Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
Tydzień 25 – 31 marca kl.8 | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

Tydzień 25 – 31 marca kl.8

†††† Rozgrzewka ††”

Zad.1.

Liczba zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery w 2000 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca kształtowała się następująca:

Rosja – 250, USA – 300, Japonia – 120, Czechy – 100, Kanada – 160, Francja – 200, Polska 120 (kg).

Wpisz dane do arkusza, posortuj je rosnąco i wykonaj wykres. Zapisz arkusz w swoim folderze pod nazwą zanieczyszczenia.

 

Zad.2

Właśnie starasz się o pracę w korporacji KRASNALPOLEXPO. Jesteś jednym z 45 kandydatów chcących uzyskać posadę młodszego referenta i dostałeś następujące zadania do wykonania:

1.Przygotuj tabelę zgodnie z podanym wzorem (możesz wpisać inne liczby)

 

                                       WYDATKI  W  I  PÓŁROCZU (w mln. zł)

 

  Dział zaopatrzenia Dział reklamy i promocji Razem: Średnio

 

styczeń 238 23    
luty 210 19    
marzec 198 27,5    
kwiecień 340 28    
maj 270 34    
czerwiec 350,6 43    
Razem:        

 

2.Uzupełnij ostatni wiersz i dwie kolumny tabeli.

  1. Przygotuj wykres wydatków w dziale zaopatrzenia w I półroczu (nadaj mu tytuł, estetycznie sformatuj).
  2. Wykonaj wykres, na którym będą umieszczone wydatki w obu działach (Razem).

Uwaga: pamiętaj, że obszar rozłączny zaznaczamy następująco:
najpierw zaznaczamy jeden obszar, a potem trzymając wciśnięty klawisz Ctrl zaznaczamy następny obszar
.

  1. W komórce A1 wpisz swoje imię i nazwisko.
  2. Zapisz arkusz w swoim folderze pod nazwą krasnal.