Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
Nauczanie indywidualne | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

Nauczanie indywidualne

Tydzień: 25.05 – 29.05

Fizyka

Temat: Sposoby przekazywania ciepła.

https://youtu.be/jMFDMU1GSe4

Proszę obejrzeć filmik.

Temat: Ciepło właściwe.

https://youtu.be/ZAn0VlPQ54A

Proszę obejrzeć filmik.

J. angielski

 1. Skills trainer- znajomość środków językowych.

– przyglądamy się ilustracji w ćw.4/55 i wskazując podajemy jak

najwięcej słówek w języku angielskim, następnie czytamy wskazówkę

na fioletowym tle i staramy się uzupełnić frazy wyrazami

umieszczonymi na białym tle (ołówkiem w książce),

– opis fotografii z ćw.4/55 na żółtym tle w  ćw.5/55 przepisujemy do

zeszytu uzupełniając cztery wolne miejsca jednym wyrazem

zaglądając do ćw.4/55,

– ćw.6/55 uzupełniamy ołówkiem w książce.

 

POWODZENIA! Jeśli będziesz miał jakieś pytania

jestem do Twojej dyspozycji. Pozdrawiam.

Proces edukacyjny wspomagają również strony internetowe:

http://unilang.org –  nauka języka obcego,

www.nahliksoft.pl –  program do nauki języka angielskiego (darmowy),

www.translate.pl – tłumacz języka angielskiego,

www.anglomaniacy.pl – dla uczniów uczących się języka angielskiego.

Mirosław Gacuta

J. polski

26.05.2020 Temat: Bohaterowie naszych lektur.

26.05.2020 Temat: Utrwalenie form wypowiedzi pisemnych.

Tydzień: 18.05 – 22.05

Geografia

Temat: Australia i Oceania
epodręczniki: „Australia-środowisko przyrodnicze,cechy gospodarki”
You Tube: Australia & Oceania 1; 25:04 https://www.youtube.com/watch?v=IsMHfMH-yV0 , 10 najpiękniejszych miejsc w Australii 7:08 https://www.youtube.com/watch?v=YOL8ADzfFR0
Audycja telewizyjna w TVP Sport w piątek o godz. 10.00 i 13.00
Wykonaj  polecenie 1 str.161 i prześlij slawomirkulik@o2.pl
Temat: Obszary okołobiegunowe
epodręczniki: Arktyka i Antarktyka – środowisko przyrodnicze obszarów podbiegunowych, Środowisko geograficzne obszarów okołobiegunowych Ziemi
You Tube: Geografia VIII-Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki 28:03 https://www.youtube.com/watch?v=igVJ5g4z_bc&t=734s ,Film o Antarktyce , Arktyce i Antarktydzie 7:05 https://www.youtube.com/watch?v=MDvYkTBh7oE&t=206s
Wykonaj  polecenie 1 str.177 i prześlij slawomirkulik@o2.pl

Fizyka

Proszę obejrzeć filmik z energii wewnętrznej i temperatury

https://youtu.be/GNu7l5XDKXU

Zmiana energii wewnętrznej w wyniku pracy i przepływu ciepła.

https://youtu.be/R0ljRiA3byQ

WOS

Temat: Państwo i demokracja – ustrój RP.

Zapoznaj się z tematem lekcji –podręcznik str.122-125, spróbuj  odszukać i wyjaśnić pojęcia: państwo i  demokracja. Zapoznaj się z notatką z lekcji – przepisz do zeszytu.

 1. Wyjaśnij pojęcia:

Państwo to oddzielone granicami terytorium zamieszkiwane przez trwałą wspólnotę ludzi. Zbiorowość ta (społeczeństwo) podporządkowana jest władzy,
którą cechuje niezależność od innych krajów.

Demokracja to ustrój polityczny, w którym władza należy do społeczeństwa zamieszkującego dane państwo.

Wyróżnia się dwa rodzaje demokracji: pośrednią i bezpośrednią.

bezpośrednia pośrednia
-decyzje osobiście podejmują obywatele – decyzje mogą podejmować  wybrani w glosowaniu przedstawiciele społeczeństwa np. posłowi, radni.

 

 1. Ustroje polityczne

Współcześnie wyodrębnia się trzy podstawowe ustroje polityczne: demokracjęautorytaryzm i totalitaryzm.

W państwach demokratycznych społeczeństwo posiada liczne prawa i wolności.

Natomiast władze krajów autorytarnych ograniczają swobody obywateli i nie dopuszczają ich do realnego udziału w rządach.

W totalitaryzmie prawa mieszkańców kraju są jeszcze mniejsze, a państwo kontroluje wszystkie dziedziny życia. W ustroju tym nie istnieje wolność słowa,
a środki masowego przekazu całkowicie podlegają rządzącym.

Wyróżnia się dwa podstawowe sposoby sprawowania władzy w państwie: monarchię i republikę. W pierwszej formie rządów dożywotnią władzę posiada monarcha, np. król lub sułtan. Z kolei w republice najważniejsze organy władzy – prezydent, parlament – są wybierane przez obywateli.

Biologia

Temat: Materia i energia w ekosystemie

Obejrzyj film:

Wykonaj ćwiczenie 1 na str. 75 i 7 na str.77

J. angielski

 1. Skills trainer- rozumienie tekstów pisanych.

 

– czytamy trzy teksty o wynalazkach młodych ludzi w ćw.3/54,                                                                                                                           –  przyporządkowujemy teksty A,B,C  do czterech pytań umieszczonych           pod tekstami, jeden tekst pasuje do dwóch pytań,                                                      – uczymy się czytać tekst „A”.

 

Proces edukacyjny wspomagają również strony internetowe:

– strona dla rodziców- Oxford Parents!,

http://unilang.org –  nauka języka obcego,

www.nahliksoft.pl –  program do nauki języka angielskiego (darmowy),

www.translate.pl – tłumacz języka angielskiego,

www.anglomaniacy.pl – dla uczniów uczących się języka angielskiego.

 

Mirosław Gacuta

 

J. rosyjski

nauczanie indywidualne

Matematyka

Temat: Figury symetryczne względem prostej, oś symetrii

 • Obejrzyj na pistacjatv wideolekcje „Figury symetryczne względem prostej”, „Figury osiowosymetryczne”
 • Narysuj w zeszycie kwadrat, prostokąt, równoległobok, romb, trapez równoramienny, trójkąt równoboczny i okrąg. Zaznacz osie symetrii tych figur.
 • Prześlij na maila zdjęcie swojej pracy, termin do 22 maja.

 

Język polski

22.05.2020 Temat: ,,Opowieść wigilijna” Krótkie streszczenie i film.

https://www.youtube.com/watch?v=aew1gioCvMw  film

22.05.2020 Temat: Lekturowe powtórki przed egzaminem. Ignacy Krasicki ,,Żona modna”.

Przypomnieć sobie treść utworu (przeczytać jeszcze raz – to krótka satyra lub przeczytać streszczenie.

 

Tydzień: 11.05 – 15.05

J. rosyjski

nauczanie indywidualne

J. angielski

 1. Skills trainer- rozumienie ze słuchu.

 

– na stronie 54 w podręczniku przyglądamy się ilustracji i staramy się

odpowiedzieć na dwa pytania umieszczone pod ilustracją(ustnie),

– w ćwiczeniu 2/54 po przesłuchaniu płytki CD i wysłuchaniu wywiadu

o wystawie odpowiadamy na pytania wybierając odpowiedź

„ a, b lub c”, zakreślając ołówkiem w książce,

– jeszcze raz słuchamy płytkę CD, zatrzymujemy i powtarzamy tekst.

Matematyka

Temat: Pole koła – wprowadzenie

 • Obejrzyj na pistacjatv wideolekcję „Pole koła”

albo

 • Przeczytaj w podręczniku tekst na stronie 272
 • Zapisz w zeszycie wzór na pole koła.

 

Biologia

Temat: Czym jest ekosystem?

Obejrzyj film:

Zapoznaj się z tematem lekcji. Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 na str. 69 oraz 8 na str.72

J. polski

 1. 05.2020 Temat: Utrwalamy wiadomości ośrodkach stylistycznych
 2. Podręcznik s. 315 – 316
 3. Test uczniowie otrzymają na maila.
 4. Obejrzyj lekcję;

https://bialystok.tvp.pl/47334578/egzamin-osmoklasisty-lekcja-11-srodki-stylistyczne-i-ich-funkcje-w-tekscie-literackim

 

12.05.2020 Temat: rodzaje i gatunki literackie

 1. Podręczni s. 304 – 309
 2. Utwory o charakterze epickim s. 310 – 311

Tydzień:   04.05 – 08.05.20

EDB, fizyka

Obejrzyj  filmiki w edukacji dla bezpieczeństwa i fizyki . Pozdrawiam

https://youtu.be/wnzxxpBjHm8

https://youtu.be/YmzB1bIW708

https://youtu.be/gV_hvE0EfbA

J. polski

05.05.2020 Temat: Praca z tekstem źródłowym. Ryszard Kapuściński ,,Jak nóż”

(2 lekcje)

 Ponawiam pracę i temat.

Tekst  uczeń otrzymał na maila.

Zadania do tekstu.

 1. Jakie istotne tematy porusza Ryszard Kapuściński w swoim tekście? Wypisz w zeszycie.
 2. Jak reporter ocenia wiedzę o świecie współczesnego człowieka? Zacytuj odpowiedni fragment tekstu.
 3. Co może być receptą na dezinformację społeczeństwa?
 4. Wymień tematy, którymi chętnie zajmują się media.
 5. Wymień różnice między dziennikarzami w XX i XXI wieku.

(odpowiedzi pisemnie na maila)

06.05.2020 Temat: : Zadania egzaminacyjne. Praca z wierszem J. Liberta ,,Skrzydło niewidzialne”.

Arkusz wysłany na maila.

 

j. rosyjski

Тема: За покупками. В супермаркете.

Mateusz, obejrzyj proszę filmiki na temat zakupów. Staraj się powtarzać za lektorem.

https://youtu.be/Kbr8WlwOnXo

https://www.youtube.com/watch?v=vTWeUDT2iCc

https://www.youtube.com/watch?v=FyUQGU7CF7k

 

Podaję jeszcze raz link do strony z alfabetem rosyjskim.

https://www.youtube.com/watch?v=ei0JM-WW5Oc

Powtórz litery i wykonaj ustnie ćwiczenia z podręcznika. Ćw.1/32, 4/33,

Pisemnie zrób ćw. 2/33 i 3/36 na ocenę ( proszę zrobić zdjęcie prac i wysłać na e-maila: mkz35@interia.pl)

Korzystaj ze słowniczka „polekcyjnego” na str.85

Informatyka

To jest link do strony zawierającej informacje na temat grafiki trójwymiarowej.

https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Grafika_tr%C3%B3jwymiarowa

To jest link do strony zawierającej program do tworzenia grafiki trójwymiarowej Publish Your Design

http://www.publishyourdesign.com/design

Stwórz w tym programie obiekt lub jakiś przedmiot lub pojazd czy też zupełnie coś innego. Wyślij plik lub zdjęcie z wykonana pracą.

J. angielski

 1. Czytanie historyjki w języku angielskim jako sposób przyswojenia nowego słownictwa.

 

– przyglądamy się ilustracjom na str.53 i staramy się podać jak najwięcej słówek i zdań po angielsku opisując ilustracje,

– czytamy tekst historyjki, a wyrazy, których znaczenia nie znamy podkreślamy ołówkiem, zastanawiamy się co mogą oznaczać,

– szukamy znaczeń tych wyrazów i zapisujemy je do zeszytu,

– zastanawiamy się co wydarzy się dalej i jeszcze raz czytamy tekst.

 

 1. Czytanie historyjki w języku angielskim jako sposób przyswojenia nowego słownictwa.

 

– przyglądamy się ilustracjom na str.53 i staramy się podać jak najwięcej słówek i zdań po angielsku opisując ilustracje,

– czytamy tekst historyjki, a wyrazy, których znaczenia nie znamy podkreślamy ołówkiem, zastanawiamy się co mogą oznaczać,

– szukamy znaczeń tych wyrazów i zapisujemy je do zeszytu,

– zastanawiamy się co wydarzy się dalej i jeszcze raz czytamy tekst.

Tydzień: 27. 04 – 01. 05

Chemia, fizyka

Witam Mateusz

Obejrzyj  filmiki z  chemii i fizyki.

Pozdrawiam .

https://youtu.be/PXZOHa2hwdw

https://youtu.be/-AOgS3Uy4tU

https://youtu.be/5D5asDYeEaQ

 

J. polski

28.04.2020 Temat: Praca z tekstem źródłowym. Ryszard Kapuściński ,,Jak nóż”

(2 lekcje)

 

Tekst  uczeń otrzyma na maila.

Zadania do tekstu.

 1. Jakie istotne tematy porusza Ryszard Kapuściński w swoim tekście? Wypisz w zeszycie.
 2. Jak reporter ocenia wiedzę o świecie współczesnego człowieka? Zacytuj odpowiedni fragment tekstu.
 3. Co może być receptą na dezinformację społeczeństwa?
 4. Wymień tematy, którymi chętnie zajmują się media.
 5. Wymień różnice między dziennikarzami w XX i XXI wieku.

(odpowiedzi pisemnie na maila)

 

J. angielski

Temat zajęć w nauczaniu indywidualnym

(27-30.04.20)

 

 1. Popularne świąteczne piosenki brytyjskie.

– w miarę  możliwości i dostępności internetu zapoznajemy się z

tekstami piosenek (słuchamy i oglądamy) ,

-to są adresy” youtube „ :

https://www.youtube.com/watch?v=XuCRqaZDhEE

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc

https://www.youtube.com/watch?v=gPaaDjhVKqk

https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8

https://www.youtube.com/watch?v=EIVoIaqd0nc

– na podstawie tekstów o świętach z poprzednich zajęć staramy się zrozumieć wypowiedzi podane po angielsku (adres poniżej):

https://www.youtube.com/watch?v=hkMTKYRNp60

 

Proces edukacyjny wspomagają również strony internetowe:

http://unilang.org –  nauka języka obcego,

www.nahliksoft.pl –  program do nauki języka angielskiego (darmowy),

www.translate.pl – tłumacz języka angielskiego,

www.anglomaniacy.pl – dla uczniów uczących się języka angielskiego.

Mirosław Gacuta

 

J. rosyjski

Тема: Свободное время в городе.

 1. Wykonaj ćw. 3 i 4/27 – ustnie
 2. Ćwiczenie 5/27 – pisemnie

Tydzień: 20.04 – 24.04

J. polski

21.04.2020 Temat: Prawdziwa utopia. Herbert George Wells – ,,Ludzie jak bogowie”. Rola edukacji w społeczeństwie. (2 lekcje)

 1. Zapoznaj się z tekstem s. 184 – 185 (podręcznik)
 2. Praca pisemna: Szkoła Twoich marzeń. Opisz funkcjonowanie tej instytucji, relacje między nauczycielami a uczniami, przedmioty nauczania, sposób prowadzenia lekcji. (praca ma być napisana tak na poważnie, a nie lekcje trwają 10 minut a przerwy 45 ).

Pracę proszę przesłać mi na e-mail: gala.treszczotkogmail.com

J.rosyjski

Temat: Что? Где? Куда? – z jakich usług można korzystać w mieście.

 1. Przeczytaj lub wysłuchaj dialog z ćw. 1/26
 2. Wykonaj ćw. 2/26

(Korzystaj ze słowniczka na str.85 – раздел III –   Урок 3)

 

J. angielski

 1. Tradycje świąteczne w Wielkiej Brytanii – czytanie tekstu.

 

– czytamy tekst o tradycjach świątecznych ,

–  czytamy o zabawach świątecznych w Wielkiej Brytanii i zastanawiamy się jakie są różnice pomiędzy świętami  w  Polsce i Wielkiej Brytanii:

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii jednak trochę inaczej odnoszą się do tego wiekowego święta. Historia ich tradycji sięga czasów, gdy chrześcijaństwo nie było jeszcze znane. Nazwa Wielkanoc (ang. Easter) wzięła się od imienia anglo-saskiej bogini wiosny – Eostre. Jej głównymi symbolami było szczęście i narodziny. Dawniej Święta Wielkiej Nocy w krajach celtyckich, kojarzone były z pożegnaniem zimnych dni i przywitaniem wiosennej aury. Na tę okazję rozpalano wielkie ognisko by, chociaż na pewien czas przegonić zimę. Ponadto okazją do świętowania nie było tylko nadejście wiosny, ale również koniec postu. W XVIIw. istniał zwyczaj, rozdawania pieniędzy w Wielki Czwartek. Dziś tradycja ta wygląda nieco inaczej. Podczas corocznej ceremonii Royal Maundy, Królowa obdarowuje zasłużone kobiety i mężczyzn (liczba osób zależy od wieku Królowej) czerwonymi i białymi portfelami. W ich wnętrzu znajdują się specjalnie wybijane na tę okazję monety – symbol zasłużenia dla społeczeństwa.

Jak współczesne społeczeństwo celebruje Święta Wielkiej Nocy w Zjednoczonym Królestwie?

Na Wyspach, Wielki Pątek (Good Friday) jak i poniedziałek wielkanocny są dniami wolnymi od pracy. W Polsce mamy „lany poniedziałek”, na ziemiach brytyjskich w Easter Monday, nie ma takiej tradycji. Symbolem tego święta jest natomiast „Easter Bunny”, który nie ma zbyt wiele wspólnego z z chrześcijańskim zajączkiem wielkanocnym. „Easter Bunny” przynosi dzieciom drobne upominków w postaci słodyczy.

Niedziela Wielkanocna dla wielu Brytyjczyków jest bardzo rodzinnym dniem. W gronie najbliższych spotykają podczas śniadania, wybierają się do kościoła lub na spacer. Wiele rodzin w tych dniach wybiera się poza granice kraju, najczęściej w cieplejsze zakątki świata.

W niektórych częściach Wielkiej Brytanii tradycją jest dość nietypowy zwyczaj: zawody w toczeniu jajek z górki. Co ciekawe można się w nim doszukać chrześcijańskich symboli. Turlanie jajka symbolizuje odkrywanie kamienia do groty, w której spoczywało ciało ukrzyżowanego wcześniej Jezusa. Ostatecznie wygrywa osoba, którego jajko przetrwa zabawę.

                                                                                                                                           Jajka wielkanocne tak, ale nie kolorowe pisanki

Brytyjczycy już jakiś czas temu zrezygnowali z kolorowych pisanek na rzecz czekoladowych jajek. Kuchnia Zjednoczonego Królestwa w ciągu tych czterech dni również rządzi się swoimi prawami. Oprócz popularnych czekoladowych jajek, w sklepach dominują bułeczki z charakterystycznym krzyżem, pieczone specjalnie na tą okazję. Simnel cake – ciasto pokryte warstwą masy marcepanowej. Można je poznać po 11 marcepanowych kulkach umieszczonych na wierzchu. Dlaczego akurat taka liczba? Ponieważ apostołów, bez Judasza było jedenastu. Brytyjczycy uważają, że za swoje zachowanie, akurat ten uczeń Jezusa nie zasługuje na żadne słodkości.

Popularne zabawy:

EGG HUNT – polowanie na jajka, polega na tym, że dzieci szukają czekoladowych jajek w ogrodzie, schowanych tam wcześniej wśród traw, krzewów, a nawet drzew przez rodziców. Wygrywa to dziecko, któremu uda się znaleźć najwięcej. Poszukiwanie jajek odbywa się w poranek niedzieli Wielkanocnej.

ROLLING EGGS – to nic innego jak toczenie jajek z góry, wygrywa ten, którego jajko rozbije się jako ostatnie.

PACE – EGGING – dzieci w Anglii chodzą od domu do domu w Wielkanoc i proszą o czekoladowe jajka. A w zamian za otrzymanie ich śpiewają piosenkę, w której obiecują nie pojawić się u danej osoby, aż do następnej Wielkanocy.

 

Niechaj miłość Zmartwychwstałego Chrystusa
staje się źródłem siły, mocy i wiary
na każdą chwilę dnia.
Spokojnych i zdrowych Świąt Wielkiejnocy
życzy  Mirosław Gacuta.

 

Proces edukacyjny wspomagają również strony internetowe:

http://unilang.org –  nauka języka obcego,

www.nahliksoft.pl –  program do nauki języka angielskiego (darmowy),

www.translate.pl – tłumacz języka angielskiego,

www.anglomaniacy.pl – dla uczniów uczących się języka angielskiego.

 

Mirosław Gacuta

 

Tydzień: 13.04 – 17.04

Biologia

Temat: Konkurencja. Drapieżnictwo.

Zapoznaj się z tematem lekcji.

Wykonaj ćwiczenie 2 na str. 53 oraz 2 na str. 57

Tydzień: 06.04 – 10.04

J.rosyjski

Proszę, aby Mateusz powtórzył litery alfabetu – drukowane i pisane.

Pomocne będą strony internetowe:

Temat: Święta i tradycje w Rosji.

Proszę zapoznać się z materiałem na końcu podręcznika – przeczytać(Nowy Rok, Wigilia, Boże Narodzenie, ostatki, Wielkanoc).

 

darmowe lekcje wideo z j. rosyjskiego:

http://bukva.edu.pl/pl/lekcje-wideo/

kontakt : mkz35@interia.pl

tel: 600358194

 

J. polski

06.04 – 08.04.2020

07.04 Temat: Temat: Być kimś innym Sławomir Mrożek – ,,Artysta”

 1. Przeczytaj opowiadanie na s. 232 – 233
 2. Zastanów się i odpowiedz sobie: Czy we współczesnym świecie można osiągnąć sukces i pozostać sobą?

07.04.2020 Temat: Sposoby chronienia prywatności w Internecie.

 1. Nietykieta, trolowanie, hejtowanie
 2. Informacje w podręczniku s. 246 – 249

 

J. angielski

Temat zajęć w nauczaniu indywidualnym

 1. Czytamy tekst o jedzeniu w przyszłości.

– na stronie 46 w podręczniku czytamy tekst o owadach,

– wyjaśniamy znaczenie wyrazów z czerwonej ramki (ćw.1),

– słuchamy płytkę CD (jeśli jest to możliwe).

 

Proces edukacyjny wspomagają również strony internetowe:

http://unilang.org –  nauka języka obcego,

www.nahliksoft.pl –  program do nauki języka angielskiego (darmowy),

www.translate.pl – tłumacz języka angielskiego,

www.anglomaniacy.pl – dla uczniów uczących się języka angielskiego.

 

Mirosław Gacuta

biologia

Temat: Cechy populacji

Przeczytaj temat w podręczniku. Wypisz, jakie poznałeś cechy populacji. Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 na str.50 oraz 3 na str. 51. Odpowiedzi wyślij  na adres mailowy: iwonasierockat@interia.pl