Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
„W bibliotece cały świat” | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

„W bibliotece cały świat”

Regulamin konkursu pt. „W bibliotece cały świat”  organizowanego przez Bibliotekę Szkolną oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Dubiczach Cerkiewnych

 

  1. Informacje ogólne

– konkurs obejmuje stworzenie prezentacji w 3 kategoriach do wyboru:

1) w formie krótkiego filmu (min 3- 4 min)

2) pokazu slajdów (min 30 klatek)

3) animacji  wykonanej w programie Pivot Animator

-tematyka prac to:  biblioteka, książka, czytelnictwo i jego promowanie, korzyści wynikające  z czytania książek, myśli i cytaty na ten temat

 

  1. Cel konkursu

-promowanie książek i czytelnictwa oraz odwiedzania bibliotek

-rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią cyfrową i informatyczną

-kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji oraz ich selekcji

 

III Warunki uczestnictwa w konkursie

– konkurs przeznaczony jest dla uczniów naszej szkoły z klas VI – VIII, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia

-organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o zwycięscy konkursu oraz umieszczanie ich w materiałach informacyjnych oraz na stronie szkoły i  biblioteki

-uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu

 

  1. Forma i termin składania pracy konkursowej

-projekty prac konkursowych należy dostarczyć na nośniku elektronicznym do nauczyciela prowadzącego, który  przekaże wszystkie prezentacje dla komisji konkursowej

-jako nazwę pliku należy wpisać imię i nazwisko ucznia wykonującego pracę

– prace należy dostarczyć nauczycielowi w terminie do dn. 10 maja 2020r

 

  1. Kryteria oceny prac konkursowych

-zgodność treści prezentacji z tematem konkursu

– pomysłowość w wyborze tematu

– poprawność  zamieszczonych w prezentacji informacji

– zastosowanie narzędzi i efektów do przedstawianych treści

-przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji

– ogólne wrażenie estetyczne

 

  1. Rozstrzygnięcie konkursu

 

– prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, która wyłoni zwycięzców

– wszyscy pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia

– rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 14 maja 2020r

– wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły i biblioteki publicznej

 

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażaniem  przez uczniów zgody na przetwarzanie ich danych osobowych ( imię i nazwisko, klasa, wizerunek) dla potrzeb przeprowadzenia konkursu i umieszczenia jego wyników na stronie szkoły i biblioteki.