Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
Realizacja zadań programu wychowawczo – profilaktycznego w roku szkolnym 2017/2018 | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

Realizacja zadań programu wychowawczo – profilaktycznego w roku szkolnym 2017/2018

Załącznik nr 2 do sprawozdania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018

 

Realizacja zadań programu wychowawczo – profilaktycznego

w roku szkolnym 2017/2018

            Rada Rodziców uchwaliła program wychowawczo – profilaktyczny na rok szkolny 2017/2018 dnia 27 września 2018 r. – Uchwała nr 3/2017 Rady rodziców przy Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych.

Uchwała nr 24/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z dnia 6 września 2017 r. – przyjęcie projektu szkolnego programu wychowawczo profilaktycznego na rok szkolny 2017/2018, celem przedłożenia radzie rodziców.

Sfera fizyczna

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI Osoby
 

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom

 

Kodeks przedszkolaka, ustalenie umów, których należy przestrzegać w przedszkolu.

Ustalenie umów dotyczących zachowania w przedszkolu.

 

Podczas wycieczek szkolnych rodzice wspierają nauczycieli w opiece nad dziećmi

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Omówienie zasad BHP na zajęciach w-f.

 

Bezpieczna szkoła.

 

Spotkanie z policjantem i pracownikiem straży granicznej „Bezpiecznie w szkole i w domu”

 

Zasady bezpiecznego przebywania w lesie – cykl lekcji

 

A.Fiłonowicz

 

E. Awksietijuk

 

A. Fiłonowicz

I. Nawrocka

E. Awksietijuk

I.Nawrocka

 

Spotkanie z przedstawicielem KRUS w Hajnówce „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” kl. IV – VII

 

N. Dobosz – Karpiuk
II semestr  
Respektowanie zasad ustalonych w kodeksie przedszkolnym. Wspieranie nauczycieli przez rodziców w opiece podczas wyjazdów organizowanych przez przedszkolaków. Przypomnienie regulaminu korzystania z placu zabaw.

Na bieżąco informowanie rodziców o zachowaniach dzieci, które naruszają zasady bezpieczeństwa w szkole.

Spotkanie z przedstawicielem KRUS w Hajnówce – „Bezpiecznie na wsi mamy upadkom zapobiegamy”.

N. Baczyńska

A. Leoniuk

 

 

 

 

 

 

Sumienne pełnienie dyżurów na przerwach międzylekcyjnych zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wszyscy nauczyciele
Przypominanie regulaminu wycieczek. I. Nawrocka
Uświadomienie uczniom współodpowiedzialności za ich bezpieczeństwo na drodze, na lekcji, przerwie i w czasie wycieczek. M. Gacuta
Przed każdą lekcją WF sprawdzanie stanu technicznego sprzętu sportowego oraz obiektu (bramki, ławeczki, drabinki).

Podczas zajęć sportowych dbanie o bezpieczeństwo ćwiczących- reagowanie na nieprzestrzeganie zasad BHP.

W. Misiejuk
Kl. II gim. zajęcia z wychowawcą- Zachowania, które mają zniknąć z naszej klasy. Bezpieczeństwo w szkole. H. Treszczotko
 

Wychowanie komunikacyjne

Zasady bezpiecznego poruszanie się po drogach. Przypomnienie numerów alarmowych. Praca służb ratunkowych w formie plakatu.

 

Moja droga do szkoły.

Znaki drogowe.

Zasady ruchu drogowego.

 

Zasady bezpiecznego poruszania się po drogach – cykl lekcji

 

Znaki drogowe, bezpieczna droga do szkoły – obserwacja ruchu drogowego, spacer

 

A.Fiłonowicz

Ks. S. Awksietijuk

 

 

E. Awksietijuk

 

 

 

I.Nawrocka

 

 

I.Nawrocka

 

   Pamiętamy o bezpiecznym poruszaniu się po drodze podczas wycieczek w najbliższe okolice przedszkola.

 

Wycieczka na skrzyżowanie, zapoznanie z zasadami ruchu drogowego- przejście przez jezdnie, zwrócenie uwagi na sygnalizację świetlną.

 

Znajomość podstawowych znaków drogowych poprzez oglądanie, rysowanie i wyklejanie znaków.

 

Zapoznanie z rolą samochodów specjalistycznych.

 

Numery alarmowe, wykorzystanie w praktyce-scenki dramowe.

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

II semestr  
Zdobywanie praktycznych umiejętności podczas wycieczek  (sygnalizacja świetlna, znaki drogowe, miejsce dla pieszych i rowerów). N. Baczyńska

A. Leoniuk

Cykl lekcji: Ruch w mieście. Jesteśmy pasażerami. E. Awksietijuk
Omawianie sposobów zachowania na ulicy podczas wycieczek i spacerów po najbliższej okolicy. I. Nawrocka
Realizacja tematyki: Jak być bezpiecznym na ulicy. Uważaj na siebie – przypomnienie zasad bezpieczeństwa. M.Gacuta
Na zajęciach technicznych zapoznanie z przepisami ruchu drogowego pieszych i rowerzystów.

Przygotowanie uczniów kl. IV SP do egzaminu na kartę rowerową.

Przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową.

W. Misiejuk
Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej Przeprowadzenie zajęć: 3 minuty na uratowanie życia, pierwsza pomoc. M. Gacuta
Udzielanie poszkodowanym uczniom pierwszej pomocy (zakładanie opatrunków, usztywnianie stawów).

Na zajęciach WF pogadanki na temat: Jak zadbać o własne i innych bezpieczeństwo podczas aktywności ruchowych.

W. Misiejuk
Higiena i choroby skóry. Odmrożenia i oparzenia – pierwsza pomoc I. Sierocka – Twaróg
Opatrywanie drobnych ran i skaleczeń. Ks. S. Awksietijuk

 

Bezpieczne ferie i wakacje Bezpieczne ferie-kilka dobrych rad jak pożytecznie i bezpiecznie spędzić ferie.

Propozycje rysunkowe dzieci.

 

Spotkanie z przedstawicielem KRUS-rozmowa nt. bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym w roku kalendarzowym, obejrzenie filmiku profilaktycznego.

 

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Spotkanie z przedstawicielem KRUS. Oglądanie filmu edukacyjnego i rozmowa na temat bezpieczeństwa na wsi.

 

Apel profilaktyczny: „Przepis na bezpieczne i zdrowe ferie zimowe”

 

 

Zabawy na śniegu.

Sporty zimowe (zasady bezpieczeństwa).

 

Bezpiecznie na feriach zimowych – pogadanka

 

A. Fiłonowicz

A. Fiłonowicz

I. Nawrocka

E. Awksietijuk

 

 

E. Awkietijuk

 

 

I.Nawrocka

 

Jak bezpiecznie i wesoło wypoczywać w czasie ferii?

 

A.Kozłowska
Zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne oraz gimnastyczne przeprowadzane w sali przedszkolnej oraz sali gimnastycznej przy u życiu rekwizytów tj. piłki, szarfy, ringa, skoczki itp.

 

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

II semestr  
Bezpieczne wakacje – kilka dobrych rad jak pożytecznie, aktywnie i bezpiecznie spędzić wakacje. Zorganizowanie wystawki prac plastycznych „Aktywnie i bezpiecznie na wakacjach”. N.Baczyńska

A.Leoniuk

Spotkanie z przedstawicielem KRUS – rozmowa na temat „Bezpiecznie na wsi – zapobiegamy upadkom; oglądanie filmu profilaktycznego „Rodzina Porażków”.

 

Niebezpieczeństwa podczas zabaw zimowych. Przypomnienie numerów alarmowych – cykl lekcji

 

Rozmowa na temat bezpiecznych wakacji: bezpieczna zabawa w wodzie, bezpieczne kąpiele słoneczne, unikanie kontaktów z nieznajomymi i odpowiednie zachowanie się w takiej sytuacji, bezpieczna jazda na rowerze, bezpieczny pobyt na wsi.

A. Fiłonowicz

I. Nawrocka

E. Awksietijuk

 

 

A. Fiłonowicz

 

 

A. Fiłonowicz

Realizacja tematyki: Wakacyjne porady. Jedziemy na wakacje. E. Awksietijuk
Gazetka profilaktyczna na korytarzu: Bezpiecznie zimą

Gazetka profilaktyczna na korytarzu: Bezpiecznie nad wodą.

Realizacja tematyki: Wakacyjne plany. Bezpieczne wakacje.

I. Nawrocka
Bawimy się bezpiecznie, kulturalnie i przyjemnie podczas wakacji – zajęcia z wychowawcą kl. IV A. Kozłowska
Przeprowadzenie prelekcji na temat zasad bezpieczeństwa podczas ferii i wakacji – zajęcia z wychowawcą kl. IV M. Gacuta
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych podczas ferii zimowych – gry zespołowe, nauka poruszania się na nartach biegowych. W. Misiejuk
Aktywna opieka nad młodzieżą na sali gimnastycznej podczas ferii zimowych (piłka nożna i ręczna). Ks. S. Awksietijuk

 

 

 

Korygowanie wad postawy

Profilaktyka wad postawy ciała – ćwiczenia z szarfami, woreczkami, piłkami, hula-hoopami.

 

Ćwiczenia korygujące postawę: – zabawa z czworakowaniem „Żuczki, ćwiczenia wspomagające nawyki prawidłowej postawy na drabinkach i w leżeniu

 

Dostosowanie ławek i krzeseł do wzrostu dzieci

 

A. Fiłonowicz

 

 

 

A.Fiłonowicz

 

 

I.Nawrocka

A.Fiłonowicz

E. Awksietijuk

 

Dokonano pomiaru wzrostu wszystkich uczniów we wrześniu i styczniu,

 

Dostosowano wysokość ławek i krzeseł do wzrostu dzieci,

 

higienistka

 

 

woźne

Udział uczniów kl. I – III (15 osób) w programie Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”

 

dyrektor
2 godzinna wizyta w Parku Wodnym w Hajnówce uczniów kl. IV – VI – pływanie

 

A. Kozłowska

 

II semestr  
Profilaktyka wad postawy ciała. Ćwiczenia z gumowymi piłkami, woreczkami, ławeczką.

Dwa razy w roku pomiar wzrostu i dostosowanie wysokości ławek i krzeseł do parametrów ciała uczniów.

N. Baczyńska

A. Leoniuk

wychowawcy

Zwracanie uwagi na właściwą postawę podczas pisania. E. Awkietijuk

Ks. S. Awksietijuk

 

Akcja „Lekki plecak” – przydzielenie każdemu uczniowi szuflady na podręczniki i przybory szkolne Wychowawcy kl. I – III
Podczas zajęć WF i SKS uczniowie wykonują szereg ćwiczeń fizycznych pod kątem korygowania wad postawy. W. Misiejuk
Spotkania BMP przy parafii w Dubiczach Cerkiewnych odbywają się w sali gimnastycznej oraz boisku szkolnym. Ks. J. Łojko
Wady, urazy i choroby układu ruchu – biologia kl. VII, II g

 

I. Sierocka-Twaróg
Wpajanie zdrowego stylu życia, odżywiania i wypoczynku Koktajl owocowy – przygotowanie pożywnego i zdrowego dodatku do drugiego śniadanie.

 

Codzienne spożywanie owoców i warzyw przyniesionych przez dzieci.

 

Sałatka jarzynowa – samodzielne wykonanie sałatki na podstawie przepisu w książce.

 

Wykonanie chipsów z marchewki.

 

Relaks poobiedzie, słuchanie bajek i innej literatury dziecięcej, czytanych na żywo bądź korzystanie z audiobuków.

 

Codzienne spacery i przebywanie na świeżym powietrzu.

 

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Rozmowa na temat zdrowego odżywiania. Czytanie wiersza M. Strzałkowskiej „Jesienna surówka”.

 

Dary jesieni-wartości odżywcze warzyw i owoców.

W zdrowym ciele zdrowy duch.

Mój dzień (znaczenie racjonalnego odżywiania się, snu i ruchu).

Ubieramy się jesienią.

 

Wartości odżywcze roślin zbożowych, oleistych, warzyw i owoców – cykl lekcji;

 

Dbamy o zdrowie – cykl lekcji;

 

Wizyta u lekarza – cykl lekcji;

 

Witaminy;

 

Właściwy ubiór na jesienną pogodę;

 

Zdrowy tryb życia zimą – cykl lekcji;

 

Bakterie i wirusy – pogadanka;

 

Właściwy ubiór na zimową pogodę – pogadanka;

A.Fiłonowicz

 

 

 

E. Awksietijuk

 

 

 

I.Nawrocka

 

 

I.Nawrocka

 

I.Nawrocka

 

I.Nawrocka

 

I.Nawrocka

 

I.Nawrocka

 

 

I.Nawrocka

 

I.Nawrocka

Udział chłopców z klas gimnazjalnych w Finale Powiatu w piłce nożnej chłopców szkół gimnazjalnych

 

W. Misiejuk
Udział młodzieży w Powiatowych Biegach Przełajowych W. Misiejuk

 

II semestr  
Spotkanie z pielęgniarką i lekarzem na temat ich pracy w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych.

Dzień Zdrowego Uśmiechu we współpracy z pielęgniarką szkolną dotyczące wczesnej profilaktyki stomatologicznej przedszkolaków.

Wizyta w gabinecie stomatologicznym, spotkanie z panią stomatolog.

Codzienne spożywanie owoców i warzyw przyniesionych przez dzieci.

Przygotowanie kanapek na drugie śniadanie ,,Zdrowe produkty na drugie śniadanie jemy i zdrowo rośniemy”.

Poobiedni relaks. Słuchanie bajek i innej literatury dziecięcej czytanych na żywo, codzienne spacery, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Codzienne spacery, zabawy ruchowe oraz dwa razy w tygodniu ćwiczenia gimnastyczne.

N.Baczyńska

A Leoniuk

Sport zdrowie!. Szukanie argumentów potwierdzających powiedzenie: „Sport to zdrowie”. Poznanie zimowych i letnich dyscyplin sportowych. Układanie haseł o dyscyplinach sportowych i zachęcających do uprawiania sportu – cykl lekcji

 

Zachowania sprzyjające zdrowiu na podstawie tekstu „Jak dbać o zdrowie?” – cykl lekcji

 

Spotkanie z przedstawicielem Sanepidu w Hajnówce: prelekcja i prezentacja na temat zapobiegania chorobom zakaźnym, zasady dbania o higienę, zasady zdrowego odżywiania. (16.03.2018)

 

Znaczenie snu dla zdrowia – cykl lekcji

 

Co jeść, żeby być zdrowym? Omówienie i wykorzystanie informacji z piramidy żywienia. Zbieranie informacji o witaminach i źródłach ich występowania. Układanie jadłospisów;

 

A. Fiłonowicz

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

A Fiłonowicz

Cykl lekcji „Dbam o zdrowie”. E. Awksietijuk
Realizacja tematyki: Woda bezcenny dar. Bezpieczne wakacje

 

I. Nawrocka
ABC zdrowego odżywiania – zajęcia świetlicowe. A. Kozłowska
Rajd rowerowy na Topiło – kl. VII, II g, III g

Biegi na orientację – kl. VII, II g, III g

Rajd rowerowy „Rowerem przez gminę” – kl. V

E. Lunda

H. Treszczotko

J. Nesteruk

E. Kazimieruk

S. Kulik

Przeprowadzenie zajęć: Dbam o zdrowie, dbając o środowisko” – zajęcia z wychowawcą, kl. VI M. Gacuta
Realizacja podstawy programowej z techniki o żywieniu – zapoznanie uczniów ze zdrowym stylem życia (piramida żywności) – zajęcia techniczne kl. VI, II g

ABC zdrowego żywienia – zajęcia techniczne kl. VI, II g

Przeprowadzenie zajęć kulinarnych: Uczę się przygotowywać zdrowe posiłki – zajęcia techniczne kl. V

W. Misiejuk
Spotkania BMP przy parafii w Dubiczach Cerkiewnych odbywają się w sali gimnastycznej oraz boisku szkolnym.

Organizacja wycieczki szkolnej do Warszawy.

Ks. J. Łojko
Uświadamianie znaczenia ruchu na świeżym powietrzu, odpowiedniej ilości snu – religia kl. V, VI Ks. S. Awksietijuk

 

Realizacja programu „Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży” – kl. II g,  „Żyj smacznie i zdrowo” – kl. VII,  Akademia dojrzewania” – dziewczęta kl. VII i II g

Udział w kampanii promującej zdrowy styl życia „Nie spal się na starcie!” – kl. VII

I. Sierocka-Twaróg
 

Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego

Umożliwianie dzieciom w czasie pobytu w przedszkolu do swobodnych wyborów zabaw i działań zgodnych z ich zainteresowaniami i potrzebami.

 

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Jesienne popołudnie z tatą.

Nasi pupile.

Lubię gry.

Ciekawe ferie w domu.

 

Uprawiamy sporty zimowe – cykl lekcji;

 

E. Awksietijuk

 

 

 

 

I.Nawrocka

Czy warto czytać książki?

 

A. Kozłowska
Turniej Gier Zespołowych – kl. IV – VII i gimnazjum

 

B. Drużba
Udział uczniów kl. III g w Gwiazdkowym Turnieju Szachowym

 

 rodzice
II semestr  
Przygotowanie do konkursów i występów. Proponowanie różnorodnych sposobów i form spędzania wolnego czasu, zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami dzieci w czasie wolnym do zagospodarowania. N.Baczyńska

A.Leoniuk

Rozmowa na temat ulubionych książek. Klasowy plebiscyt na najciekawszą książkę.

Rozmowa na temat: „Książka najlepszym przyjacielem człowieka” – cykl lekcji

A. Fiłonowicz
Realizacja tematyki:

W co się bawić na podwórku.

Nasze ulubione zajęcia

E. Awksietijuk
Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych (zajęcia rozwijające) – kl. III I. Nawrocka
Przeprowadzenie zajęć: Dlaczego łatwiej żyć z planem dnia?

Jak się uczyć? – zajęcia z wychowawcą kl. VI

M. Gacuta
Spotkania BMP

Udział w turniejach organizowanych przez BMP Diecezji Warszawsko- Bielskiej

Ks. J. Łojko
Wycieczka krajoznawcza ,,Podlasie Nadbużańskie” (Grabarka-Mielnik-Drohiczyn).

Program: Święta Góra Grabarka – najświętsze miejsce polskiego prawosławia, odkrywkowa kopalnia kredy, Góra Zamkowa, ruiny kościoła, bunkry tzw. linii Mołotowa, Muzeum Kajakarstwa i Motoryzacji.

 

Wycieczka do Osowca nad Biebrzą i udział w Biebrzańskich Targach Twórczości i Sztuki Ludowej ,,Sto pomysłów dla Biebrzy”.

Program: prezentacje i sprzedaż wyrobów twórców  ludowych oraz producentów tradycyjnej, zdrowej żywności z Polski i Litwy, występy zespołów folklorystycznych i ludowych z Polski i Litwy, piknik edukacyjny, pokaz filmów przyrodniczych, prelekcje o tematyce historycznej.

 

Wycieczka do Wilna i Trok – historia i zabytki stolic litewskich.

 

,,Noc Muzeów 2018” – udział w ogólnoeuropejskiej imprezie kulturalno – edukacyjnej – zwiedzanie muzeów podległych Muzeum Okręgowemu w Białymstoku ( Muzeum w Choroszczy, Supraślu, Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, Ratusz, Muzeum Historyczne) oraz Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Zesłańców Sybiru, Muzeum Farmacji i Medycyny, Pałac Branickich.

 

Wycieczka do Białowieży na uroczystość patriotyczną p.n. ,,Bałachowcy.  Wkład w obronę niepodległości Polski i rozwój regionu Puszczy Białowieskiej”.

Program: msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, wykłady poświęcone braciom generałom Stanisławowi i Józefowi Bułak- Bałachowiczom, przejście na cmentarz do grobu gen. Józefa Bułak-Bałachowicza, capstrzyk.

 

Spływ kajakowy rzeką Narewka, ognisko z pieczeniem kiełbasek.

 

J. Nesteruk
Praca wolontariuszy w Gminnej Bibliotece Publicznej B. Drużba

 

Sfera emocjonalna

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI Osoby
 

Bezpieczeństwo w sieci

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów kl. II i III g „Profilaktyka zachowań medialnych”

 

psycholog Agnieszka Fiedoruk
Warsztaty dla uczniów kl. IV – VI „Fonoholizm” psycholog Agnieszka Fiedoruk
Szkolenie dla nauczycieli „Hejting, stalking… Agresja XXI wieku”

 

N. Dobosz – Karpiuk
Warsztaty dla rodziców i nauczycieli „Zagrożenie w sieci – co grozi dziecku?”

 

psycholog Agnieszka Fiedoruk
II semestr  
Warsztaty profilaktyczne w GOK-u „Dzień bezpiecznego internetu” – wspólne szukanie wad i zalet korzystania z internetu, wyjaśnienie pojęć związanych z internetem, rozmowa na temat zagrożeń w sieci i bezpiecznego korzystania z internetu;

 

Teatr Magik – oglądanie sztuki pt.: „O Internisiu, którego psoty spowodowały duże kłopoty” GOK

E. Awksietijuk

A, Fiłonowicz

I. Nawrocka

 

 

N. Baczyńska

A.Leoniuk

E. Awksietijuk

A, Fiłonowicz

I. Nawrocka

Sposoby rozwiązywania konfliktów bez uciekania do przemocy – cyberprzemoc- zajęcia świetlicowe A. Kozłowska
Multimedia – rozrywka czy nauka? – zajęcia z wychowawcą kl. III gimnazjum E. Lunda
Cyberprzemoc – nie jestem anonimowy – pogadanka – zajęcia z wychowawcą kl. V

Bezpieczeństwo w Internecie – Odpowiedzialne korzystanie z mediów – zajęcia z wychowawcą kl. V

Uzależnienia od Internetu i komputera – zajęcia z wychowawcą kl. V

W. Misiejuk
Internetowi przyjaciele? – moje bezpieczeństwo w sieci – zajęcia z wychowawcą kl. VI M. Gacuta
Projekcja filmów z serii „Bądź bezpieczny w sieci” – informatyka III g

Projekcja filmów animowanych dla klas młodszych „Owce w sieci” – e. informatyczna/zajęcia komputerowe I – III

 

I.Sierocka-Twaróg
Kształtowanie świadomości niebezpieczeństw, na jakie narażone są dzieci w sieci, informowanie o ich konsekwencjach prawnych –  religia kl. IV – III g oraz na spotkaniach BMP Ks. J Łojko

Ks. S. Awksietijuk

 

j. polski kl. III gimnazjum:

1.Niebezpieczeństwo w sieci. Wirtualne i realne fałszerstwa.

2.Śledzimy fora internetowe. Formułowanie opinii na temat portali społecznościowych.

3.Być albo nie być w Internecie.

j. polski kl. II gimnazjum

Alfabet szkód, które wyrządzić może nam Internet.

j. polski kl. VII

Ulec złu. Profilaktyka zagrożeń w sieci.

H. Treszczotko
Uświadamianie praw człowieka, dziecka, ucznia Rozmowa nt. praw dziecka z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka  na podstawie wierszy A. Widzowskiej ,,Małe cuda”, M. Bryczyńskiego ,,O prawach dziecka”.

 

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Zasady i rola kodeksu uczniowskiego w szkole. Układanie zasad klasowych i zapisywanie ich w zeszycie.

 

Prawa i obowiązki.

 

Prawa i obowiązki ucznia. Klasowe zasady zachowania – warsztaty;

 

Zasady dobrej współpracy – pogadanka;

 

Poprawne relacje podczas zabaw na podwórku

 

Właściwe relacje z najbliższymi – cykl lekcji;

Tajemnica korespondencji – pogadanka;

 

A. Fiłonowicz

 

 

E. Awksietijuk

 

I.Nawrocka

 

 

I.Nawrocka

 

I.Nawrocka

 

 

I.Nawrocka

II semestr  
Cykl zajęć  ,,Takie same i inne”:

-Jesteśmy tolerancyjni

-Mój przyjaciel

-Czas wspólnej zabawy

N. Baczyńska

A. Leoniuk

Omówienie praw dziecka na podstawie tekstu w podręczniku i wiersza M. Brykczyńskego „O prawach dziecka”. A. Fiłonowicz
Realizacja tematu „Jesteśmy uczniami”. E. Awksietijuk
Pogadanki na temat praw i obowiązków ucznia.

Realizacja tematyki: Mam inne zdanie. Tajemnica korespondencji. Co jest naprawdę ważne. Mamy swoje prawa. Niełatwo przyznać się do winy.

I. Nawrocka
Realizacja tematyki: Czy znasz swoje prawa? – kl. VI j. polski A. Kozłowska
Moje prawa i obowiązki – zajęcia z wychowawcą  kl. VI i III g E. Lunda

M. Gacuta

Zasady, rola kodeksu uczniowskiego w szkole – pogadanka

Cykl lekcji wychowawczych: Właściwe relacje między rówieśnikami – zajęcia z wychowawcą  kl. V

 

W. Misiejuk
Moje prawa i obowiązki w rodzinie – zajęcia z wychowawcą  kl. VI M.Gacuta
Edukacja prawna w zakresie wychowania i odpowiedzialności karnej za czyny nieletnich – religia kl. IV Ks. J. Łojko
Kodeks ucznia, prawa i obowiązki. Wzajemny szacunek i sposoby jego zdobywania –  religia kl. VII Ks. S. Awksietijuk
j. polski kl. III gimnazjum

1. Rasizm, nacjonalizm, ksenofobia?

2. Oblicze współczesnego świata. Postęp technologiczny, terroryzm, konsumpcjonizm.

H. Treszczotko
 

Komunikacja interpersonalna

Stwarzanie w ciągu dnia sytuacji  sprzyjającym swobodnej wymianie informacji między dziećmi w czasie własnym do zagospodarowania przez nie.

Poprawne formułowanie wypowiedzi, sądów, wniosków, hipotez w sytuacjach zadaniowych w czasie zajęć dydaktycznych.

 

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Czytanie tekstu A. Onichimowskiej „Nowy uczeń” z podziałem na role. Ocena postępowania nowego ucznia i reszty klasy. Poznanie kultury i zwyczajów innych narodów podstawą do empatii i tolerancji.

 

Rozmowa na temat pomocy sąsiedzkiej.

Zasady kulturalnego zachowanie się przy stole. Układanie zastawy stołowej i sztućców. Rozmowa na temat spotkań rodzinnych.

 

Ważne słowa.

Powitanie Nowego Roku.

 

Przyjaźń – cykl lekcji

A. Fiłonowicz

 

 

 

 

A.Fiłonowicz

 

 

 

 

 

 

 

E. Awksietiujk

Respektowanie zasad obowiązujących w przedszkolu.

Wskazywanie dzieciom sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych poprzez odgrywanie scenek dramowych.

 

Rozwiązywanie napięcia i złości poprzez ruch, rwanie arkuszy gazet, rzucanie piłką, kopanie piłką do bramki itp.

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

II semestr  
Cykl zajęć  ,,Na naszym podwórku”:

-Nie wolno

-Plan podwórka

-Zabawy na podwórku

-Nasze podwórko.

Poprawne formułowanie wypowiedzi, sądów, wniosków, hipotez, w sytuacjach zadaniowych podczas zajęć.

 

N. Baczyńska

A.Leoniuk

Wyjazd do HDK na spektakl „Karolcia”, który przekazał uniwersalne wartości, że warto jest pomagać innym, a dawanie jest przyjemniejsze niż otrzymywanie;

 

Wyjazd na sztukę „Nowe szaty cesarza” – ukazanie prawdy, że o wartości człowieka decydują jego czyny, a nie bogacwo.

 

Poznanie zasad kulturalnej dyskusji i wymiany zdań

E. Awksietijuk

A, Fiłonowicz

I. Nawrocka

 

 

 

 

 

 

 

A. Fiłonowicz

 

Jesteśmy koleżeńscy.

Składanie życzeń urodzinowych kolegom z klasy.

E. Awksietijuk
Jak być kulturalnym użytkownikiem internetu? – j. polski kl. VI A. Kozłowska
Mediacja – pomagam rozwiązywać konflikty między rówieśnikami zajęcia z wychowawcą  kl. V

Poznanie zasad kulturalnego zachowania się podczas wizyty u znajomych zajęcia z wychowawcą  kl. V

W. Misiejuk
Dobre, szczere relacje z innymi nauczycielami, uczniami i pracownikami szkoły – religia kl. V – III g Ks. S. Awksietijuk

 

Gdzie są granice solidarności i lojalności koleżeńskiej – zajęcia z wychowawcą   kl. VI M. Gacuta
Przeciwdziałanie wszelkim aktom przemocy i agresji Rozwiązujemy problemy.

Ważne słowa.

 

 

E. Awksietijuk

Spektakl teatralny „Romeo i Julia po białorusku” H. Treszczotko,

M. Kazimiruk

Warsztaty dla uczniów kl. I – III „Czy dokuczanie jest przemocą? psycholog Agnieszka Fiedoruk
Warsztaty dla uczniów kl. IV – VI „Wulgaryzmy – przemoc werbalna”

 

psycholog Agnieszka Fiedoruk
Warsztaty dla uczniów kl. V – VII „Konflikt – problem okresu młodzieńczego”

 

psycholog Agnieszka Fiedoruk
Warsztaty dla uczniów kl. II – III g „Konflikt – problem okresu młodzieńczego”

 

psycholog Agnieszka Fiedoruk
II semestr  
Respektowanie zasad obowiązujących w przedszkolu. Wskazywanie sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych podczas odgrywania scenek dramowych. Niwelowanie napięcia i złości poprzez ruch , zajęcia sportowe i ruch na świeżym powietrzu.

 

N. Baczyńska

A. Leoniuk

Reagowanie na wszelkie przejawy niewłaściwych zachowań uczniów podczas przerw międzylekcyjnych i zajęć świetlicowych. E. Awksietijuk
Bieżące informowanie rodziców o nieprawidłowym zachowaniu dziecka. I. Nawrocka
Realizacja tematyki: Jak rozwiązywać konflikty. Mogę przeciwstawić się przemocy. Przemocy w szkole mówię NIE. – zajęcia z wychowawcą   kl. IV A. Kozłowska
Reagowanie na niewłaściwe zachowania uczniów. E. Lunda
Rozmowy indywidualne z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i ich rodzicami.

Negatywne uwagi w dzienniku.

W. Misiejuk

M. Gacuta

W razie zaistnienia zakłóceń między uczniami staram się je załagodzić i wspólnie rozwiązać problem I. Sierocka-Twaróg
Nauka tolerancji, szacunku. Szukanie innych sposobów na wyrażanie swoich emocji niż „siłowe”. Ks. S. Awksietijuk

 

Informowanie rodziców o nieprawidłowym zachowaniu dziecka, rozmowy indywidualne z uczniami o ich niewłaściwym postepowaniu, odnotowywanie uwag w dzienniku

 

B. Drużba

Sfera intelektualna

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI Osoby
Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej Przeprowadzenie badań prognostycznych dojrzałości szkolnej i badań logopedycznych przez specjalistów z PPP.

 

Przeprowadzenie diagnozy wstępnej na podstawie arkuszy obserwacji przeprowadzonych w szkole.

 

Wdrożenie wniosków z diagnozy, udzielanie uczniom na bieżąco pomocy w rozwoju zgodnie z ich potrzebami.  

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

 

Dodatkowe zajęcia dydaktyczne

E. Awksietijuk

 

I.Nawrocka

A.Fiłonowicz

II semestr  
Spotkanie rodziców z panią z poradni PP na temat „Diagnoza przedszkolna”;

Informowanie rodziców o potrzebie korzystania z terapii logopedycznej w celu korygowania wady wymowy;

Opracowanie informacji gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole na podstawie diagnozy końcowej dla sześciolatków;

Spotkania indywidualne z rodzicami w tej sprawie.

Udzielenie uczniom na bieżąco pomocy w rozwoju zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi. Udział uczniów w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych.

N. Baczyńska

A. Leoniuk

Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. E. Awksietijuk
Dodatkowe zajęcia. I. Nawrocka
Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z opiniami (3) E. Lunda

W. Misiejuk

H. Treszczotko

Prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki,

Realizacja zaleceń poradni pp zawartych w opiniach,

Pomoc nauczyciela w wykonywaniu zadań w czasie lekcji, pomoc koleżeńska

B. Drużba
Przeprowadzenie ewaluacji w obszarze „Diagnoza efektywności świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej”,

 

B.Drużba

I. Giżewska

E. Lunda

Podnoszenie efektów kształcenia Zapoznanie dzieci z ozobotem jako elementem nowej technologii informacyjnej i przygotowanie do programowania.

Zorganizowanie wyjazdu na wystawę klocków lego, możliwość rozwoju wyobraźni przestrzennej poprzez konstruowanie obiektów i budowli.

 

Wizyta w Muzeum Wojska w Białymstoku, udział w lekcji historycznej nt.,,Z wizytą u króla”.

 

Stosowanie różnorodnych pomocy dydaktycznych tj pomoce montessoriańskie, wykorzystanie tablicy interaktywnej i programów komputerowych.

 

Udział w warsztatach plastycznych, kulinarnych, tanecznych.

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Udział w konkursie czytelniczym I.Nawrocka

A. Fiłonowicz

Uczymy się programowania – Mały, ale inteligentny robot ozobot – warsztaty kl. 0 – VI A. Bowtroczuk
Warsztaty dla uczniów kl. VII, II g, III g – Techniki aktywnego uczenia się” psycholog Agnieszka Fiedoruk
Spektakl teatralny „Opowieści Wielkiej Księgi” – uczniowie kl. VII, IIg. III g H. Treszczotko
II semestr  
Umożliwienie dzieciom udziału w konkursach, warsztatach, wyjazdach. Stosowanie różnorodnych pomocy, metod i form pracy. N. Baczyńska

A. Leoniuk

Uczestniczenie w warsztatach i wycieczkach. I. Nawrocka
Udział w konferencji „Podlaska Platforma Edukacyjna i współczesne trendy e-edukacji” I. Sierocka-Twaróg
Kształtowanie potrzeby pozytywnych oddziaływań na dzieci za ich zachowanie (pochwały, nagrody, wyróżnienia),

 

Ks. J. Łojko
Motywowanie uczniów do konsekwentnej i systematycznej pracy. Ukazywanie sensu nauki i zdobywania nowej wiedzy. Ks. S. Awksietijuk
– Próbny egzamin ósmoklasisty: j. polski z WSiP i Tutorem, J. rosyjski z wydawnictwem WSiP.

– Systematyczny kontakt z rodzicami.

– Systematyczne sprawdzanie i ocenianie prac klasowych, testów, prac domowych.

– Umożliwienie poprawy prac klasowych (czasami domowych)

H. Treszczotko
Przeprowadzenie diagnoz wstępnych, przekazanie każdemu uczniowi pisemnej informacji o wynikach ze wskazówkami do pracy.

Opracowanie rekomendacji do  pracy na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego 2017.

Przeprowadzenie próbnego egzaminu gimnazjalnego z Nową Erą oraz egzaminu ósmoklasisty z Oficyną Wydawniczą TUTOR, analiza wyników, opracowanie wniosków.

Udział w konferencji „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej” oraz „Egzamin ósmoklasisty w kontekście podstawy programowej i zadań egzaminacyjnych

B.Drużba
Praca z uczniem zdolnym – rozwijanie zainteresowań Rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci poprzez umożliwienie im udziału w konkursach różnego rodzaju o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

 

Umożliwianie dzieciom udział w występach artystycznych przedszkolnych i wyjazdowych.

 

Dawanie dzieciom wyboru kart pracy dostosowanych do ich możliwości rozwojowych.

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Szkolna biblioteka.

Wypożyczanie książek w bibliotece szkolnej i gminnej – zachęcanie do prowadzenia dzienniczka lektur.

 

Udział uczniów w kole matematycznym

 

A. Fiłonowicz

I. Nawrocka

E. Awksietijuk

 

I.Nawrocka

Udział 2 uczennic w Wojewódzkim Konkursie Języka Rosyjskiego (etap rejonowy)

 

H. Treszczotko
II semestr  
Rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci poprzez umożliwienie udziału w różnorodnych konkursach. N.Baczyńska

A. Leoniuk

Rozwijanie czytelnictwa: udział w konkursie czytelniczym: „Książki warto czytać” GOK;

Koło teatralne:

– przedstawienie „Ratujmy Ziemię”;

A. Fiłonowicz
 Zachęcanie do korzystania z zasobów biblioteki szkolnej i gminnej oraz prowadzenie dzienniczka lektur.

Udział w warsztatach artystycznych.

E. Awksietijuk

I Nawrocka

Uczestniczenie uczniów w zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania. I. Nawrocka
Wyjazdy na spektakle teatralne. A. Kozłowska
Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych. E. Lunda
Przygotowanie uczniów Powiatowego i Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Przygotowanie drużyn do zawodów sportowych (piłka nożna, szachy, tenis stołowy, biegi przełajowe).

W. Misiejuk
Stwarzanie możliwości rozwijania  zainteresowań uczniów na lekcjach obowiązkowych. M. Gacuta
Przygotowanie uczniów klasy II gimnazjum do konkursu „Różnorodność biologiczna i  formy ochrony przyrody w Polsce” I. Sierocka-Twaróg
Dodatkowa zadania i dodatkowe ćwiczenia.

 

H. Treszczotko
Indywidualizacja procesu nauczania. Obserwacje i diagnozowanie zdolności ucznia, konsultacje. Ks. S. Awksietijuk

 

Przeprowadzenie, w ramach diagnozy uczniów o wyróżniających się umiejętnościach matematycznych, testów konkursowych (konkurs przedmiotowy) w klasach V-VII, II i III gimnazjum,

Stworzenie uczniom zainteresowanym matematyką możliwości swobodnego wyboru dodatkowych zadań o podwyższonym stopniu trudności, korygowania błędów kolegów,

Testy z konkursu matematycznego Kangur dla chętnych uczniów,

„Z matematyką za pan brat” – konkurs dla klasy VI

B. Drużba
Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień Udział w konkursach plastycznych, recytatorskich, uroczystościach szkolnych I.Nawrocka

A.Fiłonowicz

E.Awksietijuk

Ścieżki kariery edukacyjnej, a potem zawodowej – Jak zarobić na video? Cienie i blaski YouTube`a – kl. VII

 

N. Dobosz – Karpiuk
Wyjazd uczniów  gimnazjum w ramach projektu „Dobry zawód – fajne życie” – Zespół Szkół nr 1 w Bielsku Podlaskim, firma Danwood S. A. w Bielsku Podlaskim

 

H. Treszczotko
Dzień planowania kariery – Stwórz swoją własną markę i osiągnij sukces rekrutacyjny – kl. II g

 

N. Dobosz – Karpiuk
Dzień planowania kariery – Bądź jak start-up- wyprzedzaj innych, czyli jak mieć pomysł na własną karierę – kl. II g

 

N. Dobosz – Karpiuk
Dzień planowania kariery – Wyróżnij się – talent to Twoja moc!

– kl. II g

N. Dobosz – Karpiuk
Samoświadomość własnych umiejętności i możliwości a wybór zawodu – godzina wychowawcza

 

H. Treszczotko
Czym kierować się przy wyborze zawodu? Kogo zatrudnię za 5 lat? – godzina wychowawcza

 

H. Treszczotko
Podanie i list motywacyjny – j. polski kl. III g H. Treszczotko
Co dalej po gimnazjum? – Wizyta w Technikum Leśnym w Białowieży – kl. II i III g

 

H. Treszczotko
Poznaję siebie, poznaję zawód – godzina wychowawcza

 

W. Misiejuk
Jak poszukiwać informacji o możliwości dalszego kształcenia – godzina wychowawcza

 

W. Misiejuk
Poznaję zawód nauczyciela – godzina wychowawcza

 

W. Misiejuk
II semestr  
Udział w konkursach artystycznych, recytatorskich, uroczystościach szkolnych. I. Nawrocka
Jak widzę siebie i innych? – o uzdolnieniach i zainteresowaniach kl. IV A. Kozłowska
Realizacja tematów: Moja przyszłość zależy ode mnie.

Jaki jestem? Oto jest pytanie….Moje mocne i słabe strony.

Poznaję siebie. Osobowość zawodowa.

E. Lunda
Rozwijanie umiejętności gry w szachy.

Zaangażowanie uczniów do udziału w Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

W. Misiejuk
Przeprowadzenie zajęć: VI

Jak się uczyć?

Moje wzloty i upadki.

Praca marzeń – co zrobić, aby ją mieć?

M. Gacuta
„Niech więc człowiek bada samego siebie”

I Koryntian 11; 28

Ks. S. Awksietijuk

 

j. polski kl. III gimnazjum

O pomysłach na życie.

,, Chłopaki działają”.

H. Treszczotko

Sfera społeczna

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI Osoby
 Kształtowanie szacunku do własnego państwa.
Wdrażanie do rozumienia pojęć:  prawo, obowiązek, godność i duma narodowa

 

Udział w uroczystym apelu z okazji święta 11 Listopada, słuchanie pieśni patriotycznych.

 

Udział w Wojewódzkim konkursie plastycznym ,,Za co kocham Polskę”.

 

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Lekcja ” Z wizytą u króla” w Muzeum Wojska w Białymstoku

 

 

Czytanie wiersza L. Wiszniewskiego „11 listopada”. Polskie symbole narodowe

 

Narodowe Święto Niepodległości.

 

Rocznica wybuchu II wojny światowej. Walka o wolną ojczyznę – cykl lekcji;

 

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości;

 

Najstarsze miasta Polski. Zamki w Polsce – cykl lekcji;

 

Polskie legendy

 

A. Fiłonowicz

I. Nawrocka

E. Awksietijuk

A.Fiłonowicz

 

E. Awksietijuk

 

 

I.Nawrocka

 

 

I.Nawrocka

 

 

I.Nawrocka

Udział w akcji zorganizowanej w szkole – Patriotyczne śpiewnie 2017 z okazji Święta Niepodległości

 

Spektakl teatralny „Skąd nasz ród” dla kl. IV – VI

 

A. Kozłowska
Udział uczniów gimnazjum w uroczystościach XVII Międzynarodowego Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku

 

J. Nesteruk
II semestr  
Cykl zajęć:,, Mój region, moje państwo, moja Unia”.

Nauka wierszy „Ojczyzna”

„Znak Polski”

Nauka hymnu Polski

Zapoznanie z legendami o powstaniu państwa Polskiego, Legendą o Warszawie.

Zapoznanie i wykonanie herbu Dubicz Cerkiewnych.

Nauka pieśni i tańców ludowych.

Udział w wojewódzkim konkursie plastycznym „Krajobraz Polski – Tradycje, współczesność , przyszłość – Białystok2018.

Zajęcia w Gminnej Bibliotece: Dzień Flagi-wykonanie flag polskich, łańcucha biało – czerwonego.

N. Baczyńska

A. Leoniuk

Majowe święta w polskim kalendarzu. Symbole narodowe – cykl lekcji A. Fiłonowicz
Udział uczniów i nauczycieli w obchodach świąt narodowych i uroczystości szkolnych.

Właściwy ubiór w czasie apelu z okazji Konstytucji 3 Maja.

H. Treszczotko

 

Kozłowska

Moja mała ojczyzna.

Mój kraj – Polska.

E. Awksietijuk

 

Oglądanie spektaklu Teatru Kamischi Bai „Baśń o Wiśle”.

Udział uczniów w warsztatach plastycznych: kotyliony .

I. Nawrocka
Uświadamianie pojęć takich jak: patriotyzm, „mała ojczyzna”, język mniejszości. Ks. S. Awksietijuk

 

Dlaczego obchodzimy majowe święta? – zajęcia świetlicowe.

„Nauczmy się na pamięć tego kraju” przygotowanie apelu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

A. Kozłowska
Uczenie rozpoznawania wartości moralnych i etycznych , dokonywania właściwych

wyborów, odróżniania zachowań właściwych od niewłaściwych

 

Zajęcia z planszami demonstracyjnymi ,,Dobre i złe zachowania”.

 

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Zasady naszej klasy.

Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe.

Nowe szaty cesarza.

 

Bezinteresowna pomoc – cykl lekcji

E. Awksietijuk

 

 

 

 

I.Nawrocka

Budujemy poczucie własnej wartości – godzina wychowawcza

 

A. Kozłowska
Spektakl teatralny dla uczniów kl. VII, II g, III g – „Popiół i pamięć”

 

H. Treszczotko
Spotkania z młodzieżą w ramach Bractwa Młodzieży przy Parafii Prawosławnej w Dubiczach Cerkiewnych ks. J. Łojko
II semestr  
Cykl zajęć: ,,Mój przyjaciel”.

Rozmowa z dziećmi na temat właściwego zachowania na podstawie utworów literackich i własnych doświadczeń w przedszkolu.

N. Baczyńska

A. Leoniuk

Wyjazd na sztukę teatralną pt.: „Pinokio” – poznanie przygód drewnianego chłopca, który odkrywał swoje niedoskonałości i pokonywał wiele przeszkód aby stać się lepszym, odpowiedzialnym i mądrzejszym chłopcem.

„O rybaku i złotej rybce” – ukazanie do czego prowadzi chciwość i skąpstwo; pochwała  wartości życiowych: pokora, pracowitość, uczciwość;

„Karolcia”- przekazanie uniwersalnych wartości, że warto jest pomagać innym.

Uczucia przyjemne i nieprzyjemne. Rozpoznawanie różnych emocji. Sposoby radzenia z uczuciami negatywnymi – cykl lekcji.

A. Fiłonowicz

I. Nawrocka

E. Awksietijuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Fiłonowicz

Przedstawianie wartości chrześcijańskich jako podstawa właściwego funkcjonowania w społeczeństwie. Ks. J. Łojko
Ukazywanie przykładów zaczerpniętych z Pisma Świętego, Żywotów Świętych i życia. Ks. S. Awksietijuk

 

j. polski kl. III gimnazjum

1. O współczesnej emigracji.

2. Przyszłość bez wyboru? Czy współcześni ludzie mają możliwość wyboru własnej drogi życiowe.?

3. Zamęt, chaos, nieporozumienie. Co oznacza dziś wieża Babel?

 

H. Treszczotko
Realizacja tematu: Jacy jesteśmy. E. Awksietijuk
Co jest ważne w życiu? – rozmowa o przyjaźni. J. polski IV

O grzeczności na co dzień – „Nastolatki i bon ton”. J. polski IV

Czy jestem asertywny?  zajęcia z wychowawcą kl. IV

A. Kozłowska
Pogadanka: zajęcia z wychowawcą  kl. VI

Nasi rodzice o naszym zachowaniu.

Moje wzloty i upadki.

Stres – jak sobie radzić z nieprzyjemnymi emocjami.

M. Gacuta
Wdrażanie do poszanowania odmienności innych w sferze narodowości, wiary, poglądów, upodobań i zainteresowań, wyglądu zewnętrznego i sytuacji materialnej itd.

 

Rytmy świata.

Zenek i Nowy Rok.

 

Tolerancja – cykl lekcji

 

E. Awksietijuk

 

 

I.Nawrocka

Spektakl teatralny „Wilczek – milczek” – uczniowie kl. 0 – V

 

N. Dobosz – Karpiuk
Tolerancja – poznanie i zrozumienie – godzina wychowawcza

 

A. Kozłowska
Spektakl teatralny „Pójść i nie wrócić” wg powieści W. Bykowa – uczniowie kl. VII, II g, III g

 

H. Treszczotko
Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej „Poezja źródeł”

 

Ks. S. Awksietijuk

Ks. J. Łojko

Pomoc młodzieży w renowacji krzyża na cmentarzu prawosławnym w Dubiczach Cerkiewnych Ks. J. Łojko
II semestr  
Cykl zajęć ,, Takie same i inne”

Praktyczna nauka tolerancji-

okazywanie sobie szacunku w codziennych sytuacjach w grupie zróżnicowanej językowo, wyznaniowo i kulturowo.

N. Baczyńska

A. Leoniuk

 

Różnorodność w jedności. Ukazanie prawidłowego, tolerancyjnego podejścia do wyznań, kultur, narodowości itp. Ks. J. Łojko
j. polski kl. VII

Mechanizmy dyskryminacji. Przyczyny i skutki.

H. Treszczotko
Realizacja tematyki: Jesteśmy Europejczykami. E. Awksietijuk
Wielkanoc u Mikołajków i w naszych rodzinach – j. polski kl. IV

Gdy ludzie się różnią – j. polski kl.  IV

A. Kozłowska
„Jedność w mnogości” – kształtowanie postawy tolerancji, szacunku, ekumenizmu. Ks. S. Awksietijuk

 

Warsztaty w Orli z cyklu ,,Muzeum na kółkach” z Muzeum Historii Żydów Polskich dot. historii i kultury Żydów. J. Nesteruk

E. Lunda

Tolerancja – poznanie siebie i zrozumienie innych – zajęcia z wychowawcą kl. V W. Misiejuk
Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym

człowieka

 

Udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych, wyjazdach.

 

Celebrowanie uroczystości Dnia Babci i Dziadka.

 

Realizacja tematyki tygodnia ,,Moja rodzina”:

-ja i moja rodzina;

-drzewo genealogiczne;

-zawody moich rodziców.

 

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Pamiątki mamy i taty.

Przedświąteczne nastroje.

Rodzinne skarby.

Przepis na ciasto prababci.

 

Pamiętamy o tych, którzy odeszli – cykl lekcji

 

Tradycje świąt Bożego Narodzenia

 

Uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka

 

E. Awksietijuk

 

 

 

 

I.Nawrocka

 

 

I.Nawrocka

 

 

I.Nawrocka

II semestr  
Udział rodziców, dziadków w uroczystościach przedszkolnych, wyjazdach, warsztatach.

Cykl zajęć: ,,Moi rodzice”

Upominki dla mamy.

N. Baczyńska

A. Leoniuk

Znaczenie rodziców i tradycji w życiu dziecka . Poznawanie historii szkoły i jej najbliższego otoczenia – cykl lekcji A. Fiłonowicz
j. polski kl. VII –  Świat ludzkich wartości. H. Treszczotko
Realizacja tematyki: Wspaniałych rodziców mam. E. Awksietijuk
Przygotowanie upominków z okazji Dnia Mamy. I. Nawrocka
Podtrzymujemy rodzinne tradycje – Wielkanoc – zajęcia z wychowawcą kl. IV A. Kozłowska
Rodzina jako Kościół domowy, źródło bezpieczeństwa i dobrego rozwoju. Ks. S. Awksietijuk

 

Realizacja tematu: Czym dla mnie jest rodzina. E. Lunda
Rola i zadania rodziców – zajęcia z wychowawcą kl. V W. Misiejuk
Relacje z rodzicami – zajęcia z wychowawcą kl. VI M. Gacuta
Zaangażowanie rodziców w działalność szkoły Zorganizowanie przez rodziców ,,Mikołajek” w przedszkolu.

Zapewnienie poczęstunku (ciasto, owoce, napoje zimne i gorące) podczas warsztatów, uroczystości, wyjazdów i spotkań.

 

Zaangażowanie rodziców w przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci.

 

Udział rodziców w wyjazdach, sprawowanie dodatkowej opieki nad dziećmi.

 

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Pomoc w organizacji imprez klasowych (pasowanie pierwszoklasistów, Mikołajki, paczki świąteczne).

Zakup artykułów higienicznych na potrzeby uczniów.

 

Organizacja klasowych mikołajek

 

E. Awksietijuk

 

 

 

I.Nawrocka

A. Fiłonowicz

Rodzina jako ostoja w życiu człowieka. – prelekcja Ks. J. Łojko
II semestr  
Udział w wyjazdach oraz sprawowanie opieki podczas wyjazdów.

Zakup artykułów higienicznych na potrzeby przedszkola.

Walentynki w przedszkolu

Obchody Dnia Kobiet i Chłopców.

Zapewnienie poczęstunków podczas wyjazdów, spotkań, warsztatów, uroczystości.

Udział w akcjach szkolnych: zbiórka żywności dla zwierząt, zbiórka makulatury, zakrętek.

N.Baczyńska

A. Leoniuk

Projekt ekologiczno – edukacyjny „Szkole pomagamy i Świat oczyszczamy” – zbiórka elektrośmieci I. Sierocka-Twaróg
Organizacja rodzinnego kolędowania.

 

Ks. J. Łojko
Zakup artykułów higienicznych. E. Awksietijuk
Przygotowanie przez rodziców upominków z Okazji Dnia Dziecka. I. Nawrocka
Akcja „Jak nie czytam, jak czytam”.

Udział rodziców w biegach na orientację.

E. Lunda

Iwona

Pomoc rodziców w zorganizowaniu dojazdu uczestników turnieju szachowego oraz Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Udział rodziców w Festynie Rodzinnym w Orli, sprawowanie dodatkowo opieki nad dziećmi.

W.Misiejuk
Współpraca ze środowiskiem lokalnym: Gminną Biblioteką Publiczną, w GOKSiR, służby mundurowe, KRUS, GOPS, Parafia Prawosławna Organizacja w bibliotece wystawek tematycznych;

Udział w zabawach z okazji Światowego Dnia Misia i konkursie plastycznym ,,Mój pluszowy miś”, zorganizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną.

 

Propagowanie czytelnictwa poprzez wizyty w bibliotece i udział w konkursie czytelniczym.

 

Świąteczne warsztaty z rodzicami ,,Eko-choinka”-współpraca z GOKSiR.

 

Piernikowy maraton-udział w warsztatach kulinarnych.

 

Spotkanie z przedstawicielem KRUS-rozmowa nt. bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym w roku

kalendarzowym, obejrzenie filmiku profilaktycznego.

 

Pozyskanie środków finansowych na realizację wyjazdu do Wioski Św. Mikołaja w Pomigaczach.

 

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Udział w organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną i GOK warsztatach, konkursach, spektaklach:

 

Warsztaty artystyczne „Wełną malowane” – Gminna Biblioteka

 

Obchody Światowego Dnia Misia – Gminna Biblioteka

 

Warsztaty pieczenia pierniczków – Gminna Biblioteka

 

Spotkanie z przedstawicielami Policji nt. „Blaskiem chronieni”.

Spotkanie z pracownikiem KRUS – prezentacja multimedialna nt. bezpieczeństwa w gospodarstwie wiejskim.

 

A. Fiłonowicz

I. Nawrocka

E. Awksietijuk

 

Warsztaty w bibliotece gminnej „Księga kolorów”

 

Pieczenie pierników

A. Kozłowska
II semestr  
Propagowanie czytelnictwa, wypożyczanie książek w Gminnej Bibliotece Publicznej. Organizacja wystawek plastycznych w bibliotece. ,,Dzień Flagi”, Udział w spektaklach teatralnych. Popołudnie z biblioteką,

Palmy wielkanocne.

Spotkanie z przedstawicielem KRUS

Konkurs plastyczny – Bezpiecznie na wsi mamy , upadkom zapobiegamy.

 

N. Baczyńska

A. Leoniuk A. Fiłonowicz

I. Nawrocka

E. Awksietijuk

 

 

Współpraca z Gminną Biblioteką w ramach obchodów „Dnia Bezpiecznego Internetu” oraz realizacji akcji „Jak nie czytam, jak czytam”

– projekt „Puszcza i ludzie” – Starostwo Powiatowe w Hajnówce (3 wyjazdy uczniów na zajęcia terenowe do Puszczy Białowieskiej)

 

I. Sierocka-Twaróg
– warsztaty profilaktyczne „Dzień bezpiecznego internetu” GOK

– warsztaty czytelnicze „Dowolność czytania” GOK (wykonanie rysunku do hasła)

A. Fiłonowicz
Współpraca Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy parafii pw. Opieki Matki Bożej w Dubiczach Cerkiewnych z Bractwem Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej. (np. Turniej tenisa stołowego w Orli, Turniej piłki nożnej w Siemiatyczach)

 

Ks. J. Łojko
Praca w GKRPA i popieranie inicjatyw szkolnych np. dofinansowywanie wyjazdu uczniów do Warszawy.

Udział uczniów w nabożeństwach –  modlitwa na początku i końcu roku szkolnego.

Ks. S. Awksietijuk

 

Warsztaty kulinarne w GOK-u „Lizaki – różyczki” dla mamy z okazji jej święta. I Nawrocka

A. Kozłowska

Warsztaty w GOK-u – „Pisanka wielkanocna”

Projekt „Przystanek Książkowo” pracownia działań kulturalnych – uczniowie kl. IV układali opowiadanie.

A. Kozłowska
Organizacja konkursu recytatorskiego z języka białoruskiego „U rodnym słowie ceły swiet” E. Lunda
Współpraca z Urzędem Gminy przy zakupie sprzętu sportowego – zakup 9 par nart biegowych W.Misiejuk
Wolontariat Zbiórka żywności dla zwierząt ze schroniska ,,Ciapek”, spotkanie informacyjne z wolontariuszem schroniska.

 

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

B. Drużba

I. Giżewska

A. Fiłonowicz

I. Nawrocka

E. Awksietijuk

 

Udział w akcji „pola nadziei” I. GIżewska

 

Zbiórka pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy – kartki świąteczne, pierniki i stroiki świąteczne

 

I. GIżewska

 

Konsultacje klasowe w sprawie wolontariatu szkolnego, opracowanie i zatwierdzenie regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza

Wprowadzenie zmian dotyczących wolontariatu w regulaminie SU

Współpraca w ramach wolontariatu  z Gminną Biblioteką Publiczną. Prace wykonane na rzecz biblioteki i środowiska lokalnego:

– przygotowanie kartek świątecznych na Boże Narodzenie osobom samotnym,

– dekorowanie i pakowanie pierników świątecznych dla osób samotnych,

– turniej gier planszowych – impreza charytatywna na rzecz WOŚP we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną

– warsztaty wykonywania stroików świątecznych

– udział w Finale WOŚP, sztab w Dubiczach Cerkiewnych

B. Drużba

I. Giżewska

Samorządy klasowe

S. Kulik

II semestr  
Zbiórka żywności i akcesoriów do schroniska „Ciapek” w Hajnówce. Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Praca grupy uczniów na rzecz biblioteki szkolnej, zbiórka elektrośmieci I. Sierocka-Twaróg
Pomoc uczniów w organizacji święta Wielkanocy w Parafii Prawosławnej w Dubiczach Cerkiewnych. Ks. J. Łojko
Udział uczniów w akcjach: zakrętki na wózek inwalidzki, skarbonka wielkopostna Ks. S. Awksietijuk

 

Spotkanie uczniów kl. VII i gimnazjum z przedstawicielem fundacji „Pomóż im”. I. Giżewska
  Współpraca w ramach wolontariatu  z Gminną Biblioteką Publiczną – 127 godzin pracy, prace wykonane na rzecz biblioteki i środowiska lokalnego:

wymiana gazetek okolicznościowych na korytarzu bibliotecznym,

– układanie kart czytelników według alfabetu,

– układanie książek na półkach według alfabetu,

– przygotowanie kartek walentynkowych,

– przygotowanie laurek na 8 Marca,

– przygotowanie książek do Akcji „Randka w ciemno”,

– pomoc maluchom w zajęciach manualnych,

– przygotowanie spektaklu teatralnego „Królowa Śmieszka”

B. Drużba

SU

Dbanie o stan środowiska naturalnego w najbliższej okolicy Propagowanie wśród dzieci i rodziców szkolnej akcji zbiórki makulatury.

 

Zbiórka pokarmu do karmników i dokarmianie ptaków w czasie zimy.

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Pomagamy ptakom przetrwać zimę.

Wyjazd edukacyjny do Ośrodka Edukacji Leśnej w Pietkowie.

Przestrzeganie zasad właściwego zachowania się podczas spacerów do parku i lasu.

Segregacja śmieci.

 

Sposoby ochrony roślin i zwierząt – cykl lekcji o lesie

A. Fiłonowicz

I. Nawrocka

E. Awksietijuk

 

 

 

 

I.Nawrocka

 

– „Grzybobranie” uczniów kl. V – lekcja przyrody pod kierunkiem leśniczego

 

M. Kazimiruk

M. Małmyszko

II semestr  
Cykl zajęć ,,Dbamy o ziemię”.

Zajęcia otwarte: ,,Małe dzieci segregują śmieci”.

Zorganizowanie wystawki na holu w szkole: ,,Recyklingowe cudeńka przedszkolaków”.

N. Baczyńska

A. Leoniuk

Przedstawienie profilaktyczne „Ratujmy Ziemię” z okazji „Dnia Ziemi”;

Ingerencja człowieka w świat przyrody – cykl lekcji

Przeprowadzenie dyskusji na temat ochrony środowiska.

A. Fiłonowicz
Projekt ekologiczno – edukacyjny „Szkole pomagamy i Świat oczyszczamy” I. Sierocka-Twaróg
Sadzenie drzewek na placu szkolnym – kl. VII, II g H. Treszczotko

E. Lunda

Realizacja tematyki:

Szanujmy wodę.

Święto drzewa.

Segregujemy odpady.

 

E.Awksietijuk
Cykl lekcji poświęconych dbaniu o stan środowiska naturalnego:

Nasza Ziemia.

Tak nie wolno!

Chrońmy to, co najcenniejsze.

I. Nawrocka
Zróbmy coś z niczego – promowanie postaw proekologicznych – zajęcia z wychowawcą kl. IV A. Kozłowska
Akcja „Czysty las wokół nas” – zbieranie śmieci. Kl. V

Pogadanki na lekcjach techniki i godzin wychowawczych o ochronie środowiska – zajęcia z wychowawcą kl. IV

W. Misiejuk
Uświadamianie sensu segregacji odpadów, oszczędzania wody i energii elektrycznej. Ks. S. Awksietijuk

 

Realizacja tematyki:

Dbam o zdrowie dbając o środowisko – język angielski kl. III g, II g oraz I – III

M. Gacuta
Poznajemy parki narodowe i krajobrazowe województwa podlaskiego. Współpraca z leśnikiem Nadleśnictwa Rudka, warsztaty terenowe i celebrowanie dnia ziemniaka.

 

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Krajobrazy Polski i ich charakterystyczne cechy.

Graficzne i kolorystyczne przedstawienie wysokości nizin, wyżyn i gór.

 

Białowieski Park Narodowy

 

A.Fiłonowicz

 

 

 

I.Nawrocka

 

II semestr  
Wyjazd do Ośrodka Edukacji Leśnej „Cyraneczka” na warsztaty z udziałem rodziców -,,Wiosną w lesie”. Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Warsztaty przyrodnicze i zajęcia terenowe w Białowieży w ramach projektu „Puszcza i ludzie” I. Sierocka-Twaróg M. Gacuta
Poznanie parków narodowych w Polsce podczas realizacji tematyki „W parku narodowym”. I. Nawrocka
Wycieczka do Białowieży na obchody Europejskiego Dnia Parków Narodowych i wysłuchanie prelekcji Andrzeja i Ewy Moroz -Keczyńskich n.t. ,,Białowieski Park Narodowy w kontekście kreowania ochrony przyrody w Polsce i w Europie”.

 

J. Nesteruk

Sfera duchowa

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI Osoby
Rozwijanie właściwych postaw wobec ludzi (starszych, niepełnosprawnych) Organizowanie wyjazdu do Ośrodka Opieki w Starzynie z programem artystycznym skierowanym do pensjonariuszy.

Celebrowanie w przedszkolu Dnia Babci i Dziadka występy, przygotowanie laurek dziadkom.

Rozmowa na temat niepełnosprawności w oparciu o ilustracje i opowiadania.

Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Dobry sąsiad.

 

Odwiedziny z kolędą w Ośrodku Opiekuńczym w Starzynie

E. Awksietijuk

 

I.Nawrocka

A.Fiłonowicz

E. Awksietijuk

II semestr  
Występy artystyczne w Starzynie „Na swojską nutę”. Ognisko integracyjne z pensjonariuszami. Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

I.Nawrocka

A.Fiłonowicz

E. Awksietijuk

Rozmowa na temat odbierania rzeczywistości przez osoby niepełnosprawne. Działalność twórcza osób niepełnosprawnych. Pomoc osobom niepełnosprawnym. A. Fiłonowicz
Realizacja tematyki – zajęcia z wychowawcą kl. VI

Uprzejmość – moje drugie imię.

Ważne słowa na co dzień.

Mój przyjaciel jest inwalidą-jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność.

M. Gacuta
Szacunek dla osób starszych. „Przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę starca…”

3 Mojżeszowa 19;32

Ks. S. Awksietijuk

 

Udział w Finale WOŚP, sztab w Dubiczach Cerkiewnych –  9 wolontariuszy ze szkoły podstawowej i gimnazjum

 

B. Drużba

I. Giżewska

S. Kulik

Rola rodziny w życiu człowieka Listopadowa zaduma. E. Awksietijuk
Rozwijanie duchowości wśród młodzieży. Przedstawienie monastyzmu Cerkwi Prawosławnej w Polsce – rekolekcje bożonarodzeniowe w Klasztorze w Jabłecznej – uczniowie kl. VI – III g ks. J. Łojko
II semestr  
Udział rodziców, dziadków w uroczystościach przedszkolnych, wyjazdach. N. Baczyńska

A. Leoniuk

Rozmowa na temat zmian, jakie zachodzą w rodzinie w sytuacji, gdy pojawia się w niej młodsze rodzeństwo. A. Fiłonowicz
Przygotowanie laurek i drobnych upominków rodzicom z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca. E. Awksietijuk
Rodzina jako kościół domowy, miejsce oparcia i bezpieczeństwa. Właściwe relacje członków rodziny, hierarchia, szacunek i szukanie kompromisu. Ks. S. Awksietijuk

 

Realizacja tematyki – zajęcia z wychowawcą kl. VI

Praca zawodowa naszych rodziców.

Posłuchajmy ich wspomnień.

Moje prawa i obowiązki w rodzinie. J. angielski kl. IV

Nasi rodzice o naszym zachowaniu. J. angielski kl. IV

M.Gacuta
Kształtowanie umiejętności nawiązywania właściwych relacji w środowisku rówieśniczym Mój pierwszy dzień w szkole.

Moja klasa.

Andrzejkowe wróżby.

Bal karnawałowy.

 

Integracja uczniów naszej szkoły z uczniami ze szkoły w Czyżach.

 

E. Awksietijuk
II semestr  
Wdrażanie zasad przyjętych w przedszkolu i pokazywanie pozytywnych wzorców zachowania w codziennych sytuacjach. Nina Baczyńska

Alina Leoniuk

Poszerzanie znajomości rówieśniczych w czasie uczestniczenia w akcjach BMP Diecezji Warszawsko – Bielskiej. Ks. J. Łojko
Kształtowanie wzajemnego szacunku między uczniami, szukanie sposobów pokojowego rozwiązywania problemów, np. zabawa w sąd. Ks. S. Awksietijuk

 

Rozmowy indywidualne z uczniami. H. Treszczotko

E. Lunda

Współzawodnictwo i integracja podczas turniejów, zawodów i wycieczek. W. Misiejuk
Realizacja tematyki – zajęcia z wychowawcą  kl. VI

Uprzejmość, moje drugie imię.

Moje obowiązki w zespole klasowym.

M. Gacuta