Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
JĘZYK POLSKI KL. 8 | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

JĘZYK POLSKI KL. 8

Tydzień: 25.05 – 29.05

 Język polski: 25 – 29.05.2020

W tym tygodniu odbędą się konsultacje w szkole, w których zdeklarowali swój udział wszyscy uczniowie. Tematami spotkań będą powtórzenia lektur, form wypowiedzi i rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych proponowanych przez wydawnictwa  pedagogiczne.

25.05.2020 Temat: Lektury szkolne – powtórzenie.

26.05.2020 Temat: Bohaterowie naszych lektur.

28.05.2020 Temat: Argumentowanie sądów. Tematy rozprawek.

29.05.2020 Temat: Utrwalenie wymaganych form wypowiedzi pisemnych.

29.05.2020 Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.

Tydzień: 18.05 – 22.05

18.05.2020 Temat: Lekturowe powtórki przed egzaminem. Ignacy Krasicki ,,Żona modna”.

 1. Przypomnieć sobie treść utworu (przeczytać jeszcze raz – to krótka satyra lub przeczytać streszczenie.
 2. Czy w utworze małżeństwo bohaterów zostało ukazane w krzywym zwierciadle? Uzasadnij dwoma argumentami. (tylko się zastanowić nie pisać)
 3. 3. […]… ale dobrze mi tak, choć frasunek bodzie, Cóż mam czynić? Próżny żal, jak mówią, po szkodzie.”
 4. Spośród lektur obowiązkowych, innych niż Żona modna, wybierz tę, której bohater mógłby podsumować swoje postępowanie przywołanymi powyżej słowami. Podaj tytuł tej lektury oraz jej bohatera.
 5. 05.2020 Temat: Lekturowe powtórki przed egzaminem. ,,Treny” Jana Kochanowskiego.

Tren V:

Również pojawia się porównanie homeryckie. Tym razem dotyczy ono Urszulki bezpośrednio – poeta porównuje ją do drzewa oliwkowego, natomiast śmierć i zagrożenie przybiera postać ogrodnika. Kochanowski mówi, że śmierć jego dziecka to zaburzenie normalnego funkcjonowania natury – ci co są młodzi powinni żyć dłużej i mieć szanse na radość. Kochanowski zwraca się (w formie apostrofy) do bogini Persefony, aby pomogła mu pogodzić się z tą sytuacją.
Tren VIII

Utwór rozpoczyna się od słów:Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim,/ Moja droga Orszulo, tym niknieniem swoim./ Pełno nas, a jakoby nikogo nie było:/ Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło (…).

Jest to skarga ojca, który nie potrafi pogodzić się z utratą dziecka. Wszystko przypomina mu małą córeczkę, która ożywiała każdy kąt. Zawarta w trzecim wersie antyteza służy przedstawieniu trudnej do nazwania sytuacji. Poeta próbuje oddać atmosferę, jaka zapanowała w rodzinie po śmierci Urszulki.

Tren VIII zbudowany jest na zasadzie kontrastu pomiędzy radosnym i pełnym życia domem za życia córki a pustką, jaka pojawiła się w nim po jej śmierci.

21.05.2020 Temat: ,,Opowieść wigilijna” Krótkie streszczenie i film.

https://www.youtube.com/watch?v=aew1gioCvMw  film

 

22.05.2020 Temat: Tematy rozprawek – analiza.

Tematy rozprawek

 1. „Literatura pozwala lepiej poznać i zrozumieć minione wieki”. Rozważ słuszność tego stwierdzenia w rozprawce. Zilustruj swoje argumenty przykładami literackimi.
 2. Napisz rozprawkę na temat: Jeśli nie szata zdobi człowieka, to w czym tkwi jego wartość? W pracy posłuż się przykładami z literatury, historii bądź sztuki.
 3. Napisz rozprawkę na temat: Patriotą można być zarówno w czasie wojny, jak i w czasach pokoju. Określ swoje stanowisko w tej sprawie, a następnie uzasadnij je, popierając argumenty przykładami: jednym z literatury, jednym z historii i jednym wynikającym z własnych obserwacji.
 4. Bohaterowie powieści Henryka Sienkiewicza często stawali przed koniecznością dokonywania wyborów. Czy refleksja nad ich zachowaniem może pomóc czytelnikowi w podejmowaniu trudnych decyzji życiowych? Napisz rozprawkę, w której odwołasz się do wybranej powieści poznanej w całości (Krzyżacy, Quo vadis, Potop)
 5. Warto poznać dorobek naszych przodków. Napisz rozprawkę, w której ustosunkujesz się do tej opinii. Odwołaj się do trzech przykładów osiągnięć cywilizacyjnych.
 6. Napisz rozprawkę na temat: Czy pomoc bliźnim może być źródłem szczęścia? Posłuż się trzema argumentami, w tym przynajmniej dwoma z literatury. Rozwiń przynajmniej jeden z nich.
 7. Zemsta Aleksandra Fredry kończy się deklaracją zgody. Rozważ, jak trwała będzie ta zgoda. Wykorzystaj podany fragment, znajomość całego dramatu i własne doświadczenie.
 8. Powieści Henryka Sienkiewicza mają wielu miłośników, ale zdarzają się też tacy, którzy tych powieści nie lubią. Które stanowisko jest Ci bliższe? Napisz rozprawkę. Odwołaj się do przeczytanej przez Ciebie w całości powieści historycznej Sienkiewicza.
 9. Co w kontekście Dziadów cz. II Adama Mickiewicza znaczy być człowiekiem? Rozważ problem w rozprawce. Odnieś się do przykładów z innych utworów literackich, podobnie ujmujących ten problem.
 10. Ktoś stwierdził, że szkoda czasu na czytanie literatury, bo nie daje ona żadnych konkretnych korzyści. Czy zgadasz się z tą opinią? Rozważ problem w rozprawce. Odnieś się do wybranych utworów literackich.
 11. Którą powieść współczesną (napisaną w ostatnich 50 latach) zaproponujesz do spisu lektur Twojej klasy? Uzasadnij propozycję , odwołując się do fabuły i/lub stylu utworu.
 12. Wyprawa, wędrówka, tułaczka… – podróż niejedno ma imię. W argumentacji wykorzystaj przykłady z różnych dziedzin, na przykład literatury, historii, filmu.
 13. Każdy jest w życiu za kogoś lub za coś odpowiedzialny. Napisz rozprawkę, w której rozważysz, na czym polegała odpowiedzialność wybranych przez Ciebie bohaterów literackich. Odwołaj się do przytoczonego fragmentu „Małego Księcia”, całego utworu Antoine’a de Saint-Exupéry’ego oraz do innego wybranego tekstu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

 

Tydzień: 11.05 – 15.05

11.05.2020 Temat: Słowotwórstwo – powtórzenie wiadomości.

 1. Wiadomości s. 254
 2. Pisemnie w zeszycie ćwiczenia 1 a), 2/255, 6 i 7/256 (przesłać zdjęcia na e-mail)

 

12.05.2020 Temat: Rodzina wyrazów. Wyrazy złożone.

 1. Przypomnij sobie co to jest rodzina wyrazów? (s. 257)
 2. Pisemnie zadanie 10/257
 3. Przepisz do zeszytu:

Złożenia :                   Zrosty                        Zestawienia (dwa wyrazy – jeden przedmiot)

(składa się z dwóch     (zrosły się dwa słowa)

wyrazów)

łamigłówka                 mysikrólik                   Wielki Wóz

grzybobranie               widzimisię                  boża krówka

gwiazdozbiór              Bogumiła                    owczarek niemiecki

roślinożerca                rzeczpospolita             babie lato

błogostan                    Wielkanoc                  Boże Narodzenie

 

14.05.2020 Temat: Utrwalamy wiadomości ośrodkach stylistycznych

 1. Podręcznik s. 315 – 316
 2. Test uczniowie otrzymają na maila.
 3. Obejrzyj lekcję;

https://bialystok.tvp.pl/47334578/egzamin-osmoklasisty-lekcja-11-srodki-stylistyczne-i-ich-funkcje-w-tekscie-literackim

 

15.05.2020 Temat: rodzaje i gatunki literackie

 1. Podręczni s. 304 – 309
 2. Utwory o charakterze epickim s. 310 – 311

15.05.2020 Temat: Cechy dramatu

 1. Podręcznik s. 312 -313

Tydzień : 04 -08.05

04.05.2020 Temat: Zadania egzaminacyjne. Praca z wierszem J. Liberta ,,Skrzydło niewidzialne”.

Zadanie z ubiegłego tygodnia

05.05.2020 Temat: Odmienne części mowy – powtórzenie wiadomości.

 1. Podręcznik s.170 – 174
 2. Ćwiczenia 5, 6/172 i 13 i 14/174 – pisemnie.

06.05.2020 Temat: Zadania egzaminacyjne – arkusz Nr 2 Nowa Era.

Arkusz z zadaniami zostanie wysłany uczniom na maila.

07.05.2020 Temat: Arkusz z zadaniami egzaminacyjnymi Nr 2. (2 lekcje)

Tydzień: 27.04 – 01.05

27.04.2020 Temat: Praca z tekstem źródłowym. Ryszard Kapuściński ,,Jak nóż”

Tekst otrzymają uczniowie na maila.

Zadania do tekstu.

 1. Jakie istotne tematy porusza Ryszard Kapuściński w swoim tekście? Wypisz w zeszycie.
 2. Jak reporter ocenia wiedzę o świecie współczesnego człowieka? Zacytuj odpowiedni fragment tekstu.
 3. Co może być receptą na dezinformację społeczeństwa?
 4. Wymień tematy, którymi chętnie zajmują się media.
 5. Wymień różnice między dziennikarzami w XX i XXI wieku.

(odpowiedzi pisemnie na maila)

 

28.04.2020 Temat: ,,Myślenie niezależne” – środki masowego przekazu.

Środki masowego przekazu, nawet jeżeli im nie wierzymy, jeżeli uważamy, że kłamią, mają na człowieka olbrzymi wpływ, ponieważ ustalają mu listę tematów, ograniczając w ten sposób jego pole myślenia do informacji i opinii, jakie decydenci sami wybiorą i określą. Po pewnym czasie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, myślimy o tym, o czym decydenci chcą, abyśmy myśleli (najczęściej są to sprawy błahe, lecz celowo wyolbrzymione, albo fałszywie przedstawione problemy). Dlatego ktoś, kto mniema, że myśli niezależnie, ponieważ jest krytyczny wobec treści przekazywanych mu przez środki masowego, przekazu – jest w błędzie. Myślenie niezależne to sztuka myślenia własnego, osobnego, na tematy samodzielnie wywodzone ze swoich obserwacji i doświadczeń, z pominięciem tego, co usiłują narzucić mass media.

Jak rozumiesz sformułowanie „myślenie niezależne”? Dlaczego media przeszkadzają nam w takim myśleniu?

30.04.2020 Temat: Zadania egzaminacyjne. Praca z wierszem J. Liberta ,,Skrzydło niewidzialne”.

Plik z zadaniami zostanie wysłany uczniom na maila.

Tydzień: 20.04 – 24.04

Język polski:   20 – 24.04.2020

21.04.2020 Temat: Prawdziwa utopia. Herbert George Wells – ,,Ludzie jak bogowie”. Rola edukacji w społeczeństwie.

 1. Zapoznaj się z tekstem s. 184 – 185 (podręcznik)
 2. Wypisz w zeszycie przykłady utworów literackich i innych znanych tekstów kultury(np. filmów, komiksów), w których zostały przedstawione utopijne krainy lub społeczeństwa. Nie zapomnijcie o ,,Folwarku zwierzęcym”.
 3. Praca pisemna: Szkoła Twoich marzeń. Opisz funkcjonowanie tej instytucji, relacje między nauczycielami a uczniami, przedmioty nauczania, sposób prowadzenia lekcji. (praca ma być napisana tak na poważnie, a nie lekcje trwają 10 minut a przerwy 45 ).

23.04.2020 Temat: Fascynacja twórców literatury i filmu osiągnięciami genetyki. Opowiadanie ,,Wierna’.

 1. Przeczytaj opowiadanie w podręczniku s. 198 – 200.
 2. Pisemna odpowiedź na pytanie: Na czym polegał eksperyment i dlaczego się nie powiódł?
 3. a) Jak było?
 4. b) Jak powinno być?
 5. c) Dlaczego nie było tak, jak powinno być?
 6. d) Wnioski.
 7. Wyobraź sobie, że żyjesz w przyszłości i masz możliwość modyfikowania ludzkiego charakteru. Które cechy byś zmienił, a co zostawiłbyś bez zmian? Przedstaw swój pogląd i uzasadnij.

 

24.04.2020 Temat: Utrwalenie wiadomości o częściach mowy.

 

Z podanego zdania wypisz do tabeli poszczególne wyrazy i określ, jakimi są częściami mowy.

Wczoraj czerwona sukienka Zosi wisiała zabawnie na sznurku w starym, zniszczonym oknie wysokiej i zabytkowej kamienicy w centrum naszego miasta.

 

Wyraz ze zdania Nazwa części mowy
 

 

 

 

 

24.04.2020 Temat:  Wypowiedzenie i jego części – powtórzenie.

 1. Podręcznik s. 208 – 211.
 2. Pisemnie – ćwiczenie 10/211.

Tydzień: 13.04 – 17.04

Klasa VIII

Język polski; 15 – 17.04.2020

16.04. Temat: Powtórzenie lektury ,,Mały Książę”.

Zwróćcie uwagę na: rodzaj i gatunek, bohaterów, problematykę utworu, świat dzieci i świat dorosłych, symbolikę oraz motywy literackie: miłość, przyjaźń, wędrówka ….

17.04. Temat: Utrwalenie utworów literackich. Powtórka przed egzaminem. (2 lekcje)

https://bialystok.tvp.pl/47135840/telelekcje-powtórka przed egzaminem

https://www.youtube.com/watch?v=VL2PNwYE4po 

 

Zdrowych pogodnych Świąt Wielkanocnych wam i waszym rodzicom, dziadkom, wiary i nadziei na lepsze JUTRO.

                                                                  Halina Treszczotko

 

ydzień: 06.04 – 10.04

Tydzień: 30.03 – 05.04

Tydzień: 23 – 29.03

Klasa 8 zestawy zadań powtórkowych przed egzaminem

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/