Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
J. ANGIELSKI 6 | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

J. ANGIELSKI 6

Tydzień: 25.05 – 29.05

 1. Czas Present perfect w zdaniach oznajmujących.

– przyglądamy się zielonej tabelce nad ćw.1/81,

– zaglądamy na stronę podaną poniżej,

https://www.youtube.com/watch?v=-m0Dl3qyB-k

– w ćw.1/81 uzupełniamy ołówkiem w książce bezokoliczniki

po lewej stronie niebieskiej tabelki, a po prawej tłumaczenie,

– ćwiczenie 2/81 ( pięć zdań ) piszemy w zeszycie wstawiając

trzecią formę czasownika ( past participle form ),

DLA  CHĘTNYCH: https://www.youtube.com/watch?v=ruqNfKCKH2

 1. Czas Present perfect w zaprzeczeniach.

 

– przyglądamy się zielonej tabelce nad ćw.4/81,

– w ćwiczeniu 4/81 podane zdania przekształcamy

na zdania przeczące ( ćwiczenie do zeszytu-zdania przeczące),

– w ćw.5/81 tworzymy zdania w czasie present perfect ( do zeszytu),

– w ćwiczeniach zadania do wyboru.

 

 1. Rezerwowanie usług i biletów – odgrywanie dialogów.

 

– przyglądamy się ilustracji na stronie 82 w podręczniku i staramy się

podać jak najwięcej angielskich słówek i zdań dotyczących ilustracji,

–  przyglądamy się ilustracji w ćw.1 na str.82  jeszcze raz oraz notatce

z prawej strony dialogu,

– czytamy dialog i zastanawiamy się o czym może być mowa w dialogu,

– uzupełniamy niebieski formularz danymi z dialogu ołówkiem,

– słuchamy płytkę CD i sprawdzamy czy dobrze uzupełniliśmy,

– jeszcze raz słuchamy całego dialogu i czytamy tekst,

– w ćw.2,3/82 słuchamy płytkę CD i powtarzamy pytania i odpowiedzi

oraz wymowę,

– w ćw.4/82 ołówkiem w książce po usłyszeniu czterech osób z płytki CD

osoby do rezerwacji  ( rodzaj wydarzenia) (słowniczek na końcu ćwiczeń),

– ćw.5/82 nie robimy,

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćwiczeniach ( do wyboru).

BARDZO PROSZĘ I PRZYPOMINAM O NADROBIENIU ZALEGŁOŚCI

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania

jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

 

Tydzień:   18.05 – 22.05

 1. Czas present perfect  w kontekście przeczytanej i wysłuchanej historyjki.

– przyglądamy się ilustracji na stronie 78 w podręczniku i staramy się

podać jak najwięcej słówek i zdań w języku angielskim dotyczących

ilustracji „ I’ve written a book”, albo opowiedzieć po polsku co dzieje się

na Ilustracji ( AJW  WRYTN  E  BUK-Ja napisałem książkę.),

– słuchamy płytkę CD,ćw.1/78,

– zastanawiamy się czego może dotyczyć tekst,

– następnie powtarzamy dialogi  zatrzymując odtwarzanie,                                               – podkreślamy wyrazy, których znaczeń nie znamy (ołówkiem) (słowniczek na końcu ćwiczeń),

– odpowiadamy ustnie na pytanie „Co zasugerował Pan Morris?”,                  – w ćwiczeniu 2/78 czytamy zdania i wybieramy zakreślając ołówkiem w książce odpowiedni wyraz,

– jeszcze raz słuchamy płytkę CD,

– głośno, samodzielnie czytamy dialog,

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 

 

 1. Poprawianie i pisanie części dialogów w związku z tekstem

„I’ve written a book”.

 

– słuchamy płytkę CD z dialogiem na str.78,

– czytamy tekst dialogowy ze str.78,  na głos,

– w ćw.4/79 czytamy dialogi umieszczone przy trzech ilustracjach,

– znajdujemy sześć błędów, skreślamy je ołówkiem i poprawiamy

w książce,

– ćwiczenie 5/79, płytka CD pozwoli sprawdzić, czy poprawnie

poprawiliśmy dialogi z ćw.4/79,

–  nagranie słuchamy jeszcze raz i powtarzamy je zatrzymując płytkę,

– ćw.6/79 czytamy dialogi umieszczone pod fioletową ramką

i w zeszytach piszemy dwa podobne, krótkie mini dialogi

używając pomocy z fioletowej ramki,

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 

 

 1. Opisywanie doświadczeń przy pomocy czasu present perfect.

 

–  przyglądamy się ilustracjom w ćw.1 na str.80 i wyrazom (czasownikom) zawartym w kolorowej ramce, które opisują czynności,

– dopasowujemy ołówkiem nazwy do rzeczowników i wyrażeń,

–  słuchamy płytkę CD, by sprawdzić odpowiedzi,

– czytamy na głos wyrażenia,

– w ćw.2/80 słuchamy płytkę CD i piszemy ołówkiem w książce odpowiedzi,

– w ćw.3/80 czytamy pytania dotyczące doświadczeń z ćw.1/80

i ustnie odpowiadamy,                                                                                                                  – uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćwiczeniach ( do wyboru).

 

 

BARDZO PROSZĘ I PRZYPOMINAM O NADROBIENIU ZALEGŁOŚCI

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania

jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

 

Tydzień:   11.05 – 15.05

 1. Review – podsumowanie materiału z rozdziału 6 w formie    zadań utrwalających.

–  przyglądamy się ćwiczeniom na str.75 w podręczniku,

– uzupełniamy ćwiczenia ze strony 75 w podręczniku( w zeszycie

ćw. 4,5/75 , pozostałe ustnie albo ołówkiem w książce),

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 

 1. „Fun Time” – podsumowanie i utrwalenie wiadomości z rozdziałów 5-6.

– słuchamy historyjkę obrazkową „Planet X The plan „ , płytka CD, strona 76 w podręczniku,

– słuchamy kolejny raz poszczególne części historyjki i wskazujemy  odpowiednią część zatrzymując płytkę, powtarzamy treść historyjki,

– czytamy dialogi samodzielnie i w ćw.2/76 łączymy części zdania  (ołówkiem w książce),

– tłumaczymy wyrazy, których znaczenia nie znamy(tłumaczeń

nie zapisujemy),

– czytamy tekst z ćw.4/77, a w miejsce ilustracji podajemy słowa.

 

 1. Utrwalenie materiału z rozdziału 6.

 

– korzystamy z repetytorium (6) na str.110 w podręczniku,

– szybko czytamy teksty w ćw.1-4/110 i ustnie odpowiadamy

jednym wyrazem w ćw.1(w kolejnych wybieramy „a, b lub c”),

– odpowiedzi zakreślamy ołówkiem w książce (WYBIERAMY JEDNĄ),

– kolejny raz czytamy teksty i tłumaczymy (tłumaczeń nie zapisujemy).

 

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania

jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

 

Tematy i zagadnienia z języka angielskiego dla klasy VI

                                    ( 04.05.20 – 08.05.20 )

 1. Ćwiczenia w mówieniu, pisaniu, słuchaniu i czytaniu ze zrozumieniem w kontekście ulubionych zakątków

 

– przyglądamy się ilustracji i staramy się wypowiedzieć ustnie (jak   najwięcej po angielsku) na jej temat; str.72, ćw.1 w podręczniku,

– przyporządkowujemy słówka zawarte w niebieskiej tabelce

do pozostałych cyfr(2-8),ołówkiem w książce,

– sprawdzamy przy pomocy płytki CD,

– zwracamy uwagę na wymowę podanych słówek, słuchamy jeszcze

raz i zatrzymując nagranie powtarzamy                                                            – czytamy tekst ze str.72, ćw.2 w podręczniku,

– podkreślamy ołówkiem wyrazy, których znaczenia nie znamy                     – szukamy w słownikach słowa, których znaczeń nie znamy

(słownik na końcu ćwiczeń),

– słuchamy płytkę CD, następnie jeszcze raz czytamy tekst

„Rainforest plants” i stwierdzamy czy zdania w ćw.3/73 są prawdziwe

czy fałszywe,

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 

 

 1. Miejsca w Europie warte zwiedzania-czytamy tekst pt. „Holidays in Wales”.

 

– przyglądamy się ilustracji i staramy się wypowiedzieć ustnie (jak najwięcej po angielsku) na jej temat; str.74, ćw.1 w podręczniku,

– zastanawiamy się czego może dotyczyć tekst,

– czytamy tekst o wakacjach w Walii, plażach, górach i staramy się go zrozumieć,

– słuchamy płytkę CD dwukrotnie,

– przyglądamy się zdaniom zawartym w ćw.2/74, poprawiamy błędy

i poprawione zdania przepisujemy do zeszytu,

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 1. 3. Holidays in Europe– praca projektowa w oparciu o przeczytany

tekst pt. „Holidays in Wales”

– dowiadujemy się czego może dotyczyć projekt czytając polecenie

na stronie 74 w książce – projekt w formie plastycznej(tak jak     dotychczas) lub elektronicznej(np. PowerPoint), projekt-termin:

2 tygodnie ( plastyczne do swojej teczki i robimy zdjęcie pracy, następnie zdjęcie przesyłamy na maila, elektroniczne również na maila)

( PRZYPOMINAM I PROSZĘ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI O PRZESYŁANIE

POPRZEDNICH PRAC),

– wybieramy państwo w Europie i tworzymy broszurę, ulotkę, która

zachęci turystów do odwiedzenia danego kraju.

 

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania

jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

 

 

Tydzień: 27. 04 – 01. 05

Tematy i zagadnienia z języka angielskiego dla klasy VI

( 27.04.20 – 30.04.20 )

 

 1. Czas past simple: raportowanie wydarzeń.

 

– dla przypomnienia zastosowań „Why …? Because … .”

zajrzyjmy na chwilę do stron: https://www.youtube.com/watch?v=12CNNORawk8

https://www.youtube.com/watch?v=4qqxeWc5ql0

– przyglądamy się ilustracji na stronie 70 w podręczniku i staramy się

podać jak najwięcej angielskich słówek i zdań dotyczących ilustracji,

–  przyglądamy się ilustracji w ćw.1 na str.70  jeszcze raz oraz pytaniom

zawartym nad dialogiem,

– czytamy dialog i zastanawiamy się o czym może być mowa w dialogu,

– dopasowujemy pytania  w  wolne miejsca, w dialogu (ołówkiem),

– słuchamy płytkę CD i sprawdzamy odpowiedzi(słowniczek na końcu

ćwiczeń),

– jeszcze raz słuchamy całego dialogu i czytamy tekst,

– w ćw.2,3/70 słuchamy płytkę CD i powtarzamy pytania i odpowiedzi

oraz wymowę (ŁOZ, ŁOZYN,ŁEE, ŁERENT),

– w ćw.4/70 ustnie odpowiadamy i wybieramy pytanie,                                                                                        – uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. dot. tematu(do wyboru ).

 1. Czas past simple i past continuous, while/when.

         

– oglądamy krótkie filmiki o czasie przeszłym ciągłym i czasie przeszłym   prostym oraz zastosowaniu „while” i „when”,

https://www.youtube.com/watch?v=RJAqKEljAFw

https://www.youtube.com/watch?v=Dpsu_XSwX4k

https://www.youtube.com/watch?v=eZpp7ifDR2E

– widzimy, że w jednym zdaniu można użyć obu czasów- gdy czynność

jest dłuższa to opisujemy to czasem ciągłym (past continuous, czasem zwany past progressive), a czynność tą zwykle przerywa czasownik w czasie przeszłym prostym(past simple), która jest krótsza,

– mogą też być zdania, gdy czynności  opisane będą tylko czasem ciągłym,

– do zagadnienia tego jeszcze wrócimy,

– w zielonej tabelce nad ćw.1/71 pokazane jest, gdzie stawiamy „ while”

i „when”,

– w ćw.1/71 ołówkiem w książce łączymy pary zdań,

– ćwiczenie 3/71 również w książce ołówkiem,

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćwiczeniach ( do wyboru).

 

Proces edukacyjny wspomagają również strony internetowe:

– strona dla rodziców- Oxford Parents!,

http://unilang.org –  nauka języka obcego,

www.nahliksoft.pl –  program do nauki języka angielskiego (darmowy),

www.translate.pl – tłumacz języka angielskiego,

www.anglomaniacy.pl – dla uczniów uczących się języka angielskiego.

 

Mirosław Gacuta

 

Tydzień: 20. 04 – 24. 04

 1. Atrybuty Świąt Wielkiej Nocy w Wielkiej Brytanii.

– uczniowie czytają tekst o świętach w Wielkiej Brytanii:

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii jednak trochę inaczej odnoszą się do tego wiekowego święta. Historia ich tradycji sięga czasów, gdy chrześcijaństwo nie było jeszcze znane. Nazwa Wielkanoc (ang. Easter) wzięła się od imienia anglo-saskiej bogini wiosny – Eostre. Jej głównymi symbolami było szczęście i narodziny. Dawniej Święta Wielkiej Nocy w krajach celtyckich, kojarzone były z pożegnaniem zimnych dni i przywitaniem wiosennej aury. Na tę okazję rozpalano wielkie ognisko by, chociaż na pewien czas przegonić zimę. Ponadto okazją do świętowania nie było tylko nadejście wiosny, ale również koniec postu. W XVIIw. istniał zwyczaj, rozdawania pieniędzy w Wielki Czwartek. Dziś tradycja ta wygląda nieco inaczej. Podczas corocznej ceremonii Royal Maundy, Królowa obdarowuje zasłużone kobiety i mężczyzn (liczba osób zależy od wieku Królowej) czerwonymi i białymi portfelami. W ich wnętrzu znajdują się specjalnie wybijane na tę okazję monety – symbol zasłużenia dla społeczeństwa.

Jak współczesne społeczeństwo celebruje Święta Wielkiej Nocy w Zjednoczonym Królestwie?

Na Wyspach, Wielki Pątek (Good Friday) jak i poniedziałek wielkanocny są dniami wolnymi od pracy. W Polsce mamy „lany poniedziałek”, na ziemiach brytyjskich w Easter Monday, nie ma takiej tradycji. Symbolem tego święta jest natomiast „Easter Bunny”, który nie ma zbyt wiele wspólnego z z chrześcijańskim zajączkiem wielkanocnym. „Easter Bunny” przynosi dzieciom drobne upominków w postaci słodyczy.

Niedziela Wielkanocna dla wielu Brytyjczyków jest bardzo rodzinnym dniem. W gronie najbliższych spotykają podczas śniadania, wybierają się do kościoła lub na spacer. Wiele rodzin w tych dniach wybiera się poza granice kraju, najczęściej w cieplejsze zakątki świata.

W niektórych częściach Wielkiej Brytanii tradycją jest dość nietypowy zwyczaj: zawody w toczeniu jajek z górki. Co ciekawe można się w nim doszukać chrześcijańskich symboli. Turlanie jajka symbolizuje odkrywanie kamienia do groty, w której spoczywało ciało ukrzyżowanego wcześniej Jezusa. Ostatecznie wygrywa osoba, którego jajko przetrwa zabawę.

                                                                                                                                           Jajka wielkanocne tak, ale nie kolorowe pisanki

Brytyjczycy już jakiś czas temu zrezygnowali z kolorowych pisanek na rzecz czekoladowych jajek. Kuchnia Zjednoczonego Królestwa w ciągu tych czterech dni również rządzi się swoimi prawami. Oprócz popularnych czekoladowych jajek, w sklepach dominują bułeczki z charakterystycznym krzyżem, pieczone specjalnie na tą okazję. Simnel cake – ciasto pokryte warstwą masy marcepanowej. Można je poznać po 11 marcepanowych kulkach umieszczonych na wierzchu. Dlaczego akurat taka liczba? Ponieważ apostołów, bez Judasza było jedenastu. Brytyjczycy uważają, że za swoje zachowanie, akurat ten uczeń Jezusa nie zasługuje na żadne słodkości.

Popularne zabawy:

EGG HUNT – polowanie na jajka, polega na tym, że dzieci szukają czekoladowych jajek w ogrodzie, schowanych tam wcześniej wśród traw, krzewów, a nawet drzew przez rodziców. Wygrywa to dziecko, któremu uda się znaleźć najwięcej. Poszukiwanie jajek odbywa się w poranek niedzieli Wielkanocnej.

ROLLING EGGS – to nic innego jak toczenie jajek z góry, wygrywa ten, którego jajko rozbije się jako ostatnie.

PACE – EGGING – dzieci w Anglii chodzą od domu do domu w Wielkanoc i proszą o czekoladowe jajka. A w zamian za otrzymanie ich śpiewają piosenkę, w której obiecują nie pojawić się u danej osoby, aż do następnej Wielkanocy.

– uczniowie zastanawiają się nad różnicami  pomiędzy świętowaniem

w Polsce i w  Wielkiej Brytanii,

– zaglądamy na stronę „youtube” i czytamy tekst w języku angielskim :

https://www.youtube.com/watch?v=hkMTKYRNp60&list=TLPQMTYwNDIwMjDwOH_XCtOL4w&index=6

– słuchamy tekst jeszcze raz.

 

    2 . How to Catch the Easter Bunny By Adam Wallace & Andy Elkerton – słuchanie tekstu.

– słuchamy czytającego lektora, staramy się zrozumieć jak   najwięcej (w miarę możliwości dostępu do internetu): https://www.youtube.com/watch?v=nB7oXbnwylw&list=TLPQMTYwNDIwMjDwOH_XCtOL4w&index=7

– następnie, w miarę możliwości czytamy tekst o wielkanocnym króliczku

– dowolną techniką plastyczną tworzymy ilustrację do tekstu „Jak złapać      wielkanocnego króliczka” (może być rysunek, malunek czy wyklejanka itp.),                                                                                                                     – uczniowie mają na to zadanie tydzień czasu, następnie robią zdjęcie pracy i przesyłają na mego maila.

 

Niechaj miłość Zmartwychwstałego Chrystusa
staje się źródłem siły, mocy i wiary
na każdą chwilę dnia.
Spokojnych i zdrowych Świąt Wielkiejnocy
życzy  Mirosław Gacuta.

 

Proces edukacyjny wspomagają również strony internetowe:

– strona dla rodziców- Oxford Parents!,

http://unilang.org –  nauka języka obcego,

www.nahliksoft.pl –  program do nauki języka angielskiego (darmowy),

www.translate.pl – tłumacz języka angielskiego,

www.anglomaniacy.pl – dla uczniów uczących się języka angielskiego.

 

Mirosław Gacuta

 

Tydzień: 13.04 – 17.04

Tematy i zagadnienia z języka angielskiego dla klasy VI

( 15.04.20 – 17.04.20 )

 1. Czas „Past continuous”- Pytanie „Why…?”.

Na początku przypomnijmy sobie budowę czasu „Past continuous” w zdaniach oznajmujących, przeczących i pytających oraz krótkich odpowiedziach. Czasownikiem modalnym będzie „be” w formie „past ( was , were )”. Czasownik główny musi posiadać końcówkę „ –ing”. W pytaniach „was i were” jest zazwyczaj na początku. Miejsce czasownika głównego nie zmienia się.

– przyglądamy się zielonym tabelkom na stronie 69,

– ćwiczenie 1/69 przepisujemy do zeszytu tworząc pytania,

– w ćwiczeniu 2/69 przyporządkowujemy pytania do odpowiedzi (ustnie),

– następnie zadajemy pytania i udzielamy krótkich  odpowiedzi   (ustnie ćw.3 /69),

– jeśli chodzi o pytanie „Why …?” i „Because … ”to ustnie ćw.4/69,                                                                                                                     – uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw.(do wyboru).

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania

jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

 

Proces edukacyjny wspomagają również strony internetowe:

– strona dla rodziców- Oxford Parents!,

http://unilang.org –  nauka języka obcego,

www.nahliksoft.pl –  program do nauki języka angielskiego (darmowy),

www.translate.pl – tłumacz języka angielskiego,

www.anglomaniacy.pl – dla uczniów uczących się języka angielskiego.

 

Mirosław Gacuta

Tydzień: 06.04 – 10.04

Tematy i zagadnienia z języka angielskiego dla klasy VI

( 06.04.20 – 08.04.20 )

 1. Wprowadzenie formy czasu Past continuous w kontekście przeczytanej i wysłuchanej historyjki.

– przyglądamy się ilustracji na stronie 66 w podręczniku i staramy się podać jak najwięcej słówek dotyczących ilustracji „ He was planting flowers ?”

( HI ŁOZ PLANTING FLAŁERS-On sadził kwiaty),

– słuchamy płytkę CD,ćw.1, a następnie powtarzamy dialogi zatrzymując

odtwarzanie,

– zastanawiamy się czego może dotyczyć tekst,                                                – podkreślamy wyrazy, których znaczenia nie znamy (ołówkiem) (słowniczek na końcu ćwiczeń),

– odpowiadamy ustnie na pytanie „Kto jest ogrodnikiem?”,

– w ćwiczeniu 2 czytamy zdania i określamy (ustnie),które jest prawdziwe a, które fałszywe,                                                                                                     – czytamy tekst ze str.66,                                                                                        – uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. dot. tematu( ćw.1,2  do wyboru ).

 

 1. Pogoda i katastrofy naturalne.

– przyglądamy się ilustracjom w ćw.1 na str.68 i wyrazom zawartym w tabeli,

– podpisujemy ołówkiem nazwy katastrof naturalnych i słuchamy płytkę

CD, by sprawdzić odpowiedzi

– w ćw.2 uzupełniamy zdania przymiotnikami ołówkiem w książce,

– określamy dobrą i złą pogodę, ćw.3 (ustnie ),

– czytamy zdania i podkreślamy ołówkiem w książce odpowiedni wyraz, ćw.4 (słowniczek na końcu ćwiczeń ),                                                                                                                    – uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćwiczeniach ( ćw.3 do wyboru).

 

Proces edukacyjny wspomagają również strony internetowe:

– strona dla rodziców- Oxford Parents!,

http://unilang.org –  nauka języka obcego,

www.nahliksoft.pl –  program do nauki języka angielskiego (darmowy),

www.translate.pl – tłumacz języka angielskiego,

www.anglomaniacy.pl – dla uczniów uczących się języka angielskiego.

 

Mirosław Gacuta

 

 

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania

jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

 

 

Tydzień: 30.03 – 05.04

Tematy i zagadnienia z języka angielskiego dla klasy VI

 

 1. Ćwiczenia w mówieniu, pisaniu, słuchaniu i czytaniu ze zrozumieniem w kontekście tematów związanych z komputerami i internetem.

– ustnie w paru zdaniach wypowiadamy się na temat komputerów

i internetu(jak często używany jest komputer, czy często używany jest

internet, ile godzin dziennie itp.) w języku angielskim(jak najwięcej zdań

po angielsku),

– czytamy teksty; str.62-63 w podręczniku, staramy się zrozumieć je,

– szukamy w słownikach słowa, których znaczeń nie znamy,

– słuchamy płytki CD,

– przyglądamy się ćwiczeniom zawartym w temacie,

– staramy się zrobić je ustnie(najpierw),

–  pisemnie do zeszytu wg. uznania(do wyboru),

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. dot. tematu.

 

 1. Słynne miasta świata – praca projektowa w oparciu o przeczytany tekst pt. „New York”.

– przyglądamy się ilustracji i staramy się wypowiedzieć ustnie (jak najwięcej po angielsku) na jej temat; str.64 w podręczniku,

– słuchamy płytki CD dwukrotnie i zastanawiamy się czego może dotyczyć tekst i jaki jest New York,

– czytamy tekst i staramy się go zrozumieć,

– przyglądamy się ćwiczeniom zawartym pod tekstem,

– dowiadujemy się czego może dotyczyć projekt- projekt w formie plastycznej(tak jak dotychczas) lub elektronicznej(np. PowerPoint),

projekt-termin- 3 tygodnie( plastyczne do swojej teczki, elektroniczne

na maila), wybieramy inne słynne miasto,

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 1. Review – podsumowanie materiału z rozdziału 5 w formie zadań

utrwalających.

–  przyglądamy się ćwiczeniom na str.65 w podręczniku,

– uzupełniamy ćwiczenia ze strony 65 w podręczniku( w zeszycie

trzy  ćwiczenia do wyboru, pozostałe ustnie),

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania

jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

 

Tydzień: 23 – 29.03

powtarzamy czas Past simple –  budowa zdań oznajmujących, przeczącyc  i pytających

Proszę powtórzyć słownictwo – Unit 1-5