Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
MATEMATYKA 4 | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

MATEMATYKA 4

Tydzień:  25.05 – 29.05

 1. Porównywanie ułamków dziesiętnych
 • Obejrzyj na pistacjatv wideolekcje „Porównywanie i porządkowanie liczb dziesiętnych – wprowadzenie” , „Porównywanie i porządkowanie liczb dziesiętnych – łatwiejsze zadania”

albo

 • Przeczytaj temat w podręczniku, strony 117 – 118,
 • Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania 1,2,3/125 oraz 4.6/126
 • Prześlij na maila rozwiązanie ćwiczenia 6/126, wystarczy samo hasło, termin do 29 maja.
 1. Dodawanie ułamków dziesiętnych
 • Obejrzyj na pistacjatv wideolekcje „Dodawanie pamięciowe liczb dziesiętnych”, „Dodawanie i odejmowanie pisemne ułamków dziesiętnych” (tylko część dotyczącą dodawania)
 • Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania 1, 2, 3, 4/129 oraz 5/130
 • Prześlij na maila rozwiązanie ćwiczenia 4/129, wystarczą wyniki, termin do 29 maja.

 

Tydzień:  18.05 – 22.05

 1. Zapisywanie i odczytywanie ułamków dziesiętnych
 • Obejrzyj na pistacjatv wideolekcje „Liczby dziesiętne – wprowadzenie” , „Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000”

albo

 • Przeczytaj w podręczniku temat „”Ułamek dziesiętny”, strony 113 – 114,
 • Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania ze stron 122 i 123
 • Prześlij na maila rozwiązania ćwiczeń 3 i 4/122. Wystarczą tylko odpowiedzi, możesz też wysłać zdjęcie, termin do 22 maja.
 1. Ułamki dziesiętne na osi liczbowej
 • Obejrzyj na pistacjatv wideolekcję „Zaznaczanie liczb dziesiętnych na osi liczbowej”
 • Rozwiąż w zeszycie zadanie 7/115 z podręcznika, zapisuj np. A = 0,3.

 

Tydzień:  11.05 – 15.05

 1. Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną
 • Przeczytaj temat w podręczniku, strony 100 – 101,
 • Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania 1, 2 i 3, strona 118,
 • Dodatkowo chętni rozwiążą ćwiczenie 6/119 (zeszyt ćwiczeń).
 1. Powtórzenie wiadomości o ułamkach zwykłych
 • Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania ze strony 120 oraz zadania 6, 7, 8 i 9 na stronie 121
 • Prześlij na e-maila rozwiązania 5 wybranych przez siebie ćwiczeń powtórzeniowych, wystarczą tylko odpowiedzi, termin 15 maja.

 

Tydzień: 04.05 – 08.05

 1. Odejmowanie liczb mieszanych
 • Obejrzyj na pistacjatv wideolekcję „Odejmowanie liczb mieszanych o jednakowych mianownikach w części ułamkowej”

albo

 • Przeczytaj tekst w podręczniku, strona 95 (poziom C, D, E)
 • Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania 7 i 8, strona 116
 • Dodatkowo chętni rozwiążą w zeszycie zadanie 2/97, poziomy D i E (podręcznik), można zrobić tylko część przykładów
 1. Zadania tekstowe z zastosowaniem odejmowania ułamków
 • Obejrzyj na pistacjatv wideolekcję „Odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach – zadania tekstowe”
 • Rozwiąż w zeszycie zadania:
 • 6/97
 • 9/98

Wykorzystaj fakt, że 1 = 5/5.

 • 12/99

Zauważ, że połowa godziny czyli 1/2 to inaczej 3/6. Można też skorzystać z tego, że 1 godz. = 60 min, więc jedna szósta część godziny to 10 minut (60 : 6).

 • Prześlij na e-maila rozwiązania powyższych zadań, termin 8 maja.

 

Tydzień 27 .04 – 01 .05

 1. Odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach
 • Obejrzyj na pistacjatv wideolekcję „Odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach – wprowadzenie”

albo

 • Przeczytaj tekst w podręczniku, strona 95 (poziom A, B, C)
 • Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania 5 i 6, strona 116
 1. Ćwiczenia w odejmowaniu ułamków
 • Obejrzyj na pistacjatv wideolekcję „Odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach – przykłady”
 • Rozwiąż w zeszycie zadanie 2, poziomy A, B, C, strony 96 – 97 (podręcznik)
 • Prześlij na e-maila rozwiązanie trzech wybranych przez siebie przykładów z każdego poziomu, termin do 30 kwietnia

 

 

Tydzień: 20. 04 – 24. 04

 1. Dodawanie liczb mieszanych
 • Obejrzyj na pistacjatv wideolekcję „Dodawanie liczb mieszanych o jednakowych mianownikach w części ułamkowej”

albo

 • Przeczytaj tekst w podręczniku, strona 94 (poziom C i D)
 • Chętni – rozwiąż w zeszycie zadanie 1/96, poziom D (podręcznik)
 1. Doskonalenie umiejętności dodawania ułamków o jednakowych mianownikach
 • Obejrzyj na pistacjatv wideolekcję „Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach – zadania tekstowe”
 • Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania 1,3 i 4 na stronie 115
 • Rozwiąż w zeszycie zadanie 5/97 z podręcznika
 • Prześlij na e-maila rozwiązanie zadania 5/97, termin do 24 kwietnia

 

 

Tydzień: 15 – 17 kwietnia

 1. Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach
 • Obejrzyj na pistacjatv wideolekcje „Dodawanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach – wprowadzenie” oraz „Dodawanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach – przykłady”

albo

 • Przeczytaj temat w podręczniku, strona 94
 1. Ćwiczenia w dodawaniu ułamków zwykłych
 • Rozwiąż w zeszycie zadanie 1/ 96, poziomy A, B i C (podręcznik)
 • Prześlij na e-maila do sprawdzenia po 3 wybrane przez siebie przykłady z każdego poziomu. Wystarczą same wyniki, termin do 17 kwietnia
 • Pisząc ułamki zwykłe, możesz używać znaku „/”, np. dwie trzecie to 2/3
 • Liczby mieszane możesz zapisywać tak: 5 i 3/7 to pięć całych i trzy siódme

Tydzień:  31 marca – 8 kwietnia

 1. Liczby mieszane, ułamki właściwe i niewłaściwe
 • Obejrzyj na pistacjatv wideolekcję „Ułamki właściwe, niewłaściwe i liczby mieszane”

albo

 • Przeczytaj temat w podręczniku, strona 84
 • Zapisz w zeszycie pięć przykładów liczb mieszanych, po tyle samo ułamków właściwych oraz niewłaściwych
 1. Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy
 • Obejrzyj na pistacjatv wideolekcję pod tym samym tytułem

albo

 • Przeczytaj w podręczniku tekst na stronie 86 – poziom B
 • Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania : 1/110, 3/110, 7/111
 • Prześlij na e-maila rozwiązanie ćwiczenia 7/111 – wystarczą same ułamki niewłaściwe, termin do 8 kwietnia
 • Pisząc ułamki zwykłe, możesz używać znaku „/”, np. dwie trzecie to 2/3
 1. Ułamek jako wynik dzielenia czyli iloraz
 • Obejrzyj na pistacjatv wideolekcję „Ułamek jako wynik dzielenia”

albo

 • Przeczytaj temat w podręczniku strona 90
 • Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania 1 i 2 na stronie 113
 1. Zamiana ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną
 • Obejrzyj na pistacjatv wideolekcję pod tym samym tytułem

albo

 • Przeczytaj w podręczniku tekst na stronie 86 – poziom C
 • Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 2/110 oraz 8/111
 • Prześlij na e-maila rozwiązanie ćwiczenia 8/111 – wystarczą same liczby mieszane, termin do 8 kwietnia
 • Liczby mieszane możesz zapisywać tak: 5 i 3/7 to pięć całych i trzy siódme

 

Tydzień 18 – 25 marca

 1. Powtórzenie wiadomości z działu „Figury geometryczne – część 1”
 • wykonać w zeszycie ćwiczeń zestaw zadań powtórzeniowych „Przed klasówką” z tego działu
 1. Ułamek jako część całości
 • obejrzeć na pistacjatv „Ułamek zwykły jako część całości” oraz „Ułamki właściwe na osi liczbowej”
 • wykonać w zeszycie ćwiczeń zadania z tego tematu (chętni dodatkowo „Dla dociekliwych”)

Tydzień 25 – 31 marca

 1. Porównywanie ułamków o jednakowych mianownikach oraz o jednakowych licznikach
 • Obejrzyj na pistacjatv wideolekcje „Porównywanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach”, „Porównywanie ułamków zwykłych o tych samych licznikach”

albo

 • Przeczytaj temat w podręczniku, strony 74 – 75
 • Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania ze stron 106 – 107
 • Chętni dodatkowo ćwiczenie „Dla dociekliwych”
 • Prześlij na e-maila rozwiązanie ćwiczenia 4 /107 – samo hasło, termin do 31 marca
 1. Skracanie i rozszerzanie ułamków
 • Obejrzyj na pistacjatv wideolekcje „Rozszerzanie ułamków zwykłych”, „Skracanie ułamków zwykłych”

albo

 • Przeczytaj temat w podręczniku, strony 77 – 78
 • Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania ze stron 108 – 109
 • Chętni dodatkowo ćwiczenie „Dla dociekliwych”
 • Prześlij na e-maila rozwiązanie ćwiczenia 6/109 – samo hasło, termin do 31 marca
 • Jeśli nie potrafisz rozwiązać któregoś z ćwiczeń, zamień je na wybrane przez siebie zadanie z podręcznika z tego samego tematu.
 • Ćwiczenia „Dla dociekliwych” sprawdzę na oceny już po powrocie do szkoły. Pamiętaj, że 5 takich zadań to szóstka, 4 zadania – piątka.
 • W razie potrzeby możesz skorzystać z e-podręcznika (nowaera.pl/naukazdalna)
 • Pytania, uwagi, trudności oraz rozwiązania ćwiczeń przesyłaj na badruzba@wp.pl