Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
Wyniki nauczania | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

Wyniki nauczania

Załącznik nr 8 do sprawozdania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018

 

Wyniki nauczania

Ocena potencjałów i możliwości rozwojowych uczniów

W roku szkolnym 2017/2018 do szkoły uczęszczało 105 uczniów – 17 w oddziale przedszkolnym, 19 w klasach I – III, 44 w  kasach IV – VII oraz 25 w oddziałach gimnazjalnych

 1. Zestawienie średnich z ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów :
PRZEDMIOT Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7
biologia       3,31
chemia       3,46
fizyka       3,77
geografia       3.23
historia 4,6     4,0
historia i społeczeństwo   4,33 4,27  
informatyka 5,2     4,77
zajęcia komputerowe   5,22 5,09  
język angielski 4,5 3,11 3,82 3,23
język białoruski 5,4 5,22 4,78 4,54
język polski 3,7 2,89 3,18 3,0
język rosyjski 4,5 3,33 3,27 4,08
matematyka 3,6 3,11 3,09 2,62
muzyka 4,8 4,89 4,36 4,38
plastyka 4,8 4,67 4,45 4,38
przyroda 4,8 3,67 3,82  
religia prawosławna 5,11 4,86 4,63 4,44
religia katolicka   5,0   5,0
technika 4,3      
zajęcia techniczne   3,89 3,82  
wychowanie fizyczne 4,2 4,33 3,82 4,15
własna historia i kultura   5,0    
Średnie dla klas 4,58 4,21 3,34 3,82

 

 1. Ilościowe zestawienie ocen najwyższych i najniższych
Klasa

 

Oceny celujące Oceny dopuszczające
czwarta 3 – informatyka

4 – język białoruski

1 – religia prawosławna

 

1 – matematyka
piąta 2 – zajęcia komputerowe

2 – język białoruski

2 – religia prawosławna

2 – język angielski

4 – język polski

2 – język rosyjski

2 – matematyka

1 – przyroda

 

szósta 1 – historia i społeczeństwo

1 – język białoruski

1 – muzyka

2 – plastyka

2 – religia prawosławna

2 – zajęcia komputerowe

1 – zajęcia techniczne

1 – historia i społeczeństwo

1 – język angielski

3 – język polski

2 – język rosyjski

3 – matematyka

1 – muzyka

1 – plastyka

1 – zajęcia techniczne

 

siódma 1 – fizyka

2 – historia

3 – informatyka

1 – język białoruski

2 – język rosyjski

1 – muzyka

1 – plastyka

2 – biologia

2 – chemia

3 – fizyka

2 – geografia

5 – język angielski

5  – język polski

7 – matematyka

 

Razem 36 ocen 48 ocen

 

Najwyższe średnie ocen uczniowie klas IV-VII osiągnęli z zajęć komputerowych/informatyki, religii i języka białoruskiego. Najniższe średnie ocen osiągnęli  z matematyki  i języka polskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Porównanie średnich klas VI – III g z lat 2015 – 2018
Rok szkolny /klasa uczniowie kl. VI uczniowie kl. VII uczniowie kl. II g uczniowie kl. III g
2015/2016 IV – 3,55 V – 4,2 6 – 4,33 I g – 3,99
2016/2017 V – 4,02 VI – 4,0 I g – 3,94 II g – 4,12
2017/2018 VI – 3,34 VII – 3,84 II g – 4,05 III g – 4,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wyniki nauczania klasy piątej z ostatnich dwóch lat
PRZEDMIOT Rok szkolny 2016/2017 Kl. 4 Rok szkolny 2017/2018 – Kl. 5
historia i społeczeństwo 4,38 4,33
zajęcia komputerowe 6,00 5,22
język angielski 3,25 3,11
język białoruski 5,13 5,22
język polski 3,13 2,89
język rosyjski 4,63 3,33
matematyka 3,63 3,11
muzyka 4,88 4,89
plastyka 4,88 4,67
przyroda 3,88 3,67
religia prawosławna 5,38 4,86
religia katolicka 5,00 5,00
zajęcia techniczne 4,13 3,89
wychowanie fizyczne 4,25 4,33

 

 

 

 

 1. Wyniki nauczania klasy szóstej z ostatnich trzech lat
PRZEDMIOT Rok szkolny 2015/2016 – Kl. 4 Rok szkolny 2016/2017 – Kl. 5 Rok szkolny 2017/2018 – Kl. 6
historia i społeczeństwo 4,10 4,44 4,27
zajęcia komputerowe 5,10 5,11 5,09
język angielski 3,10 3,89 3,82
język białoruski 4,78 4,75 4,78
język polski 3,20 2,89 3,18
język rosyjski 3,80 3,44 2,27
matematyka 3,60 2,89 3,09
muzyka 4,00 4,44 4,36
plastyka 4,60 4,67 4,45
przyroda 3,90 3,58 3,82
religia prawosławna 4,63 5,25 5,63
zajęcia techniczne 4,40 4,11 3,82
wychowanie fizyczne 4,30 4,22 3,82
Własna historia i kultura   5,38  

 

 

 

 1. Wyniki nauczania klasy siódmej z ostatnich trzech lat
PRZEDMIOT Rok szkolny 2015/2016 Kl. 5 Rok szkolny 2016/2017 Kl. 6 Rok szkolny 2017/2018 Kl. 7
biologia     3,31
chemia     3,46
fizyka     3,77
geografia     3.23
historia     4,0
historia i społeczeństwo 3,68 4,31  
informatyka     4,77
zajęcia komputerowe 5,75 5,77  
język angielski 3,85 3,46 3,23
język białoruski 4,58 4,54 4,54
język polski 3,25 2,85 3,0
język rosyjski 3,67 3,62 4,08
matematyka 2,83 2,77 2,62
muzyka 4,33 4,38 4,38
plastyka 4,58 4,31 4,38
przyroda 3,25 3,62  
religia prawosławna 5,22 4,75 4,44
religia katolicka 5,0 5,0 5,0
zajęcia techniczne 4,17 3,38  
wychowanie fizyczne 4,75 4,46 4,15
własna historia i kultura 4,92    
 1. Wyniki klasyfikacji rocznej – ujęcie statystyczne

Szkoła Podstawowa

 

klasa

Liczba uczniów Nieklasyfiko-wanych  

Promocja/Liczba uczniów z ocenami niedostatecznymi

 

Średnia klasy

I 3   Wszyscy uczniowie promowani do klasy drugiej
II 5 Wszyscy uczniowie promowani do klasy trzeciej
III 11 Wszyscy uczniowie promowani do klasy czwartej
IV 10 Wszyscy uczniowie promowani do klasy piątej 4,58
V 9 Wszyscy uczniowie promowani do klasy szóstej 4,21
VI 12 Wszyscy uczniowie promowani do klasy siódmej 3,34
VII 13

 

  Wszyscy uczniowie promowani do klasy ósmej 3,82
Łącznie: 63 0   %   Średnia kl. IV – VII

3,99

 

 1. Zestawienie średnich z ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów – oddziały gimnazjalne :
PRZEDMIOT Kl. II Kl. III
biologia 3,4 3,57
chemia 3,5 3,43
edukacja dla bezpieczeństwa 5,7  
fizyka 4,3 4,07
geografia 3,4 4,07
historia 4,4 4,14
informatyka 5,0 5,07
język angielski 3,8 3,71
język białoruski 4,33 5,0
język polski 3,3 3,43
język rosyjski 3,9 4,07
matematyka 2,7 2,36
muzyka 4,1  
plastyka   5,07
religia prawosławna 4,57 5,82
religia katolicka 5,5  
wiedza o społeczeństwie 4,6 4,29
zajęcia techniczne 3,9  
zajęcia artystyczne   4,79
wychowanie fizyczne 4,0 4,57
własna historia i kultura 5,0  
Średnie dla klas 4,05 4,24

 

 1. Ilościowe zestawienie ocen najwyższych i najniższych – oddziały gimnazjalne
Klasa

 

Oceny celujące Oceny dopuszczające
druga 8 – edukacja dla bezpieczeństwa

1 – fizyka

1 – historia

1 – informatyka

1 – język angielski

1 – religia katolicka

1 – religia prawosławna

1 – wiedza o społeczeństwie

 

2 – biologia

3 – chemia

1 – geografia

1 –  język angielski

2 – język polski

4  – matematyka

trzecia 1 – geografia

1 – historia

3 – informatyka

5 – język białoruski

2 – język rosyjski

1 – plastyka

1 – 9 religia prawosławna

1 – wiedza o społeczeństwie

2 – wychowanie fizyczne

 

3 – chemia

1 – geografia

1 – język polski

1 – język rosyjski

9 – matematyka

Razem 32 oceny 28     ocen

 

 1. Wyniki klasyfikacji rocznej – ujęcie statystyczne oddziały gimnazjalne
 

klasa

Liczba uczniów Nieklasyfiko-wanych  

Promocja/Liczba uczniów z ocenami niedostatecznymi

 

Średnia klasy

II 10 Wszyscy uczniowie promowani do klasy trzeciej 4,05
III 15

 

Wszyscy uczniowie ukończyli szkołę 4,24
Łącznie: 25 0   %   Średnia klas

4,15

 

 

 

 1. Wyniki nauczania klasy drugiej gimnazjum z ostatnich dwóch lat
PRZEDMIOT Rok szkolny 2016/2017 Kl. I Rok szkolny 2017/2018 Kl. II
biologia 3,2 3,4
chemia 3,5 3,5
edukacja dla bezpieczeństwa   5,7
fizyka 3,1 4,3
geografia 3.3 3,4
historia 4,6 4,4
informatyka   5,0
język angielski 3,2 3,8
język białoruski 5,43 4,33
język polski 3,3 3,3
język rosyjski 3,9 3,9
matematyka 2,7 2,7
muzyka   4,1
plastyka    
religia prawosławna 4,9 4,57
religia katolicka 6,0 5,5
wiedza o społeczeństwie 4,8 4,6
zajęcia techniczne 4,0 3,9
zajęcia artystyczne 5,0  
wychowanie fizyczne 4,6 4,0
własna historia i kultura   5,0

 

 1. Wyniki nauczania klasy trzeciej gimnazjum z ostatnich trzech lat
PRZEDMIOT Rok szkolny 2015/2016 Kl. I Rok szkolny 2016/2017 Kl. II Rok szkolny 2017/2018 Kl. III
biologia 3,36 3,43 3,57
chemia 3,64 3,43 3,43
edukacja dla bezpieczeństwa   5,21  
fizyka 3,43 3,29 4,07
geografia 3,43 3,57 4,07
historia 4,07 4,36 4,14
informatyka   5,71 5,07
język angielski 2,93 3,50 3,71
język białoruski 4,82 4,64 5,0
język polski 3,43 3,36 3,43
język rosyjski 4,21 4,0 4,07
matematyka 2,57 2,43 2,36
muzyka   4,5  
plastyka     5,07
religia prawosławna 5,73 5,64 5,82
wiedza o społeczeństwie   4,57 4,29
zajęcia techniczne 4,43 4,21  
zajęcia artystyczne 5,0   4,79
wychowanie fizyczne 5,07 5,00 4,57
własna historia i kultura   5,00