Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
J. BIAŁORUSKI KL. 7 | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

J. BIAŁORUSKI KL. 7

Tydzień: 25.05 – 29. 05

j. białoruski kl. VII

Tydzień: 18.05 – 22. 05

j. białoruski kl. VII

Tydzień: 11.05 – 15. 05

j. białoruski kl. VII

Tydzień: 04.05 – 08.05

Тэма:  Вясна.

 1. Пераглянь фільмік (да канца) і падумай:
 • Сімвалам чаго для беларусаў з’яўляецца вясна?

https://youtu.be/rdRkM1DrlNI

 1. A teraz bardziej przyziemnie

– Z rozsypanych niżej wyrazów zbuduj zdania, które utworzą opowiadanie o wiośnie.

– Ułożone zdania zapisz do zeszytu przedmiotowego. Zrób zdjęcie i wyślij do oceny.

 

 • вясна, Надышла, доўгачаканая
 • сонца, свеціць, Мацней
 • зямлю, грэюць, праменні, цёплыя, Яго
 • сакавітая, трава, маладая, Расце
 • выпускаюць, Дрэвы, лісточкі, маладыя
 • першыя, Зацвілі, веснавыя, кветкі
 • Белым, пакрыліся, слівы, яблыні, вішні, грушы, квеццем
 • вярнуліся, З, выраю, птушкі.
 • іх, чуваць,Усюды, спеў, вясёлы
 • вясёла, Шпакі, буслы, жаваранкі, ластаўкі, шчабечуць,
 • дзятла, У, стукат, чуваць, лесе
 • і, чмялі, Гудуць, пчолы,садах, у
 • пара, прыгожая, Вясна, года, гэта
 • Усе, з надыноду, цешацца, вясны

Tydzień: 27.04 – 01.05

Тэма: Чаму Біблія з’яўляецца самай славутай кнігай у свеце?

 

 1. Przeczytaj przesłany sms-em tekst i przepisz do zeszytu pierwszy akapit.

Tydzień: 20.04 – 24.04

Тэма: Вызначаем даты.

(Przepisz temat do zeszytu)

 • Вучыся правільна вызначаць даты. Прачытай дыялог.

Каторага маем сёння?

– Сёння маем (7.01) сёмага студзеня.

Каторага было ўчора?

– Учора было шостага студзеня.

– Каторага было пазаўчора?

– Пазаўчора было пятага студзеня.

– Каторага будзе паслязаўтра?

Паслязаўтра будзе дзевятага студзеня.

ZAPAMIĘTAJ !

nazwy dni:    Сёння, заўтра, паслязаўтра, учора, пазаўчора (Przepisz do zeszytu)

W odpowiedzi na pytanie : Каторага?  –  używamy liczebników porządkowych :

 

 Каторага?                      Першага, другога, трэцяга,чацвёртага, пятага, шостага,сёмага,

                                           восьмага, дзевятага, дзесятага ігд. (Przepisz do zeszytu)

 • Калі твой дзень нараджэння?
 • Мой дзень нараджэння 01.05..
 • У якім годзе ты нарадзіўся?
 • Я народзіўся(нарадзілася) 16.04.2001года.
 • У якім стагоддзі Русь прыняла хрысціянства?
 • Русь прыняла хрысціянства ў X стагоддзі, у 988 годзе.

 

 • Да ніжэй дадзеных сказаў пастаў пытанні, скіраваныя на даты. (wzoruj się na dialogach)
 • Лазар Богша зрабіў крыж на заказ князёўны ў 1161 годзе.
 • У ХІІІ стагоддзі крыж вывезлі з Полацка смаленскія князі.
 • Зімой 1563 года цар Іван Грозны наказаў вярнуць яго Спаса-Еўфрасіннеўскаму манастыру.
 • У ХХ стагоддзі крыж перавезлі ў Мінск, а потым у Магілёў – адкуль ён знік у час ІІ сусветнай вайны.

Odpowiedzi zapisz do zeszytu i wyślij na e-mail

 

15-17.04

Тэма: Вялікодныя пажаданні.

Napisz wielkanocne życzenia. Możesz wykorzystać następujące słownictwo: ( na ocenę)

З нагоды(z okazji),Вам, Табе, зычу, поўных веры, здароўя, шчасця, жадаю, Са Святам Вялікадня! Вялікодных свят, надзеі, любоўі, многа, веснавога, добрага, настрою,  ўсмешак, радаснага, вясёлых, шчасця,сустрэч з сям’ёй і сябрамі, Хрыстос Уваскрос! Усяго найлепшага.

 

Tydzień: 06.04 – 10.04

06- 08.04

Тэма: Вялікодны абрад     (temat zapisz do zeszytu)

https://youtu.be/wvYCtsLXMOY

Na podstawie filmiku zapisz  nazwy dni ostatniego tygodnia przed Wielkanocą:

Панядзелак –

Аўторак –

Серада –

Чацвер –

Пятніца –

Субота –

Нядзеля –

Porozmawiaj z rodzicami, dziadkami (znajdź w Internecie) i dowiedz się jakie pokarmy dawniej i dzisiaj wkłada się do koszyczka ( свянцонкі), aby poświęcić.  Zapisz pod tematem.

https://www.youtube.com/watch?v=TRHWYWgBnEY

 

Tydzień:  30.03 – 05.04

Тэма: „Гуканне вясны”.

Proszę zapisać temat w zeszycie, przeczytać tekst, który przesłałam na e-mal i odpowiedzieć pisemnie pod tematem na pytania:(na ocenę)

1)Які абрад пачынаў веснавы цыкл?

2)Што было галоўнай сэнсавай ідэяй свята?

3)Што характэрна для абраду Гукання вясны?

Odpowiedzi przeslij na e-mail : mkz35@interia.pl

Obejrzyj filmik : https://www.youtube.com/watch?v=xLRb-1LkDwc

Tydzień: 25.03 – 29.03

Практыкаванне 1

Прачытай два тэксты.

1         Радасная і шчаслівая прыбегла Аня са школы. На вуліцы такая прыгажосць! Сонейка то выглядае, то схаваецца, нібы гуляючы ў жмуркі. Хуценька зрабіўшы хатнія заданні, дзяўчынка села да камп’ютара. І так загулялася, што не заўважыла, як вярнуліся з працы бацькі. Пагутарыўшы крыху з мамай, пайшла ў свой пакой каб паразмаўляць па тэлефоне з Касяй, найлепшай сяброўкай. Пасля вячэры, вымыла посуд і ўспомніла, што заўтра ёй абавязкова трэба здаць у школьную бібліятэку кнігу, а яна яшчэ яе не прачытала. ‘’Дачытаю перад сном, а зараз яшчэ трошкі пасяджу за камп’ютэрам. Ну зусім трошачкі! – паабяцала сабе дзяўчынка. – Тут так цікава!’’

 

2         Аднаго разу Агата ехала з горада ў вёску. На прыпынку стаяла шмат пасажыраў. Людзі кінуліся да аўтобуса, спяшаючыся заняць сабе месца. Натоўп проста штурхануў дзяўчыну ў дзверы, тая і не заўважыла, як расшпілілася вопратка і згубіўся адзін гузік. Зачапіўся, мабыць, за нешта, адарваўся і закаціўся пад мяккае крэсла.

Агата шкадавала згубы, вельмі засмуцілася. Запаснога гузіка ў яе не было. Мама купіла ў краме іншы, падобны на згублены. Узяўшы ў рукі іголку з  ніткай, хуценька прышыла новы. У такі спосаб і пасяліўся навабранец на вопратцы Агаты.

Практыкаванне 2

Перакладзі на пoльскую мову першы тэст або другі (на ацэнку).

 

Практыкаванне 3

Складзі па 3 пытанні да тэкстаў (запішы ў сшытку).