Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
J. ANGIELSKI 8 | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

J. ANGIELSKI 8

Tydzień: 25.05 – 29.05

 1. Formalny i nieformalny styl komunikacji pisemnej.

 

– na stronie 63 po lewej stronie znajdują się listy i email,

– czytamy teksty i zastanawiamy się co zamierza zrobić Charlotte

i kiedy oraz jaki ma ona problem,

– w ćwiczeniu 2/63 czytamy żółtym kolorem, zaznaczone frazy

w tekstach i zastanawiamy się, które są potrzebne w komunikacji

między ludźmi,

– te strony otwieramy kolejno, bo one pozwolą zrozumieć problem

kiedy używamy języka formalnego, a kiedy nieformalnego:

 

https://www.youtube.com/watch?v=SrMTRgcHBI4

 

https://www.youtube.com/watch?v=nwMI97hDTJk

 

https://www.youtube.com/watch?v=egtyq2ccCIA

 

https://www.youtube.com/watch?v=AcnVF7HQ5cQ

 

– rysujemy tabelkę (ćw.2/63) i uzupełniamy żółtymi frazami (w zeszycie),

– frazy w tekstach w kolorze niebieskim tłumaczymy ustnie i ustalamy,

które używane są w języku formalnym, a które nieformalnym:

https://www.youtube.com/watch?v=PgwmAUJx248

 

 

 1. Review Unit 5 – podsumowanie wiadomości z rozdziału piątego w ćwiczeniach utrwalających.

 

– ćw.1,2,4,5,6/64  uzupełniamy ołówkiem w książce,

– ćw.3/64 (pięć zdań ) piszemy w zeszycie i w „Wordzie” w postaci pliku wysyłamy na maila, na ocenę (jak najszybciej).

 

 1. Czytanie historyjki w języku angielskim jako sposób przyswojenia nowego słownictwa.

 

– przyglądamy się ilustracjom na str.65 i staramy się podać jak najwięcej słówek i zdań po angielsku opisując ilustracje,

– czytamy tekst historyjki, a wyrazy, których znaczenia nie znamy podkreślamy ołówkiem, zastanawiamy się co mogą oznaczać,

– szukamy znaczeń tych wyrazów i zapisujemy je do zeszytu,

– zastanawiamy się co wydarzy się dalej i jeszcze raz czytamy tekst.

 

BARDZO PROSZĘ I PRZYPOMINAM O NADROBIENIU ZALEGŁOŚCI

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

Proces edukacyjny wspomagają również strony internetowe:

http://unilang.org –  nauka języka obcego,

www.nahliksoft.pl –  program do nauki języka angielskiego (darmowy),

www.translate.pl – tłumacz języka angielskiego,

www.anglomaniacy.pl – dla uczniów uczących się języka angielskiego.

 

Mirosław Gacuta

Tydzień:   18.05 – 22.05

 1. Wypowiadanie się na temat przyszłych planów i czynności.

 

Zaglądamy na strony, które pozwolą Wam zrozumieć

zastosowanie „will” i „going to” i różnice w opisywaniu

przyszłości:

https://www.youtube.com/watch?v=CI0Kr4e4vzI

https://www.youtube.com/watch?v=oedCch0yIjk                                 – http://angielskipodrodze.pl/2011/10/23/will-czy-going-to/

http://sandrawiniarska.pl/gramatyka/kiedy-will-a-kiedy-be-going-to/

https://www.perfect-english-grammar.com/will-or-be-going-to.html

– przyglądamy się  forum z ćw.1/60 i uzupełniamy zdania „a” i „b”

w ćwiczeniu 1/61,

– następnie staramy się ustnie odpowiedzieć na dwa pytania

dotyczące form przeczących, pytań, przewidywań i intencji,

– w ćw.2/61 dokonujemy wyboru właściwego wyrazu (ołówkiem

w książce),

– w ćw.3/61 ustnie uzupełniamy dialog wybierając „will” albo „be going to”

dodając czasownik umieszczony w nawiasach.

 

 

 1. „Future continuous” w zdaniach dotyczących przyszłości.

 

– przyglądamy się zdaniu w ćwiczeniu 4/61 i staramy się uzupełnić regułę,

zasadę gramatyczną w niebieskiej ramce, pomoc otrzymamy na stronie:

https://www.youtube.com/watch?v=eOs0cZ12Fhk

https://www.youtube.com/watch?v=K-qA6MqPiiM

http://dobragramatyka.pl/future-continuous

– widzimy więc, że właściwym wyborem w regule 1 będzie „will be in

progress”,a w 2 „don’t use”,

– ćwiczenie 5/61 robimy w zeszycie; tworzymy zdania pamiętając o tym,

że jeden wyraz w każdym zdaniu nie jest potrzebny.

 

 1. Plany i przyszłe spotkania.

 

– przyglądamy się ilustracji na stronie 62 w podręczniku i staramy się

podać jak najwięcej słówek i zdań dotyczących ilustracji przy dialogu

w  języku angielskim,

– zastanawiamy się czego może dotyczyć tekst,

– podkreślamy wyrazy, których znaczenia nie znamy (ołówkiem)

(słowniczek na końcu ćwiczeń),

– w ćw.1 wybieramy odpowiedni wyraz z pary w dialogu,

– sprawdzamy  czy dobrze wybraliśmy  przy pomocy płytki CD,

– powtarzamy dialog odtwarzając nagranie z pauzami,

– ustnie odpowiadamy na pytanie „ What three things is Pamela

doing today ?”,

– uzupełniamy frazy  ( KEY PHRASES ) ołówkiem w książce,

– sprawdzamy z płytką CD; ćw.2/62,

– czytamy dialog samodzielnie, bez pomocy nagrania,

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 

BARDZO PROSZĘ I PRZYPOMINAM O NADROBIENIU ZALEGŁOŚCI

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

Proces edukacyjny wspomagają również strony internetowe:

http://unilang.org –  nauka języka obcego,

www.nahliksoft.pl –  program do nauki języka angielskiego (darmowy),

www.translate.pl – tłumacz języka angielskiego,

www.anglomaniacy.pl – dla uczniów uczących się języka angielskiego.

 

Mirosław Gacuta

 

Tydzień:  11.05 – 15.05

 

 1. Zdania warunkowe pierwszego trybu: might versus will.

 

 

– w ćw.4/59 łączymy połówki zdań i przy użyciu „I  won’t” i „unless”

zapisujemy do zeszytu pełne zdania(jest to zagadnienie z poprzednich

zajęć),

– następnie słuchamy płytkę CD i powtarzamy wymowę zdań z ćw.5/59,

– wolność, wola, chęć, ochota (MAJT, ŁYL) to tłumaczenie

wyrazów, które potrzebne są w tworzeniu zdań pierwszego

trybu warunkowego,

– zasady w tabelce pomogą zrozumieć uczniom użycie „might, will”

i kiedy je stosujemy (predictions-przewidywania, certain-pewien,

pewny, niechybny), zaglądamy na strony:

https://www.youtube.com/watch?v=XJ2MCLvs5Ro

https://www.youtube.com/watch?v=mn4x3dtb8HE

https://www.youtube.com/watch?v=FwsBQyhs27Y

– ołówkiem w podręczniku uzupełniamy samodzielnie ćw.7/59,

– w ćw.8/59 uzupełniamy pytania ustnie i ustnie odpowiadamy,

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw.(do wyboru).

 

 

2.Przewidywanie swojej przyszłości-„Ja za dwadzieścia lat”                      -wypowiedź pisemna.

 

Piszemy paragraf na temat przyszłości ( co będzie za dwadzieścia lat),

próbujemy przewidzieć siebie, pracę, dom itd.

„ I in the future”

– tekst przesyłamy na maila w przeciągu tygodnia(na ocenę),

– tekst powinien zawierać około 120 słów(po angielsku).

3 . Wypowiadanie się na temat wyboru różnych stylów życia w przyszłości.

– czytamy forum z ćw.1/60 i sprawdzamy znaczenie niebieskich

wyrazów, tłumaczymy ustnie,

– słuchamy płytkę CD dwa razy, następnie czytamy „Study strategy”

i dowiadujemy się o możliwościach i sposobach zapamiętywania

nowego słownictwa,

– ćw.2/60 przepisujemy do zeszytu uzupełniając zdania dodając

własne pomysły,

– w ćw.3,4/60 słuchamy płytkę CD dwa razy, w ćw.4 ołówkiem

w podręczniku przyporządkowujemy ” a-e” do” 1-4”, jedno

zdanie jest niepotrzebne, ćw.3 nie robimy,

– w zeszytach ćwiczeń ćwiczenia do wyboru.

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

Proces edukacyjny wspomagają również strony internetowe:

http://unilang.org –  nauka języka obcego,

www.nahliksoft.pl –  program do nauki języka angielskiego (darmowy),

www.translate.pl – tłumacz języka angielskiego,

www.anglomaniacy.pl – dla uczniów uczących się języka angielskiego.

 

Mirosław Gacuta

 

Tydzień:  04.05.20 – 08.05.20 

 1. Wypowiadanie się na temat wieku i wydarzeń na różnych etapach życia.

– zastanawiamy się nad pytaniem „Czy jesteśmy zadowoleni, że jesteśmy      w tym wieku i mamy tyle lat co mamy? Jesteśmy zadowoleni, czy nie?           Dlaczego?

– frazy z ramki w ćw.1/56 tłumaczymy i przepisujemy do zeszytu,

– ołówkiem w podręczniku uzupełniamy samodzielnie quiz w ćw.2/56,

– słuchamy nagrania z CD i sprawdzamy poprawność odpowiedzi,

– na fioletowym tle, w ćw4/63 ołówkiem uzupełniamy frazy

słuchając nagrania, wstawiamy przewidywania dotyczące samego

siebie, wyrazy i frazy oraz ich tłumaczenia szukamy w słowniku,

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw.(do wyboru).

 

 

 1. Wypowiadanie się na temat przyszłości ludzi.

– czytamy tekst na stronie 58 w podręczniku o twarzach przyszłości,

– tłumaczymy i wpisujemy niebieskie wyrazy do zeszytu,

– przyporządkowujemy paragrafy 1-5 do ilustracji,ćw.1/58,

– czytamy, a następnie słuchamy nagrania oraz odpowiadamy ustnie

na sześć pytań zawartych w ćw.2/58,

– uczymy się czytać tekst,

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw.(do wyboru).

3 . Mówienie o możliwych zdarzeniach w przyszłości.

– w ćwiczeniu 1/59 ołówkiem przy użyciu tekstu ze strony58

przyporządkowujemy sytuacje do rezultatów  w podręczniku,

– jest to zagadnienie dotyczące pierwszego trybu warunkowego

wraz z wyrazem „if”(jak, jeśli, czy, jeżeli, gdyby…) i „unless”(jeżeli nie,

chyba,że ,chyba,żeby…),

https://www.youtube.com/watch?v=j3QQjVXfqWE

https://www.youtube.com/watch?v=ZUASj8q8kYY

https://www.youtube.com/watch?v=7_zUli9hRQo

– po obejrzeniu filmów zaglądamy do ćw.2/59 i ołówkiem zakreślamy

właściwe wyrazy by reguły były prawdziwe,

– ćw.3/59 piszemy do zeszytu.

 

 

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

Proces edukacyjny wspomagają również strony internetowe:

http://unilang.org –  nauka języka obcego,

www.nahliksoft.pl –  program do nauki języka angielskiego (darmowy),

www.translate.pl – tłumacz języka angielskiego,

www.anglomaniacy.pl – dla uczniów uczących się języka angielskiego.

 

Mirosław Gacuta

 

Tydzień: 27. 04 – 01. 05

Tematy i zagadnienia z języka angielskiego dla klasy VIII

( 27.04.20 – 30.04.20 )

 

 1. SKILLS TRAINER 4 – rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych w oparciu o materiał z rozdziału 4-rozumienie ze słuchu.

 

– na stronie 54 w podręczniku przyglądamy się ilustracji i staramy się

odpowiedzieć na dwa pytania umieszczone pod ilustracją(ustnie),

– w ćwiczeniu 2/54 po przesłuchaniu płytki CD i wysłuchaniu wywiadu

o wystawie odpowiadamy na pytania wybierając odpowiedź„a, b lub c”,

– jeszcze raz słuchamy płytkę CD, zatrzymujemy i powtarzamy tekst,

– przepisujemy pytania i odpowiedzi z ćw.2 do zeszytu,

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 

 1. SKILLS TRAINER 4 – rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych w oparciu o materiał z rozdziału 4-rozumienie tekstów pisanych.

– czytamy i tłumaczymy trzy teksty o wynalazkach młodych ludzi

w ćw.3/54,

–  przyporządkowujemy teksty A,B,C  do czterech pytań umieszczonych

pod tekstami, jeden tekst pasuje do dwóch pytań,

– uczymy się czytać trzy teksty

–   uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 

 1. SKILLS TRAINER 4 – rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych w oparciu o materiał z rozdziału 4-znajomość środków językowych.

– przyglądamy się ilustracji w ćw.4/55 i wskazując podajemy jak

najwięcej słówek w języku angielskim, następnie czytamy wskazówkę

na fioletowym tle i staramy się uzupełnić frazy wyrazami

umieszczonymi na białym tle (ołówkiem w książce),

– opis fotografii z ćw.4/55 na żółtym tle w  ćw.5/55 przepisujemy do

zeszytu uzupełniając cztery wolne miejsca jednym wyrazem

zaglądając do ćw.4/55,

– ćw.6/55 uzupełniamy ołówkiem w książce.

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania

jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

Proces edukacyjny wspomagają również strony internetowe:

http://unilang.org –  nauka języka obcego,

www.nahliksoft.pl –  program do nauki języka angielskiego (darmowy),

www.translate.pl – tłumacz języka angielskiego,

www.anglomaniacy.pl – dla uczniów uczących się języka angielskiego.

 

Mirosław Gacuta

 

 

Tydzień: 20.04 – 24.04

1. How to Catch the Easter Bunny By Adam Wallace & Andy Elkerton – słuchanie tekstu.

– słuchamy czytającego lektora, staramy się zrozumieć jak   najwięcej (w miarę możliwości dostępu do internetu): https://www.youtube.com/watch?v=nB7oXbnwylw&list=TLPQMTYwNDIwMjDwOH_XCtOL4w&index=7

– następnie, w miarę możliwości czytamy tekst o wielkanocnym króliczku,

– dowolną techniką plastyczną tworzymy ilustrację do tekstu „Jak złapać      wielkanocnego króliczka” (może być rysunek, malunek czy wyklejanka itp.)

– uczniowie mają na to zadanie tydzień czasu, następnie robią zdjęcie pracy i przesyłają na mego maila.

 

2. Easter Bunny’s Amazing Day-poszerzamy słownictwo dotyczące świąt i czytamy tekst o Jezusie i króliczku wielkanocnym.

– słuchamy czytającego lektora, staramy się zrozumieć jak   najwięcej (w miarę możliwości dostępu do internetu):

https://www.youtube.com/watch?v=3suZHiMYFxw&list=TLPQMTYwNDIwMjDwOH_XCtOL4w&index=8

– powtarzamy tekst za lektorem, następnie czytamy samodzielnie,

– zapisujemy do zeszytu piętnaście wyrazów, których znaczenia uczniowie

nie znają.

3 . Czytanie historyjki w języku angielskim jako sposób przyswojenia nowego słownictwa.

– przyglądamy się ilustracjom na str.53 i staramy się podać jak najwięcej słówek i zdań po angielsku opisując ilustracje,

– czytamy tekst historyjki, a wyrazy, których znaczenia nie znamy podkreślamy ołówkiem, zastanawiamy się co mogą oznaczać,

– szukamy znaczeń tych wyrazów i zapisujemy je do zeszytu,

– zastanawiamy się co wydarzy się dalej i jeszcze raz czytamy tekst.

 

Niechaj miłość Zmartwychwstałego Chrystusa
staje się źródłem siły, mocy i wiary
na każdą chwilę dnia.
Spokojnych i zdrowych Świąt Wielkiejnocy
życzy  Mirosław Gacuta.

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

Proces edukacyjny wspomagają również strony internetowe:

http://unilang.org –  nauka języka obcego,

www.nahliksoft.pl –  program do nauki języka angielskiego (darmowy),

www.translate.pl – tłumacz języka angielskiego,

www.anglomaniacy.pl – dla uczniów uczących się języka angielskiego.

 

Mirosław Gacuta

 

Tydzień: 13.04 – 17.04

 

 1. Review Unit 4 – podsumowanie wiadomości z rozdziału czwartego w ćwiczeniach utrwalających.

– ponownie czytamy krótkie teksty ze strony 50 i 51,

– w książce ołówkiem uzupełniamy sześć zdań w ćw.1/52,

– w ćwiczeniu 2/52 uzupełniamy zdania przymiotnikami                (słownictwo zawarte jest w rozdziale), tekst przepisujemy do zeszytu,

– wybieramy odpowiedni wyraz określający ilość, zakreślając ołówkiem w książce (pamiętamy o różnicach między „much, many, enough, a little,a few),

– w książce ołówkiem uzupełniamy osiem zdań,w ćw.4/52,

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 

 1. Powtórzenie materiału z działu 4.

– zdania z ćw.5/52 tłumaczymy na angielski (do zeszytu ),

– uzupełniamy dialogi frazami umieszczonymi w ramce (ćw.6/52),

–  słuchamy płytkę CD,str.52, ćw.7,

–  następnie dokonujemy wyboru z odpowiedzi podanych (ustnie),                                                                                                                              – uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

Proces edukacyjny wspomagają również strony internetowe:

http://unilang.org –  nauka języka obcego,

www.nahliksoft.pl –  program do nauki języka angielskiego (darmowy),

www.translate.pl – tłumacz języka angielskiego,

www.anglomaniacy.pl – dla uczniów uczących się języka angielskiego.

 

Mirosław Gacuta

 

Tydzień: 06.04 – 10.04

Tematy i zagadnienia z języka angielskiego dla klasy VIII

( 06.04.20 – 08.04.20 )

 

 1. . Wyrażanie opinii przy porównywaniu produktów.

– przyglądamy się ilustracji na stronie 50 w podręczniku i staramy się

podać jak najwięcej słówek i zdań dotyczących ilustracji przy dialogu,

– zastanawiamy się czego może dotyczyć tekst,

– podkreślamy wyrazy, których znaczenia nie znamy (ołówkiem)

(słowniczek na końcu ćwiczeń),

– w ćw.1 uzupełniamy dialog wyrazami z ramki i sprawdzamy jeśli to

możliwe przy pomocy płytki CD, powtarzamy dialog z pauzami,

– ustnie odpowiadamy na pytanie „ Which pendant does Sammy buy ?”,

„ PENDANT- wisiorek, przywieszka (biżuteria)”,

– sprawdzamy znaczenie fraz ( KEY PHRASES ) i ołówkiem zakreślamy te

wyrazy, które zostały użyte przez Sammyiego i Grace, sprawdzamy

z płytką CD,

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 

 1. Pisanie notatek, ogłoszeń i zaproszeń.

– zastanawiamy się nad pytaniem „Kiedy ludzie piszą reklamy, notatki

i zaproszenia?”,

– czytamy teksty na stronie 51 w podręczniku i w ćwiczeniu 1

i przyporządkowujemy  teksty A-F do powodów, dla których ludzie piszą

te teksty (mogą być dwa te same),

– sprawdzamy znaczenie symboli i skrótów oraz niebieskich wyrazów

w tekście (ćw.2 i 3),

– zastanawiamy się jak napisać krótką notatkę, reklamę czy zaproszenie (przewodnik w ćw.5),                                                                                                                                   – uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

Proces edukacyjny wspomagają również strony internetowe:

http://unilang.org –  nauka języka obcego,

www.nahliksoft.pl –  program do nauki języka angielskiego (darmowy),

www.translate.pl – tłumacz języka angielskiego,

www.anglomaniacy.pl – dla uczniów uczących się języka angielskiego.

 

Mirosław Gacuta

 

Tydzień: 30.03 – 05.04

Tematy i zagadnienia z języka angielskiego dla klasy VIII

( 30.03.20 – 03.04.20 )

 1. Wypowiadanie się na temat alternatywnych źródeł żywności w przyszłości:

-czytamy tekst o owadach na stronie 46 w książce,

-tłumaczymy tekst i niebieskie słowa,

-przypominamy frazy ze strony 45,

-staramy się wypowiedzieć w paru zdaniach(ustnie) o alternatywnym jedzeniu(jedzenie owadów),

-uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 1. Wypowiadanie się na temat ilości i liczby rzeczy:

-uzupełniamy ćwiczenie 1 ze strony 47 wyrazami z tekstu o owadach,

-znajdujemy w słowniku znaczenie wyrazów:a few, a lot of,enought ,

a little,much, many,

-w ćwiczeniu 3 wybieramy właściwą opcję,

-w ćwiczeniu 4 uzupełniamy dialogi,

-przypominamy wiadomości o rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych,

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru)

 1. Odróżnianie faktów od opinii. Opisywanie przedmiotów:

-staramy się przetłumaczyć przymiotniki  z ćwiczenia 1 ze strony 48,

-słuchamy ścieżki 37 na płytce CD i podkreślamy akcentowane sylaby w

ćwiczeniu 2,

-w ćwiczeniu 3 przyglądamy się fotografiom i przypisujemy przymiotniki

z ćwiczenia 1,by opisać fotografie,

-tłumaczymy frazy z ćwiczenia 7 (do zeszytu ),

– uzupełniamy materiały ćwiczeniowe w ćw. (do wyboru).

 

 

POWODZENIA! Jeśli będziecie mieć jakieś pytania

jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.

 

Tydzień 23 – 29.03

powtarzamy czas Present simple i czas Prasent continuous – budowa zdań oznajmujących i pytających

 

 

Proszę powtórzyć słownictwo – Unit 1-4