i 7/79 nie robimy ,

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 

 1. Opisywanie miejsc geograficznych i elementów krajobrazu z zastosowaniem wprowadzonego słownictwa.

 

–  przyglądamy się wyrazom w ćw.1 na str.80, które dotyczą geografii

( niektóre z nich znacie z kl.3),

– dopasowujemy ołówkiem  wyrazy z nazwami geograficznymi i słuchamy płytkę CD, by sprawdzić odpowiedzi, ćw.2/80,

– słuchamy nagrania jeszcze raz i powtarzamy je,

– w ćw.3/80 przyglądamy się mapie i ołówkiem w książce uzupełniamy

luki  wybierając ”a, b” lub „c”, (słowniczek na końcu ćwiczeń),

– uzupełniony tekst o Irlandii czytamy samodzielnie,                                       – ćw. 4/80 nie robimy,                                                                                                                  – uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćwiczeniach ( do wyboru).

 

BARDZO PROSZĘ I PRZYPOMINAM O NADROBIENIU ZALEGŁOŚCI

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania

jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

 

Tydzień:   18.05 – 22.05

 1. „Fun Time” – podsumowanie i utrwalenie wiadomości                  z rozdziałów 5 i 6.

– słuchamy historyjkę obrazkową „Takeaway Team-The new recipe„ , płytka CD, strona 76 w podręczniku, ćw.1,

– słuchamy kolejny raz poszczególne części historyjki i wskazujemy  odpowiednią część zatrzymując płytkę, powtarzamy treść historyjki,

– czytamy dialogi samodzielnie, podkreślając wyrazy, których znaczenia nie znamy (ołówkiem),

– w ćw.2/76 określamy, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe,

– tłumaczymy wyrazy, których znaczeń nie znamy(tłumaczeń

nie zapisujemy),

– w ćw.4/77przyglądamy się obrazkowi i podajemy nazwy poszczególnych

składników ciasta, zapisujemy je do zeszytu,

– w ćw.5/77 znajdujemy błędy w menu, ustalamy ile ich jest(ustnie).

Ćw. 6/77 nie robimy.

 

 1. Utrwalenie materiału z rozdziału 6- repetytorium.

 

– korzystamy z repetytorium (6) na str.110 w podręczniku,

– czytamy uważnie tekst „Wskazówki” ,

– słuchamy płytkę CD, ćw1/100 i dopasowujemy zdania do osób

(ołówkiem w książce),

– w ćw.2/110 słuchamy płytkę CD i wybieramy odpowiedź „a, b lub c”,

– odpowiedzi zakreślamy ołówkiem w książce (WYBIERAMY JEDNĄ),

– kolejny raz słuchamy dwóch tekstów.

 

 1. Powtórzenie i utrwalenie materiału przed sprawdzianem z rozdziału 6.

–  uzupełniamy materiały ćwiczeniowe, nadrabiamy zaległości,

– uzupełniamy „My progress” ze strony 35 w ćwiczeniach.

MOŻEMY POWTARZAĆ PRZY POMOCY STRONY:

https://elt.oup.com/student/teamupplus/lessons?cc=pl&selLanguage=pl

 

 

BARDZO PROSZĘ I PRZYPOMINAM O NADROBIENIU ZALEGŁOŚCI

 

 

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania

jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

 

Tydzień:   11.05 – 15.05

 1. Junior Masterchef- słuchanie i czytanie tekstu o młodych

kucharzach.

 

– przyglądamy się ilustracjom i staramy się wypowiedzieć ustnie (jak najwięcej po angielsku) na jej temat; str.74,

– zastanawiamy się czego może dotyczyć tekst,

– czytamy tekst „Junior Masterchef” i staramy się go zrozumieć,

– podkreślamy (w czasie czytania) wyrazy, których znaczenia nie znamy

( parę wyjaśnionych wyrazów znajduje się na fioletowym tle),

– tłumaczymy słówka przy pomocy słowników (na końcu ćwiczeń),

– ustnie odpowiadamy na pytanie kto zwyciężył-ćw.1/74,

– słuchamy płytki CD dwukrotnie

– dopasowujemy liczby do wyrażeń –ćw.2/74(łączymy ołówkiem

w książce),

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw.(do wyboru).

 

 1. Menu – praca projektowa w oparciu o tekst pt. „Junior Masterchef”.

 

 

– dowiadujemy się czego może dotyczyć projekt czytając polecenie

na stronie 74 w książce – projekt w formie plastycznej(tak jak     dotychczas) lub elektronicznej(np. PowerPoint), projekt-termin:

2 tygodnie ( plastyczne do swojej teczki i robimy zdjęcie pracy, następnie zdjęcie przesyłamy na maila, elektroniczne również na maila)

( PRZYPOMINAM I PROSZĘ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI O PRZESYŁANIE

POPRZEDNICH PRAC),

– wybieramy tradycyjne potrawy polskie i tworzymy menu, które

zachęci do jedzenia.

 

 

 1. Review – podsumowanie materiału z rozdziałów 5 i 6 w formie zadań utrwalających.

–  przyglądamy się ćwiczeniom na str.75 w podręczniku,

– uzupełniamy ćwiczenia ze strony 75 w podręczniku( w zeszycie

ćw. 3,4/75 , ćw.5/75 ustnie, pozostałe ołówkiem w książce),

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania

jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

 

Tydzień:  04.05.20 – 08.05.20 

 1. Pytania o ilość produktów z zastosowaniem konstrukcji z How much/How many? oraz lots of, much, many.

How much…( HAŁ MACZ…)? jest pytaniem o ilość (Ile …?) rzeczy

niepoliczalnych( NIEPOLICZALNE MAJĄ TYLKO LICZBĘ

POJEDYNCZĄ).

How many…( HAŁ  MENY…)? jest pytaniem o ilość (Ile …?) rzeczy policzalnych(POLICZALNE MAJĄ LICZBĘ POJEDYNCZĄ

I MNOGĄ).

lots of…( LOTS OF…) oznacza „ wiele, mnóstwo” używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi i policzalnymi w zdaniach

twierdzących

 

much(MACZ) oznacza „ wiele, dużo”, używamy z rzeczownikami

niepoliczalnymi w zdaniach pytających i przeczących (negujących)

 

many(MENY) oznacza „ wiele, dużo” używamy z rzeczownikami

policzalnymi w zdaniach pytających i  przeczących (negujących)

 

– przyglądamy się zielonym tabelkom na str.71 i ćw.1,2 w podręczniku,

– ćw1/71 i ćw.3/71  uzupełniamy ołówkiem w książce,

– ćwiczenie 2/71 (pięć pytań i odpowiedzi) zapisujemy do zeszytu,

– zagadnienie to jest na stronie(jako pomoc dla chętnych)     https://www.youtube.com/watch?v=sOzZbvciraI

https://www.youtube.com/watch?v=Rc4_r6x98lo

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw.(do wyboru).

 

 1. Przeprowadzamy ankietę i czytamy teksty na temat zdrowego odżywiania się. – przyglądamy się obrazkom w ćw.1/72 i odnajdujemy angielskie nazwy produktów i napojów na opakowaniach,

– dzięki opakowaniom możemy określić ilość substancji niepoliczalnych,

– dopasowujemy wyrażenia do właściwych obrazków(ołówkiem),

– słuchamy płytkę CD i sprawdzamy odpowiedzi,

– w ćwiczeniu 2/72 zadajemy sześć pytań osobie z rodziny-ankieta

„Healthy eating” na temat zdrowego odżywiania się,

– liczymy punkty i określamy czy dieta osoby pytanej jest zdrowa,

– możemy sprawdzić też siebie, czy nasza dieta jest właściwa,

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 

 1. 3. Czytamy tekst o ulubionych daniach polskich wśród

Brytyjczyków.

 

– przyglądamy się ilustracji i staramy się wypowiedzieć ustnie (jak najwięcej po angielsku) na jej temat; str.73,ćw. 4  w podręczniku,

– zastanawiamy się czego może dotyczyć tekst,

– czytamy tekst „Polish Cuisine: What’s cooking?” i staramy się go zrozumieć,

– podkreślamy (w czasie czytania) wyrazy, których znaczenia nie znamy,

– tłumaczymy słówka przy pomocy słowników (na końcu ćwiczeń),

– dopasowujemy nagłówki do akapitów

– słuchamy płytki CD dwukrotnie,ćw.5/73 i ustnie odpowiadamy

na sześć pytań,                                                                                                      – uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania

jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

Tydzień: 27. 04 – 01. 05

Tematy i zagadnienia z języka angielskiego dla klasy V

( 27.04.20 – 30.04.20 )

 1. „Some” i „any” a rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

– dla przypomnienia wiadomości o rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych zaglądamy(W MIARĘ MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU)

na stronę: https://www.youtube.com/watch?v=Rc4aFXmxXww,

– następnie jeszcze raz słuchamy z płytki CD piosenkę „A sandwich” ze strony 104 w podręczniku,

– zaglądamy na stronę: https://www.youtube.com/watch?v=QKZ5Jx8auNo,

i staramy się w ćw.2/69 ołówkiem zakreślić odpowiedź,

– ćw.3,4/69 staramy się zrobić ustnie,                                                                                                                                    – uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw.(do wyboru).

 

 1. Zamawianie jedzenia i picia – ćwiczenia w mówieniu.

– przyglądamy się ilustracji w ćw.1 na str.70 i wyrazom zawartym nad dialogiem,

– zastanawiamy się o czym może być mowa w dialogu,

– dopasowujemy wyrazy  w  wolne miejsca, w dialogu (ołówkiem),

– słuchamy płytkę CD i sprawdzamy odpowiedzi(słowniczek na końcu ćwiczeń),

– jeszcze raz słuchamy całego dialogu i czytamy tekst,

– w ćw.2,3/70 słuchamy płytkę CD i powtarzamy pytania i odpowiedzi

( ŁOT WUDŹIU LAJK TU IT/DRINK?)( AJD LAJK/AJL HEW/KEN AJ HEW?),

– w ćw.4/70 słuchamy płytkę CD i ołówkiem w książce uzupełniamy trzy zdania o tym co zamawiają goście,

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania

jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

 

Proces edukacyjny wspomagają również strony internetowe:

– strona dla rodziców- Oxford Parents!,

http://unilang.org –  nauka języka obcego,

www.nahliksoft.pl –  program do nauki języka angielskiego (darmowy),

www.translate.pl – tłumacz języka angielskiego,

www.anglomaniacy.pl – dla uczniów uczących się języka angielskiego.

 

Mirosław Gacuta

 

 

Tydzień: 20. 04 – 24. 04

 1. Tradycje świąteczne w Wielkiej Brytanii-czytanie tekstu.

– czytamy tekst o tradycjach świątecznych  (bardzo proszę o pomoc

rodziców  w   przeczytaniu tekstu jeśli dzieci będą miały problemy),

–  czytamy o zabawach świątecznych w Wielkiej Brytanii (uczniowie sami starają się czytać tekst o zabawach),

–  na kartce papieru rysunkowego rysujemy lub malujemy wielkanocną pisankę.

TEKST DO PRZECZYTANIA :

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii jednak trochę inaczej odnoszą się do tego wiekowego święta. Historia ich tradycji sięga czasów, gdy chrześcijaństwo nie było jeszcze znane. Nazwa Wielkanoc (ang. Easter) wzięła się od imienia anglo-saskiej bogini wiosny – Eostre. Jej głównymi symbolami było szczęście i narodziny. Dawniej Święta Wielkiej Nocy w krajach celtyckich, kojarzone były z pożegnaniem zimnych dni i przywitaniem wiosennej aury. Na tę okazję rozpalano wielkie ognisko by, chociaż na pewien czas przegonić zimę. Ponadto okazją do świętowania nie było tylko nadejście wiosny, ale również koniec postu. W XVIIw. istniał zwyczaj, rozdawania pieniędzy w Wielki Czwartek. Dziś tradycja ta wygląda nieco inaczej. Podczas corocznej ceremonii Royal Maundy, Królowa obdarowuje zasłużone kobiety i mężczyzn (liczba osób zależy od wieku Królowej) czerwonymi i białymi portfelami. W ich wnętrzu znajdują się specjalnie wybijane na tę okazję monety – symbol zasłużenia dla społeczeństwa.

Jak współczesne społeczeństwo celebruje Święta Wielkiej Nocy w Zjednoczonym Królestwie?

Na Wyspach, Wielki Pątek (Good Friday) jak i poniedziałek wielkanocny są dniami wolnymi od pracy. W Polsce mamy „lany poniedziałek”, na ziemiach brytyjskich w Easter Monday, nie ma takiej tradycji. Symbolem tego święta jest natomiast „Easter Bunny”, który nie ma zbyt wiele wspólnego z z chrześcijańskim zajączkiem wielkanocnym. „Easter Bunny” przynosi dzieciom drobne upominków w postaci słodyczy.

Niedziela Wielkanocna dla wielu Brytyjczyków jest bardzo rodzinnym dniem. W gronie najbliższych spotykają podczas śniadania, wybierają się do kościoła lub na spacer. Wiele rodzin w tych dniach wybiera się poza granice kraju, najczęściej w cieplejsze zakątki świata.

W niektórych częściach Wielkiej Brytanii tradycją jest dość nietypowy zwyczaj: zawody w toczeniu jajek z górki. Co ciekawe można się w nim doszukać chrześcijańskich symboli. Turlanie jajka symbolizuje odkrywanie kamienia do groty, w której spoczywało ciało ukrzyżowanego wcześniej Jezusa. Ostatecznie wygrywa osoba, którego jajko przetrwa zabawę.

                                                                                                                                           Jajka wielkanocne tak, ale nie kolorowe pisanki

Brytyjczycy już jakiś czas temu zrezygnowali z kolorowych pisanek na rzecz czekoladowych jajek. Kuchnia Zjednoczonego Królestwa w ciągu tych czterech dni również rządzi się swoimi prawami. Oprócz popularnych czekoladowych jajek, w sklepach dominują bułeczki z charakterystycznym krzyżem, pieczone specjalnie na tą okazję. Simnel cake – ciasto pokryte warstwą masy marcepanowej. Można je poznać po 11 marcepanowych kulkach umieszczonych na wierzchu. Dlaczego akurat taka liczba? Ponieważ apostołów, bez Judasza było jedenastu. Brytyjczycy uważają, że za swoje zachowanie, akurat ten uczeń Jezusa nie zasługuje na żadne słodkości.

TEKST DO CZYTANIA TYLKO DLA UCZNIÓW:

Popularne zabawy:

EGG HUNT – polowanie na jajka, polega na tym, że dzieci szukają czekoladowych jajek w ogrodzie, schowanych tam wcześniej wśród traw, krzewów, a nawet drzew przez rodziców. Wygrywa to dziecko, któremu uda się znaleźć najwięcej. Poszukiwanie jajek odbywa się w poranek niedzieli Wielkanocnej.

ROLLING EGGS – to nic innego jak toczenie jajek z góry, wygrywa ten, którego jajko rozbije się jako ostatnie.

PACE – EGGING – dzieci w Anglii chodzą od domu do domu w Wielkanoc i proszą o czekoladowe jajka. A w zamian za otrzymanie ich śpiewają piosenkę, w której obiecują nie pojawić się u danej osoby, aż do następnej Wielkanocy.

 

 1. Popularne świąteczne piosenki brytyjskie.

– w miarę  możliwości i dostępności internetu zapoznajemy się z

tekstami piosenek (słuchamy i oglądamy, a jeśli uczniowie znają niektóre,

wtedy starają się śpiewać)-to są adresy” youtube „ :

https://www.youtube.com/watch?v=XuCRqaZDhEE

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc

https://www.youtube.com/watch?v=gPaaDjhVKqk

https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8

https://www.youtube.com/watch?v=EIVoIaqd0nc

– na podstawie tekstów o świętach z poprzednich zajęć staramy się zrozumieć wypowiedzi podane po angielsku (adres poniżej):

https://www.youtube.com/watch?v=hkMTKYRNp60

 

 

Niechaj miłość Zmartwychwstałego Chrystusa
staje się źródłem siły, mocy i wiary
na każdą chwilę dnia.
Spokojnych i zdrowych Świąt Wielkiejnocy
życzy  Mirosław Gacuta.

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania

jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

Proces edukacyjny wspomagają również strony internetowe:

– strona dla rodziców- Oxford Parents!,

http://unilang.org –  nauka języka obcego,

www.nahliksoft.pl –  program do nauki języka angielskiego (darmowy),

www.translate.pl – tłumacz języka angielskiego,

www.anglomaniacy.pl – dla uczniów uczących się języka angielskiego.

 

Mirosław Gacuta

 

Tydzień: 13.04 – 17.04

 

 1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne w kontekście rozmów o jedzeniu.

Musimy pamiętać w  jaki sposób tworzymy liczbę mnogą. Liczbę mnogą rzeczowników tworzymy poprzez dodanie do rzeczownika  końcówki „-s”. Jeśli rzeczownik kończy się na    „o,ch, x, sh „ dodajemy wtedy „-es”. Istnieją rzeczowniki, które kończą się na „y”, a przed „y” jest spółgłoska, wtedy w miejsce „y” wstawiamy „i” oraz      „-es”, np. butterfly- butterflies. W języku angielskim są również rzeczowniki, które mają nieregularną liczbę mnogą. Odmiana ich nie podlega zasadom ( np.man –men). Rzeczownik, który posiada liczbę pojedynczą i mnogą jest rzeczownikiem policzalnym. Natomiast rzeczowniki  niepoliczalne posiadają tylko liczbę pojedynczą. Rzeczowniki niepoliczalne to ciecze, ciała stałe i sypkie (te, których w ogólnym znaczeniu nie da się policzyć).

– przyglądamy się pierwszej zielonej tabelce i czytamy  przykłady(str.69),

– następnie uzupełniamy wyrazami ze strony 68 z ćw.1 tabelkę (ołówkiem) w ćwiczeniu  1 na stronie 69,                                                                        – na stronie 104 czytamy tekst piosenki „ A sandwich”,                                                                     – zastanawiamy się czego może dotyczyć tekst, słuchamy płytkę CD, uzupełniamy ołówkiem ( o some i any powiemy póżniej),

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw.(do wyboru).

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania

jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

 

Proces edukacyjny wspomagają również strony internetowe:

– strona dla rodziców- Oxford Parents!,

http://unilang.org –  nauka języka obcego,

www.nahliksoft.pl –  program do nauki języka angielskiego (darmowy),

www.translate.pl – tłumacz języka angielskiego,

www.anglomaniacy.pl – dla uczniów uczących się języka angielskiego.

 

Mirosław Gacuta

 

Tydzień: 06.04 – 10.04

Tematy i zagadnienia z języka angielskiego dla klasy V

( 06.04.20 – 08.04.20 )

 1. Are there any tomatoes? – pytanie o ilość w kontekście przeczytanej i wysłuchanej historyjki.

– przyglądamy się ilustracji na stronie 66 w podręczniku i staramy się podać jak najwięcej słówek dotyczących ilustracji „ Are there any tomatoes ?”

( AR DER ENY TOMEJTOS ?-Są tam jakieś pomidory?),

– słuchamy płytkę CD,ćw.1, a następnie powtarzamy dialogi zatrzymując

odtwarzanie,

– zastanawiamy się czego może dotyczyć tekst,                                                – podkreślamy wyrazy, których znaczenia nie znamy (ołówkiem) (słowniczek na końcu ćwiczeń),

– ustnie odpowiadamy na pytania z ćw. 2,

– czytamy tekst ze str.66,                                                                                        – uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw.(do wyboru).

 

 

 1. Nazwy produktów spożywczych – opisywanie upodobań.

– przyglądamy się ilustracjom w ćw.1 na str.68 i wyrazom zawartym w tabeli,

– dopasowujemy nazwy produktów spożywczych do ilustracji (ołówkiem)

– słuchamy płytki CD i sprawdzamy odpowiedzi(słowniczek na końcu ćwiczeń),

– zapoznajemy się z rodzajami mięsa i zwierząt(LOOK !),

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania

jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

 

 

Proces edukacyjny wspomagają również strony internetowe:

– strona dla rodziców- Oxford Parents!,

http://unilang.org –  nauka języka obcego,

www.nahliksoft.pl –  program do nauki języka angielskiego (darmowy),

www.translate.pl – tłumacz języka angielskiego,

www.anglomaniacy.pl – dla uczniów uczących się języka angielskiego.

 

Mirosław Gacuta

 

 

Tydzień: 30.03 – 05.04

Tematy i zagadnienia z języka angielskiego dla klasy V

( 30.03.20 – 03.04.20 )

 1. Ulubione filmy i aktorzy – rozmowy w oparciu o przeczytane i wysłuchane teksty.

– ustnie w paru zdaniach wypowiadamy się na temat ostatnio

obejrzanych filmów (po polsku),

– w paru zdaniach (jak najwięcej po angielsku) wypowiadamy się

na temat ulubionego filmu ( I like……, I love….),ustnie,

– w paru zdaniach (jak najwięcej po angielsku) wypowiadamy się

na temat ulubionego, bądź nie lubianego aktora (I like…,I love….),

ustnie,(My favourite film is…, My favourite actor is…)

– czytamy teksty; str.62-63 w podręczniku, staramy się zrozumieć je,

– szukamy w słownikach słowa, których znaczeń nie znamy,

– słuchamy płytki CD,

–  przyglądamy się ćwiczeniom zawartym w temacie,

–  staramy się zrobić je ustnie(najpierw),

–  pisemnie do zeszytu wg. uznania(do wyboru),

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw.(do wyboru).

 

 1. Moja ulubiona postać filmowa – praca projektowa w oparciu o tekst pt. „British cinema”.

– przyglądamy się ilustracji i staramy się wypowiedzieć ustnie (jak najwięcej po angielsku) na jej temat; str.64 w podręczniku,

– słuchamy płytki CD dwukrotnie i zastanawiamy się czego może dotyczyć tekst,

– czytamy tekst i staramy się go zrozumieć,

– przyglądamy się ćwiczeniom zawartym pod tekstem,

– dowiadujemy się czego może dotyczyć projekt- projekt w formie plastycznej(tak jak dotychczas) lub elektronicznej(np. PowerPoint),

projekt-termin- 3 tygodnie( plastyczne do swojej teczki, elektroniczne

na maila),

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 1. Review – podsumowanie materiału z rozdziałów 5 w formie zadań

utrwalających.

 

– przyglądamy się ćwiczeniom na str.65 w podręczniku,

– uzupełniamy ćwiczenia ze strony w podręczniku( w zeszycie

dwa  ćwiczenia do wyboru, pozostałe ustnie),

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw.

 

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania

jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

 

Tydzień: 23 – 29.03

powtarzamy czas Present simple – budowa zdań oznajmujących, przeczących i pytających (czas poznany w kl.IV- dział wprowadzający na początku książki kl.V)

 

 

Proszę powtórzyć słownictwo – Unit 1-5