Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
J. ANGIELSKI 7 | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

J. ANGIELSKI 7

Tydzień: 25.05 – 29.05

 1. Zastosowanie pierwszego trybu warunkowego w ćwiczeniach.

– ćwiczenie 1/71 robimy ołówkiem w książce łącząc części zdania,

pomoże zaglądanie do tekstu na stronie 70,

– widzimy, że w zdaniach tych istnieje związek działania z rezultatem,

– problem ten pomogą wyjaśnić zagadnienia dotyczące pierwszego

trybu warunkowego na tych stronach „youtube”:

https://www.youtube.com/watch?v=7_zUli9hRQo&t=32s

https://www.youtube.com/watch?v=-3y6G8Pujcw

https://www.youtube.com/watch?v=ZMKbbpapkIo

https://www.youtube.com/watch?v=aujwiUKET3o

– uzupełniamy zasady słowami ”action” lub „result” w ćw.2/71

w książce ołówkiem, „if” oznacza „jeśli”, „will” oznacza „wola, chęć,

ochota” i odnosi się do przyszłości,

– ćw.3/71 robimy w książce ołówkiem, wybieramy zakreślając,

– materiały w ćwiczeniach i zadania do wyboru.

 

 1. „Will „ i „won’t” w zdaniach warunkowych.

– zaglądamy do podanych stron „youtube”:

https://www.youtube.com/watch?v=FxdxZ3tVVjY

https://www.youtube.com/watch?v=yDZaMZphLjk

https://www.youtube.com/watch?v=p3-2v7UpoQ0

– tworzymy pytania i zapisujemy je do zeszytu,ćw.4/71,a następnie

przesyłamy  ćwiczenie w pliku WORD na maila(na ocenę)  jak

najszybciej,

– ćw.5/71, w książce łączymy ołówkiem części zdań,

– materiały w ćwiczeniach i zadania do wyboru.

 

3 . Rozmowy na temat sprzętu niezbędnego do przeżycia w trudnych warunkach w oparciu o wysłuchane wypowiedzi.

 

– zastanawiamy się jakie są priorytety jeśli zaginiesz na pustyni i co

jest najważniejsze,

– przyglądamy się ilustracjom (zdjęciom) zamieszczonym

na stronie 72,

– w ćwiczeniu 1/72 dopasowujemy numery rzeczy do wyrazów umieszczonych

w pomarańczowej ramce ołówkiem w książce,

– słuchamy płytkę CD i sprawdzamy czy dobrze przyporządkowaliśmy,

– czytamy „Desert Challenge” i zastanawiamy się czego potrzeba ludziom

wybierającym na pustynię ,wybieramy wyrazy z ćw.1/72 (ustnie bądź

ołówkiem podkreślając wyraz),

– w ćw.3/72 słuchamy Kaya Freemana i o jakim wyposażeniu z ćw.1 mówi

i co jest użyteczne,

– czytamy pytania w ćw.4/72, jeszcze raz słuchamy płytkę CD i ołówkiem

w  książce  wybieramy  odpowiedź,

– ćw.5/72 dla chętnych (USTNIE),

– materiały w ćwiczeniach i zadania do wyboru.

 

BARDZO PROSZĘ I PRZYPOMINAM O NADROBIENIU ZALEGŁOŚCI

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

Proces edukacyjny wspomagają również strony internetowe:

http://unilang.org –  nauka języka obcego,

www.nahliksoft.pl –  program do nauki języka angielskiego (darmowy),

www.translate.pl – tłumacz języka angielskiego,

www.anglomaniacy.pl – dla uczniów uczących się języka angielskiego.

 

Tydzień:   18.05 – 22.05

 1. SKILLS TRAINER 5–Sprawdzamy znajomość środków językowych.

 

– przyglądamy się ćwiczeniom na stronie 67 w podręczniku i staramy się je

przeczytać i zrozumieć,

– w ćw.5/67 czytamy najpierw „Wskazówkę”, a potem trzy zdania ( dwa z nich posiadają błędy), poprawione zdania zapisujemy do zeszytu,

– w ćwiczeniu 6/67 tłumaczymy pięć zdań na język angielski, zapisujemy

do zeszytu,

– po przeczytaniu „Wskazówki” ołówkiem w książce uzupełniamy ćw.7/67

oraz ćw.8/67,

– samodzielnie uzupełniamy „Progress check” wybierając odpowiedź

„a, b”  lub „c”, ołówkiem w książce,

– materiały w ćwiczeniach i zadania do wyboru.

 

 1. Jak przetrwać w dżungli? – rozmowy w oparciu o rozwiązany kwiz.

 

– zastanawiamy się jakie problemy napotkamy w sytuacji,

gdy zabłądzimy, zaginiemy w dżungli, którym trzem problemom

musimy stawić czoła,

– przyglądamy się ilustracjom na str.68 i 69 w książce i zastanawiamy

się czego może dotyczyć temat,

– podajemy jak najwięcej informacji na temat ilustracji w języku

angielskim (co widzimy) w postaci wyrazów i zdań,

– czytamy „Survival Game” i uzupełniamy ołówkiem w książce

frazy w ćw.1/68, następnie słuchamy płytkę CD i sprawdzamy

czy uzupełniliśmy frazy właściwie,

– czytamy zasady (rules), ale samodzielnie odpowiadamy na pytania

kwizowe zakreślając ołówkiem w książce „a,b” lub „c”; ćw.2/68,

– odpowiedzi sprawdzamy słuchając płytkę CD po każdym pytaniu,

– w ćw.3 i 4 /69 słuchamy płytkę CD i ustnie odpowiadamy na pytanie

o jakich umiejętnościach dyskutowano oraz uzupełniamy frazy kluczowe w podręczniku,

– tłumaczymy frazy (ustnie) i tłumaczenie zapamiętujemy,

– materiały w ćwiczeniach i zadania do wyboru.

 

 

3 . Rozpoznawanie formy przeczytanego tekstu w kontekście reklamy programu telewizyjnego pt. „Stay alive”.

 

– zastanawiamy się jakie cechy powinien posiadać człowiek, by przeżyć

w dziczy,

– przyglądamy się ilustracjom (zdjęciom) i tekstom zamieszczonym

na stronie 70,

– zastanawiamy się jaki to jest rodzaj tekstu i jakie informacje będą w nim

zawarte,

– czytamy teksty i ustalamy rodzaj tekstu, czy jest to blog, reklama czy artykuł,

– czytamy tekst ponownie i słuchamy płytkę CD (ćw.2/70) i wstawiamy imiona

uczestników (ołówkiem w książce),

– wypisujemy z tekstu do zeszytu niebieskie wyrazy, tłumaczymy przy pomocy

słowników i tłumaczenia również piszemy do zeszytu,

– materiały w ćwiczeniach i zadania do wyboru.

 

BARDZO PROSZĘ I PRZYPOMINAM O NADROBIENIU ZALEGŁOŚCI

 

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

Proces edukacyjny wspomagają również strony internetowe:

http://unilang.org –  nauka języka obcego,

www.nahliksoft.pl –  program do nauki języka angielskiego (darmowy),

www.translate.pl – tłumacz języka angielskiego,

www.anglomaniacy.pl – dla uczniów uczących się języka angielskiego.

 

 

Tydzień:  11.05 – 15.05

 1. Review Unit 5 – podsumowanie wiadomości z rozdziału piątego w ćwiczeniach utrwalających.

– przyglądamy się ćwiczeniom utrwalającym wiadomości z działu

5 na stronie 64 w podręczniku,

– ćwiczenia 1 i 2/64 uzupełniamy ołówkiem w książce,

– ćwiczenia3 i 4/64 uzupełniając piszemy do zeszytu,

– ćwiczenie 6/64 uzupełniamy ołówkiem w książce,

– słuchamy płytkę CD i w ćwiczeniu 7/64 ustalamy, które ze zdań

jest prawdziwe, a które fałszywe (ustnie).

 

 

 1. Utrwalenie materiału z rozdziału 5 w formie gier i zabaw.

 

– przyglądamy się ćwiczeniom na stronie 65 w podręczniku i staramy się je

wszystkie przeczytać,                                                                                                      – ćw.1 i 3/65 robimy w zeszycie,

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe z poprzedniego tematu (str.64)

w ćw. (do wyboru).

 

3 . SKILLS TRAINER 5 – rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych w oparciu o materiał z rozdziału 5.

– przyglądamy się ćwiczeniom na stronie 66 w podręczniku i staramy się je

przeczytać,

– w ćw.1/66 podajemy jak najwięcej słówek i zdań dotyczących trzech

zdjęć przedstawiających psy i ich możliwości pomocy ludziom,

– w kolejnych ćwiczeniach (2,3/66) słuchamy płytkę CD i ołówkiem

zakreślamy właściwą odpowiedź,

– w ćwiczeniu 4/66 czytamy opisy trzech typów psów i pytania, na które

odpowiadają te opisy, jeden z tekstów odpowiada na dwa pytania,

– w czasie czytania podkreślamy wyrazy, których znaczenia nie znamy,

a następnie szukamy ich tłumaczenia w słowniku.

 

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

Proces edukacyjny wspomagają również strony internetowe:

http://unilang.org –  nauka języka obcego,

www.nahliksoft.pl –  program do nauki języka angielskiego (darmowy),

www.translate.pl – tłumacz języka angielskiego,

www.anglomaniacy.pl – dla uczniów uczących się języka angielskiego.

 

Tydzień:  04.05.20 – 08.05.20 

1.Zastosowanie czasownika modalnego can w udzielaniu zgody.

– w ćwiczeniu 5 i 6/61 słuchamy płytkę CD i słuchamy trzech konwersacji,

– przyporządkowujemy konwersacje (1-3) do rozmówców (a-c) ołówkiem

w książce,

– słuchamy płytkę CD jeszcze raz i zastanawiamy się, które frazy słyszymy,

– frazy dotyczące udzielania zgody z ćw. 6 tłumaczymy i zapisujemy

do zeszytu,

– przed zaznaczeniem odpowiednich wyrazów w zasadach, w ćw.7/61

wysłuchajmy wyjaśnień na stronie:   https://www.youtube.com/watch?v=AEd2oRRAThw

– ćw.8/61 wykonujemy ustnie,

-uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 

 1. Sugerowanie rozwiązań i udzielanie rady – ćwiczenia w mówieniu.

 

– przyglądamy się ilustracji na stronie 62 w podręczniku i staramy się

podać jak najwięcej słówek i zdań dotyczących ilustracji przy dialogu,

– zastanawiamy się czego może dotyczyć tekst i co potrafimy robić

najlepiej: śpiewać, tańczyć czy grać na instrumencie,

– podkreślamy wyrazy, których znaczenia nie znamy (ołówkiem)

(słowniczek na końcu ćwiczeń),

– w ćw.1 wybieramy właściwe wg. uczniów wyrazy i sprawdzamy jeśli to

możliwe przy pomocy płytki CD, powtarzamy dialog z pauzami,

– ustnie odpowiadamy na pytanie „ What does Kim want to learn ?”

– sprawdzamy znaczenie fraz ( KEY PHRASES ) i ołówkiem uzupełniamy

w książce, sprawdzamy przy pomocy nagrania CD, ćw.2/62,

– czytamy tekst jeszcze raz i słuchamy płytki CD,

– ćw.4/62 robimy ustnie,

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 

3 . Składanie gratulacji, podziękowań i życzeń – ćwiczenia umiejętności pisania.

– zastanawiamy się nad pytaniem „Kiedy gratulujemy ludziom albo

wysyłamy kartki lub wiadomości bądź życzenia z różnych okazji,

– czytamy teksty na stronie 63 w podręczniku, w ćwiczeniu 1

i przyporządkowujemy  teksty 1-4 do odpowiedzi, które ludzie

odpisują,

– na zielonym tle, w ćw2/63 ołówkiem uzupełniamy frazy w podręczniku,

które znajdują się w tekstach w ćw.1/63,

– tłumaczymy frazy i piszemy je do zeszytu,

– ćw.3/63 robimy ustnie,

– zastanawiamy się jak napisać kartkę, notatkę czy wiadomość    (przewodnik w ćw.5/63),                                                                                                                                   – uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

Proces edukacyjny wspomagają również strony internetowe:

http://unilang.org –  nauka języka obcego,

www.nahliksoft.pl –  program do nauki języka angielskiego (darmowy),

www.translate.pl – tłumacz języka angielskiego,

www.anglomaniacy.pl – dla uczniów uczących się języka angielskiego.

 

Tydzień: 27. 04 – 01. 05

Tematy i zagadnienia z języka angielskiego dla klasy VII

( 27.04.20 – 30.04.20 )

 1. Opisywanie różnych zawodów i porównywanie umiejętności potrzebnych do ich wykonywania.

 

– na początku  zastanówmy się w jakim wieku większość ludzi zaczyna

mówić, chodzić, liczyć, przeliterować swoje imię, czytać i pisać, kiedy

Wy  wypowiedzieliście pierwsze słowa w języku angielskim,

– przyjrzyjmy się znanym postaciom na stronie 60 w podręczniku

i zakreślamy ołówkiem odpowiedni wyraz, następnie sprawdzamy

swoje odpowiedzi  słuchając płytkę CD, tekst czytamy jeszcze raz,

– w ćw.2/60 słuchamy płytkę CD i zwracamy uwagę na wymowę dźwięku

/”szła”/- tak się nazywa najpopularniejsza głoska w języku angielski,

w nazwach zawodów,

– zwracamy uwagę na to, że „r” na końcu wyrazów nie jest słyszalne,

– w ćw.3/60 słuchamy płytkę i powtarzamy wyrazy dwa razy,

– „prodigy (PRODIDŻY)” oznacza „cud, wyjątkowy talent”,

– „mention (MENSZYN)” oznacza „wzmianka, wspomnienie”,

– „skills (SKILS)” oznacza „umiejętności, wprawa”,

– wyrazy te są potrzebne by zrozumieć ćw.4/60, słuchając płytkę

o czym mówi prezenter w części programu i staramy się ustnie

odpowiedzieć i ćw. 5/60 ołówkiem odpowiadamy w książce,

-uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 1. Zastosowanie czasownika modalnego can w opisywaniu umiejętności geniusza.

– oglądamy dwa krótkie filmiki o czasownikach modalnych

I przyglądamy się przykładom ( dwa zdania ) w ćw.1/61,

https://www.youtube.com/watch?v=SeLYwHeOodM

 

https://www.youtube.com/watch?v=tc7dEO8IKZs                                        – następnie w zasadach, w ćw.2/61 ołówkiem zakreślamy właściwe

odpowiedzi,

– czytamy tekst o Williamie Sidisie i uzupełniamy ołówkiem w książce

ćw. 3/61.

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

 

Proces edukacyjny wspomagają również strony internetowe:

http://unilang.org –  nauka języka obcego,

www.nahliksoft.pl –  program do nauki języka angielskiego (darmowy),

www.translate.pl – tłumacz języka angielskiego,

www.anglomaniacy.pl – dla uczniów uczących się języka angielskiego.

 

Mirosław Gacuta

 

 

Tydzień: 20.04 – 24.04

1. How to Catch the Easter Bunny By Adam Wallace & Andy Elkerton – słuchanie tekstu.

– słuchamy czytającego lektora, staramy się zrozumieć jak   najwięcej (w miarę możliwości dostępu do internetu): https://www.youtube.com/watch?v=nB7oXbnwylw&list=TLPQMTYwNDIwMjDwOH_XCtOL4w&index=7

– następnie, w miarę możliwości czytamy tekst o wielkanocnym króliczku,

– dowolną techniką plastyczną tworzymy ilustrację do tekstu „Jak złapać      wielkanocnego króliczka” (może być rysunek, malunek czy wyklejanka itp.)

– uczniowie mają na to zadanie tydzień czasu, następnie robią zdjęcie pracy i przesyłają na mego maila.

 2. Easter Bunny’s Amazing Day-poszerzamy słownictwo dotyczące świąt i czytamy tekst o Jezusie i króliczku wielkanocnym.

– słuchamy czytającego lektora, staramy się zrozumieć jak   najwięcej (w miarę możliwości dostępu do internetu):

https://www.youtube.com/watch?v=3suZHiMYFxw&list=TLPQMTYwNDIwMjDwOH_XCtOL4w&index=8

– powtarzamy tekst za lektorem, następnie czytamy samodzielnie,

– zapisujemy do zeszytu dziesięć wyrazów, których znaczenia uczniowie

nie znają.

 

Niechaj miłość Zmartwychwstałego Chrystusa
staje się źródłem siły, mocy i wiary
na każdą chwilę dnia.
Spokojnych i zdrowych Świąt Wielkiejnocy
życzy  Mirosław Gacuta.

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

 

Proces edukacyjny wspomagają również strony internetowe:

http://unilang.org –  nauka języka obcego,

www.nahliksoft.pl –  program do nauki języka angielskiego (darmowy),

www.translate.pl – tłumacz języka angielskiego,

www.anglomaniacy.pl – dla uczniów uczących się języka angielskiego.

 

Mirosław Gacuta

 

 

Tydzień: 13.04 – 17.04

 

 1. Porównywanie sportowych dokonań z zastosowaniem stopniowania przymiotników.

– przypominamy zasady stopniowania przymiotników  w języku angielskim  i uzupełniamy  niebieską tabelkę w ćwiczeniu 1/59 wyrazami          zamieszczonymi   w tekście na stronie 58,

https://www.youtube.com/watch?v=BoRRRLDLJOw,

– https://www.youtube.com/watch?v=GwFqyhs_3M4,

– uzupełniamy reguły wyrazami „the” i „than”(ćw.2/59, w książce),

– zastanawiamy się kogo mogą  dotyczyć ilustracje w ćw.3(czy  znamy tych sportowców i ich rekordy-można zajrzeć do internetu),

– ćw.3/59 przepisujemy do zeszytu tworząc  stopień wyższy ,                                                                                                                           – uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw.(do wyboru).

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania

jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

 

Proces edukacyjny wspomagają również strony internetowe:

– strona dla rodziców- Oxford Parents!,

http://unilang.org –  nauka języka obcego,

www.nahliksoft.pl –  program do nauki języka angielskiego (darmowy),

www.translate.pl – tłumacz języka angielskiego,

www.anglomaniacy.pl – dla uczniów uczących się języka angielskiego.

 

Mirosław Gacuta

 

Tydzień: 06.04 – 10.04

Tematy i zagadnienia z języka angielskiego dla klasy VII

( 06.04.20 – 08.04.20 )

 1. Spekulowanie i wyrażanie niepewności w kontekście światowych rekordów.

– przyglądamy się wyrazom dotyczących miar (czas, numerologia, miary)

na stronie 56 w podręczniku,

– przyporządkowujemy je w odpowiedniej kolejności (ćw.1 do zeszytu) i jeśli to możliwe słuchamy  płytkę CD, sprawdzając,

– w tekście „Niewiarygodne rekordy” uzupełniamy zdania wyrazami z ćwiczenia 1 i jeśli to możliwe sprawdzamy,

– w ćwiczeniu 3 i 4 słuchamy płytki CD i powtarzamy,

-uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 1. Możliwości naszego mózgu – rozmowy w oparciu o przeczytany

tekst pt. „Human brain – a user’s guide”.

– zastanawiamy się co wiemy na temat ludzkiego mózgu i kim jest osoba umieszczona na zdjęciu ( str.58 w podr.),

– czytamy tekst szybko i znajdujemy w tekście słówka z czerwonej ramki

z ćw. 1 (sprawdzamy znaczenie tych wyrazów),

– czytamy tekst jeszcze raz i słuchamy płytki CD,

– znajdujemy znaczenie niebieskich wyrazów z tekstu,

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

 

Proces edukacyjny wspomagają również strony internetowe:

http://unilang.org –  nauka języka obcego,

www.nahliksoft.pl –  program do nauki języka angielskiego (darmowy),

www.translate.pl – tłumacz języka angielskiego,

www.anglomaniacy.pl – dla uczniów uczących się języka angielskiego.

 

Mirosław Gacuta

 

Tydzień: 30.03 – 05.04

 

Tematy i zagadnienia z języka angielskiego dla klasy VII

( 30.03.20 – 03.04.20 )

 1. Unit 4 – podsumowanie wiadomości z rozdziału czwartego w ćwiczeniach utrwalających:

-przypominamy jak tworzymy przysłówki od przymiotników

-zastanawiamy się, które z przysłówków tworzy się wg. zasad, a które są nieregularne –ćw. 2 str. 48 w książce,

-przypominamy budowę pytań w czasie Past continuous,

-czytamy i tłumaczymy tekst ze str.51 o ratowaniu słonia,

-uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 1. Utrwalenie materiału z rozdziału 4 w formie gier i zabaw:

-uzupełniamy zdania z ćw.1 i 2 ze strony 52 w książce,

-tworzymy pytania i krótkie odpowiedzi w ćw.4,

-uzupełniamy zdania odpowiednimi czasownikami w ćw.5,

-bawimy się językiem-Puzzles and games-str.53(ćw. do wyboru),

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 1. SKILLS TRAINER 4 – rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych w oparciu

o materiał z działu 4:

-powtarzamy słownictwo- Unit 4, uzupełniamy ćw. na str.54 i 55

(do wyboru )

-odpowiadamy na pytanie: Jak przetłumaczyć słowa „ a ban”i „to ban”?,

-uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

 

 

Tydzień: 23 – 29.03

powtarzamy czas Present simple – budowa zdań oznajmujących, przeczących i pytających

 

 

Proszę powtórzyć słownictwo – Unit 1-4