Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
MATEMATYKA 8 | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

MATEMATYKA 8

Tydzień:  18.05 – 22.05

 1. Figury symetryczne względem prostej, oś symetrii
 • Obejrzyj na pistacjatv wideolekcje „Figury symetryczne względem prostej”, „Figury osiowosymetryczne”

albo

 • Przeczytaj w podręczniku tekst na stronie 285 oraz „Osie symetrii wielokątów foremnych”, strona 286
 1. Figury symetryczne względem punktu, środek symetrii
 • Obejrzyj na pistacjatv wideolekcje „Figury symetryczne względem punktu”, „Figury środkowosymetryczne”

albo

 • Przeczytaj w podręczniku tekst na stronach 287 – 288
 • Rozwiąż w zeszycie zadania 1, 2, 7, 8/290
 • Prześlij na maila zdjęcie rozwiązania zadania 8/290, termin do 22 maja. Przed wykonaniem rysunku obejrzyj na pistacjatv „Rysowanie figur symetrycznych”.

 

Tydzień:  11.05 – 15.05

 1. Obliczanie pola koła
 • Przeczytaj przykład 1/273 w podręczniku.
 • Rozwiąż w zeszycie ćwiczenie 1/273. Najpierw oblicz promień koła.
 • Rozwiąż w zeszycie zadanie 1/275, poziom A (pomiń przykłady a, d).
 1. Zadania tekstowe z zastosowaniem pola koła
 • Rozwiąż w zeszycie zadanie 5/275 z podręcznika.
 • Przepisz do zeszytu i rozwiąż zadanie:

Majtkowie na statku zaczęli krzyczeć, że w mesie jest zbyt ciemno. Zdenerwowany bosman krzyknął:

– Hej, do czorta! Nie buntować mi się! Przez te cztery bulaje wpada tyle samo światła co przez dwa okna o wymiarach 0,5 m na 0,75 m.

– Bosman jak zwykle nas buja – westchnął najstarszy z majtków.

Każdy bulaj ma średnicę 50 cm. Czy bosman oszukiwał czy nie? Do obliczeń przyjmij pi równe w przybliżeniu 3,14.

bulaj – okno w kształcie koła

 • Prześlij na maila rozwiązanie zadania o marynarzach, termin do 15 maja.

 

 

Tydzień: 04.05 – 08.05

Tydzień 4 – 8 maja

 1. Zadania tekstowe z zastosowaniem długości okręgu (obwodu koła)
 • Rozwiąż w zeszycie zadanie 2/268 (do obliczeń przyjmij pi równe w przybliżeniu 3) oraz zadanie 5/269.
 • Zapisz w zeszycie i rozwiąż zadanie:

Końce wskazówek zegara na wieży ratuszowej są oddalone od środka tarczy o 1 m i 1,5 m. Jaką drogę w ciągu godziny pokonuje koniec wskazówki minutowej, a jaką koniec wskazówki godzinowej?

Podaj dokładny wynik ( z liczbą pi) oraz przybliżony ( do obliczeń przyjmij za pi 3,14). Zastanów się, jaką część okręgu „przejdzie” wskazówka godzinowa w ciągu 1 godziny i wykorzystaj ten fakt w obliczeniach.

 • Prześlij na maila pełne rozwiązanie zadania o zegarze, termin do 8 maja.
 1. Pole koła – wprowadzenie
 • Obejrzyj na pistacjatv wideolekcję „Pole koła”

albo

 • Przeczytaj tekst w podręczniku na stronie 272.

 

 • Nauczanie indywidualne

Temat: Długość okręgu (obwód koła)

 • Obejrzyj na pistacjatv wideolekcję „Liczba pi i obwód koła”

albo

 • Przeczytaj w podręczniku tekst na stronie 266
 • Rozwiąż w zeszycie ćwiczenie 1/266.
 • Prześlij na maila rozwiązanie tego ćwiczenia, termin do 8 maja.

 

Tydzień: 20. 04 – 24. 04

 

Tydzień 27 – 30 kwietnia

 1. Liczba pi
 • Obejrzyj na pistacjatv wideolekcje „Okrąg i koło – wprowadzenie” (poziom IV – VI) oraz „Liczba pi i obwód koła”

albo

 • Przeczytaj temat w podręczniku, strona 265
 • Wykonaj doświadczenie: zmierz za pomocą taśmy krawieckiej lub nitki i linijki, obwody i średnice kilku przedmiotów w kształcie koła (okręgu). Podziel na kalkulatorze długość okręgu (obwodu koła) przez długość jego średnicy. Co otrzymałeś? Uwzględnij błąd pomiarów.
 1. Długość okręgu (obwód koła)
 • Temat nie dotyczy nauczania indywidualnego
 • Obejrzyj jeszcze raz wideolekcję „Liczba pi i obwód koła”

albo

 • Przeczytaj w podręczniku tekst na stronie 266
 • Rozwiąż w zeszycie ćwiczenie 1/266 oraz zadanie 1/268, poziom A (wynik podaj z liczbą pi, a potem oblicz wartość przybliżoną podstawiając za pi 3,14).

 

 

 1. Pola wielokątów – powtórzenie
 • Obejrzyj na pistacjatv wideolekcje z playlisty „Pola figur”. Możesz wybrać te umiejętności, które sprawiają ci największą trudność, ale koniecznie zobacz „Pola figur złożonych”
 1. Zadania tekstowe z wykorzystaniem pól wielokątów
 • Przepisz do zeszytu i rozwiąż zadania:
 • Zadanie 1. Wysokości równoległoboku są równe 6 cm i 8 cm. Pole tego równoległoboku wynosi 60 cm2. Jaką długość ma krótszy bok tego równoległoboku?
 • Zadanie 2. Jakie jest pole kwadratu o obwodzie 64 cm? Jaki jest obwód kwadratu o polu 64 cm2?
 • Zadanie 3. Bok rombu ma 5 cm, a wysokość tego rombu wynosi

4,8 cm. Jedna z przekątnych ma 6 cm. Jaką długość ma druga przekątna tego rombu?

 • Zadanie 4. Podstawy trapezu mają długości 3 cm i 11 cm, pole wynosi 56 cm2. Oblicz wysokość tego trapezu.
 • Zadanie 5. W trójkącie prostokątnym o polu 49 cm2 jedna z przyprostokątnych ma 7 cm. Jaką długość ma druga przyprostokątna?
 • Pełne rozwiązania zadań prześlij na maila w terminie do 24 kwietnia.

 

 

Tydzień: 15 – 17 kwietnia

 1. Rodzaje i własności trójkątów, cechy przystawania trójkątów – powtórzenie
 • Obejrzyj na pistacjatv wideolekcje z playlisty „Trójkąty”. Możesz wybrać te umiejętności, które sprawiają ci największą trudność.
 • Rozwiąż w zeszycie zestaw zadań „Czy już umiem” , podręcznik strona 141
 • Prześlij ich rozwiązania na maila w terminie do 17 kwietnia
 1. Rodzaje i własności czworokątów – powtórzenie
 • Obejrzyj na pistacjatv wideolekcje z playlisty „Prostokąty” oraz „Wielokąty”. Możesz wybrać te umiejętności, które sprawiają ci największą trudność.

 

Tydzień: 31 marca – 8 kwietnia

 1. Zapisywanie wyrażeń algebraicznych – powtórzenie
 • wideolekcje na pistacja tv: wyrażenia algebraiczne – suma, różnica, iloczyn, iloraz oraz wyrażenia algebraiczne – nazywanie i odczytywanie
 1. Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych – powtórzenie
 • wideolekcje pod tym samym tytułem
 1. Mnożenie sumy algebraicznej przez liczbę
 • wideolekcja pod tym samym tytułem

Wykonaj samodzielnie proponowane zadania i sprawdź poprawność z omówionym rozwiązaniem.

 1. Zadania tekstowe – działania na liczbach wymiernych
 • Rozwiąż w zeszycie zadania: 29/225, 30/225, 16/229, 15/232, 21/243 z podręcznika
 • Prześlij ich rozwiązania na maila w terminie do 8 kwietnia

 

Tydzień 18 – 25 marca

 1. Obliczanie potęg – powtórzenie
 2. Działania na potęgach – powtórzenie
 • obejrzeć na pistacjatv playlistę „Potęgi o wykładniku naturalnym”, wykonać samodzielnie proponowane zadania i sprawdzić poprawność z omówionym rozwiązaniem
 1. Notacja wykładnicza
 • obejrzeć na pistacjatv playlistą pod tym samym tytułem

Zachęcam też do oglądania sesji powtórkowych (Pi-stacja live) – link przesłany przez wychowawcę.

Tydzień 25 – 31 marca

 1. Obliczanie pierwiastków – powtórzenie
 • wideolekcje na pistacja tv: pierwiastek kwadratowy – przykłady, pierwiastek kwadratowy z liczb niekwadratowych, pierwiastek sześcienny – wprowadzenie, pierwiastki sześcienne z liczb niesześciennych
 1. Mnożenie i dzielenie pierwiastków – powtórzenie
 • wideolekcje: mnożenie pierwiastków kwadratowych, dzielenie pierwiastków kwadratowych, mnożenie pierwiastków sześciennych, dzielenie pierwiastków sześciennych
 1. Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka
 • wideolekcja pod tym samym tytułem

Wykonaj samodzielnie proponowane zadania i sprawdź poprawność z omówionym rozwiązaniem.

Dodatkowo proponuję:

 • testy on-line na stronie GWO /strefa ucznia z możliwością sprawdzenia rozwiązań,
 • webinary powtórkowe z matematyki (harmonogram i linki na pistacjatv, kolejny 26 marca o godzinie 19.00).

Pytania, uwagi, trudności zgłaszaj na badruzba@wp.pl.

Uwaga: w razie potrzeby możesz korzystać z e-podręczników ( nowaera.pl/ naukazdalna).