Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
JĘZYK POLSKI KL. 5 | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

JĘZYK POLSKI KL. 5

Tydzień: 11.05 – 15.05

11.05. Temat: Test podsumowujący z lektury „Katarynka”.

12.05. Temat: Jak urozmaicić opowiadanie?

Przykładowe opowiadanie i wskazówki znajdziesz na stronie 259.

W zeszycie wykonaj ćwiczenie 1/260.

13.05. Temat: Jaką funkcję pełni przydawka?

NOTATKA

Przydawka to część zdania, która jest określeniem rzeczownika. Najczęściej bywa nią przymiotnik. Odpowiada na pytania: jaki?, jaka?, jakie?, który?, która?, które?, czyj?, czyja?, czyje?, ile?, czego?, z czego?.

Wykonaj ćwiczenie 1 i 2/261.

14.05. Temat: Jak rozjaśnić obraz świata?

Zapoznaj się z notką biograficzną Tadeusza Różewicza i przeczytaj wiersz „Przepaść” – strona 264. Materiały otrzymasz na pocztę.

15.05. Temat: Jacy jesteśmy? – „Gruby”.

Przeczytaj tekst na stronie 265.

Z wypowiedzi profesora (s. 266) wynotuj jego opinie na temat młodych ludzi. Czy zgadzasz się z nimi?

Tydzień: 04.05 – 22.05

 W tym tygodniu lektura

04.05. Temat: Na ławeczce z Bolesławem Prusem.

Zapoznaj się z historią dwóch pomników pisarza w Nałęczowie (np. na podstawie informacji z internetu: http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/45293,naleczow-pomniki-boleslawa-prusa-w-naleczowskim-parku-.html).

Przetestuj swoja wiedzę:

https://www.memorizer.pl/test/14041/katarynka/0

05.05. – 06.05. Temat: W czasach katarynek i wędrownych grajków.

  1. Zapoznaj się z historią mechanicznego instrumentu.

Informacje o katarynce – na poczcie

  1. Obejrzyj archiwalne zdjęcia katarynek (np. na blogu historyczno-obyczajowym Agnieszki Lisak „Nie ma już katarynek i kataryniarzy”).
  2. Wpisz do zeszytu plan. Pierwszy punkt to np., Młodość pana Tomasza i jego powodzenie u kobiet.
  3. Katarynka jako nowela – na poczcie.

07.05. – 08.05. Temat: „Katarynka” zielonym światłem dla bohaterów noweli.

1. Przepisz cytaty o niesieniu pomocy: Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli; Pomagając innym, pomagasz i sobie; Pomaganie zmienia świat na lepszy; Tylko z pomocą silnych można dopomóc słabym.

2. Podkreśl i uzasadnij myśli, którą można odnieść do treści noweli Bolesława Prusa. Materiały na poczcie.

W poniedziałek 11 maja napiszecie test podsumowujący lekturę.

 

Tydzień: 27. 04 – 01. 05

27.04. Temat: Zbójca o wrażliwym sercu. Cd.

28.04. i 29.04. Temat: „Czasem wróżka czar przemian w ręce ci oddaje” – czas na baśń.

Przeczytaj baśń „Knyps z Czubkiem” na stronie 248. Przypomnij, jaki utwór nazywamy baśnią (s.252). Uzupełnij zdania i zapisz je w zeszycie.

Wydarzenia w baśni „Knyps z Czubkiem” dzieją się w nieokreślonym czasie – „Była sobie raz …”. Występują tu postacie realistyczne, np.______________ oraz fantastyczne np. _______________ , która często posługuje się __________________ . Baśń zwykle kończy się ________________ .

Według autora baśni najważniejsza jest miłość. Jeśli kogoś kochamy, to nie jest ważny wygląd. A co Twoim zdaniem jest najważniejsze w życiu? Narysuj w zeszycie kilka drogowskazów i zapisz na nich swoje wskazówki. Możesz zacząć od słów: Kieruj się …, Patrz …, Zwracaj uwagę …, Nie oceniaj …, Słuchaj ….

30.04. Temat: „Katarynka” – spotkanie z lekturą i jej autorem.

Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w podręczniku na stronie 253. Przygotuj prezentację multimedialną lub w formie plakatu na temat życia i twórczości Bolesława Prusa.

Podczas czytania lektury zanotuj w punktach najważniejsze wydarzenia. Plan, w przyszłym tygodniu, prześlij do sprawdzenia.

Tydzień: 20.04 – 24.04

21.04. i 22.04. Temat: Czas na podsumowanie rozdziału: Mitologiczne krainy.

Najpierw zapoznaj się ze schematem na stronie 240. Zajrzyj na odpowiednią stronę, jeśli coś wymaga utrwalenia. Następnie przejdź na stronę 241, przeczytaj tekst i wykonaj zadania: 7, 8, 9, 12/242 w zeszycie. 13/242, czyli opowiadanie odtwórcze ( przykład s. 226), prześlij do sprawdzenia, najlepiej w formie listu elektronicznego.

23.04. Temat: Jakie drogowskazy odnajdziemy w książkach?

Przyjrzyj się obrazowi zamieszczonemu na stronie 243, następnie przeanalizuj pytania zamieszczone poniżej.

drogowskaz

1. «słup przydrożny z tabliczkami informującymi o kierunku i odległości od danej miejscowości»

2. «człowiek lub jakaś idea dostarczające komuś wzorów postępowania»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Są to dwa znaczenia słowa „drogowskaz” – dosłowne i przenośne, przepisz je do zeszytu. Następnie wyszukaj w internecie złote myśli o książkach i czytaniu, wybierz dwie i przepisz do zeszytu.

24.04. i 27.04. Temat: Zbójca o wrażliwym sercu – „Powrót taty”

Tekst znajdziesz na stronie 244. Jest to lektura obowiązkowa. Możesz wysłuchać recytacji na youtube. Na kartce wykonaj komiks, w którym przedstawisz napaść zbójców ( od 10. zwrotki ). Nie musisz w całości i dokładnie przytaczać wypowiedzi bohaterów. To, co mówi narrator, zamieść na pasku u góry kadru. Wypowiedzi pisz pismem drukowanym.

W maju opracujemy Katarynkę, jest ona dostępna na stronie Wolne lektury.

 

 Tydzień: 06.04 – 10.04

 tematy lekcji 06.04. – 08.04.

06. 04. i 07.04. Temat: Jak rozpoznać podmiot szeregowy i domyślny?

Zapoznaj się z nowymi wiadomościami na s. 236., następnie wykonaj ćwiczenia: 1/236 oraz 5 i 6/237.

08.04. Temat: Praktyka czyni mistrza – ćwiczymy pisownię wyrazów z h i ch.

Przypomnij o zasadach pisowni – s. 238. W zeszycie wykonaj zadanie 4/239. Kartę pracy znajdziesz na poczcie. Jeśli masz możliwość, uzupełnij i odeślij.

Tydzień: 30.03 – 05.04

30.03. i 31.03. Temat: Wyczyny Heraklesa.

Przeczytaj mit o Heraklesie. S. 222. Następnie odpowiedz pełnymi zdaniami na pytania. Pracę prześlij do sprawdzenia.

1. Czyim synem był Herakles?

2. Dlaczego Hera nienawidziła Heraklesa?

3. Czyją żoną była Alkmena?

4. Jak powstała Droga Mleczna?

5. W jaki sposób okazało się po raz pierwszy, że Herakles posiada nadludzką siłę?

6. Jaką książkę wybrał Herakles do czytania, kiedy odwiedził bibliotekę?

7. W co ubierał się Herakles?

8. Z czym Herakles nigdy się nie rozstawał?

9. Jakimi darami bogowie obdarzyli młodego herosa?

10. W jaki sposób Herakles zdobył żonę?

11. Kto sprowadził na Heraklesa atak szaleństwa?

12. Co uczynił Herakles pod wpływem szału?

13. Kim była Pytia?

14. Dlaczego Herakles zaciągnął się na służbę do króla Eurysteusa?

15. Jakie było pierwsze zadanie zlecone przez króla Myken?

16. Czyją ulubienicą była łania ceryntyjska?

17. Dlaczego heros miał zabić wielkiego dzika?

18. Od ilu lat nie była sprzątana stajnia Augiasza?

19. Co Herakles chciał za posprzątanie obory?

20. W jaki sposób heros zdołał uprzątnąć pomieszczenie w jeden dzień?

01.04. Temat: Jak napisać opowiadanie odtwórcze?

S. 226 – 227. Przeczytaj przykładowe opowiadanie na s. 226 i wykonaj w zeszycie zadanie 1/227.

02.04. Temat: Jak Ariadna pomogła Tezeuszowi?

W zeszycie: Na podstawie ostatniego akapitu wyjaśnij związek frazeologiczny: trafić po nitce do kłębka. Zapisz, w formie zdań lub równoważników zdań, plan wydarzeń ukazanych w micie.

03.04. Temat: Dramat w przestworzach.

Przeczytaj mit na stronie 232. Podane cechy zapisz w tabeli pod imionami bohaterów: rozważny, dokładny, mądry, skrupulatny, lekkomyślny, kreatywny, rzetelny, buntowniczy, roztargniony, roztropny, beztroski, precyzyjny, błyskotliwy, pracowity, pomysłowy, nieuważny, zuchwały, twórczy, sumienny.

Wyjaśnij związek frazeologiczny: ikarowe loty. Podaj adres mailowy, na który mogę przesłać kartę pracy.

 

23.03. – 29.03.

23.03. Temat: Jak korzystać ze słownika frazeologicznego?

Zapoznaj się z nową wiadomością zamieszczoną na s. 214., Następnie wykonaj w zeszycie zadanie 7/214 z podręcznika. Teraz przejdź na stronę 215. , znajdziesz tu objaśnienie, jak korzystać ze słownika frazeologicznego. W zeszycie zapisz zadanie 2/216

24.03. Temat: Mitologia na językach.

Zapoznaj się z mitologicznymi frazeologizmami zamieszczonymi w podręczniku na s. 230 – 231 oraz poniższymi i ułóż hasła do krzyżówki, której rozwiązaniem będzie wyraz MITOLOGIA. Krzyżówkę narysuj na kartce w kratkę.

argusowe oko – oko bardzo czujne i podejrzliwe

bunt prometejski – bunt w słusznej sprawie, często okupiony cierpieniem.

ikarowy lot – szybkie osiągnięcie sukcesu, po czym gwałtowny spadek

jabłko niezgody – przyczyna poważnej kłótni, niezgody;

koń trojański – podstępny i niebezpieczny podarunek, ukryte niebezpieczeństwo, chytry plan;

koszula Dejaniry – źródło ogromnego cierpienia;

znaleźć się między Scyllą i Charybdą – być w sytuacji bez wyjścia.

nić Ariadny – pomoc; coś, co pozwala wyjść z trudnej sytuacji;

olimpijski spokój – powaga, hamowanie emocji;

odpowiedź lakoniczna – odpowiedź krótka, zwięzła, treściwa.

odpowiedź pytyjska – odpowiedź niejasna, dwuznaczna.

paniczny strach – nagły, przemożny strach (od imienia greckiego boga Pana).

pięta Achillesa – słaby, czuły punkt;

prometejski czyn – buntowniczy, heroiczny, wielki czyn.

puszka Pandory – przyczyna zmartwień i kłopotów;

pyrrusowe zwycięstwo – zwycięstwo okupione dużymi stratami;

róg obfitości – nieskończone bogactwo;

spartańskie wychowanie – dyscyplina, niezwykle surowe wychowanie

stajnia Augiasza – miejsce szczególnie zaniedbane;

strzała Erosa – miłość; rodzące się uczucie

syzyfowa praca – praca nie przynosząca efektu, daremna praca;

tytan pracy – pracoholik.

przeciąć węzeł gordyjski – rozwiązanie zagmatwanej sprawy;

wieniec laurowy – symbol i nagroda zwycięstwa w równej walce.

25.03. Temat: Krótko i zwięźle lub dłużej i ciekawiej.

Zapoznaj się z wiadomościami zamieszczonymi na stronach 217 – 219, niektóre są przypomnieniami z klasy czwartej. Następnie wykonaj w zeszycie zadanie 4/218. Uzupełnij odpowiedni temat w zeszycie ćwiczeń. Jeżeli masz trudności z wykonaniem jakiegoś zadania, przejdź do następnego.

26.03. Temat taki sam jak wyżej.

27.03.Pan Przecinek przychodzi z wizytą.

Zapamiętaj, gdzie postawić przecinek, pomogą Ci w tym przypomnienie ze s. 220. i nowa wiadomość ze s. 221. Wykonaj w zeszycie zadanie 1 i 3/221. oraz podane niżej.

Uzupełnij zdania podanymi spójnikami:

ani, albo, oraz, lub, i

Pójdę jutro do kina ………. na spacer.

Lipiec ………. sierpień to miesiące letnie.

Nie pojadę w tym roku w góry ………. nad morze.

Na urodziny kupię przyjaciółce książkę ……..płytę.

Ze wszystkich szkolnych przedmiotów najbardziej lubię historię ………. język angielski.

 

16.03. – 20.03.

< T: Ślady polskości na kontynencie australijskim.

Zapisz w zeszycie notatkę na podstawie rozdziału: Na Górze Kościuszki (w oparciu o lekturę Tomek w krainie kangurów) o polskim geografie Pawle Strzeleckim.

<T: Początki świata według Greków. – 2 godz.

Przeczytaj tekst na s.202., zapamiętaj pojęcia mit i mitologia. Na kartce narysuj drzewo genealogiczne bóstw z ich atrybutami. Zapoznaj się z tekstem na stronach 206 – 207.

<T: Po stracie córki – porozmawiajmy o uczuciach matki.

Przeczytaj tekst na s. 208. Przeanalizuj zadania Po przeczytaniu, w zeszycie wykonaj ćw. 5/210.

<T: Daremny trud Syzyfa – o karze za zuchwałość.

Przeczytaj tekst na s. 211. Wciel się w postać Syzyfa i opisz jego historię. Mile widziany opis przeżyć. Pracę prześlij na adres: aleutyna2@wp.pl. Masz na to tydzień (do 27.03.)