Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
MATEMATYKA 7 | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

MATEMATYKA 7

Tydzień:  25.05 – 29.05

 1. Długości boków w trójkącie prostokątnym
 • Obejrzyj na pistacjatv wideolekcję pod tym samym tytułem. Wykonaj samodzielnie proponowane tam zadania i sprawdź ich rozwiązanie z nauczycielem.
 • Przeczytaj w podręczniku przykład 1/261.
 • Rozwiąż w zeszycie ćwiczenie 1/262.
 • Przeczytaj w podręczniku przykład 3/263.
 • Rozwiąż w zeszycie ćwiczenie 3/263. W razie problemów zobacz jeszcze przykład 2/262 (bez dowodu).
 • Prześlij na maila zdjęcia rozwiązań obu ćwiczeń, termin do 29 maja.

 

Tydzień:  18.05 – 22.05

 1. Powtórzenie wiadomości o układzie współrzędnych
 • Rozwiąż w zeszycie zestaw zadań „Czy już umiem?” strona 313 (podręcznik)
 • Prześlij na maila rozwiązanie jednego z tych zadań, termin do 22 maja
 1. Twierdzenie Pitagorasa – wprowadzenie
 • Obejrzyj na pistacjatv wideolekcję pod tym samym tytułem,
 • Przeczytaj w podręczniku tekst na stronach 260 – 261.

 

Tydzień:  11.05 – 15.05

 1. Punkty współliniowe w układzie współrzędnych
 • Obejrzyj na pistacjatv wideolekcję „Szukanie punktów współliniowych”
 1. Odcinki równe i równoległe oraz równe i prostopadłe w układzie współrzędnych
 • Wykonaj polecenia „Na dobry początek”, podręcznik strona 321
 • Przeczytaj w podręczniku tekst na stronach 322 – 323
 • Rozwiąż w zeszycie zadania 1 i 2/324
 • Prześlij na maila rozwiązanie zadania 2/324, termin do 15 maja
 • Rozwiąż w zeszycie zadanie 3/325. Przeczytaj przedtem „Środek odcinka”, przykład 4, strona 324.

 

Tydzień: 04.05 – 08.05

 1. Pola wielokątów – powtórzenie
 • Obejrzyj na pistacjatv playlistę „Pola figur” (poziom IV – VI)
 1. Pola wielokątów w układzie współrzędnych
 • Przeczytaj tekst „Pole figury w układzie współrzędnych” – podręcznik,

strona 317

 • Rozwiąż w zeszycie zadanie:

Narysuj w układzie współrzędnych dowolny

– prostokąt,

– równoległobok (nie będący prostokątem)

– romb (nie będący kwadratem),

– trójkąt,

– trapez

o wierzchołkach w punktach kratowych. Długości odcinków potrzebnych do obliczenia pól zaplanuj tak, aby nie były ułamkami. Oblicz pola narysowanych wielokątów.

 • Prześlij na maila rozwiązanie zadania, termin do 8 maja.

 

Tydzień 27 .04 – 01 .05

 

Tydzień 27 – 30 kwietnia

 1. Długość odcinka i współrzędne jego środka w układzie współrzędnych
 • Obejrzyj na pistacjatv wideolekcję „Długość i środek odcinka w układzie współrzędnych”

albo

 • Przeczytaj tekst w podręczniku na stronie 315
 • Rozwiąż w zeszycie zadanie 1/318, poziom A oraz zadanie 4/318
 • Prześlij na maila rozwiązanie zadania 4/318, termin do 30 kwietnia.

 

 

Tydzień: 20. 04 – 24. 04

 

 1. Odczytywanie i zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych – ćwiczenia
 • Rozwiąż w zeszycie zadania 1, 2, 5, 6 strona 312 w podręczniku oraz zadania

8 i 9 ze strony 313.

 • Prześlij na maila rozwiązania czterech wybranych przez siebie zadań z podanych wyżej, termin do 24 kwietnia.

 

 

Tydzień: 15 – 17 kwietnia

 1. Układ współrzędnych – wprowadzenie
 • Obejrzyj na pistacjatv wideolekcję pod tym samym tytułem

albo

 • Przeczytaj temat z podręcznika, strony 308 – 309
 • Zagraj w grę „okręty”
 1. Punkty w układzie współrzędnych
 • Obejrzyj na pistacjatv wideolekcję „Odczytywanie i zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych”

albo

 • Przeczytaj z podręcznika tekst na stronie 310
 • Rozwiąż w zeszycie ćwiczenie 1/310
 • Prześlij na maila rozwiązanie tego ćwiczenia, termin do 17 kwietnia.

 

Tydzień: 31 marca – 8 kwietnia

 1. Ćwiczenia w rozwiązywaniu równań
 • Rozwiąż w zeszycie równania:

2x + 1 = 7

3x – 5 = 4

5x + 7 = -3

-6x – 1 = 5

-10x + 3 = -7

 • Rozwiązania powyższych równań prześlij na e-maila, termin do 8 kwietnia
 • Rozwiąż w zeszycie zadanie 1/232, poziom B (wszystkie przykłady)
 • Pamiętaj, że przenosząc na drugą stronę równania, zmieniamy znak na przeciwny, np. -5 przed przeniesieniem to 5 po przeniesieniu, 3x przed przeniesieniem to -3x po przeniesieniu. Jeśli masz z tym problem, dodawaj lub odejmuj od obu stron równania tą samą liczbę lub to samo wyrażenie.
 1. Zadania tekstowe z zastosowaniem równań
 • Obejrzyj na pistacjatv wideolekcję „Rozwiązywanie prostych równań – zadania z treścią”
 • Przepisz do zeszytu zadanie:

Na siedemdziesiąte urodziny dziadka Eugeniusza przyjechało 48 osób. Wśród gości było 3 razy więcej dzieci niż dorosłych. Ile było dzieci, a ilu dorosłych?

 • Oznacz przez x liczbę dorosłych i na podstawie treści zadania zapisz liczbę dzieci
 • Ułóż równanie i je rozwiąż
 • Zapisz odpowiedź słowną.
 • Spróbuj w ten sam sposób rozwiązać zadanie:

W sadzie dziadka Eugeniusza rosną śliwy, jabłonie i grusze. Jabłoni jest dwa razy więcej niż śliw, a grusz jest o 3 mniej niż jabłoni. Razem w sadzie rośnie 17 drzew. Ile jest wśród nich śliw, ile jabłoni, a ile grusz?

 • Zadania możesz też rozwiązać innym wymyślonym przez siebie sposobem. Jednak spróbuj zrobić to najpierw za pomocą równań.
 • Umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych za pomocą równań przećwiczymy po powrocie do szkoły.

 

Tydzień 18 – 25 marca

 1. Zapisywanie równań
 • obejrzeć na pistacjatv „Zapisywanie wyrażeń za pomocą równań”
 1. Liczba spełniająca równanie
 • obejrzeć na pistacjatv film pod tym samym tytułem
 • w razie trudności ze zrozumieniem powyższych tematów dodatkowo zapoznać się z playlistą „Równania – wprowadzenie”
 • wykonać w zeszycie ćwiczenia podane pod przykładami omówionymi w temacie „Co to jest równanie?” (podręcznik)
 1. Rozwiązywanie równań
 • obejrzeć na pistacjatv „Rozwiązywanie równań”

 

Tydzień 25 – 31 marca

 1. Układanie równań, rozwiązanie równania – ćwiczenia
 • Rozwiąż w zeszycie zadania 5/224, 7/224, 8/224 z podręcznika
 • Prześlij na e-maila rozwiązania zadań 5/224 oraz 8/224, termin do 31 marca
 1. Rozwiązywanie równań
 • Obejrzyj na pistacjatv wideolekcje „Rozwiazywanie równań – wprowadzenie”, „Rozwiązywanie równań w dwóch krokach”

albo

 • Przeczytaj w podręczniku temat „Rozwiązywanie równań” strony 227-228 oraz 229 – przenoszenie na drugą stronę równania
 • Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 1/228 (podręcznik)
 • Prześlij na e-maila rozwiązanie ćwiczenia 1/228, termin do 31 marca
 • W razie potrzeby możesz skorzystać z e-podręcznika (nowaera.pl/naukazdalna)
 • Pytania, uwagi, trudności oraz rozwiązania zadań przesyłaj na badruzba@wp.pl