Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
Szkoła naszych marzeń | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

Szkoła naszych marzeń

W dniu 9 lipca 2018 roku została podpisana umowa na realizację projektu: ,,Szkoła naszych marzeń’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Wartość projektu: 556 288,73 zł

Dofinansowanie: 528 474,29 zł

 Działania  zrealizowane to:

  1. Doposażenie placówki, tj. pracowni przyrodniczej, geograficznej, chemicznej, biologicznej i fizycznej do nauczania tych przedmiotów oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania,
  2. Szkolenia dla nauczycieli podnoszące kompetencje w zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych i kompetencji cyfrowych, umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego wykonywania zawodu i profesjonalnego wspierania uczniów,
  3. Wsparcie metodyczno-cyfrowe,
  4. Zajęcia naukowo-techniczne.

Okres realizacji projektu od 01.08.2018 do 30.06.2020

 

 Zajęcia dla nauczycieli

 
 
 

 
 
 

4 lutego rozpoczęły się  zajęcia projektowe

2019/2020